Науковий семінар за темою дисертаційного дослідження «Розвиток ринку медичних страхових послуг в Україні»

Науковий семінар за темою дисертаційного дослідження «Розвиток ринку медичних страхових послуг в Україні»

27 квітня 2021 року о 10:00 годині на кафедрі фінансових ринків відбувся науковий семінар за результатами дисертаційного дослідження здобувачки вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) 4-го року навчання Лісовської Ольги на тему «Розвиток ринку медичних страхових послуг в Україні».

У роботі семінару прийняли участь науково-педагогічні працівники кафедри фінансових ринків та учасники науково-дискусійного клубу здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) «FinScience». 

У доповіді Лісовська Ольга акцентувала увагу на актуальності, меті та завданнях дослідження, а також висвітлила основні пункти наукової новизни, сформульовані за результатами роботи.

Слушні зауваження надали науковий керівник, завідувач кафедри фінансових ринків, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Онишко С.В. та гарант освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування», д.е.н., професор Коваленко Ю.М.

Науковий семінар проведено на високому рівні.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *