Вітання із захистом кандидатської дисертації

Вітання із захистом кандидатської дисертації

Колектив Університету ДФС України вітає старшого викладача кафедри економіки підприємства ННІ економіки, оподаткування та митної справи Минчинську Ірину Василівну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

Захист відбувся 14 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01. Тема дисертаційної роботи: «Запобігання банкрутству підприємств в системі державного антикризового регулювання».

Вітаємо дисертанта та наукового керівника доктора економічних наук, професора Белінську Яніну Василівну та бажаємо нових наукових звершень і успіхів в економічній та педагогічній діяльності! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *