В УДФСУ провели методичний семінар «Проєктні технології у процесі дистанційного навчання журналістів»

В УДФСУ провели методичний семінар «Проєктні технології у процесі дистанційного навчання журналістів»

14 травня 2021 року відбувся методичний семінар кафедри журналістики, української словесності та культури «Проєктні технології у процесі дистанційного навчання журналістів», у якому взяли участь викладачі кафедри, здобувачі вищої освіти, стейкхолдери.

Предметне поле питань торкалося актуальних проблем дистанційної освіти, методичного та дидактичного інструментарію у підготовці бакалаврів-журналістів. Виклики сучасної доби, пандемія зумовили перехід ЗВО до нових моделей організації освітнього процесу. 

Було акцентовано увагу на особливостях дистанційного навчання, яке потребує зміни підходів до професійної освіти журналістів в Україні, зокрема опанування технічних ресурсів і платформ для дистанційного навчання. І викладачі, і студенти більше фокусуються на формах подачі інформації, ніж на змісті контенту. Відсутність прямого контакту між учасниками цього процесу серйозно впливає на традиційні неформальні стосунки між викладачами й студентами, внаслідок цього втрачається духовний зв’язок. Але при готовності викладачів і студентів швидко адаптуватися й переналаштувати навчальний процес через ефективне використання онлайн-інструментів, інноваційних методів і методик мінімізувати ці проблеми можна досить швидко, якісно й ефективно.

Підготовка журналістів в Університеті ДФС України передбачає активне використання проєктного методу як провідного у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців медіагалузі, що дозволяє вирішити низку завдань: активізувати самостійну діяльність студентів; розвинути вміння користуватися дослідницькими методами; активізувати пізнання й самопізнання, самореалізацію студентів. Студенти-журналісти виконують навчальні (репортажі, інтерв’ю, відеозйомки, написання новин тощо), творчі, курсові, дипломні проєкти, що формує професійні навички, уміння приймати самостійні рішення, розвиває пізнавальні, творчі здібності.

Першочерговим завданням кафедри є формування банку навчальних і творчих проєктів, які вже розміщені на сторінці кафедри, у вкладці «Творчі проєкти студентів». Наступними кроками стане переведення курсової роботи у формат підготовки й захисту проєкту та створення й наповнення портфоліо кожним здобувачем вищої освіти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *