Відбулося засідання Вченої ради Університету

Відбулося засідання Вченої ради Університету

В Університеті державної фіскальної служби України (далі  Університет) відбулося засідання Вченої ради на розгляд якої було винесено 23 питання. Участь у ньому взяли члени Вченої ради, а також завідувачі кафедр та інші науково-педагогічні працівники.
Захід проходив у 3 етапи: перший – організаційне засідання, в онлайн-форматі, другий – проведення таємного голосування з приводу присвоєння вчених звань професора та доцента в автономному режимі з дотриманням карантинних норм, а також третій – підведення підсумків голосування та затвердження протоколів лічильної комісії, в онлайн-форматі.
На порядку денному Вченої ради було розглянуто низку ключових питань, зокрема:

 • 1. Звіт про результати роботи Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання (ННЦ ІОТРН) за 2020 рік.
  2. Про діяльність відокремлених структурних підрозділів Університету.
  3. Про стан та перспективи розвитку студентського самоврядування Університету.
  4. Про внесення змін до Плану видання навчально-методичного забезпечення на 2021 рік.
  5. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Бухгалтерський облік», автори: Володимир Краєвський, Олена Колісник, Наталія Гуріна, Костенко Олександр, Олена Новікова.
  6. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Педагогіка: хрестоматія», автори: Євген Суліма, Світлана Дєніжна, Ірина Пєтухова.
  7. Про рекомендацію до друку практикуму «Спадкове право», автори: Альона Мілевська, Наталія Лаговська.
  8. Про направлення на міжнародне стажування науково-педагогічних працівників Навчально-наукового інституту гуманітарних наук.
  9. Про відрахування докторанта другого року навчання кафедри фінансового права (денна, бюджетна форма навчання) Наталії Атаманчук у зв’язку з достроковим захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.
  10. Про внесення змін та затвердження оновленого складу редакційної колегії Випуску 2 наукового журналу Університету державної фіскальної служби України «Ірпінський гуманітарний часопис».
  11. Про затвердження змісту фахового електронного видання «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України» № 1,
  2021 рік.
  12. Про рекомендацію до друку Випуску 2 наукового журналу Університету державної фіскальної служби України «Ірпінський гуманітарний часопис».
  13. Про рекомендацію до друку Випуску 2(6) 2021 наукового фахового видання «Ірпінський юридичний часопис».
  14. Про рекомендацію до друку колективної монографії «Податковий потенціал фінансових і нефінансових корпорацій України» за науковою редакцією доцента економічних наук, професора Світлани Онишко.
  15. Про рекомендацію до друку монографії «Співанка-хроніка в контексті етнокультурної традиції українства» кандидата філологічних наук, доцента Алла Павлової.
  16. Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертаційної роботи Антона Лівака на тему: «Правове регулювання оподаткування у сфері обігу земель сільськогосподарського призначення» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Тетяна Мацелик).
  17. Про затвердження Положення про позаштатних радників ректора Університету.
  18. Про затвердження в новій редакції Положення про вчену раду Навчально-наукового інституту інформаційних технологій.
  19. Про перерозподіл ліцензованого обсягу набору вступників на навчання у 2021/2022 навчальних років.
  20. Про внесення змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Університеті.
  21. Про внесення змін до Положення про преміювання працівників Університету.
  22. Про розгляд атестаційної справи щодо присвоєння вченого звання професора по кафедрі адміністративного права і процесу та митної безпеки В’ячеславу Тильчуку.
  23. Про розгляд атестаційної справи щодо присвоєння вченого звання доцента по кафедрі кримінального процесу та криміналістики Марії Фрідман-Козаченко.

Крім цього, на засіданні розглянули інші важливі питання діяльності Університету.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *