II Міжнародний податковий конгрес панель «Сервісно-контрольні тренди розвитку обліково-аналітичних систем»

II Міжнародний податковий конгрес панель «Сервісно-контрольні тренди розвитку обліково-аналітичних систем»

Раді повідомити приємну новину, що 26.11.2021 р. відбувся 2 Міжнародний податковий конгрес. Навчально-науковим інститутом обліку аналізу та аудиту в рамках конгресу було проведено засідання за темою «Сервісно-контрольні тренди розвитку обліково-аналітичних систем».

Дискусію вели в розрізі таких питань: 

  1. Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку. 
  2. Використання даних системи бухгалтерського обліку підприємства для цілей оподаткування. 
  3. Контрольно-аналітична діяльність: проблеми та шляхи її вирішення.
  4. Трансфертне ціноутворення, як частина комплексного податкового планування компанії.
  5. Фіскальна децентралізація, як фактор забезпечення сталого розвитку міст і регіонів. 

У ході засідання учасники обговорили актуальні проблеми розвитку обліково-аналітичних систем на різних рівнях управління, зазначивши, що одним із ключових трендів сьогодення є впровадження інституту сервісу, який радикально змінює взаємодію органів державного нагляду із суб’єктами господарювання. Це в свою чергу вказує на необхідність перегляду відносин між контролюючими органами та реальним сектором економіки в умовах загальносвітової тенденції переходу до моделі суспільства сервісного типу, що пред’являє вимоги і до зміни парадигми у сфері державного нагляду.

Дякуємо шановним спікерам, а саме: СВІНЦИЦЬКИЙ Андрій Вікторович, директор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, к.ю.н., заслужений юрист України; КРАВЧУК Костянтин Іванович, заступник начальника управління трансфертного ціноутворення Головного управління ДПС у м. Києві; РОГОЗНИЙ Сергій Анатолійович, директор ТОВ МІК «СТАРТ», керівник комітету з фінансів Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України; ГАГАЛЮК Тарас, старший науковий співробітник Інституту аграрного розвитку в Центральній та Східній Європі ім. Лейбніца (ІАМО), м. Галле, Німеччина, д-р екон. наук; ВЄНКОВА Тетяна, керівник Головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в м. Києві; ЗІНЧЕНКО Максим, експерт оцінки ризиків, тренер YouControl; МАРШАЛОК Тарас, професор кафедри податків та фіскальної політики Західноукраїнського національного університету, д-р екон. наук, доцент; ПРОСКУРА Катерина Петрівна, головний науковий співробітник лабораторії економічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, д-р екон. наук, професор, сертифікований аудитор. 

Вагомим результатом нашого заходу буде збірник тез доповідей, який Ви отримаєте найблищим часом. Він свідчить про той інтелектуальний ресурс, який було залучено нами в процесі підготовки до засідання. У збірнику, панель 6, буде опубліковано 163 наукові публікації, серед яких як здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського та магістерського) рівня, аспіранти, які лише починають свою наукову кар’єру, так і відомі в широких наукових колах учені, представники влади та бізнесу.

Для колективу ННІ обліку, аналізу та аудиту є важливою наукова позиція кожного з Вас. Маємо надію на подальшу співпрацю!

Дякуємо кожному члену Інституту за участь у конгресі! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *