Програма фахового вступного випробування 061 Журналістика

Програма фахового вступного випробування ОПП Фінансові технології

Програма фахового вступного випробування 051 Економіка (Економічна кібернетика)

Програма фахового вступного випробування 071 Облік і оподаткування

Програма фахового вступного випробування 053 Психологія

Програма фахового вступного випробування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Програма фахового вступного випробування 051 Економіка

Програма фахового вступного випробування 281 Публічне управління та адміністрування

Програма фахового вступного випробування 262 Правоохоронна діяльність

Програма фахового вступного випробування 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Програма фахового вступного випробування 122 Компютерні науки

Програма фахового вступного випробування 073 Менеджмент

Програма фахового вступного випробування 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Програма фахового вступного випробування 292 Міжнародні економічні відносини

Програма вступного випробування з іноземної мови

Програма фахового вступного випробування 017 Фізична культура і спорт

Програма фахового вступного випробування 014 Середня освіта (Історія. Правознавство)

Програма фахового вступного випробування 014 Середня освіта (Математика)

Програма фахового вступного випробування 051 Економіка (Економіка с=міста та регіону)

Списки рекомендованих до зарахування на бюджет

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 051 Магістр денна

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 076 Магістр денна

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 072 Магістр-денна (Фінансові технології)

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 072 Магістр-денна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 071 Магістрденна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 072 Магістрденна, дуальна (Фіскальне адміністрування)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 073 Магістрденна, дуальна (Менеджмент митної справи)

ННІ обліку, аналізу та аудиту 051 Магістр денна

ННІ обліку, аналізу та аудиту_071_Магістр_денна

ННІ права 081 Магістрденна (Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції)

ННІ права 081 Магістрденна (Охорона та захист цивільних прав)

ННІ права 081 Магістрденна (Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності)

ННІ права 081 Магістрденна (Управління господарсько-правовою діяльністю)

Списки рекомендованих до зарахування на контракт

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 051 Магістр заочна

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 076 Магістр заочна

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 292 Магістр денна

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 292 Магістр заочна

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 072 Магістр-заочна (Фінансові технології)

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 072 Магістр-заочна 

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 073 Магістр-денна

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 073 Магістр-заочна

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 281 Магістр-денна

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 281 Магістр-заочна

ННІ гуманітарних наук 053 магістр денна

ННІ гуманітарних наук 053 магістр заочна

ННІ гуманітарних наук 061 магістр денна

ННІ гуманітарних наук 061 магістр заочна

ННІ гуманітарних наук 291 магістр денна

ННІ гуманітарних наук 291 магістр заочна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 071 Магістрзаочна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 072 Магістрзаочна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 073 Магістрзаочна

ННІ інформаційних технологій 051 Магістрзаочна (дистанційна)

ННІ інформаційних технологій 122 Магістрденна

ННІ інформаційних технологій 122 Магістрзаочна

ННІ обліку, аналізу та аудиту 051 магістр заочна

ННІ обліку, аналізу та аудиту_071_Магістр_заочна

ННІ права 014 Магістр денна (Історія.Правознавство)

ННІ права 014 Магістр заочна (Історія.Правознавство)

ННІ права 081 Магістр денна (Організаційно-правові механізми Європейського співробітництва в економічній сфері)

ННІ права 081 Магістр заочна (Охорона та захист цивільних прав)

ННІ права 081 Магістр заочна (Правове забезпечення фінансової безпеки держави)

ННІ права 081 Магістр заочна (Управління господарсько-правовою діяльністю)

ННІ права 081 Магістр-заочна (Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції)

ННІ права 081 Магістрзаочна (Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності)

ННІ права 293 Магістр денна (Міжнародне право)

ННІ права 293 Магістр заочна (Міжнародне право)

ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації 017 Магістрденна

ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації 017 Магістрзаочна

ФПМ 081 Магістри заочна Фін.розслідування

ФПМ 262 Правоохоронна д. Магістри денна

ФПМ 262 Правоохоронна д. Магістри заочна

Списки зарахованих на бюджет на 1 курс Магістри

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 051 Магістр-денна 

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 071 Магістр-денна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 072 Магістр-денна, дуальна (Фіскальне адміністрування)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 073 Магістр-денна, дуальна (Менеджмент митної справи)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 076 Магістр-денна

ННІ обліку, аналізу та аудиту 051 Магістр-денна

ННІ обліку, аналізу та аудиту 071 Магістр-денна

ННІ права 081 Магістр-денна (Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції)

ННІ права 081 Магістр-денна (Охорона та захист цивільних прав)

ННІ права 081 Магістр-денна (Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності)

ННІ права 081 Магістр-денна (Управління господарсько-правовою діяльністю)

ННІ фінансів, банківської справи 072 Магістр-денна (Фінансові технології)

ННІ фінансів, банківської справи 072 Магістр-денна

Списки зарахованих на контракт (денна форма навчання)

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 081 Магістр.денна (Фінансові розслідування)

ННІ фінансів, банківської справи 072 Магістр.денна

ННІ фінансів, банківської справи 072 Магістр.денна (Фінансові технології)

ННІ права 081 Магістр.денна (Управління господарсько-правовою діяльністю)

ННІ права 081 Магістр.денна (Правове забезпечення фінансової безпеки держави)

ННІ права 081 Магістр.денна (Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності)

ННІ права 081 Магістр.денна (Охорона та захист цивільних прав)

ННІ права 081 Магістр.денна (Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 072 Магістр.денна, дуальна (Фіскальне адміністрування)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 051 Магістр.денна

ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації 017 Магістр_денна 

Списки зарахованих на контракт (заочна форма навчання)

ННІ обліку, аналізу та аудиту 071 Магістр.заочна

ННІ фінансів, банківської справи 072 Магістр.заочна

ННІ гуманітарних наук 053 Магістр-заочна 

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 051 Магістр-заочна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 073 Магістр-заочна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 292 Магістр-заочна

ННІ обліку, аналізу та аудиту 051 Магістр-заочна

ННІ обліку, аналізу та аудиту 071 Магістр-заочна

ННІ права 081 Магістр-заочна (Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції)

ННІ права 081 Магістр-заочна (Охорона та захист цивільних прав)

ННІ права 081 Магістр-заочна (Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності)

ННІ права 081 Магістр-заочна (Правове забезпечення фінансової безпеки держави)

ННІ права 081 Магістр-заочна (Управління господарсько-правовою діяльністю)

ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації 017 Магістр-заочна

ННІ фінансів, банківської справи 072 Магістр-заочна

ННІ фінансів, банківської справи 281 Магістр-заочна

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 262 Магістр-заочна (Правоохоронна діяльність)

ННІ гуманітарних наук 053 Магістр.заочна

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 262 Магістр.заочна (Правоохоронна діяльність)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 051 Магістр_заочна

Списки зарахованих на 1 курс Магістри (Право)

Вперше в Україні дуальна освіта для магістрів в Університеті ДФС України

Наприкінці червня між Університетом ДФС України, Державною податковою службою України, Німецьким Товариством Міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та Київською школою економіки підписано Меморандум про імплементацію елементів дуальної освіти та налагодження співробітництва між зазначеними сторонами задля сприяння реформі публічних фінансів в Україні та підвищення ефективності функціонування державної служби.

З огляду на це, в Університеті ДФС України розроблена освітньо-професійна програма підготовки магістрів «Фіскальне адміністрування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») за дуальною формою навчання, яка стартує у вересні поточного року. Оплата навчання – за рахунок коштів державного бюджету. Тривалість навчання складає 1 рік і 6 місяців.

Мета програми підтримка реформи податкової служби в Україні в частині забезпечення професійними та вмотивованими співробітниками, які протягом навчання на цій програмі отримають знання і навички, необхідні для успішної професійної кар’єри в органах новоствореної податкової служби України. Перевага цієї програми полягає у тому, що здобувачі вищої освіти будуть працевлаштовані в ДПС України та матимуть можливість отримані теоретичні знання закріпити на практиці.

Зміст програми розроблено з урахуванням кращих світових практик, зокрема німецького досвіду підготовки державних службовців. Освітнім партнером цієї програми є один з найкращих навчальних закладів України – Київська Школа Економіки, представники якої згідно договору про національну академічну мобільність з Університетом будуть викладати окремі навчальні дисципліни.

Отже, потреба Державної податкової служби України у нових кадрах, поєднання кращого міжнародного досвіду з навчанням на практиці у найкращих викладачів і менторів гарантують ТОБІ якісну професійну освіту!

ВСТУПАЙТЕ ДО НАС НА НАВЧАННЯ!

Дуальна освіта інформація для вступника 

Контакти для отримання додаткової інформації:

Тф: (04597) 61-599, (050) 184-6708

Електронна пошта: 33.01@nusta.edu.ua

FAQ
Контакти
Списки зарахованих Списки рекомендованих до зарахування

Відбувся майстер-клас на тему: «Використання проективного тесту «Гомункулус» у роботі практичного психолога»

Активно та офлайн розпочався навчальний рік на кафедрі психології та соціології ННІ гуманітарних наук УДФСУ! 09 вересня 2021 р. відбувся майстер-клас на тему: «Використання проективного тесту «Гомункулус» у роботі практичного психолога» (ведуча – Марина Юріївна Заушнікова, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та соціології). Майстер клас пройшов у теплій, дружній атмосфері. Матеріал тесту був […]

Сьогодні психологи Податкового університету провели індивідуально-психологічне тестування першокурсників

Адаптація студента до умов вишу має індивідуальні особливості. Вона може тривати від 10 днів до трьох місяців і завершується виробленням системи психологічних механізмів, що забезпечують особистісну безпеку у новій ситуації. Саме з цього приводу відбулася зустріч практичних психологів відділу організації виховного процесу та соціальних питань Університету державної фіскальної служби України зі першокурсниками Навчально-наукового інституту фінансів, […]

В УДФСУ відбулось вручення сертифікатів про міжнародне стажування здобувачів вищої освіти УДФСУ спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Університет державної фіскальної служби України (УДФСУ) посилює  міжнародну співпрацю!  В рамках міжнародного співробітництва з Університетом Третього Віку (University of the Third Age in Gromadka (UTAG), Gromadka, Polska) пройшли міжнародне стажування за програмою «Зміцнення управління громадою та містами: європейський досвід екомодернізації економіки та його адаптація на шляху до сталого розвитку» здобувачі вищої освіти УДФСУ другого (магістерського) рівня […]
Всі новини та анонси

В здоровому тілі – здоровий дух!

  Щороку 20 вересня у світі відзначається Міжнародний день студентського спорту. Насамперед цей день покликаний пропагувати здоровий спосіб життя та залучати молодь до занять спортом у закладах вищої освіти.  Відмітимо, що у Податковому університеті – спорт у пріоритеті!  ННІ спеціальної фізичної підготовки та реабілітації постійно проводять спортивно-масові заходи, де студенти пізнають світ спорту, пізнають себе […]

PWC Ukraine запрошує студентів та випускників університету на роботу

PWC Ukraine пропонує розпочати кар’єру в міжнародній компанії Великої четвірки та стати справжнім спеціалістом. Компанія шукає студентів 4-6 курсу та випускників економічних спеціальностей на стартову позицію у відділ аудиту.   Важливо: – бажання розвиватися в цій сфері; – теоретичні або практичні знання бухгалтерського обліку; – знання англійської мови на рівні intermediate. Деталі вакансії за посиланнями: https://www.pwc.com/ua/en/careers/job-search/description.html?wdjobreqid=192642WD&wdcountry=UKR&wdjobsite=Global_Experienced_Careers&wdjd=simple […]

Долучайтеся до онлайн-тренінгів та семінарів Elsevier

Запрошуємо науковців, науково-педагогічних працівників, бібліотекарів та усіх бажаючих покращити свої компетентності. Долучайтеся до онлайн-тренінгів та семінарів Elsevier для України. Завдяки цим вебінарам ви дізнаєтесь:  як простіше видати електронну книгу;  як ефективно шукати літературу;  як покращити свій профіль у базі даних Scopus;  яку роль відіграють Scopus та SciVal у рейтингах університетів,  як оцінити прогрес вашої установи […]

Увага! Триває вакцинація від СOVID-19 для студентів та співробітників університету

Будьте відповідальними! Вакцинуйтеся! Шановні співробітники, науково-педагогічні працівники та студенти, скористайтеся нагодою! Триває вакцинація від СOVID-19. Зробити безкоштовне щеплення можуть студенти, викладачі та співробітники Університету ДФС України. Пункт вакцинації розташований у Ірпінському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги Київської області, вул. Садова, 38. Попередньо вас огляне лікар (З поверх центру, 309 кабінет), після консультації якого здійснюється вакцинація у 314 кабінеті. Доступні […]