В університеті обговорили протидію мінімізації сплати податків

У Національному університеті державної фіскальної служби України (далі – НУДФСУ) відбувся науково-практичний круглий стіл «Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України». Захід провів Науково-дослідний інститут фіскальної політики НУДФСУ з метою розробки практичних рекомендацій щодо протидії мінімізації сплати податків та пропозиції використовувати їх у практичній діяльності Державної фіскальної служби України, науковій діяльності відповідних кафедр та наукових підрозділів університету. Участь у заході взяли керівники, працівники та студенти НУДФСУ, а також представники Державної фіскальної служби України, Інституту економіки та прогнозування НАН України, ПрАТ «Філіп Морріс Україна», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та ТОВ «БЕНЧМАРК ГРУП».

Важливим завданням проведення науково-практичного круглого столу є окреслення проблемних питань та розроблення практичних рекомендацій щодо вирішення комплексу завдань, пов’язаних із зниженням рівня використання схем мінімізації сплати податкових та митних платежів. Саме тому, було вивчено та обговорено ряд ключових питань, зокрема:

  • оптимізація, мінімізація, податкове планування: сутність понять та особливості їх застосування;
  • зарубіжний і вітчизняний досвід виявлення та руйнування схем мінімізації сплати податків;
  • шляхи удосконалення взаємодії органів ДФС України з іншими органами виконавчої влади при здійсненні контролю за правильністю нарахування та сплати податків;
  • сучасний стан, проблеми та шляхи реформування податкового контролю в Україні;
  • нормативно-правове забезпечення протидії схемам мінімізації сплати податків;
  • правові, економічні та організаційні аспекти здійснення державної митної справи.

Варто зазначити, протидія мінімізації сплати податкових та митних платежів передбачає широкий спектр заходів, що мають здійснюватися на різних рівнях державних органів, у межах реалізації фіскальної політики. Нинішній стан економічних відносин потребує оптимального поєднання інтересів держави та платників податків, а тому органи ДФС повинні активно працювати над запобіганням, виявленням і руйнуванням схем мінімізації сплати податкових та митних платежів.

Саме усунення умов для використання таких схем мінімізації є важливим чинником збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів без застосування додаткового податкового тиску на сумлінних платників податків. Уникнення, а особливо ухилення від сплати податків, є невід’ємним або пов’язаним з тіньовою економікою явищем, що перешкоджає сталому соціально-економічному розвитку України та загрожує національній безпеці України.

Також, у рамках науково-практичного круглого столу відбулося вручення нагород з нагоди Дня науки співробітникам Науково-дослідного інституту фіскальної політики НУДФСУ та студентам-лауреатам конкурсу «TAX CHALLENGE 2019».

Завершальним етапом заходу стало підписання Меморандуму про співробітництво між ТОВ «БЕНЧМАРК ГРУП» та Науково-дослідним інститутом фіскальної політики, метою якого є налагодження співпраці та обміну інформацією і досвідом у межах відповідних статутних повноважень і функцій сторін.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *