Кафедрою менеджменту ННІ фінансів було проведено науково-практичний семінар з елементами тренінгу «Публічне управління в Україні: особливості національної моделі»

Кафедрою менеджменту ННІ фінансів було проведено науково-практичний семінар з елементами тренінгу «Публічне управління в Україні: особливості національної моделі»

24 жовтня 2019 року кафедрою менеджменту ННІ фінансів, банківської справи організовано та проведено науково-практичний семінар з елементами тренінгу «Публічне управління в Україні: особливості національної моделі», учасниками якого були здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, зокрема студенти, які здобувають кваліфікацію за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», запрошені практики-фахівці, науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту, адміністрація ННІ фінансів, банківської справи.

З вітальним словом виступили директор ННІ фінансів, банківської справи д.е.н., професор Кужелєв Михайло Олександрович, завідувач кафедри менеджменту к.т.н., доцент, професор кафедри Гусятинський Микола Володимирович та бізнес-тренер, коуч, к.н.з держ.упр. Новицька Тетяна. Організатором і керівником даного заходу була д.н.з держ.упр., професор, академік АЕН України Халецька Аліна Анатоліївна. 

Науково-комунікативний захід базувався на вивченні основних областей знань у сфері державного управління, зокрема:

світоглядного змісту та інституційної системності державних цінностей (незалежності держави, громадянства, конституційних прав та обов’язків громадянина); 

– особистісних та групових цінносних орієнтацій (свободи і відповідальності, інтересів і потреб);

конситуційного забезпечення наступності цінностей держави, нормативно-правової та моральної регуляції державного управління в Україні.

В ході заходу було представлено систему ключових ціннісних аспектів державного управління в суспільстві та державі, забезпечено підвищення компетентності учасників науково-практичного семінару, зокрема в розвитку знань, навичок та способів виконання діяльності «свідомого громадянства». Адже системна підготовка здобувачів вищої освіти до залучення й виконання наукової роботи є чинником побудови повноцінної системи підготовки національних управлінських кадрів!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *