Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України

Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України

17-19 жовтня 2019 р. у Харкові відбулася Міжнародна науково-практична конференція з кримінального права на тему «Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України». Співорганізатори наукового заходу: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

На п’яти дискусійних панелях відповідно до програми увага в основному була зосереджена на обговорені проекту «Концепція реформування КК України та інших актів законодавства про відповідальність за правопорушення в публічній сфері».

Хід дискусії свідчить, що учасники конференції поділилися (умовно) на дві     групи: 1) прихильники створення радикально нового Кримінального кодексу (Тацій, Баулін, Навроцький, Хавронюк та інші); прихильники нової редакції чинного КК без радикальних новел, що зазначені у  проекті Концепції (Панов, Тютюгін, Музика та інші).

В роботі конференції взяли участь, виступили як «спікери» на дискусійних панелях та на підсумковій загальній дискусії викладачі кафедри кримінального права та кримінології Університету ДФС України  Нікітін Ю.В. та Антипов В.І.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *