Відбувся круглий стіл кафедри бухгалтерського обліку

Відбувся круглий стіл кафедри бухгалтерського обліку

Кафедра бухгалтерського обліку ННІ обліку, аналізу та аудиту Університету ДФС України ініціювала та провела 13 листопада 2020 року Круглий стіл за результатами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: теорія, практика та професійна етика», яка відбулась 05-06 листопада 2020 р.

Метою наукової дискусії  було обговорення питань розвитку новітніх тенденцій, проблематики та перспектив розвитку вітчизняного обліку, оподаткування та професійної етики фахівців у сфері бухгалтерського обліку. 

На сьогоднішньому заході потужний блок інформації стосовно професійного розвитку було надано в доповідях представників Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ): виконачого директора Валентини Легкої, очільника комітету освіти і сертифікації Світлани Зубілевич, очільника комітету професійної етики Сергія Поліщук, очільника комітету фінансів Сергія Рогозного, які доповіли про основні завдання та тенденції розвитку професії в Україні і світі. Питання фундаментальних професійних засад розвитку професії бухгалтера також зазначила у своїй доповіді Юлія Бездушна, очільник відділу обліку і оподаткування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

На сучасному етапі розвитку професії, а значить і розвитку самої системи бухгалтерського обліку і оподаткування є взаємодія усіх стейкхолдерів у напрямі формування основних компетентностей та етичної зрілості у майбутніх фахівців, які прагнуть стати професіоналами.

Визначення поняття професійного бухгалтера – професіонала, так як і перелік компетентностей, а також стандарти освіти для отримання потрібних компетентностей,  встановлюється в документах Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC).  Отже, професіоналом, за визначенням IFAC, є особа, яка, завдяки формальній освіті та практичному досвіду, є експертом у сфері бухгалтерського обліку, що демонструє і підтримує компетентність, відповідає кодексу етики, дотримується високих професійних стандартів і діяльність якої регулюється через професійну організацію бухгалтерів або інший механізм регулювання. 

Саме тому, кафедра бухгалтерського обліку співпрацює з декількома професійними організаціями, серед яких слід виділити ФПБАУ, яка є дійсним членом IFAC  та  СІМА – міжнародна професійна організація Привілейований інститут управлінських бухгалтерів (Великобританія). Саме ці стейкхолдери є основними орієнтирами у процесі формування освітніх програм  для бакалаврів і магістрів спеціальності 071 – Облік і оподаткування.

Активну участь в обговоренні актуальних питань розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні та питань професійної етики бухгалтерів прийняли здобувачі вищої освіти ННІ обліку, аналізу та аудиту.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *