Проведено круглий стіл щодо покращення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії «Фінанси, банківська справа та страхування»

Проведено круглий стіл щодо покращення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії «Фінанси, банківська справа та страхування»

9 березня 2021 року в Навчально-науковому інституті фінансів, банківської справи відбувся круглий стіл, присвячений виробленню пропозицій щодо покращення освітньо-наукової програми (ОНП) підготовки докторів філософії «Фінанси, банківська справа та страхування». Модератором заходу виступила гарант ОНП Коваленко Юлія Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків.

У роботі круглого столу прийняли участь здобувачі освіти та випускники програми, академічна спільнота, роботодавці та інші стейкхолдери з широким регіональним охопленням. 

В обговоренні прийняли участь учені з різних закладів вищої освіти України, зокрема: Біленко Д. В., к.е.н., доцент кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул УДФСУ; Богріновцева Л. М., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків УДФСУ; Виговська Н. Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту ДУ «Житомирська політехніка»; Давиденко
Н. М., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування; Гордей О. Д., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул УДФСУ; Дубина М. В., д.е.н, професор, завідувач кафедри фінансів НУ «Чернігівська політехніка»; Жаворонок А. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича; Житар М. О., к.е.н., доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи УДФСУ; Коляда Т. А., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул УДФСУ; Кришталь Г. О., д.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Міжрегіональної академії управління персоналом; Кужелєв М.О., д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи УДФСУ; Приказюк Н. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Сидорович О. Ю., д.е.н., професор, професор кафедри фіскальної політики Західноукраїнського національного університету; Ткаченко Н. В., д.е.н., професор, директор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Шірінян Л. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій.

Прикладний аспект програми став предметом обговорення для роботодавців – Дуболазова М. О., директора ТОВ  КУА «Капітал Груп»; Зимовця В. В., д.е.н., професора ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Новицького В. А., начальника управління внутрішнього аудиту ДП «Антонов»; Пантак Ю.І., старшого фахівця з розвитку мережі продажів АТ «ОТП Банк»; Чайковської К. В., начальника фінансово-економічного відділу ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

На рекомендації щодо покращення ОНП були спрямовані виступи експертів НАЗЯВО, зокрема Вовк В. Я., д.е.н., професора, професора кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету та Загірняка Д. М., д.е.н., професора кафедри фінансів і кредиту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградсього.

Свої міркування з приводу програми висловили й інші стейкхолдери – Полішук Є. А., д.е.н., професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, заступник голови Ради молодих учених МОН України та Когут С. С., депутат Ірпінської міської ради.

Круглий стіл відбувся в конструктивному форматі, а за його результатами було прийнято рішення рекомендувати проектній групі з розробки ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» внести відповідні зміни у навчальний план та саму ОНП.

Висловлюємо велику вдячність учасникам круглого столу за цікавість до ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» та слушні пропозиції щодо її покращення. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *