Відбулося засідання Науково-методичної ради Університету

Відбулося засідання Науково-методичної ради Університету

21 жовтня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. Відповідно до порядку денного розглянуті питання організації освітнього процесу та реалізації освітніх програм в Університеті, а саме: про результати  вступних випробувань випускників бакалаврату при вступі в магістратуру за технологією ЗНО доповіли заступники директорів ННІ/Факультету, результати анкетування “Освітнє середовище Університету державної фіскальної служби України”  представила Начальник Навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Валентина Фурманюк. Також вона представила інформацію щодо проміжних підсумків процесу акредитації освітніх програм у  І семестрі 2021-2022 навчального року та зазначила основні сильні та слабкі сторони освітніх програм за підсумками візитів акредитаційних груп. Розглянуто  звіти гарантів ОП, які виходять на акредитацію у ІІ семестрі 2021-2022 н.р. про готовість до акредитації.  

Завідувач міжнародного відділу Ірина Петрова доповіла про   організацію освітнього процесу на підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства.

Серед питань порядку денного одне  найважливіших в умовах карантинних обмежень – про використання сертифікованих курсів для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання (заступник директора Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій і регіонального навчання Іван Кожевников). 

Також відбувся розгляд та схвалення навчально-методичного забезпечення  – навчальних посібників, програм випускного кваліфікаційного екзамену та екзаменаційної документації, робочих програм навчальних дисциплін, про що доповіла завідувач навчально-методичного відділу Ірина Качур.

Крім того, на розгляд Науково-методичної ради була представлена інформація про стан проходження практики здобувачами вищої освіти УДФСУ за ІІ семестр 2020/2021 н.р. (доповідач  завідувач відділу профорієнтаційної роботи, практики та сприяння працевлаштуванню Тарнавська Валентина. 

На подальше обговорення висунуто ряд важливих питань щодо нормативного забезпечення освітнього процесу. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *