Кафедра податкової політики провела студентську наукову інтернет-конференцію «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ»

Кафедра податкової політики провела студентську наукову інтернет-конференцію «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ»

Викладачі кафедри податкової політики та адміністрація ННІ економіки, оподаткування та митної справи провели інтернет-конференцію «Актуальні проблеми оподаткування».
Вступне слово промовили в.о. директора ННІ економіки, оподаткування та митної справи, д.е.н., доцент Вікторія Гурочкіна та в.о. завідувачка кафедри податкової політики, к.е.н., доцент Ольга Іванишина, які наголосили на тому, що УДФСУ (Державний Податковий Університет) удосконалюється, реформується, змінюється для студентів! Наука в Університеті розвивається, проводяться заходи для студентів університету, щоб спрямувати іх до розвитку наукового потенціалу та для отримання перших наукових здобутків.
Під керівництвом професорсько-викладацького колективу кафедри податкової політики, студентами було подано майже 50 тез доповідей. Студенти пропонували власне бачення вирішення актуальних проблем оподаткування в Україні та світі.
Мета конференції в забезпеченні відкритої комунікації між викладачами та новим поколінням майбутньої інтелектуальної еліти та майбутнього кадрового потенціалу податкових органів України була досягнута. Через велику активність молодих науковців, організаторам прийшлось робити важкий вибір переможців. В результаті обговорення цікавих доповідей та презентацій, найактивніші студенти університету отримали призові місця і грамоти. Найбільш активно проявили себе студенти під науковим керівництвом в.о.зав. кафедри податковоі політики Ольги Іванишиноі, д.е.н, професора Ярослава Ізмайлова, к.е.н., доцента Тетяни Тучак, к.е.н., ст. викл. Ольги Герасименко, к.е.н., доцента Тетяни Калити, к.е.н., доцента Юлії Панури, к.е.н., доцента Ірини Прокопенко! Отже, кафедра податкової політики працює з молоддю, наставляючи і спрямовуючи її до наукових пошуків та саморозвитку!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *