Програма фахового вступного випробування 061 Журналістика

Програма фахового вступного випробування ОПП Фінансові технології

Програма фахового вступного випробування 051 Економіка (Економічна кібернетика)

Програма фахового вступного випробування 071 Облік і оподаткування

Програма фахового вступного випробування 053 Психологія

Програма фахового вступного випробування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Програма фахового вступного випробування 051 Економіка

Програма фахового вступного випробування 281 Публічне управління та адміністрування

Програма фахового вступного випробування 262 Правоохоронна діяльність

Програма фахового вступного випробування 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Програма фахового вступного випробування 122 Компютерні науки

Програма фахового вступного випробування 073 Менеджмент

Програма фахового вступного випробування 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Програма фахового вступного випробування 292 Міжнародні економічні відносини

Програма вступного випробування з іноземної мови

Програма фахового вступного випробування 017 Фізична культура і спорт

Програма фахового вступного випробування 014 Середня освіта (Історія. Правознавство)

Програма фахового вступного випробування 014 Середня освіта (Математика)

Програма фахового вступного випробування 051 Економіка (Економіка с=міста та регіону)

Списки рекомендованих до зарахування на бюджет

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 051 Магістр денна

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 076 Магістр денна

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 072 Магістр-денна (Фінансові технології)

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 072 Магістр-денна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 071 Магістрденна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 072 Магістрденна, дуальна (Фіскальне адміністрування)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 073 Магістрденна, дуальна (Менеджмент митної справи)

ННІ обліку, аналізу та аудиту 051 Магістр денна

ННІ обліку, аналізу та аудиту_071_Магістр_денна

ННІ права 081 Магістрденна (Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції)

ННІ права 081 Магістрденна (Охорона та захист цивільних прав)

ННІ права 081 Магістрденна (Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності)

ННІ права 081 Магістрденна (Управління господарсько-правовою діяльністю)

Списки рекомендованих до зарахування на контракт

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 051 Магістр заочна

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 076 Магістр заочна

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 292 Магістр денна

Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи 292 Магістр заочна

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 072 Магістр-заочна (Фінансові технології)

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 072 Магістр-заочна 

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 073 Магістр-денна

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 073 Магістр-заочна

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 281 Магістр-денна

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи 281 Магістр-заочна

ННІ гуманітарних наук 053 магістр денна

ННІ гуманітарних наук 053 магістр заочна

ННІ гуманітарних наук 061 магістр денна

ННІ гуманітарних наук 061 магістр заочна

ННІ гуманітарних наук 291 магістр денна

ННІ гуманітарних наук 291 магістр заочна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 071 Магістрзаочна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 072 Магістрзаочна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 073 Магістрзаочна

ННІ інформаційних технологій 051 Магістрзаочна (дистанційна)

ННІ інформаційних технологій 122 Магістрденна

ННІ інформаційних технологій 122 Магістрзаочна

ННІ обліку, аналізу та аудиту 051 магістр заочна

ННІ обліку, аналізу та аудиту_071_Магістр_заочна

ННІ права 014 Магістр денна (Історія.Правознавство)

ННІ права 014 Магістр заочна (Історія.Правознавство)

ННІ права 081 Магістр денна (Організаційно-правові механізми Європейського співробітництва в економічній сфері)

ННІ права 081 Магістр заочна (Охорона та захист цивільних прав)

ННІ права 081 Магістр заочна (Правове забезпечення фінансової безпеки держави)

ННІ права 081 Магістр заочна (Управління господарсько-правовою діяльністю)

ННІ права 081 Магістр-заочна (Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції)

ННІ права 081 Магістрзаочна (Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності)

ННІ права 293 Магістр денна (Міжнародне право)

ННІ права 293 Магістр заочна (Міжнародне право)

ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації 017 Магістрденна

ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації 017 Магістрзаочна

ФПМ 081 Магістри заочна Фін.розслідування

ФПМ 262 Правоохоронна д. Магістри денна

ФПМ 262 Правоохоронна д. Магістри заочна

Списки зарахованих на бюджет на 1 курс Магістри

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 051 Магістр-денна 

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 071 Магістр-денна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 072 Магістр-денна, дуальна (Фіскальне адміністрування)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 073 Магістр-денна, дуальна (Менеджмент митної справи)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 076 Магістр-денна

ННІ обліку, аналізу та аудиту 051 Магістр-денна

ННІ обліку, аналізу та аудиту 071 Магістр-денна

ННІ права 081 Магістр-денна (Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції)

ННІ права 081 Магістр-денна (Охорона та захист цивільних прав)

ННІ права 081 Магістр-денна (Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності)

ННІ права 081 Магістр-денна (Управління господарсько-правовою діяльністю)

ННІ фінансів, банківської справи 072 Магістр-денна (Фінансові технології)

ННІ фінансів, банківської справи 072 Магістр-денна

Списки зарахованих на контракт (денна форма навчання)

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 081 Магістр.денна (Фінансові розслідування)

ННІ фінансів, банківської справи 072 Магістр.денна

ННІ фінансів, банківської справи 072 Магістр.денна (Фінансові технології)

ННІ права 081 Магістр.денна (Управління господарсько-правовою діяльністю)

ННІ права 081 Магістр.денна (Правове забезпечення фінансової безпеки держави)

ННІ права 081 Магістр.денна (Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності)

ННІ права 081 Магістр.денна (Охорона та захист цивільних прав)

ННІ права 081 Магістр.денна (Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 072 Магістр.денна, дуальна (Фіскальне адміністрування)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 051 Магістр.денна

ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації 017 Магістр_денна 

Списки зарахованих на контракт (заочна форма навчання)

ННІ обліку, аналізу та аудиту 071 Магістр.заочна

ННІ фінансів, банківської справи 072 Магістр.заочна

ННІ гуманітарних наук 053 Магістр-заочна 

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 051 Магістр-заочна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 073 Магістр-заочна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 292 Магістр-заочна

ННІ обліку, аналізу та аудиту 051 Магістр-заочна

ННІ обліку, аналізу та аудиту 071 Магістр-заочна

ННІ права 081 Магістр-заочна (Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції)

ННІ права 081 Магістр-заочна (Охорона та захист цивільних прав)

ННІ права 081 Магістр-заочна (Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності)

ННІ права 081 Магістр-заочна (Правове забезпечення фінансової безпеки держави)

ННІ права 081 Магістр-заочна (Управління господарсько-правовою діяльністю)

ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації 017 Магістр-заочна

ННІ фінансів, банківської справи 072 Магістр-заочна

ННІ фінансів, банківської справи 281 Магістр-заочна

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 262 Магістр-заочна (Правоохоронна діяльність)

ННІ гуманітарних наук 053 Магістр.заочна

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 262 Магістр.заочна (Правоохоронна діяльність)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 051 Магістр_заочна

ННІ обліку, аналізу та аудиту 051 Магістр.заочна

ННІ гуманітарних наук 291 Магістрзаочна (2 етап)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 051 Магістрзаочна (2 етап)

ННІ гуманітарних наук 053 Магістрзаочна (2 етап)

ННІ гуманітарних наук 061 Магістрзаочна (2 етап)

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 262 Магістрзаочна (2 етап)

ННІ фінансів, банківської справи 281 Магістрзаочна (2 етап)

ННІ фінансів, банківської справи 072 Магістрзаочна (Фінансові технології, 2 етап)

ННІ фінансів, банківської справи 072 Магістрзаочна (2 етап)

ННІ права 081 Магістрзаочна (Управління господарсько-правовою діяльністю, 2 етап)

ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації 017 Магістрзаочна (2 етап)

ННІ права 081 Магістрзаочна (Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності, 2 етап)

ННІ права 081 Магістрзаочна (Охорона та захист цивільних прав, 2 етап)

ННІ права 081 Магістрзаочна (Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції, 2 етап)

ННІ обліку, аналізу та аудиту 071 Магістрзаочна (2 етап)

ННІ права 014 Магістрзаочна (Історія.Правознавство, 2 етап)

ННІ обліку, аналізу та аудиту 051 Магістрзаочна (2 етап)

ННІ інформаційних технологій 122 Магістрзаочна (2 етап)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 292 Магістрзаочна (2 етап)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 071 Магістрзаочна (2 етап)

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 073 Магістрзаочна (2 етап)

Списки зарахованих на 1 курс Магістри (Право)

Вперше в Україні дуальна освіта для магістрів в Університеті ДФС України

Наприкінці червня між Університетом ДФС України, Державною податковою службою України, Німецьким Товариством Міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та Київською школою економіки підписано Меморандум про імплементацію елементів дуальної освіти та налагодження співробітництва між зазначеними сторонами задля сприяння реформі публічних фінансів в Україні та підвищення ефективності функціонування державної служби.

З огляду на це, в Університеті ДФС України розроблена освітньо-професійна програма підготовки магістрів «Фіскальне адміністрування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») за дуальною формою навчання, яка стартує у вересні поточного року. Оплата навчання – за рахунок коштів державного бюджету. Тривалість навчання складає 1 рік і 6 місяців.

Мета програми підтримка реформи податкової служби в Україні в частині забезпечення професійними та вмотивованими співробітниками, які протягом навчання на цій програмі отримають знання і навички, необхідні для успішної професійної кар’єри в органах новоствореної податкової служби України. Перевага цієї програми полягає у тому, що здобувачі вищої освіти будуть працевлаштовані в ДПС України та матимуть можливість отримані теоретичні знання закріпити на практиці.

Зміст програми розроблено з урахуванням кращих світових практик, зокрема німецького досвіду підготовки державних службовців. Освітнім партнером цієї програми є один з найкращих навчальних закладів України – Київська Школа Економіки, представники якої згідно договору про національну академічну мобільність з Університетом будуть викладати окремі навчальні дисципліни.

Отже, потреба Державної податкової служби України у нових кадрах, поєднання кращого міжнародного досвіду з навчанням на практиці у найкращих викладачів і менторів гарантують ТОБІ якісну професійну освіту!

ВСТУПАЙТЕ ДО НАС НА НАВЧАННЯ!

Дуальна освіта інформація для вступника 

Контакти для отримання додаткової інформації:

Тф: (04597) 61-599, (050) 184-6708

Електронна пошта: 33.01@nusta.edu.ua

FAQ
Контакти
Списки зарахованих Списки рекомендованих до зарахування

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

Відбулося засідання ректорату Податкового університету

Сьогодні в Державному податковому університеті провели чергове засідання ректорату. Засідання відбулося за участі проректорів, директорів Навчально-наукових інститутів, керівників структурних підрозділів та інших членів ректорату. Учасники засідання обговорили низку важливих питань діяльності університету та його структурних підрозділів. Зокрема, зі звітом “Про стан надання платних послуг: проблеми, завдання та перспективи” виступила проректор з науково-педагогічної роботи та інфраструктури […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]
Всі новини та анонси

У Податковому університеті розпочався опалювальний сезон

З початком зниження температури повітря, основним завданням адміністративно-господарської частини університету було забезпечення теплом усіх приміщень закладу вищої освіти разом з гуртожитками. Зазначимо, що з початку тижня до теплопостачання підключили всі об’єкти житлового фонду та адміністративних будівель. Адміністрація Податкового університету завжди дбає про комфортні умови для своїх співробітників та здобувачів освіти.

Запрошуємо студентів Податкового університету взяти участь в конкурсі проєкту «Scholarship в Україні» та виграти грант

У жовтні 2021 року стартував VIII конкурс проєкту «Scholarship в Україні» для студентів закладів вищої освіти. Соціальний проєкт «Scholarship в Україні» — це приклад того, що до надання стипендії можуть долучатися не тільки великі компанії, а й малий бізнес. Талановита молодь потребує допомоги та сприяння, саме тому мета проєкту – підтримати талановиту молодь, яка здобуває освіту в Україні, а також звернути увагу студентства […]

Запрошуємо студентів на спецкурс лекцій від спеціалістів «Делойт» в Україні

Студенти Податкового університету! Запрошуємо вас на спецкурс лекцій від спеціалістів «Делойт» в Україні «Бізнес очима власника: від стартапу до IPO», який стартує 04 листопада 2021. Спецкурс буде проходити щочетверга з 17:00 до 18:30 на платформі Zoom. Щоб зареєструватися, переходьте за посиланням: https://deloi.tt/3pn2Nqk На вас чекають 12 спікерів, 6 лекцій та 6 тижнів, за які ви […]

19 листопада в Податковому університеті відбудеться День відкритих дверей

Шановні вступники! Запрошуємо усіх на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ, який відбудеться 19 листопада 2021 року о 10:00 у режимі онлайн! Щоб стати гостем, учасником, а надалі студентом Державного податкового університету варто вже зараз почати здійснювати перші кроки до втілення мрій! Для участі потрібно зареєструватися, заповнивши гугл форму за посиланням https://docs.google.com/forms/  Кожен зможе почути відповіді на питання, які виникають при […]