Було проведено Студентський науково-навчальний семінар «Світовий досвід податкового адміністрування та його значення для України».

Було проведено Студентський науково-навчальний семінар «Світовий досвід податкового адміністрування та його значення для України».

10-16 березня 2020 року кафедрою фінансових ринків було проведено Студентський науково-навчальний семінар «Світовий досвід податкового адміністрування та його значення для України». 

Організаторами заходу: завідувачем кафедри фінансових ринків, д.е.н., професором, заслуженим діячем науки і техніки України, завідувачем кафедри Онишко С.В., д.е.н., професором Воронковою О.М. та іншими науково-педагогічними працівниками кафедри були заслухані доповіді здобувачів вищої освіти та обґрунтування практичних рекомендацій щодо залучення позитивного світового досвіду податкового адміністрування до український реалій.

Захід був присвячений актуальній тематиці, оскільки ефективне податкове адміністрування є основою дотримання податкового законодавства, належного наповнення бюджету і важливим чинником фінансової безпеки держави. Зважаючи на показники світових рейтингів та вітчизняні статистичні дані, податкове адміністрування в Україні потребує істотної модернізації, насамперед на засадах залучення передового зарубіжного досвіду.

У студентському науково-навчальному семінарі  взяли участь близько 60 здобувачів вищої освіти. За результатами заходу підготовлено програму та збірник праць Студентського науково-навчального семінару «Світовий досвід податкового адміністрування та його значення для України», що буде розміщено у інституційному репозитарїї.

Інформ лист студ наук-навч семінар 10-16.03.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *