У Державному податковому університеті відбулася Конференція трудового колективу

У Державному податковому університеті відбулася Конференція трудового колективу

Підсумкові збори Конференції трудового колективу Державного податкового університету відбулися 18 лютого 2022 року в режимі онлайн за наявності кворуму делегатів від усіх структурних підрозділів.

Відкрила збори голова Конференції трудового колективу (далі – Конференція) Ірина Чеховська.

На Конференції від засновника – Міністерства фінансів України була присутня Євтушевська Оксана Анатоліївна – начальник відділу наукових досліджень та організаційних заходів головного розпорядника бюджетних коштів Департаменту фінансово-економічного планування, аналізу та майнових відносин.

Перед присутніми виступила голова мандатної комісії завідувач кафедри соціальної філософії та управління Наталія Грабовенко, яка перевірила повноваження делегатів Конференції і визнала їх дійсними.

Порядок денний включав низку важливих питань, зокрема «Звіт керівника Університету за 2021 рік», зміни у складі делегатів Конференції, довибори складу Вченої ради Університету, схвалення антикорупційної програми Університету.

У звітній доповіді в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська зазначила, що 2021 рік був складним, напруженим, суперечливим, але водночас цікавим і продуктивним з погляду на розвиток  можливостей Державного податкового університету в контексті величезної роботи, здійсненої колективом за період управління 4 керівників університету.

Презентація доповіді за посиланням

Незважаючи на процеси реорганізації, Державний податковий університет був і є потужним відомчим закладом, який, спираючись на традиції  100-річної роботи, активно впроваджує найсучасніші освітні інновації, створені колективом, а також вітчизняною та світовою освітньо-науковою спільнотою.

В Університеті ведеться підготовка за 22 бакалаврськими і 35 магістерськими освітніми програмами, 5 PhD програмами.

У рейтингу закладів вищої освіти України Державний податковий університет у 2021 році посідає:

в рейтингу «Топ 200 Україна» – 90 місце серед 200 закладів вищої освіти; в консолідованому рейтингу – 80 місце серед 242 закладів вищої освіти включених до рейтингу, 15 місце серед 57 найкращих закладів вищої освіти міста Києва.

Станом на 1 січня 2022 року в Університеті навчається 4679 здобувачів вищої освіти, із них за державним замовленням здобувають освіту 2404 особи. Крім того, станом на 01.01.2022 року контингент здобувачів вищої освіти-іноземних громадян налічує 7 осіб. Країни походження іноземних здобувачів вищої освіти Державного податкового університету: Азербайджан, Білорусь, Таджикистан, Литва, Узбекистан.

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців у 2021 році становив 843 місць, зокрема:

− на підготовку за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів – 704 місця, з них 699 – за денною формою навчання; 189 − на підготовку фахівців за освітнім ступенем «магістр», з них за денною формою навчання – 189.

Зарахування на навчання за бакалаврською програмою здійснювалось за 14 спеціальностями, магістрів – за 16 спеціальностями.

Аналізуючи динаміку руху контингенту студентів УДФСУ в період з 2018-2021 рр. можна відмітити, що кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються на денній формі навчання збільшилась – з 3283 осіб у 2020 році до 3315 осіб у 2021, проте суттєво зменшилась чисельність здобувачів заочної форми навчання.

Доповідь в.о. ректора делегати оцінили схвально, лише 1 утримався.

Центр комунікацій та промоції

Переглянути презентазію можна ТуТ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *