Львівський навчально-науковий інститут

Львівський навчально-науковий інститут створений у 2019 році та знаходиться приміщенні Головного управління державної фіскальної служби України у м. Львові.

Освітня діяльність Львівського навчально-наукового інституту Університету державної фіскальної служби України ґрунтується на концептуальних засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державній Національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», регулюється наказами Міністерства освіти і науки України, Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) щодо Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, Статутом Університету державної фіскальної служби України, Положенням про Львівський навчально-науковий інститут Університету державної фіскальної служби України, затвердженого Вченою радою Університету 28 лютого 2019 року (протокол № 2), Правилами внутрішнього розпорядку Університету та іншими нормативно-правовими актами.

Топіха Валерій Іванович

Директор Львівського навчально-наукового інституту

Професор, доктор економічних наук

Загальний стаж роботи 28років.

Сфера наукових інтересів – економічні науки. Автор близько 70 наукових праць.

  Список наукових праць

Інститут здійснює підготовку фахівців на бакалаврському та магістерському рівнях, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення підготовки докторів філософії за третім (освітньо – науковим) рівнем вищої освіти по спеціальностях:

галузь знань 08 Право 081 «Право»
галузь знань 07 Управління та адміністрування 071 «Облік і оподаткування»
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 051 «Економіка»
галузь знань 07 Управління та адміністрування 072 «Фінанси,банківська справа та страхування»

Форма навчання – заочна (дистанційна) .

79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35

Тел.: (032) 297 35 57, 0683372522, 0509153378

Е-mail: Lviv2505@meta.ua