Одинець Володимир Андрійович 

Посада: завідувач кафедри інформаційних систем і технологій.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища на тему: «Економічні проблеми надзвичайних ситуацій та шляхи подолання їх наслідків». У 2003 році присвоєне вчене звання доцента кафедри інформаційних систем і технологій НУДПСУ.

Сфера наукових інтересів: проблеми модернізації та інформатизації державної податкової служби; соціально-економічні проблеми надзвичайних ситуацій і мінімізації їхніх негативних наслідків; особливості сталого розвитку та антикризового управління; комп’ютерне моделювання бізнес-процесів; технології цифрового дизайну.

Наукові видання та методичні матеріали (книги, монографії, посібники тощо): Одинець Володимир Андрійович

Наукова діяльність: автор понад 60 наукових праць в т.ч. автор і співавтор понад 10 навчальних посібників, два із яких з грифом Міністерства освіти і науки України.

Навчальні дисципліни, що викладає:  «Інформаційні системи і технології в юридичній практиці», «Економічна інформатика», «Інформаційні системи і технології в управлінні», «Інформаційні системи і технології в оподаткуванні», «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті», «Комп’ютерний економіко-екологічний моніторинг», «Інформаційні системи і технології у фінансових установах».

Профіль викладача у Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=IC0TsRsAAAAJ&hl=uk

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5746-0540

Контакти: офіс B-415, тел.: вн.: 1165, E-mail: odinet@ukr.net

Ніжегородцев Владислав Олександрович

Посада: заступник завідувача кафедри інформаційних систем і технологій з наукової роботи.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Формування методичних компетентностей майбутніх учителів фізики».

Сфера наукових інтересів: проблеми професійної освіти в умовах компетентнісного підходу, формування компетентностей в навчальному процесі, комп’ютерний моніторинг фахівців в умовах інформаційного суспільства, технології цифрового дизайну.

Наукові видання та методичні матеріали (книги, монографії, посібники тощо): Ніжегородцев Владислав Олександрович

Наукова діяльність: співавтор 1 методичного та 3 навчальних посібників, співавтор галузевих стандартів вищої освіти; автор понад 80 наукових праць, зокрема і за профілем кафедри; учасник понад 50-ми міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Навчальні дисципліни, що викладає:  «Інформаційні системи і технології в юридичній практиці», «Економічна інформатика», «Інформаційні системи і технології в митній справі», «Інформаційні системи і технології в податковій та митній справі».

Профіль викладача у Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Qyxjp4wAAAAJ

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9434-0564

Контакти: офіс B-408, тел.: вн.: 15-13, E-mail: nizhegorodcev@ukr.net

Гладченко Оксана Вікторівна 

Посада: заступник завідувача кафедри інформаційних систем і технологій з навально-методичної роботи.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Формування інформаційної культури майбутніх фахівців державної податкової служби у процесі професійної підготовки»

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних систем і технологій НУДПСУ

Сфера наукових інтересів: теорія і методика професійної освіти, теорія і методика викладання інформатики; технології цифрового дизайну.
Наукові видання та методичні матеріали (книги, монографії, посібники тощо): Гладченко Оксана Вікторівна

Наукова діяльність: співавтор 6 методичного та 5 навчальних посібників; автор понад 40 наукових праць, зокрема і за профілем кафедри; учасник 30-ти міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Економічна інформатика», «Інформаційні системи і технології у фінансових установах», «Інформаційні системи і технології в юридичній практиці».

Профіль викладача у Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=6zoR3aAAAAAJ&hl=uk

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1668-633x

Контакти: офіс B-415, тел.: вн.: 15-13, E-mail: gov_2016-2017ns@ukr.net

Ратушняк Тетяна Володимирівна 

Посада: доцент кафедри інформаційних систем і технологій.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 –механіка деформівного твердого тіла «Поширення магнітопружних хвиль зсуву в регулярно-шаруватих магнітострикційних середовищах»

Сфера наукових інтересів: дослідження магнітопружних хвиль зсуву, дослідження якості життя, технології цифрового дизайну.

Наукові видання та методичні матеріали (книги, монографії, посібники тощо): Рятушняк Тетяна Володимірівна

Наукова діяльність: автор понад 40 наукових праць; автор 4 навчально-методичних праць; учасник більше 10-х міжнародних науково-практичних конференцій.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Сучасні інформаційні технології», «Економічна інформатика», «Інформатика», «Інформаційні технології в науковій діяльності», «Інформаційні системи і технології в юридичній практиці».

Профіль викладача у Google Академії:

https://scholar.google.com/citations?user=Xr8SeKYAAAAJ&hl=en

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9353-4268

Контакти: офіс B-415, тел.: вн.: 15-13, e-mail: ratush_tanya@ukr.net

Поденежко Олександр Васильович 

Посада: доцент кафедри інформаційних систем і технологій

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

У 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла «Дослідження впливу структурних змін на електронну будову кластерних сполук на основі титану, хрому та заліза»

Сфера наукових інтересів: дослідження кластерних сполук на основі титану, хрому та заліза; проблеми модернізації та інформатизації державної податкової та митної служби; технології цифрового дизайну.
Наукові видання та методичні матеріали (книги, монографії, посібники тощо): Поденежко Олександр Васильович

Наукова діяльність: автор 29 наукових ,4 методичних розробок, співавтор 5-х навчальних посібників, учасник міжнародних науково-практичних конференцій.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Економічна інформатика», «Інформаційні системи і технології в митній справі», «Інформаційні системи і технології в податковій та митній справі».

Профіль викладача у Google Академії:

https://scholar.google.com/citations?user=Xr8SeKYAAAAJ&hl=en

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6907-7247

Контакти: офіс B-415, тел.: вн.: 15-13, e-mail: intile@ukr.net

Солоп Вікторія Станіславівна 

Посада: завідувач навчальної лабораторії кафедри інформаційних систем і технологій.

Сфера наукових інтересів: технології цифрового дизайну.

Наукова діяльність: Пройшла курс навчання в корпорації «Парус» у 2014 році і отримала сертифіка кристувача «Парус–Підприємство 7.40» і сертифікат «Хмарна платформа jПарус» модуль Менеджмент і маркетінг».

Пройшла підвищення кваліфікації у 2015 в корпорації «Галактика» і отримала сертифікат. Пройшла курс навчання з комп’ютерною програмою «MeDocIS» і отримала сертифікат у 2015 році.

Контакти: офіс B-415, тел.: вн.: 15-13, e-mail: solopvika@ukr.net