Семко Микола Миколайович, завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор, науково-педагогічний стаж – 40 років, старший науковий співробітник з спеціальності методика викладання математики (Рішення вченої ради ВАК України від 25.03.1993, протокол №3). У 1978 році закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю “Математика”. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію “Бесконечные неабелевы группы с заданными свойствами системы инвариантных подгрупп”, а 2001 року – докторську дисертацію “Групи з умовами щільності нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп”. М.М. Семко підготував 5 кандидатів фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.06 – алгебра і теорія чисел, один із яких громадянин Іспанії. Член спеціалізованої докторської вченої ради Д 26.001.18 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нагороджений медаллю М.В. Остроградського за внесок у розвиток української математичної науки та орденом “За трудові досягнення” 4-го ступеня ДПА України. Професор М.М. Семко є автором понад 180 наукових та науково-методичних робіт як у вітчизняних, так і зарубіжних виданнях, із яких 4 монографії. Наукові інтереси: 01.01.06 – алгебра і теорія чисел (теорія груп).

Профіль викладача у Google Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=q6wuS68AAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-0123-4872

Чернобай Ольга Борисівна, заступник завідувача кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент, науково-педагогічний стаж – 34 роки. У 1984 році закінчила фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького за спеціальністю “Математика”. 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Спектральна теорія узагальнених ядер Тепліца”.
Має 55 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Наукові інтереси: 01.01.01 – математичний аналіз.

Профіль викладача у Google Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=rGcrUTYAAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-7718-0623

Ярова Оксана Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, науково-педагогічний стаж  27 років. У 1988 році закінчила фізико-математичний факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка за спеціальністю “Математика”. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними”. Нагороди:

– Відмінник освіти України, 2001 р.;

− Нагрудний знак «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, ДПА України, 2011 р.;

− Медаль «Василь Сухомлинський», 2008 р.;

− Почесна грамота президії Верховної ради АР Крим, 2013 р.;

− Почесна грамота ДПА України, 2010 р.;

− Грамота Національного університету ДПС України, 2012 р.

Профіль викладача у Google Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=fOLuhBEAAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-0522-8368

Бащук Олена Юріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, науково-педагогічний стаж – 17 років. 1997 року закінчила Національний технічний університет України “Київській політехнічний інститут” НТУУ “КПІ ” за спеціальністю “Комп’ютеризовані системи експериментальних досліджень”. У 2004 році захистила дисертацію в Інституті механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла на тему: “Плоска задача тривимірної стійкості шарнірно закріпленої пластини з центральною тріщиною”. Має 32 публікації, із яких 20 наукових. Наукові інтереси: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.

Профіль викладача у Google Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=6C8YPjEAAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-9221-8485

Скасків Лілія Василівна, кандидат фізико-математичних наук, науково-педагогічний стаж – 18 років. У 2002 році закінчила механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім.І.Я.Франка. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Групи, багаті близькими до нільпотентних підгрупами». Має 32 публікації наукового та науково-методичного характеру, з яких одна монографія. Наукові інтереси: 01.01.06. – алгебра і теорія чисел (теорія груп).

Профіль викладача у Google Академії https://scholar.google.com.ua/citations?user=b6IQ6rcAAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-9090-6700