Спеціалізовані вчені ради

Наказом МОН України від 10.05.2017 №  693 „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року” утворено спеціалізовану вчену раду Д 27.855.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком до 31 грудня 2019 року.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

Пашко Павло Володимирович, д.е.н., професор, ректор, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

Тарангул Людмила Леонідівна, д.е.н., професор, проректор, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Члени ради:

Андрущенко Володимир Леонідович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Белінська Яніна Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Береславська Олена Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Залізко Василь Дмитрович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Корнєєв Володимир Вікторович, д.е.н., професор, завідувач відділу, Державний науково-дослідний інститут інформації та моделювання економіки, спеціальність 08.00.08;

Кужелєв Михайло Олександрович, д.е.н., професор, директор Інституту, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Лазебник Лариса Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Лісовий Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Луніна Інна Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Ніколаєв Всеволод Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПАТ «Львівський інститут менеджменту», спеціальність 08.00.03;

Олешко Анна Анатоліївна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Пасічник Юрій Васильович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут інформації та моделювання економіки, спеціальність 08.00.08;

Пилипів Віталій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.03;

Примостка Людмила Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.08;

Швабій Костянтин Іванович, д.е.н., старший науковий співробітник, директор Інституту, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Шевчук Олег Анатолійович, д.е.н., доцент, проректор, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ

Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ

Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій 

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дулько Анастасії Миколаївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Задорожньої Ліни Адамівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук_Донця Олександра Борисовича

Автореферати дисертацій:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дулько Анастасії Миколаївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Задорожньої Ліни Адамівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донця Олександра Борисовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Москаленко Наталії Віталіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ковернінської Юлії Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Мацелюх Наталії Петрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гройсман Наталії Геннадіївни​

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ковернінської Юлії  Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Григораш Ольги Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Лактіонової Олександри Анатоліївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандитата економічних наук Крамаренко Олени Анатоліївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандитата економічних наук Новицької Надії Володимирівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Соколової Катерини Юріївни

Автореф дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Чаплигіна Олександра Васильовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  Сокирко Олени Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  Гуменного Анатолія Анатолійовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Козій Наталії Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ліснічук Оксани Андріївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Зубрицького Артура Ігоровича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дєдушевої Марини Володимирівни

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук офіційного опонента Сибірянської Ю. В. на дисертацію Дулько А. М.

Відгук офіційного опонента Кириленко  О. П.  на дисертацію Дулько А. М.

Відгук офіційного опонента Іванова Ю. Б. на дисертацію Задорожньої Л. А.

Відгук офіційного опонента Демиденко Л. М. на дисертацію Задорожньої Л. А.

Відгук офіційного опонента Вовчак  О. Д. на дисертацію Донця О. Б.

Відгук офіційного опонента Адамика Б. П. на дисетаційну роботу Донця О. Б.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Патюти І.М.на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Москаленко Н.В.

Відгук офіційного опонента  д.е.н. Єгоричевої С.Б на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Москаленко Н.В.

Відгук офіційного опонента д.е.н професора Ю.Б.Іванова на дисертаційну роботуна здобуття наукво ступеня к.е.н Н.Г.Гройсман

Відгук офіційного опонента к.е.н доцента А.А.Славкової на дисертаційну роботу на здобуття наукво ступеня к.е.н Н.Г.Гройсман

Відгук офіційного опонента д.е.н., прфоесора Прокопенко Н.С на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н​ Мацелюх Н.П

Відгук офіційного опонента д.е.н., прфоесора Міщенка В.І.на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н.Мацелюх Н.П

Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Коваленко В.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н​ Мацелюх Н.П ​

Відгук офіційного опонента д.е.н. Ткаченко на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Григораш О.В.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Квасовського  на дисертаційну робоу на здобуття наукового ступеня к.е.н.  Григораш О.В.

Відгук офіційного опонента д.е.н.Косової Т.Д на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н_Ковернінської Ю.В.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Цікановської Н.А на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Ковернінської Ю.В.

Відгук офіційного опонента д.е.н. Федосова В.М. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н. Лактіоновї О.А.

Відгук офіційного опонента д.е.н. Алексеєнко Л.М на дисертаційну роботу на здодбуття наукового ступеня  д.е.н. Лактіонової  О.А.

Відгук офіційного опонента д.е.н Зимовця  В.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня  д.е.н Лактіонової О.А.

Відгук офіційного опонента  д.е.н. Пасічника Ю.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Крамаренко О.А.

Відгук офіційного опонента к.е.н Серебрянської Д,М. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Крамаренко О.А.

Відгук офіційного опонента д.е.н.професора Ю.Б. Іванова на дисертаційну роботу А.І.Зубрицького

Відгук офіційного опонента.к.е.н.доцента.А.І.Луцика на.дисертаційну роботу.А.І.Зубрицького

Відгук офіційного опонента к .е. н. О.В. Зварич на дисертаційну роботу М .В. Дєдушевої

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Т М Меркулової на дисертаційну роботу_М.В. Дєдушевої

Відгук офіційного опонетта к.е.н. доцента Матвейчук Л О на дисертаційну роботу К. Ю. Соколової 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора О.М. Десятнюк  на дисертаційну роботу К. Ю. Соколової 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора О. М. Тимченко на дисертаційну роботу Н. В. Новицької

Відгук офіційного опонента к.е.н. доцента Я. В. Петракова на дисертаційну роботу Н. В. Новицької

Відгук офіційного опонента к.е.н. О.С. Білоусової  на дисертаційну роботу О.А. Ліснічук

Відгук офіційного опонента к.е.н. доцента Б. П. Адамика  на дисертаційну роботу Н.С.Козій 

Відгук офіційного опонента д.е.н. доцента С. В.Міщенко  на дисертаційну роботу Н.С. Козій 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Л. А. Костирко на дисертаційну роботу О. А. Ліснічук 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Л. А. Костирко на дисертаційну роботу О. А. Ліснічук 

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук М. О. Слатвінської  на дисертаційну роботу Чаплигіна Олександра Васильовича

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук Т. В. Майорової на дисертаційну роботу Чаплигіна Олександра Васильовича

Відгук офіційного опонента кандидата економічних наук О. М. Залєтова  на дисертаційну роботу Сокирко Олени Сергіївни

Відгук офіційного опонента доктора економічних наук   О. О. Гаманкової на дисертаційну роботу Сокирко Олени Сергіївни

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук О. В. Короткевич  на дисертаційну роботу Гуменного Анатолія Анатолійовича

Відгук офіційного опонента доктора економічних наук, Л. М. Алексеєнко  на дисертаційну роботу Гуменного Анатолія Анатолійовича

Наказом МОН України № 1515 від 16.05.2016 р. продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 27.855.02 щодо права проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора /кандидата/ юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право строком на два роки.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради: 

Білоус Віктор Тарасович, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права.

Заступники голови:

Касьяненко Любов Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, завідувач кафедри фінансового права.

Вчений секретар: Мацелик Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри господарського права та процесу.

Члени ради:

Берлач Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри адміністративного права;

Гречанюк Сергій Костянтинович, доктор юридичних наук, доцент, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;

Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, Запорізький національний університет, декан юридичного факультету, завідувач кафедри адміністративного та господарського права;

Криницький Ігор Євгенович, доктор юридичних наук, професор, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, професор кафедри кримінального та адміністративного права і процесу;

Нижник Ніна Романівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри теорії та історії держави і права;

Новицький Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри цивільного права і процесу;

Оніщик Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, доцент, Академія праці, соціальних відносин і туризму, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права;

Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, Університет митної справи і фінансів, проректор з наукової роботи;

Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної діяльності;

Солдатенко Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, Київський національний економічний університет, декан юридичного факультету;

Суббот Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор, Навчально-науковий інститут права Київського міжнародного Університету, завідувач кафедри публічно-правових дисциплін;

Чеховська Ірина Василівна, доктор юридичних наук, с.н.с, Університет державної фіскальної служби України, завідувач кафедри цивільного права і процесу.

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ

Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ

Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мороз Світлани Сергіївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук  Аністренко Юлії Ігорівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Новицької Наталії Борисівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гуда Андрія Михайловича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гордійчук Марії Вікторівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кайдаш Олесі Юріївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Сімонової Ірини Петрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапки Альони Володимирівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Бригінця Олександра Олексійовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Бойко-Слобожан Олени Олександрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Єфіменко Людмили Леонідівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Махиніч Надії Володимирівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Мороз Надії Сергіївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стародуба Дмитра Миколайовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стріяшко Галини Миколаївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапочкіної Марії Валеріївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Ярош Анни Олександрівни

Автореферати дисертацій:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Мороз Світлани Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Аністратенко Юлії Ігорівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Боднарчук Оксана Іванівна

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Бригінця Олександра Олексійовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Новицької Наталії Борисівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Бойко-Слобожан Олени Олександрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гордійчук Марії Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гуда Андрія Михайловича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Єфіменко Людмили Леонідівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кайдаш Олесі Юріївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Левчук Сергій Миколайович

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Махиніч Надії Володимирівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мороз Надії Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Сімонової Ірини Петрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стародуба Дмитра Миколайовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стріяшко Галини Миколаївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапки Альони Володимирівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапочкіної Марії Валеріївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ярош Анни Олександрівни

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Плугатар Т.А. на дисертаційну роботу Мороз Світлани Сергіївни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Гречанюка С.К. на дисертаційну роботу Мороз Світлани Сергіївни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Тернущака М.М. на дисертаційну роботу Левчука Сергія Миколайовича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Буханевича О.М. на дисертаційну роботу Левчука Сергія Миколайовича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Суббота Анатолія Івановича на дисертаційну роботу Боднарчук Оксани Іванівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Чорної Вікторії Григорівни на дисертаційну роботу Боднарчук Оксани Іванівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Тильчик О.В. на дисертаційну роботу Мороз Надії Сергіївни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Швеця М.Я. на дисертаційну роботу Мороз Надії Сергіївни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Семенченко Світлани Анатоліївни на дисертаційну роботу Єфіменко Людмили Леонідівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Музики-Стефанчук Оксани Анатоліївни на дисертаційну роботу Єфіменко Людмили Леонідівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Семчик О.О. на дисертаційну роботу Ярош Анни Олександрівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Лукашева Олександра Анатолійовича на дисертаційну роботу Ярош Анни Олександрівни

Відгук офіційного опонента кандита юридичних наук Головашевича О.О. на дисертаційну роботу Махиніч Надії Володимирівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Гречанюка С.К. на дисертаційну роботу Махиніч Надії Володимирівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Литвина Олексія Валерійовича на дисертаційну роботу Стародуба Дмитра Миколайовича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Суббота Анатолія Івановича на дисертаційну роботу Стародуба Дмитра Миколайовича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Солдатенко Оксани Володимирівни на дисертаційну роботу Стріяшко Галини Миколаївни 

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Литвина Олексія Валерійовича на дисертаційну роботу Стріяшко Галини Миколаївни 

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Ковбаса Ігоря Васильовича на дисертаційну роботу Шапочкіної Марії Валеріївни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Кузьменко Оксани Володимирівни на дисертаційну роботу Шапочкіної Марії Валеріївни 

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук ,доцента Ніканорової Олени Володимирівни на дисертаційну роботу Гуда Андрія Михайловича 

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Стрельбицького Миколи Павловича на дисертаційну роботу Бригінця Олександра Олексійовича 

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Заросила Володимира Олексійовича  на дисертаційну роботу Бригінця Олександра Олексійовича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Берлача Анатолія Івановича на дисертаційну  роботу  Бригінця Олександра Олексійовича 

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Оніщика Юрія Віталійовича на дисертаційну роботу Гуда Андрія Михайловича

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук професора Пришви Надії Юріївни на дисертацію Аністратенко Юлії Ігорівни 

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук Литвина О.В на дисертацію  Сімонової Ірини Петрівни 

Відгук офіційного опонента, доктора  юридичних наук Джафарової О.В. на дисертацію Сімонової Ірини Петрівни 

Відгук офіційного опонента, доктора  юридичних наук Цимбалюк В.С. на дисертацію Гордійчук Марії Вікторівни

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук Лопатіна  Сергія Ігоровича  на дисертацію Гордійчук Марії Вікторівни

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора Кринцького І.Є. на дисертацію Кайдаш Олесі Юріївни 

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук Каменської Ніни Петрівни на дисертацію Кайдаш Олесі Юріївни 

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора Теремецького В.І. на дисертацію Шапки Альни Володимирівни

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук професора Косиці О.О. на дисертацію Шапки Альони Володимирівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Швеця М.Я. на дисертацію Новицької Наталії Борисівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора  Бєлякова К.І на дисертацію Новицької Наталії Борисівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Приймаченка Д.В. на дисертацію Новицької Наталії Борисівни​

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук, доцента кафедри адміністративного права і процесу Національної академії нутрішніх справ В.Г. Чорної на дисертаційну роботу Кінаш Уляни Ярославівни
Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук А.О. Галай на дисертаційну роботу Кінаш Уляни Ярославівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук М.П. Кучерявенко на дисертаційну роботу Аністратенко Юлії Ігорівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України О.П. Орлюк на дисертаційну роботу Аністратенко Юлії Ігорівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Якимчук Наталії Яківни на дисертаційну роботу Бойко-Слобожан Олени Олександрівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, начальника управління доходів Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації С.А. Семенченко на дисертаційну роботу Бойко-Слобожан Олени Олександрівни

Наказом МОН України від 10.05.2017 №  693 „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року” утворено спеціалізовану вчену раду К 27.855.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 – «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком до 31 грудня 2019 року.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

Топчій Василь Васильович, д.ю.н., професор, директор навчально-наукового інституту права, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.

Заступник голови:

Цимбал Петро Васильович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.

Вчений секретар:

Омельчук Любов Василівна, к.ю.н., доцент кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.

Члени ради:

Богатирьов Іван Григорович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;

Богатирьова Ольга Іванівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;

Грицюк Ігор Васильович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;

Дирдін Максим Євгенович, к.ю.н., доцент, головний радник генерального директора, ПрАТ «Санта Україна», спеціальність 12.00.09;

Дідківська Галина Василівна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;

Долгий Олександр Андрійович, д.н.д.у., професор, головний науковий співробітник, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;

Драган Олена Василівна, к.ю.н., заступник начальника департаменту, Генеральна прокуратура України, спеціальність 12.00.08;

Корнякова Тетяна Всеволодівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 12.00.08;

Лисенко Володимир Васильович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;

Мисливий Володимир Андрійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 12.00.08;

Мудряк Тамара Олександрівна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;

Хахановський Валерій Георгійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національна академія внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09.

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ

Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ

Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Антонюк Анастасії Борисівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Балицького Тараса Миколайовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Дікова Іллі Валерійовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Євміна Анатолія Миколайовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кравчука Петра Юрійовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Лазебного Анатолія Миколайовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Лужецької Олени Романівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мілевської Альони Олександрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Москалюк Юлії Дмитрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Слободянюка Бориса Костянтиновича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Товтин Світлани Вікторівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Томіна Едуарда Євгеновича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Хаваліц Ольги Володимирівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Проданика Івана Васильовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Забарного Максима Михайловича

Автореферати дисертацій:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дулько Анастасії Миколаївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних Дікова Іллі Валерійовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Антонюк Анастасії Борисівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Балицького Тараса Миколайовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Десятника Анатолія Антоновича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Євміна Анатолія Миколайовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кравчукa Петрa Юрійовичa

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Лазебного Анатолія Миколайовича’

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Лужецької Олени Романівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мархевки Олега Володимировича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мілевської Альони Олександрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Москалюк Юлії Дмитрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Товтин Світлани Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Хаваліц Ольги Володимирівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Проданика Івана Васильовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Забарного Максима Михайловича

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук офіційного опонента Удалової Л.Д. на дисертацію Забарного М.М

Відгук офіційного опонента Гринюка В.О. на дисертацію Забарного М.М.

Відгук офіційного опонента Лукашевич В.Г. на дисертацію Проданика І.В.

Відгук офіційного опонента Цуцкірідзе М.С. на дисертацію Проданика І.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Ю.М. Чорноуса на дисертаційну роботу  Дікова Іллі Валерійовича 

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук С.М.Смокова на дисертаційну роботу Дікова Іллі Валерійовича 

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук В.В. Назарова на дисертаційну роботу Євміна анатолія Миколайовича

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Д.М. Цехана на дисертаційну роботу Євміна Анатолія Миколайовича

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук В. І. Галаган на дисертаційну роботу Хаваліц Ольги Володимирівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Ю. М. Чорноус на дисертаційну роботу Товтин Світлини Вікторівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук О. В. Баулін на дисертаційну роботу Хаваліц Ольги Володимирівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук С. М. Смоков на дисертаційну роботу Товтин Світлани Вікторівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук О.В. Бауліна на дисертаційну роботу Слободянюка Бориса Костянтиновича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук І.В. Басистої на дисертаційну роботу Слободянюка Бориса Костянтиновича

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук  Краснікової Н.І. на дисертацію Томіна Едуарда Євгеновича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук  Татарова О.Ю. на дисертацію Томіна Едуарда Євгеновича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук  Клименко Н.І. на дисертацію Мілевської Альони Олександрівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук  Весельського В.К. на дисертацію Мілевської Альони Олександрівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Соколової Яни Анатоліївни на дисертацію Лазебного Анатолія Миколайовича
Відгук офіційного опонента Мотляха Олександра Івановича доктора юридичних наук на дисертацію Лазебного Анатолія Миколайовича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Чорноус Ю.М. на дисертаційну роботу Антонюк Анастасії Борисівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Калачової О.М. на дисертаційну роботу Антонюк Анастасії Борисівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Мотляха Олександра Івановича на дисертаційну роботу Балицького Тараса Миколайовича

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Смокова С. М. на дисертаційну роботу Балицького Тараса Миколайовича

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Бауліна Олега Вячеславовича на дисертаційну роботу Москалюк Юлії Дмитрівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Чернявського Сергія Сергійовича на дисертаційну роботу Москалюк Юлії Дмитрівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Грицюка Ігоря Васильовича на дисертаційну роботу Кравчука Петра Юрійовича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Басистої Ірини Володимирівни на дисертаційну роботу Кравчука Петра Юрійовича

Вігук офіційного опонента кандидата юридичних наук Весельського Віктора Казимировича на дисертаційну роботу Лужецької Олени Романівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора В.І. Галаган на дисертаційну роботу Лужецької Олени Романівни