Спеціалізовані вчені ради

Наказом МОН України від 10.05.2017 №  693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року» утворено спеціалізовану вчену раду Д 27.855.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком до 31 грудня 2019 року.

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 20 березня 2018 року і наказу № 326 від 04.04.2018 року внесено зміни до складу спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01

 

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

Пашко Павло Володимирович, д.е.н., професор, ректор, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

Береславська Олена Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Члени ради:

Андрущенко Володимир Леонідович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Белінська Яніна Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Береславська Олена Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Залізко Василь Дмитрович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Корнєєв Володимир Вікторович, д.е.н., професор, завідувач відділу, Державний науково-дослідний інститут інформації та моделювання економіки, спеціальність 08.00.08;

Кужелєв Михайло Олександрович, д.е.н., професор, директор Інституту, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Лазебник Лариса Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Лісовий Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Луніна Інна Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Мацелюх Наталія Петрівна, д.е.н., професор, директор Інституту, Університет державної фіскальної служби України.

Ніколаєв Всеволод Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПАТ «Львівський інститут менеджменту», спеціальність 08.00.03;

Олешко Анна Анатоліївна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Пасічник Юрій Васильович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут інформації та моделювання економіки, спеціальність 08.00.08;

Пилипів Віталій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.03;

Примостка Людмила Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.08;

Швабій Костянтин Іванович, д.е.н., старший науковий співробітник, директор Інституту, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Шевчук Олег Анатолійович, д.е.н., доцент, проректор, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ

Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ

Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій 

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дулько Анастасії Миколаївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Задорожньої Ліни Адамівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук_Донця Олександра Борисовича

Автореферати дисертацій:

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Каток Вікторії Вікторівни

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Д’яченка Антона Володимировича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук  Левченко Валентини Петрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дулько Анастасії Миколаївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Задорожньої Ліни Адамівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донця Олександра Борисовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Москаленко Наталії Віталіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ковернінської Юлії Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Мацелюх Наталії Петрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гройсман Наталії Геннадіївни​

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ковернінської Юлії  Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Григораш Ольги Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Лактіонової Олександри Анатоліївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандитата економічних наук Крамаренко Олени Анатоліївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандитата економічних наук Новицької Надії Володимирівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Соколової Катерини Юріївни

Автореф дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Чаплигіна Олександра Васильовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  Сокирко Олени Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  Гуменного Анатолія Анатолійовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Козій Наталії Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ліснічук Оксани Андріївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Зубрицького Артура Ігоровича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дєдушевої Марини Володимирівни

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук офіційного опонента Бондарук Т.Г на дисертаційну роботу Каток В.В.

Відгук офіційного опонента Богдана І.В. на дисертаційну роботу Каток В.В.

Відгук офіційного опнента Адамика Б.П. на дисертаційну роботу Д’яченка А.В.

Відгук офіційного опонента Забаштанського М.М. на дисертаційну роботу Д’яченка А.В.

Відгук офіційного опонента Ткаченко Н.В на дисертаційну роботу Левченко В.П.

Відгук офіційного опонента Гаманкової О.О. на дисертаційну роботу Левченко В.П.

Відгук офіційного опонента Виговської В.В. на дисертаційну роботу Левченко В.П.

Відгук офіційного опонента Іванова Ю. Б. на дисертацію Задорожньої Л. А.

Відгук офіційного опонента Демиденко Л. М. на дисертацію Задорожньої Л. А.

Відгук офіційного опонента Вовчак  О. Д. на дисертацію Донця О. Б.

Відгук офіційного опонента Адамика Б. П. на дисетаційну роботу Донця О. Б.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Патюти І.М.на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Москаленко Н.В.

Відгук офіційного опонента  д.е.н. Єгоричевої С.Б на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Москаленко Н.В.

Відгук офіційного опонента д.е.н професора Ю.Б.Іванова на дисертаційну роботуна здобуття наукво ступеня к.е.н Н.Г.Гройсман

Відгук офіційного опонента к.е.н доцента А.А.Славкової на дисертаційну роботу на здобуття наукво ступеня к.е.н Н.Г.Гройсман

Відгук офіційного опонента д.е.н., прфоесора Прокопенко Н.С на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н​ Мацелюх Н.П

Відгук офіційного опонента д.е.н., прфоесора Міщенка В.І.на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н.Мацелюх Н.П

Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Коваленко В.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н​ Мацелюх Н.П ​

Відгук офіційного опонента д.е.н. Ткаченко на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Григораш О.В.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Квасовського  на дисертаційну робоу на здобуття наукового ступеня к.е.н.  Григораш О.В.

Відгук офіційного опонента д.е.н.Косової Т.Д на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н_Ковернінської Ю.В.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Цікановської Н.А на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Ковернінської Ю.В.

Відгук офіційного опонента д.е.н. Федосова В.М. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н. Лактіоновї О.А.

Відгук офіційного опонента д.е.н. Алексеєнко Л.М на дисертаційну роботу на здодбуття наукового ступеня  д.е.н. Лактіонової  О.А.

Відгук офіційного опонента д.е.н Зимовця  В.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня  д.е.н Лактіонової О.А.

Відгук офіційного опонента  д.е.н. Пасічника Ю.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Крамаренко О.А.

Відгук офіційного опонента к.е.н Серебрянської Д,М. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Крамаренко О.А.

Відгук офіційного опонента д.е.н.професора Ю.Б. Іванова на дисертаційну роботу А.І.Зубрицького

Відгук офіційного опонента.к.е.н.доцента.А.І.Луцика на.дисертаційну роботу.А.І.Зубрицького

Відгук офіційного опонента к .е. н. О.В. Зварич на дисертаційну роботу М .В. Дєдушевої

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Т М Меркулової на дисертаційну роботу_М.В. Дєдушевої

Відгук офіційного опонетта к.е.н. доцента Матвейчук Л О на дисертаційну роботу К. Ю. Соколової 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора О.М. Десятнюк  на дисертаційну роботу К. Ю. Соколової 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора О. М. Тимченко на дисертаційну роботу Н. В. Новицької

Відгук офіційного опонента к.е.н. доцента Я. В. Петракова на дисертаційну роботу Н. В. Новицької

Відгук офіційного опонента к.е.н. О.С. Білоусової  на дисертаційну роботу О.А. Ліснічук

Відгук офіційного опонента к.е.н. доцента Б. П. Адамика  на дисертаційну роботу Н.С.Козій 

Відгук офіційного опонента д.е.н. доцента С. В.Міщенко  на дисертаційну роботу Н.С. Козій 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Л. А. Костирко на дисертаційну роботу О. А. Ліснічук 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Л. А. Костирко на дисертаційну роботу О. А. Ліснічук 

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук М. О. Слатвінської  на дисертаційну роботу Чаплигіна Олександра Васильовича

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук Т. В. Майорової на дисертаційну роботу Чаплигіна Олександра Васильовича

Відгук офіційного опонента кандидата економічних наук О. М. Залєтова  на дисертаційну роботу Сокирко Олени Сергіївни

Відгук офіційного опонента доктора економічних наук   О. О. Гаманкової на дисертаційну роботу Сокирко Олени Сергіївни

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук О. В. Короткевич  на дисертаційну роботу Гуменного Анатолія Анатолійовича

Відгук офіційного опонента доктора економічних наук, Л. М. Алексеєнко  на дисертаційну роботу Гуменного Анатолія Анатолійовича

Наказом МОН України № 1515 від 16.05.2016 р. продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 27.855.02 щодо права проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора /кандидата/ юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право строком на два роки.

Голова ради:

Білоус Віктор Тарасович, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права.

Заступники голови:

Касьяненко Любов Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, завідувач кафедри фінансового права.

Вчений секретар:

Мацелик Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри господарського права та процесу.

Члени ради:

– Аністратенко Юлія Ігорівна, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права;

– Берлач Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри адміністративного права;

– Боднарчук Олег Григорович, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри господарського права та процесу;

– Бригінець Олександр Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права;

– Гречанюк Сергій Костянтинович, доктор юридичних наук, доцент, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;

– Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, Запорізький національний університет, декан юридичного факультету, завідувач кафедри адміністративного та господарського права;

– Новицький Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри цивільного права і процесу;

– Оніщик Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, доцент, Академія праці, соціальних відносин і туризму, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права;

– Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, Університет митної справи і фінансів, проректор з наукової роботи;

– Позняков Спартак Петрович, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри господарського права та процессу;

– Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної діяльності;

– Чеховська Ірина Василівна, доктор юридичних наук, с.н.с, Університет державної фіскальної служби України, Університет державної фіскальної служби України, завідувач кафедри цивільного права і процесу.

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ

Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ

Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Лук’янцева Сергія Олександровича

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Чайки Вікторії Вікторівни

Дисертація на здобуття наукового ступення доктора юридичних наук Пунди Олександра Олеговича

Дисертація на здобуття наукового ступення доктора юридичних наук Тильчик Ольги Віталіївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Васьківської Ксенії Миколаївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Овсянікова Євгена Сергійовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Іванової Софії Сергіївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Декаленко Валентини Степанівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мороз Світлани Сергіївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук  Аністренко Юлії Ігорівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Новицької Наталії Борисівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гуда Андрія Михайловича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гордійчук Марії Вікторівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кайдаш Олесі Юріївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Сімонової Ірини Петрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапки Альони Володимирівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Бригінця Олександра Олексійовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Бойко-Слобожан Олени Олександрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Єфіменко Людмили Леонідівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Махиніч Надії Володимирівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Мороз Надії Сергіївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стародуба Дмитра Миколайовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стріяшко Галини Миколаївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапочкіної Марії Валеріївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Ярош Анни Олександрівни

Автореферати дисертацій:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступення доктора юридичних наук Чайки Вікторії Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступення кандидата юридичних наук Лук’янцева Сергія Олександровича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступення доктора юридичних наук Пунда Олександра Олеговича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступення доктора юридичничних наук Тильчик Ольги Віталіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступення кандидата юридичних наук Васьківської Ксенії Миколаївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Декаленко Валентини Степанівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Іванової Софії Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Овсяннікова Євгена Сергійовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Мороз Світлани Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Аністратенко Юлії Ігорівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Боднарчук Оксана Іванівна

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Бригінця Олександра Олексійовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Новицької Наталії Борисівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Бойко-Слобожан Олени Олександрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гордійчук Марії Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гуда Андрія Михайловича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Єфіменко Людмили Леонідівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кайдаш Олесі Юріївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Левчук Сергій Миколайович

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Махиніч Надії Володимирівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мороз Надії Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Сімонової Ірини Петрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стародуба Дмитра Миколайовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стріяшко Галини Миколаївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапки Альони Володимирівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапочкіної Марії Валеріївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ярош Анни Олександрівни

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Усенко Є.А на дисертацію Лук’янцева Сергія Олександровича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук  Кучерявенко М.П. на дисертацію Чайки Вікторії Вікторівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Берлача А.І на дисертацію Лук’янцева Сергія Олександровича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Монаєнка А.О. на дисертацію Чайки Вікторії Вікторівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Латковської Т.А на дисертацію Чайки Вікторії Вікторівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Буханевича О.М на дисертацію Пунди Олександра Олеговича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Гречанюка С.К на дисертацію Пунди Олександра Олеговича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Калюжного Р.А на дисертацію Пунди Олександра Олеговича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Проценка Т.О на дисертацію Тильчик Ольги Віталіївни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Коломоєць Т.О  на дисертацію Тильчик Ольги Віталіївни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Бортник Н.П на дисертацію Тильчик Ольги Віталіївни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук  Заросила В. О. на дисертаційну роботу Васьківської К. М.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Бригінця О. О. на дисертаційну роботу Васьківської К.М.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Усенко Є.С. на дисертаційну роботу Овсянікова Є.С.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Ніщимна С.О. на дисертаційну роботу Овсянікова Є.С.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Семчик О.О. на дисертаційну роботу Іванової С. С.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Губерської Н.Л. на дисертаційну роботу Іванової С. С.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Крупнової Л.В. на дисертаційну роботу Декаленко В. С.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Гречанюк С.К. на дисертаційну роботу Декаленко В. С.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Тернущака М.М. на дисертаційну роботу Левчука Сергія Миколайовича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Буханевича О.М. на дисертаційну роботу Левчука Сергія Миколайовича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Суббота Анатолія Івановича на дисертаційну роботу Боднарчук Оксани Іванівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Чорної Вікторії Григорівни на дисертаційну роботу Боднарчук Оксани Іванівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Тильчик О.В. на дисертаційну роботу Мороз Надії Сергіївни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Швеця М.Я. на дисертаційну роботу Мороз Надії Сергіївни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Семенченко Світлани Анатоліївни на дисертаційну роботу Єфіменко Людмили Леонідівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Музики-Стефанчук Оксани Анатоліївни на дисертаційну роботу Єфіменко Людмили Леонідівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Семчик О.О. на дисертаційну роботу Ярош Анни Олександрівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Лукашева Олександра Анатолійовича на дисертаційну роботу Ярош Анни Олександрівни

Відгук офіційного опонента кандита юридичних наук Головашевича О.О. на дисертаційну роботу Махиніч Надії Володимирівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Гречанюка С.К. на дисертаційну роботу Махиніч Надії Володимирівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Литвина Олексія Валерійовича на дисертаційну роботу Стародуба Дмитра Миколайовича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Суббота Анатолія Івановича на дисертаційну роботу Стародуба Дмитра Миколайовича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Солдатенко Оксани Володимирівни на дисертаційну роботу Стріяшко Галини Миколаївни 

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Литвина Олексія Валерійовича на дисертаційну роботу Стріяшко Галини Миколаївни 

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Ковбаса Ігоря Васильовича на дисертаційну роботу Шапочкіної Марії Валеріївни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Кузьменко Оксани Володимирівни на дисертаційну роботу Шапочкіної Марії Валеріївни 

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук ,доцента Ніканорової Олени Володимирівни на дисертаційну роботу Гуда Андрія Михайловича 

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Стрельбицького Миколи Павловича на дисертаційну роботу Бригінця Олександра Олексійовича 

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Заросила Володимира Олексійовича  на дисертаційну роботу Бригінця Олександра Олексійовича

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Берлача Анатолія Івановича на дисертаційну  роботу  Бригінця Олександра Олексійовича 

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Оніщика Юрія Віталійовича на дисертаційну роботу Гуда Андрія Михайловича

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук професора Пришви Надії Юріївни на дисертацію Аністратенко Юлії Ігорівни 

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук Литвина О.В на дисертацію  Сімонової Ірини Петрівни 

Відгук офіційного опонента, доктора  юридичних наук Джафарової О.В. на дисертацію Сімонової Ірини Петрівни 

Відгук офіційного опонента, доктора  юридичних наук Цимбалюк В.С. на дисертацію Гордійчук Марії Вікторівни

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук Лопатіна  Сергія Ігоровича  на дисертацію Гордійчук Марії Вікторівни

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора Кринцького І.Є. на дисертацію Кайдаш Олесі Юріївни 

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук Каменської Ніни Петрівни на дисертацію Кайдаш Олесі Юріївни 

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора Теремецького В.І. на дисертацію Шапки Альни Володимирівни

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук професора Косиці О.О. на дисертацію Шапки Альони Володимирівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Швеця М.Я. на дисертацію Новицької Наталії Борисівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора  Бєлякова К.І на дисертацію Новицької Наталії Борисівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Приймаченка Д.В. на дисертацію Новицької Наталії Борисівни​

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук, доцента кафедри адміністративного права і процесу Національної академії нутрішніх справ В.Г. Чорної на дисертаційну роботу Кінаш Уляни Ярославівни
Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук А.О. Галай на дисертаційну роботу Кінаш Уляни Ярославівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук М.П. Кучерявенко на дисертаційну роботу Аністратенко Юлії Ігорівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України О.П. Орлюк на дисертаційну роботу Аністратенко Юлії Ігорівни

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Якимчук Наталії Яківни на дисертаційну роботу Бойко-Слобожан Олени Олександрівни

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, начальника управління доходів Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації С.А. Семенченко на дисертаційну роботу Бойко-Слобожан Олени Олександрівни

Спеціалізована вчена рада Д 27.855.03

 

Наказом МОН України від 24.05.2018 №  527 „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2018 року” в Університеті державної фіскальної служби України утворено спеціалізовану вчену раду Д 27.855.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком до 31 грудня 2020 року.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

 1. Топчій Василь Васильович, д.ю.н., професор, директор навчально-наукового інституту права, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.

Заступник голови:

 1. Богатирьов Іван Григорович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08.

Вчений секретар:

 1. Грицюк Ігор Васильович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.

Члени ради:

 1. Аністратенко Юлія Іванівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;
 2. Богатирьова Ольга Іванівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 3. Боднарчук Олег Григорович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 4. Долгий Олександр Андрійович, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 5. Кислий Анатолій Михайлович, д.ю.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 12.00.09;
 6. Корнякова Тетяна Всеволодівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 12.00.08;
 7. Лисенко Володимир Васильович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;
 8. Никитченко Наталія Валеріївна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;
 9. Мисливий Володимир Андрійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 12.00.08;
 10. Мірошниченко Сергій Сергійович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 11. Татаров Олег Юрійович, д.ю.н., професор, віце-президент, «Українська будівельна корпорація УКРБУД», спеціальність 12.00.09;
 12. Юрчишин Василь Миколайович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», спеціальність 12.00.09.

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ

Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ

Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Фінчук Вікторії Василівни

 

Автореферати дисертацій:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Фінчук Вікторії Василівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Буряк Катерини Михайлівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Сало Олега Михайловича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Свириденка Станіслава Володимировича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Любавіної Вікторії Петрівни

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук офіційного опонента Вартилецька І.А. на дисертацію Фінчук В. В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук  Мисливого В. А. на дисертацію Фінчук В. В.

Відгук офіційного опонента Удалової Л.Д. на дисертацію Забарного М.М