Спеціалізовані вчені ради

Наказом МОН України від 10.05.2017 №  693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року» утворено спеціалізовану вчену раду Д 27.855.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком до 31 грудня 2019 року.

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 20 березня 2018 року і наказу № 326 від 04.04.2018 року внесено зміни до складу спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

Пашко Павло Володимирович, д.е.н., професор, ректор, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

Береславська Олена Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Члени ради:

Андрущенко Володимир Леонідович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Белінська Яніна Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Береславська Олена Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Залізко Василь Дмитрович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Корнєєв Володимир Вікторович, д.е.н., професор, завідувач відділу, Державний науково-дослідний інститут інформації та моделювання економіки, спеціальність 08.00.08;

Кужелєв Михайло Олександрович, д.е.н., професор, директор Інституту, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Лазебник Лариса Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Лісовий Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Луніна Інна Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Мацелюх Наталія Петрівна, д.е.н., професор, директор Інституту, Університет державної фіскальної служби України.

Ніколаєв Всеволод Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПАТ «Львівський інститут менеджменту», спеціальність 08.00.03;

Олешко Анна Анатоліївна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Пасічник Юрій Васильович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут інформації та моделювання економіки, спеціальність 08.00.08;

Пилипів Віталій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.03;

Примостка Людмила Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.08;

Швабій Костянтин Іванович, д.е.н., старший науковий співробітник, директор Інституту, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Шевчук Олег Анатолійович, д.е.н., доцент, проректор, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ

Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ

Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій 

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Чуницької Ірини Іванівни

Дисертація на здобуття  наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипоренко Аліни Володимирівни

Дисертація на здобуття наукового ступення кандидата економічних наук Наконечної Анастасії Сергіївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Каток В.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Д’яченка Антона Володимировича

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Левченко Валентини Петрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дулько Анастасії Миколаївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Задорожньої Ліни Адамівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук_Донця Олександра Борисовича

Автореферати дисертацій:

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Хлєбнікова Ірина Ібрагимівна

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Шевчук Юлія Василівна

Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Чуницька Ірина Іванівна

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипоренко Аліни Володимирівни

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Наконечної Анастасії Сергіївни

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Каток Вікторії Вікторівни

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Д’яченка Антона Володимировича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук  Левченко Валентини Петрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дулько Анастасії Миколаївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Задорожньої Ліни Адамівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донця Олександра Борисовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Москаленко Наталії Віталіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ковернінської Юлії Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Мацелюх Наталії Петрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гройсман Наталії Геннадіївни​

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ковернінської Юлії  Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Григораш Ольги Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Лактіонової Олександри Анатоліївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандитата економічних наук Крамаренко Олени Анатоліївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандитата економічних наук Новицької Надії Володимирівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Соколової Катерини Юріївни

Автореф дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Чаплигіна Олександра Васильовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  Сокирко Олени Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  Гуменного Анатолія Анатолійовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Козій Наталії Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ліснічук Оксани Андріївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Зубрицького Артура Ігоровича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дєдушевої Марини Володимирівни

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук офіційного опонента Ткаченко Н.В. на дисертаційну роботу Чудницької І.І.

Відгук офіційного опонента Десятнюк О.М. на дисертаційну роботу Хлебніковї І.І.

Відгук офіційного опонента Степанова О.В. на дисертаційну роботу Шевчук Ю.В.

Відгук офіційного опонента Давиденко Н.М. на дисертаційну роботу Чуницької І.І.

Відгук офіційного опонента Алексеєнко Л.М. на дисертаційну роботу Чуницької І.І.

Відгук офіційного опонента Остріщенко Ю.В. на дисертаційну роботу Нечипоренко А.В.

Відгук офіційного опопнента Житаря М.О. на дисертаційну роботу Наконечної  А.С.

Відгук офіційного опонента Мельника В.М. на дисертаційну роботу Нечипоренко А.В.

Відгук офіійного опонента Науменкової С.В. на дисертаційну роботу Наконечної А.С.

Відгук офіційного опонента Бондарук Т.Г на дисертаційну роботу Каток В.В.

Відгук офіційного опонента Богдана І.В. на дисертаційну роботу Каток В.В.

Відгук офіційного опнента Адамика Б.П. на дисертаційну роботу Д’яченка А.В.

Відгук офіційного опонента Забаштанського М.М. на дисертаційну роботу Д’яченка А.В.

Відгук офіційного опонента Ткаченко Н.В на дисертаційну роботу Левченко В.П.

Відгук офіційного опонента Гаманкової О.О. на дисертаційну роботу Левченко В.П.

Відгук офіційного опонента Виговської В.В. на дисертаційну роботу Левченко В.П.

Відгук офіційного опонента Іванова Ю. Б. на дисертацію Задорожньої Л. А

Відгук офіційного опонента Демиденко Л. М. на дисертацію Задорожньої Л. А.

Відгук офіційного опонента Вовчак  О. Д. на дисертацію Донця О. Б.

Відгук офіційного опонента Адамика Б. П. на дисетаційну роботу Донця О. Б.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Патюти І.М.на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Москаленко Н.В.

 Відгук офіційного опонента  д.е.н. Єгоричевої С.Б на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Москаленко Н.В.

 Відгук офіційного опонента д.е.н професора Ю.Б.Іванова на дисертаційну роботуна здобуття наукво ступеня к.е.н Н.Г.Гройсман

Відгук офіційного опонента к.е.н доцента А.А.Славкової на дисертаційну роботу на здобуття наукво ступеня к.е.н Н.Г.Гройсман

Відгук офіційного опонента д.е.н., прфоесора Прокопенко Н.С на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н​ Мацелюх Н.П

Відгук офіційного опонента д.е.н., прфоесора Міщенка В.І.на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н.Мацелюх Н.П

Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Коваленко В.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н​ Мацелюх Н.П

Відгук офіційного опонента д.е.н. Ткаченко на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Григораш О.В.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Квасовського  на дисертаційну робоу на здобуття наукового ступеня к.е.н.  Григораш О.В.

Відгук офіційного опонента д.е.н.Косової Т.Д на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н_Ковернінської Ю.В.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Цікановської Н.А на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Ковернінської Ю.В

Відгук офіційного опонента д.е.н. Федосова В.М. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н. Лактіоновї О.А

Відгук офіційного опонента д.е.н. Алексеєнко Л.М на дисертаційну роботу на здодбуття наукового ступеня  д.е.н. Лактіонової  О.А.

Відгук офіційного опонента д.е.н Зимовця  В.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня  д.е.н Лактіонової О.А.

Відгук офіційного опонента  д.е.н. Пасічника Ю.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Крамаренко О.А.

Відгук офіційного опонента к.е.н Серебрянської Д,М. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Крамаренко О.А.

Відгук офіційного опонента д.е.н.професора Ю.Б. Іванова на дисертаційну роботу А.І.Зубрицького

Відгук офіційного опонента.к.е.н.доцента.А.І.Луцика на.дисертаційну роботу.А.І.Зубрицького

Відгук офіційного опонента к .е. н. О.В. Зварич на дисертаційну роботу М .В. Дєдушевої

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Т М Меркулової на дисертаційну роботу_М.В. Дєдушевої

Відгук офіційного опонетта к.е.н. доцента Матвейчук Л О на дисертаційну роботу К. Ю. Соколової 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора О.М. Десятнюк  на дисертаційну роботу К. Ю. Соколової 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора О. М. Тимченко на дисертаційну роботу Н. В. Новицької

Відгук офіційного опонента к.е.н. доцента Я. В. Петракова на дисертаційну роботу Н. В. Новицької

Відгук офіційного опонента к.е.н. О.С. Білоусової  на дисертаційну роботу О.А. Ліснічук

Відгук офіційного опонента к.е.н. доцента Б. П. Адамика  на дисертаційну роботу Н.С.Козій 

Відгук офіційного опонента д.е.н. доцента С. В.Міщенко  на дисертаційну роботу Н.С. Козій 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Л. А. Костирко на дисертаційну роботу О. А. Ліснічук 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Л. А. Костирко на дисертаційну роботу О. А. Ліснічук 

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук М. О. Слатвінської  на дисертаційну роботу Чаплигіна Олександра Васильовича

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук Т. В. Майорової на дисертаційну роботу Чаплигіна Олександра Васильовича

Відгук офіційного опонента кандидата економічних наук О. М. Залєтова  на дисертаційну роботу Сокирко Олени Сергіївни

Відгук офіційного опонента доктора економічних наук   О. О. Гаманкової на дисертаційну роботу Сокирко Олени Сергіївни

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук О. В. Короткевич  на дисертаційну роботу Гуменного Анатолія Анатолійовича

Відгук офіційного опонента доктора економічних наук, Л. М. Алексеєнко  на дисертаційну роботу Гуменного Анатолія Анатолійовича

Наказом МОН України № 1515 від 16.05.2016 р. продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 27.855.02 щодо права проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора /кандидата/ юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право строком на два роки.

Голова ради:

Білоус Віктор Тарасович, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права.

Заступники голови:

Касьяненко Любов Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, завідувач кафедри фінансового права.

Вчений секретар:

Мацелик Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри господарського права та процесу.

Члени ради:

– Аністратенко Юлія Ігорівна, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права;

– Берлач Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри адміністративного права;

– Боднарчук Олег Григорович, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри господарського права та процесу;

– Бригінець Олександр Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права;

– Гречанюк Сергій Костянтинович, доктор юридичних наук, доцент, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;

– Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, Запорізький національний університет, декан юридичного факультету, завідувач кафедри адміністративного та господарського права;

– Новицький Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри цивільного права і процесу;

– Оніщик Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, доцент, Академія праці, соціальних відносин і туризму, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права;

– Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, Університет митної справи і фінансів, проректор з наукової роботи;

– Позняков Спартак Петрович, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри господарського права та процессу;

– Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної діяльності;

– Чеховська Ірина Василівна, доктор юридичних наук, с.н.с, Університет державної фіскальної служби України, Університет державної фіскальної служби України, завідувач кафедри цивільного права і процесу.
Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ
Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ
Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Голоднової Т.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Литвин Н.А.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Зливко С.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Каменська Н.П.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Лук’янцева С.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Чайки В.В.

Дисертація на здобуття наукового ступення доктора юридичних наук Пунди О.О.

Дисертація на здобуття наукового ступення доктора юридичних наук Тильчик О.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Васьківської К.М.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Овсянікова Є.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Іванової С.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Декаленко В.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мороз С.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Аністренко Ю.І.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Новицької Н.Б.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гуда А.М.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гордійчук М.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кайдаш О.Ю.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Сімонової І.П.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапки А.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Бригінця О.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Бойко-Слобожан Олени Олександрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Єфіменко Л.Л.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Махиніч Н.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мороз Н.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стародуба Д.М.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стріяшко Г.М.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапочкіної М.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ярош А.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Тарасенко О.В.

Автореферати дисертацій:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Литвин Н.А.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Голоднова Т.С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Зливко С.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Каменської Н.П.

 Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Тарасенко О.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступення доктора юридичних наук Чайки В.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступення кандидата юридичних наук Лук’янцева С.О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступення доктора юридичних наук Пунда О.О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступення доктора юридичничних наук Тильчик О.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступення кандидата юридичних наук Васьківської К.М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Декаленко В.С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Іванової С.С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Овсяннікова Є.С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Мороз С.С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Аністратенко Ю.І.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Боднарчук О.І.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Бригінця О.О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Новицької Н.Б.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Бойко-Слобожан О.О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гордійчук М.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гуда А.М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Єфіменко Л.Л.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кайдаш О.Ю.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Левчук С.М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Махиніч Н.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мороз Н.С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Сімонової І.П.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стародуба Д.М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стріяшко Г.М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапки А.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапочкіної М.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ярош А.О.

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук офіційного опонента Кучинського Ю.Д. на дисертаційну роботу Голоднової Т.С.

Відгук офіційного опонента Коропатніка І.М. на дисертаційну роботу Голоднової Т.С.

Відгук офіційного опонента доктора економічних наук Швеця М.Я. на дисертацію Литвин Н.А.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Проценка Т.О. на дисертацію Литвин Н.А.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Приймаченка Д.В. на дисертацію Литвин Н.А.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Пузирного В.Ф. на дисертацію Зливка С.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Рибалки Н.О. на дисертацію Зливка С.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Бондарчука О.Г. на дисертацію Зливка С.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Гречанюка С.К. на дисертацію Каменської Н.П.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Гуржія Т.О на дисертацію Каменської Н.П.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Гриценка В.Г. на дисертацію Каменської Н.П.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Усенко Є.А на дисертацію Лук’янцева С.О.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук  Кучерявенко М.П. на дисертацію Чайки В.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Берлача А.І на дисертацію Лук’янцева С. О.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Монаєнка А.О. на дисертацію Чайки В.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Латковської Т.А на дисертацію Чайки В.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Буханевича О.М на дисертацію Пунди О.О.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Гречанюка С.К на дисертацію Пунди О.О.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Калюжного Р.А на дисертацію Пунди О.О.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Проценка Т.О на дисертацію Тильчик О.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Коломоєць Т.О на дисертацію Тильчик О.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Бортник Н.П на дисертацію Тильчик О.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Заросила В.О. на дисертацію Васьківської К.М.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Бригінця О.О. на дисертацію Васьківської К.М.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Усенко Є.С. на дисертацію Овсянікова Є.С.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Ніщимна С.О. на дисертацію Овсянікова Є.С.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Семчик О.О. на дисертацію Іванової С. С.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Губерської Н.Л. на дисертацію Іванової С. С.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Крупнової Л.В. на дисертацію Декаленко В.С.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Гречанюк С.К. на дисертацію Декаленко В.С.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Тернущака М.М. на дисертацію Левчука С. М.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Буханевича О.М. на дисертацію Левчука С.М.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Суббота А.І. на дисертацію Боднарчук О.І.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Чорної В.Г. на дисертацію Боднарчук О. І.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Тильчик О.В. на дисертацію Мороз Н.С.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Швеця М.Я. на дисертацію Мороз Н.С.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Семенченко С.А. на дисертацію Єфіменко Л.Л.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Музики-Стефанчук О.А. на дисертацію Єфіменко Л. Л.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Семчик О.О. на дисертацію Ярош А.О.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Лукашева О.А. на дисертацію Ярош А.О.

Відгук офіційного опонента кандита юридичних наук Головашевича О.О. на дисертацію Махиніч Н.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Гречанюка С.К. на дисертацію Махиніч Н.В.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Литвина О.В. на дисертацію Стародуба Д.М.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Суббота А.І. на дисертацію Стародуба Д.М.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Солдатенко О.В. на дисертацію Стріяшко Г.М.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Литвина О.В. на дисертацію Стріяшко Г.М.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Ковбаса І.В. на дисертацію Шапочкіної М. В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Кузьменко О.В. на дисертацію Шапочкіної М.В.

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук ,доцента Ніканорової О.В. на дисертацію Гуда А.М.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Стрельбицького М.П. на дисертацію Бригінця О.О.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Заросила В.О. на дисертацію Бригінця О.О.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Берлача А.І. на дисертацію Бригінця О.О.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Оніщика Ю.В. на дисертацію Гуда А.М.

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук професора Пришви Н.Ю. на дисертацію Аністратенко Ю.І.

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук Литвина О.В на дисертацію Сімонової І.П.

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук Джафарової О.В. на дисертацію Сімонової І.П.

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук Цимбалюк В.С. на дисертацію Гордійчук М.В.

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук Лопатіна С.І. на дисертацію Гордійчук М.В.

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора Кринцького І.Є. на дисертацію Кайдаш О.Ю.

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук Каменської Н.П. на дисертацію Кайдаш О.Ю.

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора Теремецького В.І. на дисертацію Шапки А.В.

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук професора Косиці О.О. на дисертацію Шапки А.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Швеця М.Я. на дисертацію Новицької Н.Б.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Бєлякова К.І на дисертацію Новицької Н.Б.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Приймаченка Д.В. на дисертацію Новицької Н.Б.

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук, доцента Чорної В.Г. на дисертацію Кінаш У.Я.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Галай А.О. на дисертацію Кінаш У.Я.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора, Кучерявенко М.П. на дисертацію Аністратенко Ю.І.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора, Орлюк О.П. на дисертацію Аністратенко Ю.І.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Якимчук Н.Я. на дисертацію Бойко-Слобожан О.О.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, Семенченко С.А. на дисертацію Бойко-Слобожан О.О.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Бригінця О.О. на дисертацію Тарасенко О.В.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Литвина О.В. на дисертацію Тарасенко О.В.

Спеціалізована вчена рада Д 27.855.03

 

Наказом МОН України від 24.05.2018 №  527 „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2018 року” в Університеті державної фіскальної служби України утворено спеціалізовану вчену раду Д 27.855.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком до 31 грудня 2020 року.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

 1. Топчій Василь Васильович, д.ю.н., професор, директор навчально-наукового інституту права, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.

Заступник голови:

 1. Богатирьов Іван Григорович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08.

Вчений секретар:

 1. Грицюк Ігор Васильович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.

Члени ради:

 1. Аністратенко Юлія Ігорівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;
 2. Богатирьова Ольга Іванівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 3. Боднарчук Олег Григорович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 4. Долгий Олександр Андрійович, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 5. Кислий Анатолій Михайлович, д.ю.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 12.00.09;
 6. Корнякова Тетяна Всеволодівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 12.00.08;
 7. Лисенко Володимир Васильович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;
 8. Никитченко Наталія Валеріївна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;
 9. Мисливий Володимир Андрійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 12.00.08;
 10. Мірошниченко Сергій Сергійович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 11. Татаров Олег Юрійович, д.ю.н., професор, віце-президент, «Українська будівельна корпорація УКРБУД», спеціальність 12.00.09;
 12. Юрчишин Василь Миколайович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», спеціальність 12.00.09.
 13. Нікітін Юрій Вікторович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08.
 14. Лук’янчиков Євген Дмитрович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 12.00.09

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ
Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ
Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Черепій П.П.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Буркаль В.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кабанець Л.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Аракелян Р.Ф.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Катеринчук К.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Трекке А.С.

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Пузирьова М.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Михайлика Д.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Шкути О.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Карпенко Н.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Сало О.М.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Свириденко С.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Буряк К.М.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Любавівни В.П.

Автореферати дисертацій:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Соловйової А. М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Господаренко В.М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ричка Д.О

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Мамка Г.М

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Ніколаєнко Т.Б

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Сачко О.В

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Черепій П.П

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кабанець Л.В

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Буркаль В.С

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ромасєв О.В

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Аракелян Р.Ф.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Катеринчук К.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Трекке А.С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Пузирьов М.С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Буряк К.М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Сало О.М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Свириденка С.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Любавіної В.П.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Шкути О.О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Михайлика Д.О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Карпенко Н.В.

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук офіційного опонента Сахарова О.Б. на дисертацію Буркаль В.С.

Відгук офіційного опонента Ємільянов В.П. на дисертацію Черпія П.П.

Відгук офіційного опонента Юзікової Л.В. на дисертацію Кабанець Л.В.

Відгук офіційного опонента Мисливого В.А. на дисертацію Буркаль В.С.

Відгук офіційного опонента Василевич В.В. на дисертацію Кабанець Л.Ю.

Відгук офіційного опонента Богатирьової О.І. на дисертацію Черепія П.П.

Відгук офіційного опонента Таран О.В. на дисертацію Аракелян Р.Ф.

Відгук офіційного опонента Калганової О.А. на дисертацію Аракелян Р.Ф.

Відгук офіційного опонента Мірковець Д.М. на дисертацію Ромасєва О.В.

Відгук офіційного опонента Кучинська О.П. на дисертацію Ромасєва О.В.

Відгук офіційного опонента Житного О.О. на дисертацію Катеринчук К.В.

Відгук офіційного опонента Юзікової Н.С. на дисертацію Катеринчук К.В.

Відгук офіційного опонента Мисливого В.А. на дисертацію Катеринчук К.В.

Відгук офіційного опонента Кислого А.М. на дисертацію Трекке А.С.

Відгук офіційного опонента Забарного М.М. на дисертацію Трекке А.С.

Відгук офіційного опонента Джужа О.М. на дисертацію Пузирьова М.С.

Відгук офіційного опонента Корнякової Т.В. на дисертацію Пузирьова М.С.

 Відгук офіційного опонента Конопельського В.Я. на дисертацію Пузирьова М.С.

Відгук офіційного опонента Забарного М.М на дисертацію Михайлика Д.О

Відгук офіційного опонента Кучинської О.П на дисертацію Михайлика Д.О

Відгук офіційного опонента Головкіна Б.М на дисертацію Шкути О.О

Відгук офіційного опонента Забарного М.М на дисертацію Михайлика Д.О

Відгук офіційного опонента Хряпінського П.В на дисертацію Шкути О.О

Відгук офіційного опонента Колба О.Г на дисертацію Шкути О.О

Відгук офіційного опонента Шевчишина А.В на дисертацію Михайлика Д.О

Відгук офіційного опонента Татарова О.Ю на дисертацію Карпенко Н.В

Відгук офіційного опонента Головкіна Б.М на дисертацію Шкути О.О

Відгук офіційного опонента Козаченка О.І на дисертацію Карпенко Н.В

Відгук офіційного опонента Кучинської О.П на дисертацію Михайлика Д.О

Відгук офіційного опонента Колба О.Г на дисертацію Буряк К.М

Відгук офіційного опонента Василевича В.В. на дисертацію Буряк К.М.

Відгук офіційного опонента Богатирьової О.І. на дисертацію Буряк К.М.

Відгук офіційного опонента Фаринника В.І. на дисертацію Любавіної В.П.

Відгук офіційного опонента  Юрчишина В.М. на дисертацію Любавіної В.П.

Відгук офіційного опонента Погорецького М.А. на дисертацію Свириденка С.В.

Відгук офіційного опонента Шумейка Д.О. на дисертацію Свириденка С.В.

Відгук офіційного опонента Лисенка В.В. на дисертацію Сала О.М.

Відгук офіційного опонента Мірковця Д.М. на дисертацію Сала О.М.