Спеціалізовані вчені ради

Наказом МОН України від 10.05.2017 №  693 „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року” утворено спеціалізовану вчену раду Д 27.855.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком до 31 грудня 2019 року.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

Пашко Павло Володимирович, д.е.н., професор, ректор, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

Тарангул Людмила Леонідівна, д.е.н., професор, проректор, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Члени ради:

Андрущенко Володимир Леонідович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Белінська Яніна Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Береславська Олена Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Залізко Василь Дмитрович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Корнєєв Володимир Вікторович, д.е.н., професор, завідувач відділу, Державний науково-дослідний інститут інформації та моделювання економіки, спеціальність 08.00.08;

Кужелєв Михайло Олександрович, д.е.н., професор, директор Інституту, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Лазебник Лариса Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Лісовий Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Луніна Інна Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Ніколаєв Всеволод Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПАТ «Львівський інститут менеджменту», спеціальність 08.00.03;

Олешко Анна Анатоліївна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Пасічник Юрій Васильович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут інформації та моделювання економіки, спеціальність 08.00.08;

Пилипів Віталій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.03;

Примостка Людмила Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.08;

Швабій Костянтин Іванович, д.е.н., старший науковий співробітник, директор Інституту, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Шевчук Олег Анатолійович, д.е.н., доцент, проректор, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Наказом МОН України № 1515 від 16.05.2016 р. продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 27.855.02 щодо права проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора /кандидата/ юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право строком на два роки.

Голова ради: Білоус Віктор Тарасович, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права.

Заступники голови: Касьяненко Любов Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, завідувач кафедри фінансового права.

Вчений секретар: Мацелик Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри господарського права та процесу.

Члени ради:

– Берлач Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри адміністративного права;

– Гречанюк Сергій Костянтинович, доктор юридичних наук, доцент, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;

– Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, Запорізький національний університет, декан юридичного факультету, завідувач кафедри адміністративного та господарського права;

– Криницький Ігор Євгенович, доктор юридичних наук, професор, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, професор кафедри кримінального та адміністративного права і процесу;

–  Нижник Ніна Романівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри теорії та історії держави і права;

– Новицький Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри цивільного права і процесу;

– Оніщик Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, доцент, Академія праці, соціальних відносин і туризму, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права;

– Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, Університет митної справи і фінансів, проректор з наукової роботи;

– Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної діяльності;

– Солдатенко Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, Київський національний економічний університет, декан юридичного факультету;

– Суббот Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор, Навчально-науковий інститут права Київського міжнародного Університету, завідувач кафедри публічно-правових дисциплін;

– Чеховська Ірина Василівна, доктор юридичних наук, с.н.с, Університет державної фіскальної служби України, завідувач кафедри цивільного права і процесу.

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Аністренко Юлії Ігорівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Новицької Наталії Борисівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гуда Андрія Михайловича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Вітюк Дарії Любомирівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гордійчук Марії Вікторівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кайдаш Олесі Юріївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мороза Дмитра Олеговича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Сімонової Ірини Петрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапки Альони Володимирівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Боднарчука Олега Григоровича

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Бригінця Олександра Олексійовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Бойко-Слобожан Олени Олександрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Васильчук Світлани Станіславівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Єфіменко Людмили Леонідівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кінаш Уляни Ярославівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Махиніч Надії Володимирівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мороз Надії Сергіївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Проценка Андрія Тарасовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стародуба Дмитра Миколайовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стріяшко Галини Миколаївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Таможнього Олександра Васильовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шакірової Анастасії Юріївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапочкіної Марії Валеріївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ярош Анни Олександрівни

Автореферати дисертацій:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Аністратенко Юлії Ігорівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Боднарчука Олега Григоровича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Боднарчук Оксана Іванівна

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Бригінця Олександра Олексійовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Новицької Наталії Борисівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Бойко-Слобожан Олени Олександрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Васильчук Світлани Станіславівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Вітюк Дарії Любомирівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гордійчук Марії Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гуда Андрія Михайловича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Єфіменко Людмили Леонідівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кайдаш Олесі Юріївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кінаш Уляни Ярославівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Левчук Сергій Миколайович

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Махиніч Надії Володимирівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мороз Надії Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мороза Дмитра Олеговича’

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Проценка Андрія Тарасовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Сімонової Ірини Петрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стародуба Дмитра Миколайовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Стріяшко Галини Миколаївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Таможнього Олександра Васильовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шакірової Анастасії Юріївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапки Альони Володимирівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шапочкіної Марії Валеріївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ярош Анни Олександрівни

Наказом МОН України від 10.05.2017 №  693 „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року” утворено спеціалізовану вчену раду К 27.855.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 – «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком до 31 грудня 2019 року.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

Топчій Василь Васильович, д.ю.н., професор, директор навчально-наукового інституту права, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.

Заступник голови:

Цимбал Петро Васильович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.

Вчений секретар:

Омельчук Любов Василівна, к.ю.н., доцент кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.

Члени ради:

Богатирьов Іван Григорович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;

Богатирьова Ольга Іванівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;

Грицюк Ігор Васильович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;

Дирдін Максим Євгенович, к.ю.н., доцент, головний радник генерального директора, ПрАТ «Санта Україна», спеціальність 12.00.09;

Дідківська Галина Василівна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;

Долгий Олександр Андрійович, д.н.д.у., професор, головний науковий співробітник, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;

Драган Олена Василівна, к.ю.н., заступник начальника департаменту, Генеральна прокуратура України, спеціальність 12.00.08;

Корнякова Тетяна Всеволодівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 12.00.08;

Лисенко Володимир Васильович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;

Мисливий Володимир Андрійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 12.00.08;

Мудряк Тамара Олександрівна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;

Хахановський Валерій Георгійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національна академія внутрішніх справ МВС України, спеціальність 12.00.09.

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Антонюк Анастасії Борисівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Балицького Тараса Миколайовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Дікова Іллі Валерійовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Євміна Анатолія Миколайовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кравчука Петра Юрійовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Лазебного Анатолія Миколайовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Лужецької Олени Романівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мілевської Альони Олександрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Москалюк Юлії Дмитрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Слободянюка Бориса Костянтиновича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Товтин Світлани Вікторівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Томіна Едуарда Євгеновича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Хаваліц Ольги Володимирівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Проданика Івана Васильовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Забарного Максима Михайловича

Автореферати дисертацій:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних Дікова Іллі Валерійовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Антонюк Анастасії Борисівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Балицького Тараса Миколайовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Десятника Анатолія Антоновича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Євміна Анатолія Миколайовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кравчукa Петрa Юрійовичa

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Лазебного Анатолія Миколайовича’

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Лужецької Олени Романівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мархевки Олега Володимировича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мілевської Альони Олександрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Москалюк Юлії Дмитрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Товтин Світлани Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Хаваліц Ольги Володимирівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Проданика Івана Васильовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Забарного Максима Михайловича

Відгуки:

Відгук офіційного опонента Удалової Л.Д. на дисертацію Забарного М.М

Відгук офіційного опонента Гринюка В.О. на дисертацію Забарного М.М.

Відгук офіційного опонента Лукашевич В.Г. на дисертацію Проданика І.В.

Відгук офіційного опонента Цуцкірідзе М.С. на дисертацію Проданика І.В.