Спеціалізовані вчені ради

Наказом МОН України від 28.12.2019 №  1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року» утворено спеціалізовану вчену раду Д 27.855.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком до 31 грудня 2020 року.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

Пашко Павло Володимирович, д.е.н., професор, ректор, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

Береславська Олена Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Учений секретар:

Онишко Світлана Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Члени ради:

Андрущенко Володимир Леонідович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Белінська Яніна Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Береславська Олена Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Корнєєв Володимир Вікторович, д.е.н., професор, завідувач відділу, Державний науково-дослідний інститут інформації та моделювання економіки, спеціальність 08.00.08;

Кужелєв Михайло Олександрович, д.е.н., професор, директор Інституту, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Лазебник Лариса Леонідівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Лісовий Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.03;

Луніна Інна Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України”, спеціальність 08.00.08;

Мацелюх Наталія Петрівна, д.е.н., професор, директор Інституту, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Ніколаєв Всеволод Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПАТ «Львівський інститут менеджменту», спеціальність 08.00.03;

Пилипів Віталій Володимирович, д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.03;

Примостка Людмила Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.08;

Швабій Костянтин Іванович, д.е.н., старший науковий співробітник, директор Інституту, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08;

Шевчук Олег Анатолійович, д.е.н., доцент, проректор, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 08.00.08.

Лист про перенесення дати захистів

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ

Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ

Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій 

Наказ від 12.10.2020 №1408 “Про часткові зміни до складу спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01”

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертаційну роботу Мискіна Юрія Ігоровича на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Дисертаційна робота Дем’янчук О.І на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Дисертація Левшук А.А. на здобутя наукового ступеня доктора економічних наук

Дисертація Шевчука С.В. на здобуття наукового ступеня доктора еконмоічних наук

Дисертаційна робота Шимка Я.Р. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю

Дисертаційна робота Гордієнко Л.А. на здобуття наукового ступеня доктора еконмоічних наук

Дисертація Ніколаєвої Т.В. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Дерев`янко Вікторія Миколаївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Бережнюка Івана Івановича

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Чуницької Ірини Іванівни

Дисертація на здобуття  наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипоренко Аліни Володимирівни

Дисертація на здобуття наукового ступення кандидата економічних наук Наконечної Анастасії Сергіївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Каток В.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Д’яченка Антона Володимировича

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Левченко Валентини Петрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дулько Анастасії Миколаївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Задорожньої Ліни Адамівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук_Донця Олександра Борисовича

Автореферати дисертацій:

Автореферат Ємця Андрія Вікторовича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.03

Автореферат Середи Олени Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук спеціальність 08.00.08

Автореферат Мартиненко В.В. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Автореферат Мискіна Юрія Ігоровича на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Автореферат Левшук А.А на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Автореферат Дем’янчук О.І на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Автореферат Шевчука С.В. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Автореферат Шимко Я.Р. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Автореферат Гордіенко Л.А. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Ніколаєвої Тетяни Володимирівни

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Бережнюка Івана Івановича

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дерев’янко Вікторії Миколаївни

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Хлєбнікова Ірина Ібрагимівна

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Шевчук Юлія Василівна

Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Чуницька Ірина Іванівна

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипоренко Аліни Володимирівни

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Наконечної Анастасії Сергіївни

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Каток Вікторії Вікторівни

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Д’яченка Антона Володимировича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук  Левченко Валентини Петрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дулько Анастасії Миколаївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Задорожньої Ліни Адамівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донця Олександра Борисовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Москаленко Наталії Віталіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ковернінської Юлії Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Мацелюх Наталії Петрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гройсман Наталії Геннадіївни​

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ковернінської Юлії  Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Григораш Ольги Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Лактіонової Олександри Анатоліївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандитата економічних наук Крамаренко Олени Анатоліївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандитата економічних наук Новицької Надії Володимирівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Соколової Катерини Юріївни

Автореф дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Чаплигіна Олександра Васильовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  Сокирко Олени Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  Гуменного Анатолія Анатолійовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Козій Наталії Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ліснічук Оксани Андріївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Зубрицького Артура Ігоровича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дєдушевої Марини Володимирівни

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук офіційного опонента Тропіної В.Б на дисертаційну роботу Мискіна Ю.І.

Відгук офіційного опонента Опаріна В.М. на дисертаційну роботу Мискіна Ю.І.

Відгук офіційного опонента Дем’яишина В.Г. на дисертаційну роботу Мискіна Ю.І

Вігук офіційного опонента Лютого І.О. на дисертаційну роботу Дем’янчу О.І.

Відгук офіційного опоненета Кириленко О.П. на дисертаційну роботу Дем’янчук О.І.

Відгук офіційного опонента Буряченка.А.Є. на дисертаційну роботу Дем’янчук О.І.

Відгук офіційного опонента Григораш О.В. на дисертаційну роботу Левшук А.А.

Відгук офіційного опонента Виговської В.В. на дисертаційну роботу Левшук А.А.

Відгук офіційного опонента Маргасової В.Г. на дисертаційну роботу Шевчука С.В.

Відгук офіційного опонента Дація О.І. на дисертаційну роботу Шевчука С.В.

Відгук офіційного опонента Рудніченко Є.М. на дисертаційну роботу Шевчука С.В.

Відгук офіційного опонента на Ткаченко Н.В. на дисертаційну роботу Шимка Я.Р.

Відгук офіційного опонента Леонова Д.О. на дисератційну роботу Шимка Я.Р.

Відгук офіційного опонена Павлюк К.В. на дисертаційну роботу Гордієнко Л.А.

Відгук офіційного опонента Опаріна В.М. на дисертаційну роботу Гордієнко Л.А.

Відгук офіційного опонента_Баранової В.Г. на дисертаційну роботу Гордієнко Л.А.

Відгук фіційного опонента Бубенко П.Т. на дисертаційну роботу Ніколаєвої Т.В.

Відгук офіційного опонента Коренюка П.І. на дисертаційну роботу Ніколаєвої Т.В.

Відгук офіційного опонента Манцурова І.Г. на дисертаційну роботу Ніколаєвої Т.В.

Відгук офіційного опонента Микуляк О.В. на дисертаційну роботу Бережнюка І.І.

Відгук офіційного опонента Маргасової В.Г. на дисертаційну роботу Бережнюка І.І.

Відгук офіційного опонента Лича В.М. на дисертаційну роботу Дерев`янко В.М.

Відгук офіційного опонента Дергалюка Б.В. на дисертаційну роботу Дерев`янко В.М.

Відгук офіційного опонента Ткаченко Н.В. на дисертаційну роботу Чудницької І.І.

Відгук офіційного опонента Десятнюк О.М. на дисертаційну роботу Хлебніковї І.І.

Відгук офіційного опонента Степанова О.В. на дисертаційну роботу Шевчук Ю.В.

Відгук офіційного опонента Давиденко Н.М. на дисертаційну роботу Чуницької І.І.

Відгук офіційного опонента Алексеєнко Л.М. на дисертаційну роботу Чуницької І.І.

Відгук офіційного опонента Остріщенко Ю.В. на дисертаційну роботу Нечипоренко А.В.

Відгук офіційного опопнента Житаря М.О. на дисертаційну роботу Наконечної  А.С.

Відгук офіційного опонента Мельника В.М. на дисертаційну роботу Нечипоренко А.В.

Відгук офіійного опонента Науменкової С.В. на дисертаційну роботу Наконечної А.С.

Відгук офіційного опонента Бондарук Т.Г на дисертаційну роботу Каток В.В.

Відгук офіційного опонента Богдана І.В. на дисертаційну роботу Каток В.В.

Відгук офіційного опнента Адамика Б.П. на дисертаційну роботу Д’яченка А.В.

Відгук офіційного опонента Забаштанського М.М. на дисертаційну роботу Д’яченка А.В.

Відгук офіційного опонента Ткаченко Н.В на дисертаційну роботу Левченко В.П.

Відгук офіційного опонента Гаманкової О.О. на дисертаційну роботу Левченко В.П.

Відгук офіційного опонента Виговської В.В. на дисертаційну роботу Левченко В.П.

Відгук офіційного опонента Іванова Ю. Б. на дисертацію Задорожньої Л. А

Відгук офіційного опонента Демиденко Л. М. на дисертацію Задорожньої Л. А.

Відгук офіційного опонента Вовчак  О. Д. на дисертацію Донця О. Б.

Відгук офіційного опонента Адамика Б. П. на дисетаційну роботу Донця О. Б.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Патюти І.М.на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Москаленко Н.В.

 Відгук офіційного опонента  д.е.н. Єгоричевої С.Б на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Москаленко Н.В.

 Відгук офіційного опонента д.е.н професора Ю.Б.Іванова на дисертаційну роботуна здобуття наукво ступеня к.е.н Н.Г.Гройсман

Відгук офіційного опонента к.е.н доцента А.А.Славкової на дисертаційну роботу на здобуття наукво ступеня к.е.н Н.Г.Гройсман

Відгук офіційного опонента д.е.н., прфоесора Прокопенко Н.С на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н​ Мацелюх Н.П

Відгук офіційного опонента д.е.н., прфоесора Міщенка В.І.на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н.Мацелюх Н.П

Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Коваленко В.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н​ Мацелюх Н.П

Відгук офіційного опонента д.е.н. Ткаченко на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Григораш О.В.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Квасовського  на дисертаційну робоу на здобуття наукового ступеня к.е.н.  Григораш О.В.

Відгук офіційного опонента д.е.н.Косової Т.Д на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н_Ковернінської Ю.В.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Цікановської Н.А на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Ковернінської Ю.В

Відгук офіційного опонента д.е.н. Федосова В.М. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н. Лактіоновї О.А

Відгук офіційного опонента д.е.н. Алексеєнко Л.М на дисертаційну роботу на здодбуття наукового ступеня  д.е.н. Лактіонової  О.А.

Відгук офіційного опонента д.е.н Зимовця  В.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня  д.е.н Лактіонової О.А.

Відгук офіційного опонента  д.е.н. Пасічника Ю.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Крамаренко О.А.

Відгук офіційного опонента к.е.н Серебрянської Д,М. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Крамаренко О.А.

Відгук офіційного опонента д.е.н.професора Ю.Б. Іванова на дисертаційну роботу А.І.Зубрицького

Відгук офіційного опонента.к.е.н.доцента.А.І.Луцика на.дисертаційну роботу.А.І.Зубрицького

Відгук офіційного опонента к .е. н. О.В. Зварич на дисертаційну роботу М .В. Дєдушевої

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Т М Меркулової на дисертаційну роботу_М.В. Дєдушевої

Відгук офіційного опонетта к.е.н. доцента Матвейчук Л О на дисертаційну роботу К. Ю. Соколової 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора О.М. Десятнюк  на дисертаційну роботу К. Ю. Соколової 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора О. М. Тимченко на дисертаційну роботу Н. В. Новицької

Відгук офіційного опонента к.е.н. доцента Я. В. Петракова на дисертаційну роботу Н. В. Новицької

Відгук офіційного опонента к.е.н. О.С. Білоусової  на дисертаційну роботу О.А. Ліснічук

Відгук офіційного опонента к.е.н. доцента Б. П. Адамика  на дисертаційну роботу Н.С.Козій 

Відгук офіційного опонента д.е.н. доцента С. В.Міщенко  на дисертаційну роботу Н.С. Козій 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Л. А. Костирко на дисертаційну роботу О. А. Ліснічук 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Л. А. Костирко на дисертаційну роботу О. А. Ліснічук 

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук М. О. Слатвінської  на дисертаційну роботу Чаплигіна Олександра Васильовича

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук Т. В. Майорової на дисертаційну роботу Чаплигіна Олександра Васильовича

Відгук офіційного опонента кандидата економічних наук О. М. Залєтова  на дисертаційну роботу Сокирко Олени Сергіївни

Відгук офіційного опонента доктора економічних наук   О. О. Гаманкової на дисертаційну роботу Сокирко Олени Сергіївни

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук О. В. Короткевич  на дисертаційну роботу Гуменного Анатолія Анатолійовича

Відгук офіційного опонента доктора економічних наук, Л. М. Алексеєнко  на дисертаційну роботу Гуменного Анатолія Анатолійовича

Наказом МОН України № 527 від 24.05.2018 р. продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 27.855.02 щодо права проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора /кандидата/ юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право строком на два роки.

Голова ради: Білоус Віктор Тарасович, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права.

Заступники голови: Касьяненко Любов Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, завідувач кафедри фінансового права.

Вчений секретар: Мацелик Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права.

Члени ради:

– Аністратенко Юлія Ігорівна, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права;

– Берлач Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри адміністративного права;

– Боднарчук Олег Григорович, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри господарського права та процесу;

– Бригінець Олександр Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права;

– Гречанюк Сергій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;

– Драган Олена Василівна, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, проректор з наукової роботи;

– Литвин Наталія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки;

– Новицька Наталія Борисівна, доктор юридичних наук, с.н.с, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри цивільного права і процесу;

– Оніщик Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, доцент, Академія праці, соціальних відносин і туризму, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права;

– Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, Університет митної справи і фінансів, проректор з наукової роботи;

– Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки;

– Чеховська Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, завідувач кафедри цивільного права і процесу.

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ
Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ

Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій

Наказ від 12.10.2020 №1409 “Про часткові зміни до складу спеціалізованої вченої ради Д 27.855.02”

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертаційна робота Кармаліти М. В. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Дисертаційна робота Мельник Ю.С. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Галай В.О.

Дисертація Фоменко Ю.О. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Дисертація Буряк І.В. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Дисертація Сахна Д.С. на здобуття наукового ступеня кандидатат юридичних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шаптала Є.Ю.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Карпенко Н.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Голоднової Т.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Литвин Н.А.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Зливко С.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Каменська Н.П.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Тарасенко О.В.

Автореферати дисертацій:

Автореферат дисертаційного дослідження Смерницького Д.В. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Автореферат дисератації Кармаліти М.В на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Автореферат Мельник Ю.С. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Автореферат дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Галай В.О.

Автореферат дисертації Фоменко Ю.О. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Автореферат дисертації Буряк І.В. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Автореферат дисертації Сахна Д.С. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шаптала Є.Ю.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Карпенко Н.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Литвин Н.А.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Голоднова Т.С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Зливко С.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Каменської Н.П.

 Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Тарасенко О.В.

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук офіційного опонента д.ю.н. проф акад НАПрНУ Кучерявенка М. П. на дисертаційне дослідження Кармаліти М. В.

Відгук офіційного опонента д.ю.н. проф Покатаєвої О. В. на дисертаційне дослідження Кармаліти М. В.

Відгук офіційного опонента д.ю.н. проф Пришви Н. Ю. на дисертаційне дослідження Кармаліти М. В.

Відгук офіційного опонента к.ю.н., доцента Литвина О.В. на дисертацію Мельник Ю.С.

Вiдгук офіційного опонента-д.ю.н. проф.Шатрава С.О. на дисертацію Мельник Ю.С.

Відгук офіційного опонента, д.ю.н., професора Калюжного Р.А. на дисертаційне дослідження Галай В.О.

Відгук офіційного опонента д.ю.н., професора Приймаченка Д.В. на дисертаційне дослідження Галай В.О.

Відгук офіційного опонента д.ю.н., професора Пузирного В.Ф. на дисератційне дослідження Галай В.О.

Відгук офіц.опонента Воротіної Н.В. на дисертацію Фоменко Ю.О.

Відгук офіц.опонента Лукашева О.О. на дисертацію Фоменко Ю.О

Відгук офіц опонента д.ю.н., професора Коломоєць Т.О. на дисертаційне дослідження Сахно Д.С.

Відгук офіційного опонента к.ю.н. Ханової Р.Ф. на дисертаційне дослідження Сахно Д.С.

Відгук офіційного опонента д.ю.н., професора Рядінської В.О. на дисертаційне дослідження Буряк І.В.

Відгук офіційного опонента д.ю.н., професора Якимчук Н.Я. на дисертаціійне дослідження Буряк І.В.

Відгук офіційного опонента Оніщика Ю.В. на дисертаційну роботу Шаптали Є.Ю.

Відгук офіційного опонента Токарєвої К.О. на дисертаційну роботу Карпенко Н.В.

Відгук офіційногот опонента Бригінця О.О. на дисертаційну роботу Карпенко Н.В.

Відгук офіційного опонента Семчик О.О. на дисертаційну роботу Шаптала Є.Ю.

Відгук офіційного опонента Оніщика Ю.В. на дисертаційну роботу Шаптали Є.Ю.

Відгук офіційногот опонента Бригінця О.О. на дисертаційну роботу Карпенко Н.В.

Відгук офіційного опонента Семчик О.О. на дисертаційну роботу Шаптала Є.Ю.

Відгук офіційного опонента Токарєвої К.О. на дисертаційну роботу Карпенко Н.В.

Відгук офіційного опонента Кучинського Ю.Д. на дисертаційну роботу Голоднової Т.С.

Відгук офіційного опонента Коропатніка І.М. на дисертаційну роботу Голоднової Т.С.

Відгук офіційного опонента доктора економічних наук Швеця М.Я. на дисертацію Литвин Н.А.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Проценка Т.О. на дисертацію Литвин Н.А.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Приймаченка Д.В. на дисертацію Литвин Н.А.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Пузирного В.Ф. на дисертацію Зливка С.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Рибалки Н.О. на дисертацію Зливка С.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Бондарчука О.Г. на дисертацію Зливка С.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Гречанюка С.К. на дисертацію Каменської Н.П.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Гуржія Т.О на дисертацію Каменської Н.П.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Гриценка В.Г. на дисертацію Каменської Н.П.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Бригінця О.О. на дисертацію Тарасенко О.В.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Литвина О.В. на дисертацію Тарасенко О.В.

Спеціалізована вчена рада Д 27.855.03

 

Наказом МОН України від 24.05.2018 №  527 „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2018 року” в Університеті державної фіскальної служби України утворено спеціалізовану вчену раду Д 27.855.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком до 31 грудня 2020 року.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

 1. Топчій Василь Васильович, д.ю.н., професор, директор навчально-наукового інституту права, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.

Заступник голови:

 1. Нікітін Юрій Вікторович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08.

Вчений секретар:

 1. Грицюк Ігор Васильович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.

Члени ради:

 1. Аністратенко Юлія Ігорівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;
 2. Богатирьова Ольга Іванівна, д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 3. Боднарчук Олег Григорович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 4. Долгий Олександр Андрійович, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 5. Кислий Анатолій Михайлович, д.ю.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 12.00.09;
 6. Корнякова Тетяна Всеволодівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 12.00.08;
 7. Лисенко Володимир Васильович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;
 8. Никитченко Наталія Валеріївна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;
 9. Мисливий Володимир Андрійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 12.00.08;
 10. Мірошниченко Сергій Сергійович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 11. Татаров Олег Юрійович, д.ю.н., професор, віце-президент, «Українська будівельна корпорація УКРБУД», спеціальність 12.00.09;
 12. Юрчишин Василь Миколайович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», спеціальність 12.00.09.
 13. Богатирьов Іван Григорович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08
 14. Лук’янчиков Євген Дмитрович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 12.00.09

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ
Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ
Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Арделян Т.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Костюка В.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Корінного Д.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Курбатової І.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Брухаля Р.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Рогатинської Н.З.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кифлюка Р.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Задерейко С.Ю.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Дідківської Г.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Холондовича І.І.

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Куликовича А.Ю.

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Богатирьова А.І.

 Дисертація на здобуття доктора юридичних наук Михайлика О.Г

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Карпенка М.І

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Колоса М.І.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Завидняк В.І.

Автореферати дисертацій:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Арделян Т.О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Костюка В.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Брухаля Р.С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Курбатової І.С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Корінного Д.О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кифлюка Р.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Рогатинської Н.З.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Задерейко С.Ю.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Дідківської Г.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Куликовича А.Ю

Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Михайлика О.Г.

Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Богатирьова А.І.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Карпенка М.І.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Холондовича І.І.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Колос М.І.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Завидняк В.І.

Відгуки офіційних опонентів:

Вiдгук офiцiйного опонента Давидович І.І. на дисертацiю Костюка В.В.

Вiдгук офiцiйного опонента Мисливого В.А. на дисертацiю Арделян Т.О.

Вiдгук офiцiйного опонента Корнякової Т.В. на дисертацiю Костюка В.В.

Вiдгук офiцiйного опонента Кабанець Л.В. на дисертацiю Арделян Т.О.

Вiдгук офiцiйного опонента Лук’янчикова Є.Д. на дисертацiю Курбатової І.С.

Вiдгук офiцiйного опонента Рогатюка І.В. на дисертацiю Курбатової І.С.

Вiдгук офiцiйного опонента Мамки Г.М. на дисертацiю Брухаля Р.С.

Вiдгук офiцiйного опонента Лугіної Н.А. на дисертацiю Брухаля Р.С.

Вiдгук офiцiйного опонента Кучинської О.П. на дисертацiю Корінного Д.О.

Вiдгук офiцiйного опонента Карпенко Н.В. на дисертацiю Корінного Д.О.

Вiдгук офiцiйного опонента Удалової Л.Д. на дисертацiю Курбатової І.С.

Відгук офіційного опонента Юрчишина В.М. на дисертацію Кифлюка Р.В.

Відгук офіційного опонента Шакуна В.І. на дисертацію Рогатинської Н.З.

Відгук офіційного опонента Мисливого В.А. на дисертацію Рогатинської Н.З.

Відгук офіційного опонента Юзікової Н.С. на дисертацію Рогатинської Н.З.

Вiдгук офiцiйного опонента Карпенко Н.В. на дисертацiю Кифлюка Р.В.

Вiдгук офiцiйного опонента Юзікової Н.С. на дисертацiю Дідківської Г.В.

Вiдгук офiцiйного опонента Кислого А.М. на дисертацiю Задерейко С.Ю.

Вiдгук офiцiйного опонента Забарного М.М. на дисертацiю Задерейко С.Ю.

Вiдгук офiцiйного опонента Колба О.Г. на дисертацiю Дідківської Г.В.

Вiдгук офiцiйного опонента Шакуна В.І. на дисертацiю Дідківської Г.В.

Відгук офіційного опонента Давидович І.І. на дисертацію Куликовича А.Ю

Відгук офіційного опонента Корнякової Т.В. на дисертацію Куликовича А.Ю.

Вiдгук офiцiйного опонента Головкіна Б.М. на дисертацiю Михайлика О.Г.

Відгук офіційного опонента Кулика О.Г. на дисертацію Михайлика О.Г.

Вiдгук офiцiйного опонента Шкути О.О. на дисертацiю Богатирова А.I.

Вiдгук офiцiйного опонента Корнякової Т.В. на дисертацiю Михайлика О.Г.

Вiдгук офiцiйного опонента Колба_О.Г. на дисертацiю Богатирова А.I.

Вiдгук офiцiйного опонента Джужи О.М. на дисертацiю Богатирова_А.I.

Відгук офіційного опонента Тарасенка О.С. на дисертацію Холондовича І.І

Відгук офіційного опонента Мисливого В.А. на дисертацію Карпенка М.І

Відгук офіційного опонента Власової Г.П. на дисертацію Холондовича І.І

Відгук офіційного опонента Кузнєцова В.В. на дисертацію Карпенка М.І

Відгук офіційного опонента Хряпінського П.В. на дисертацію Карпенка М.І.

Відгук офіційного опонента Богатирьової О.І. на дисертацію Колоса М.І.

Відгук офіційного опонента Лихової С.І. на дисертація Колоса М.І.

Відгук офіційного опонента Шакуна В.І. на дисертацію Колоса М.І.

Відгук офіційного опонента Удалова Л.Д. на дисертацію Завидняка В.І.

Відгук офіційного опонента Нора В.Т. на дисертацію Завидняка В.І.

Відгук офіційного опонента Лук’янчикова Є.Д. на дисертацію Завидняка В.І.