Вакансії

Потреба у кадровому забезпеченні Національного університету державної фіскальної служби України

ННІ ПРАВА

Для спеціальності 293 «Міжнародне право»

Доктор наук зі спеціальності та/або професор відповідної до спеціальності кафедри

12.00.11 – Міжнародне право

ННІ ЕКОНОМІКИ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

Для спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Доктор наук зі спеціальності та/або професор відповідної до спеціальності кафедри

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит

08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Для спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Доктор наук зі спеціальності та/або професор відповідної до спеціальності кафедри

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Для спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

Доктор наук зі спеціальності та/або професор відповідної до спеціальності кафедри

08.00.02 – світове господарство

Для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Доктор наук зі спеціальності та/або професор відповідної до спеціальності кафедри

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів

05.18.15 – товарознавство харчових продуктів

ННІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Для спеціальності 053 «Психологія»

Доктор наук зі спеціальності та/або професор відповідної до спеціальності кафедри

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

19.00.02 – психофізіологія

19.00.03 – психологія праці; інженерна психологія

19.00.04 – медична психологія

19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи

19.00.06 – юридична психологія

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

19.00.08 – спеціальна психологія

19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

19.00.10 – організаційна, економічна психологія

ННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Для спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

Доктор наук зі спеціальності та/або професор відповідної до спеціальності кафедри

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

05.13.06 – інформаційні технології

05.13.09 – медична та біологічна інформатика і кібернетика

05.13.12 – системи автоматизації проектувальних машин

05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту