Існування і діяльність адвокатської спільноти неможливі без дотримання корпоративної дисципліни і професійної етики. Тому важливою стороною адвокатської діяльності є етика професійної поведінки у процесі надання кваліфікованої юридичної допомоги. Адвокатська етика являє собою сукупність етичних правил, якими адвокат керується при здійсненні професійної діяльності. Вона фактично є моральним кодексом адвоката,який деталізує деонтологічні аспекти цієї професії.

Саме з цієї причини 19 жовтня в навчально-практичній лабораторії «Юридична клініка» було проведено тренінгове заняття на тему «Правила адвокатської етики». Учасниками було розглянуто то прокоментовано Правила адвокатської етики, які затверджені звітно-виборним з’їздом адвокатів України в 2017 році. На основні чого були вироблені етичні принципи роботи « Юридичної клініки » з клієнтами , іншими органами та особами і засади співпраці між самими учасниками. Покладено початок розробки власного Етичного Кодексу лабораторії.