Первинна профспілкова організація студентів та курсантів – це правозахисний орган, який піклується про підтримку соціально незахищених студентів, якісне дозвілля, всебічний розвиток її членів.

Однією з форм здійснення студентського самоврядування в університеті є профспілкова організація студентів та курсантів Національного університету державної фіскальної служби України та Ірпінського державного коледжу економіки та права. Активна позиція профкому студентів та курсантів, тісна співпраця з адміністрацією навчального закладу дозволили відтворити систему соціальної підтримки студентів. Профспілка допомогає студентам оформити всі види матеріальної допомоги. Завдяки профкому студентів можна отримувати пільгові проїзні квитки  до метрополітену та оформити ISIC, студентський квиток міжнародного зразка, який надає понад 41000 знижок і спеціальних пропозицій в 120 країнах світу на транспорт, проживання, харчування, зв’язок, розваги і покупки. Прогресивному розвитку профспілок сприяв Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,  який закріпив за профспілками у ВНЗ право представляти і захищати права та інтереси членів профспілки студентів.

Профспілкова організація студентів та курсантів НУДФСУ та ІДКЕП є добровільним неприбутковим громадським об’єднанням осіб, які навчаються в університеті. У складі профспілкової організації працюють такі комісії:

 • житлово – побутова;
 • культурно – масова;
 • організаційна;
 • спортивно – масова;
 • інформаційна;
 • комісія зовнішніх та внутрішніх зв’язків.

До складу організації входять 5 профспілкових бюро навчально–наукових інститутів: фінансів, банківської справи; обліку, аналізу та аудиту; економіки, оподаткування та митної справи; права; інформаційних технологій та менеджменту та профспілкове бюро Ірпінського державного коледжу економіки та права.

Профком активно співпрацює з адміністрацією університету щодо поселення студентів у гуртожитки, організації та проведення тематичних вечорів, щорічних ігор КВК тощо. Завдяки активній роботі в профкомі студенти та курсанти розвивають свої організаторські та керівні здібності, які обов’язково стануть в нагоді у подальшому працевлаштуванні.

В 2015 році Профком студентів та курсантів отримав почесний диплом ГРАН-ПРІ у номінації «Розвиток студентського самоврядування у вищому навчальному закладі 2015». Профком був ініціатором створення стели пам’яті випускникам, які загинули в зоні АТО.  Неодноразово ініціював питання слабо захищених верств студентства університету.

ПРОФКОМ на всіх рівнях представляє та захищає Твої права та інтереси. ПРОФКОМ контролює поселення студентів у гуртожитки.

Без згоди ПРОФКОМУ Тебе не можуть виселити із гуртожитку.

ПРОФКОМ допомагає отримувати усі види стипендій, премій, матеріального заохочення.

У ПРОФКОМІ Ти дізнаєшся про свої права та навчишся їх відстоювати.

ПРОФКОМ здійснює соціальний захист студентів пільгових категорій.

ПРОФКОМ організовує навчання, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу.

ПРОФКОМ дбає про соціально-правовий захист студентів контрактної форми навчання.

Без згоди ПРОФКОМУ Тебе не можуть відрахувати із університету.

У ПРОФКОМІ Ти можеш оформити міжнародний студентський квиток ISIC.

ПРОФКОМ допоможе тобі знайти роботу на канікулах.

Завдяки ПРОФКОМУ ти можеш відпочити під час літніх та зимових канікул.

Завдяки ПРОФКОМУ ти можеш отримувати пільгові проїзні квитки  до метрополітену.

Профком –  надійна опора та реальна сила, яка здатна захистити !

І якщо ти цілеспрямована, активна й творча людина, то Профком студентів та курсантів НУДФСУ та ІДКЕП чекає на тебе!

Браунагель Андрій, Голова профкому студентів та курсантів

_____________________________________________________________________________________________

Первичная профсоюзная организация студентов и курсантов – это правозащитный орган студенческого самоуправления, который заботится о поддержке социально незащищенных студентов , качественный досуг , всестороннее развитие его членов. Профком активно сотрудничает с администрацией университета по поселению студентов в общежития , организации и проведения тематических вечеров, ежегодных игр КВН и т.п.

 Благодаря активной работе в профкоме студенты и курсанты развивают свои организаторские и руководящие способности, которые обязательно пригодятся в дальнейшем трудоустройстве. Профсоюз помогает студентам оформить все виды материальной помощи. Благодаря профкому студентов и  можно получать льготные проездные билеты в метрополитен и оформить ISIC – студенческий билет международного образца , который предоставляет более 41000 скидок и специальных предложений в 120 странах мира на транспорт, проживание, питание, связь, развлечения и покупки. Профсоюз – надежная опора и реальная сила, которая способна защитить!

И если ты целеустремленный, активный и творческий человек, то профком студентов и курсантов НУГФСУ и ИГКЕП ждет тебя!

Браунагель Андрей, Председатель профкома студентов и курсантов
_____________________________________________________________________________________________

The primary trade union organization of students and cadets is a human rights body of the student self-government that cares about the supporting of disadvantaged students, about the quality of leisure time, and this union organization supports the comprehensive development of its members. The trade Union cooperates with the administration of the University as for housing students in dorms , organization and holding of thematic evenings, annual KVN games and etc. Thanks to active work of the trade union  many students and cadets develop their managerial and leadership abilities, which will be useful in their further employment.   The union helps students to get different kinds of material assistance.

Thanks to this trade union you can get cheaper tickets to the subway and to  issue ISIC the student’s card of international standard that provides more than 41,000 discounts and special offers in 120 countries on transport, accommodation, food, communication, entertainment and shopping.

This trade union is reliable support and a real force that can protect you!

And if you are purposeful, active and creative person, the trade union of students and cadets  of  NUSFS and ISCEL of Ukraine waiting for you!

                                                                                                     Braunahel Andriy, Chairman of the trade union of students and cadets

ХТО ТАКИЙ ПРОФОРГ (ПРОФГРУПОРГ)?

Якщо серед звичайних студентів провести опитування, хто ж такий профорг, то дуже часто можна почути відповідь, що це заступник старости. Це зовсім не так. Основна різниця в тому, що староста – це представник адміністрації університету серед студентів. Він зобов`язаний вести журнал відвідування, проставляючи у ньому «енки», дізнаватися для групи розклад іспитів і виконувати іншу подібну роботу. Профорг – це представник академічної групи студентів при спілкуванні з адміністрацією університету. Він повинен знати як про проблеми всієї групи в цілому (наприклад: забагато іспитів для однієї сесії, занадто холодно в навчальній аудиторії або не правильно поводяться вахтери в гуртожитку), так і окремих студентів (наприклад: труднощі в сім’ї, не здані вчасно іспити, важка хвороба). І не просто знати про них, а хоча б у загальних рисах уявляти як їх вирішити. І – найголовніше – мати бажання допомогти.

Профорг проводить свою роботу під керівництвом голови профспілки студентів і аспірантів НУДФСУ та ІДКЕП.

ЩО ВІД ТЕБЕ ПОТРЕБУЄ ПОСАДА ПРОФОРГА?

 • бути в курсі проблем своїх одногрупників: матеріальне становище, можливі кризові ситуації, стан здоров`я, соціальний статус (сироти, чорнобильці, малозабезпечені, диспансерні хворі, інваліди і т.п.);
 • щотижня відвідувати збори профоргів;
 • повідомляти студентам інформацію, одержану на зборах профспілки студентів та курсантів НУДФСУ та ІДКЕП;
 • повідомляти у профспілку про скарги, проблеми та пропозиції студентів групи;
 • виконувати доручення профспілки по організації профспілкової та іншої культурно-масової роботи (організація посвяти, Днів інституту/університету, спортивних змагань на факультеті, вечірок, благодійних акцій та ін.).

ЩО ТОБІ ДАЄ ПОСАДА ПРОФОРГА?

 • Лідерство. Це реальна школа лідерства, де вміння бути першим закріплюється щоденною практикою.
 • Досвід. Отриманий тут досвід з менеджменту та управління колективом стане міцним фундаментом твоєї майбутньої кар`єри.
 • Грамотність. Навчившись грамотно планувати та організовувати свій час, ти станеш всебічно розвиненою особистістю та здобудеш навики діловодства.
 • Авторитет.
 • Бути профоргом – означає бути обраним. Ти здобудеш довіру та визнання своєї групи і тих людей, з якими працюватимеш.
 • Успіх. Твоє лідерство, досвід, професійна грамотність та авторитет у сумі дадуть тобі успіх, який супроводжуватиме тебе і в майбутньому.
 • Поінформованість. Завдяки зборам, профорг буде проінформований про всі найважливіші події в університеті.

ВИБОРИ ПРОФОРГА

 1. Профорг обирається серед членів профспілки групи на профспілкових зборах групи відкритим голосуванням за наявності на засіданні не менше двох третин членів профспілки групи.
 2. Профспілкові збори групи проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Звітно-виборні профспілкові збори групи проводяться кожні 2 роки і готуються профгрупоргом у таких випадках:
 • з ініціативи профспілки студентів та курсантів НУДФСУ та ІДКЕП;
 • за вимогою членів профспілки групи;
 • з ініціативи профгрупорга (при його бажанні полишити дану посаду тощо);
 • через 2 роки з дати останніх виборів профгрупорга.
 1. Профорг групи має завчасно повідомити про дату, місце і час проведення таких зборів усіх членів профспілки у групі та профспілку.
 2. На зборах серед членів профспілки обирається голова зборів, який веде збори, а також секретар зборів, який веде або заповнює протокол зборів.
 3. Профорг звітує про свою роботу не менше, ніж один раз на рік, а на зборах по виборах профгрупорга – з моменту останнього звіту до дня проведення відповідних зборів групи.
 4. Для допомоги профоргу група може обирати зі свого складу, з числа членів профспілки, відкритим голосуванням заступників профгрупорга по різних напрямках діяльності, які ведуть свою роботу під керівництвом профгрупорга.
 5. За результатами зборів складається або заповнюється протокол, який подається до профспілки студентів та курсантів НУДФСУ та ІДКЕП і там зберігається. Бути профоргом – це корисно, престижно, цікаво та весело!

ІСТОРІЯ

Історія профкому студентів та курсантів цікава та різноманітна. Профспілкова організація розпочала свою діяльність разом з заснуванням навчального закладу в 1921 році. Керівниками профкому студентів, починаючи з 1963 року, були: В. П. Ветрова, І. Г. Верхогляд, В. Г. Кулініч, І.І. Ященко, В.К. Ричко, Ф. А. Любенко, М. Р. Шипанюк, В. В. Даниленко, А. В. Цимбалюк, Д. Д. Кривий, В. В. Прудкий, В. М. Радченко, В. Б. Вовк, О. А. Білорус, Д. М. Коваленко, Д. В. Нікішин, В. М. Горбалінський, Я. В. Булуй, Д. С. Педченко, О.М. Івасюк.

 

Ветрова Валентина Петрівна Голова профкому учнів Ірпінського індустріального технікуму 1963-1965

Кулинич Валентина Гаврилівна Голова профкому учнів Ірпінського індустріального технікуму 1972-1973

Шипанюк Микола Романович голова профкому учнів Ірпінського індустріального технікуму 1975-1981

Цимбалюк Анатолій Володимирович голова профкому учнів Ірпінського індустріального технікуму 1984-1985

Білоус Олег Анатолійович голова профкому студентів 1996-2001 Українського фінансово-економічного інституту

Коваленко Дмитро Михайлович голова профкому Академія державної податкової служби України 2001-2003

Нікішин Дмитро Володимирович голова профкому студентів 2003-2007 Національної Академії ДПС України

Горбалінський Володимир Миколайович голова профкому студентів та курсантів Національного університету ДПС України 2007-2010

Булуй Ярослав Вікторович голова профкому студентів та курсантів Національного університету ДПС України 2010-2012р

Педченко Дмитро Сергійович – Глова профкому студентів та курсантів Національного університету ДПС України 2012-2016р

Івасюк Олександр Миколайович голова профкому студентів та курсантів Університету ДФС України та ІДКЕП 2016-2018р

КОНТАКТИ

Знайдіть нас:

Fb: https://www.facebook.com/profkom.udfsu.2018/  

Instagram: https://www.instagram.com/profkom.nudfsu/

Telegram: https://t.me/profkom_udfsu

e-mail: profkom.nudfsu.idkep@ukr.net

Карта

– м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 31, каб. 109б корпусу А (Центральний корпус), 08200

Профспілковий квиток студента НУДФСУ/ІДКЕП

Профспілковий квиток студента НУДФСУ/ІДКЕП

Правила користування «Профспілковим квитком студента НУДФСУ/ІДКЕП»

 

 1. Профспілковий квиток є іменним документом, який не можна передавати іншим особам.
 2. Профспілковий квиток використовується у наступних випадках:

– при зверненні у профспілкову організацію студентів та курсантів НУДФСУ та ІДКЕП;

– як дисконтна картка.

 1. Перелік знижок для власників«Профспілковго квитка» вказаний на сайті http://www.nusta.edu.ua/  у розділі «Профспілковий квиток студента НУДФСУ/ІДКЕП».
 2. Кількість та розмір знижок може змінюватись, про що буде проінформовано на сайті http://www.nusta.edu.ua/ у розділі «Профспілковий квиток студента НУДФСУ/ІДКЕП».
 3. Знижки, які надає профспілковий квиток не сумуються із знижками чи акціями, які надає заклад-партнер.
 4. У випадку відмови закладу-партнера надавати знижки, передбачені дією профспілкового квитка, Ви можете повідомити про це за допомогою електронної пошти profkom.nudfsu.idkep@ukr.net.
 5. Термін дії квитка вказано на самому квитку.
 6. У випадку припинення профспілкового членства (за власним бажання або через несплати щомісячних/щосеместрових профспілкових внесків для студентів контрактної форми навчання та студентів державників, які не отримують стипендію) профспілковий квиток вилучається або блокується.
 7. Профспілковий квиток є власністю профспілкової організації студентів та курсантів НУДФСУ та ІДКЕП і може бути вилучений або визнаний недійсним за рішенням профкому.

Партнер Знижка Адреса
1 HILB 5% вул. Соборна, 160, ТРЦ Жираф, ІІ поверх
2 Fragolino TTT кофе 10%; товари – 5% Навпроти корпусу А НУДФСУ
3 Perfecto 20% вул. Університетська, 33А,
4 Газон 5% вул.Центральна, 6Б
5 Restburg 7% на каву та кухню ТРЦ Жираф, ІІ поверх
6 Bilostotsky при замовленні випічки та кави – у подарунок кава/випічка вул. Університетська, 33А
7 Strike & Grill (боулінг) 10% на кухню и бар при замовленні від 100 грн. вулиця Соборна, 160, ТРЦ Жираф
8 Service IT 15% вул. Соборна, 137
9 100 колес 15% вул. Чехова, 19, Центральний парк
10 Черри 10% вул. Центральна, 10Б
11 Квіти 5% Навпроти корпусу А НУДФСУ
12 Кафе Панда 10% Навпроти корпусу С НУДФСУ
13 Шоурум «Lepota» 5% вул.Шевченка, 16
14 Ресторан «Прянощі» 10% вул.Університетська, 2/1 Г
15 Школа англійської мови “MOVA” 10% Вул. Академіка Заріфи Алієвої,66
16 Салон краси “М‘ята” 10% Вул. Тургенівська,81

ISIC

ISIC

Карта студента ISIC (International Student Identification Card)

Завдяки співпраці профкому із Асоціацією правозахисних організаторів студентів України можна в університеті оформити ISIC – Міжнародне посвідчення особи і статусу особи, що навчається (International Student Identity Card), створене Міжнародною Конфедерацією Студентського Туризму (ISTC) в 1956 році під егідою UNESCO, яке має мету — підтримувати співдружність активних, допитливих, відповідальних студентів.

Крім того ISIC — дисконтна карта, яка надає понад 41000 знижок і спеціальних пропозицій в 120 країнах світу на транспорт, проживання, харчування, зв’язок, розваги і покупки. А також це:

спеціальні автобусні, залізничні та авіа тарифи;

молодіжні програми міжнародного обміну;

лінія цілодобової телефонної підтримки;

спеціальні тарифи на стільниковий зв’язок;

ISIC може поєднувати в собі функції “ключа” СКУД — системи контролю управління доступом (на територію ВНЗу), карти для проїзду в транспорті, банківської платіжної карти, “соціальної карти”, членського квитка, карти для подорожей. Сьогодні ISIC – єдине офіційно визнане в 120 країнах світу посвідчення особи і статусу особи, що навчається. Щороку більш ніж 5 мільйонів молодих людей стають власниками посвідчень ISIC.

З 1956 року більше 50 мільйонів студентів було володарями посвідчень ISIC. Кожні 8 секунд в різних точках світу оформляється новий ISIC. У ряді країн ISIC є єдиним офіційним посвідченням студента і використовується як документ, що засвідчує його особу і статус.

Щоб оформити картку ISIC необхідно звернутися в профком

(каб.109б, корпус А):

1.Заповнити анкету;

2.Копію закордонного паспорта;

3.Копію паспорта громадянина України;

4.Фотографію (розмір 3х4);

 1. Копію студентського/учнівського квитка або залікової книжки або довідку з навчального закладу;

Вартість виготовлення картки ISIC

      Терміни виготовлення та наявність бланків картки потрібно попередньо узгодити у профспілковому комітеті студентів.

Проїзні квитки до метрополітену

ПРОЇЗНІ КВИТКИ ДО МЕТРОПОЛІТЕНУ

Завдяки профкому студентів та курсантів НУДФСУ можна отримувати пільгові проїзні квитки  до метрополітену на наступний місяць (крім липня та серпня).

Для цього потрібно звернутись до відповідальної особи профкому студентів (каб.109б, корпус А)  і внести пільгову вартість квитка.

Для покриття витрат, пов’язаних з реалізацією студентських пільгових проїзних квитків для проїзду в метрополвтені з 01 вересня 2017 року в середньому встановлено добровільний внесок на щомісячні проїзні квитки М, М-А, М-Т, М-Тр — 2 грн.

Щомісячні внески витрачаються на:

– сплату банківських послуг за перерахування коштів;

– транспортні витрати, охорону перевезення проїзних квитків, придбання та обслуговування оргтехніки.

            Пільгові проїзні квитки на місяць:

Вид проїзного квитка на місяць: Вартість, грн.. Всього
Без обмеження кількості поїздок
Метро 305,00+5,00 грн.(добр.внесок*) 310,00
Метро-Автобус 430,00+5,00 грн.(добр.внесок*) 435,00
Метро-Тролейбус 430,00+5,00 грн.(добр.внесок*) 435,00
М-Трамвай 430,00+5,00 грн.(добр.внесок*) 435,00
З обмеженням кількості поїздок метрополітеном (46 поїздок)
Метро 145,00+5,00 грн.(добр.внесок*) 150,00
Метро-Автобус 285,00+5,00 грн.(добр.внесок*) 290,00
Метро-Тролейбус 285,00+5,00 грн.(добр.внесок*) 290,00
М-Трамвай 285,00+5,00 грн.(добр.внесок*) 290,00
З обмеженням кількості поїздок метрополітеном (62 поїздок)
Метро 195,00+5,00 грн.(добр.внесок*) 200,00
Метро-Автобус 335,00+5,00 грн.(добр.внесок*) 340,00
Метро-Тролейбус 335,00+5,00 грн.(добр.внесок*) 340,00
М-Трамвай 335,00+5,00 грн.(добр.внесок*) 340,00
           

У разі втрати місячного пільгового проїзного квитка його вартість не повертається.

У разі пошкодження пластикової безконтактної картки або її непрацездатності звертайтесь до представництва КП «Київський метрополітен», яке знаходиться на станції метро «Дорогожичі». Станція розташована на перетині вулиць Мельникова та Ольжича поблизу меморіалу «Бабин Яр».

Єдині квитки

ЄДИНІ КВИТКИ

Оформлення єдиних квитків

Профком студентів та курсантів НУДФСУ разом із Студентською профспілковою організацією м.Києва допоможе дітям-сиротам та дітям, які залишились без батьківського піклування оформити єдиний квиток.

Інструкція

про виготовлення і правила користування

Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

Інструкцію про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків”.

Єдиний квиток виготовляється Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, міністерствами і відомствами, яким підпорядковані навчально-виховні заклади, за зразком, затвердженим “Міністерством освіти, за погодженням з Міністерством культури і мистецтв, Міністерством у справах молоді і спорту, Міністерством транспорту, Державним комітетом по житлово-комунальному господарству.

Єдиний квиток, затвердженого зразка надає право дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, що виховуються або навчаються у навчально-виховних закладах, на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі).

Квиток виготовляється а картону розміром 10см х 7,5см.

На лицьовій стороні квитка (на середині верхньої частини) повинен бути зображений малий герб України (висотою 20мм, шириною 15мм), знизу (15 мм) великими буквами (висотою 5мм) напис “Єдиний квиток”. На внутрішньому боці квитка повинні бути позначені: номер і серія квитка, кому виданий (прізвище, ім’я, по батькові), ким виданий.

 На правому боці квитка поміщається витяг з постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 226 про права власника цього квитка.

Бланки Єдиного квитка е документом суворої звітності, знаходяться на збереженні в міністерствах і відомствах, яким підпорядковані навчально-виховні заклади, в Міністерстві освіти Автономної Республіки Крим, управліннях освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, в районних (міських) управліннях (відділах) освіти, які видають бланки єдиних квитків за заявками під розписку керівникам навчально-виховних закладів. У розписці повинні бути зазначені номери отриманих бланків. Видача бланків іншим працівникам за дорученням керівника навчально-виховного закладу допускається лише як виняток.

 Бланки реєструються в журналі за формою, що додається, прошнурованому, пронумерованому і скріпленому сургучевою печаткою і підписом керівників вищезазначених установ, а також керівником навчально-виховного закладу.

бланки квитків, журнали зберігаються на рівні з грошовими документами у вогнетривкій шафі, а при заміні керівництва передаються при приймані справ за актом.

На Єдиному квитку внизу, в лівому кутку бланка, ставиться гербова печатка навчально-виховного закладу.

Квитки видаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, що знаходяться в дитячих будинках або навчаються в школах-інтернатах, дитячих будинках сімейного типу, у загальноосвітніх школах, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладах. У навчально-виховних закладах ведеться спеціальний облік Єдиних квитків. Квиток дійсний за наявності фотографії, печатки і підпису керівника даного закладу.

Єдиний квиток знаходиться у студентів, учнів шкіл і професійних навчально-виховних закладів. За згодою учнів І-ІV класів квитки можуть зберігатися у вихователя групи. Використовуються під час індивідуальних поїздок, відвідування видовищних заходів. Колективне відвідування видовищних заходів здійснюється за попередніми заявками або домовленістю керівників установ і організацій, які їх проводять.

Загублені і пошкоджені квитки поновлюються за рішенням адміністрації навчального закладу у місячний термін. Використані квитки підлягають списанню і знищенню за актом, який зберігається у навчальному закладі 3 роки.

Відповідальність за зберігання бланків Єдиного квитка, правильне їх оформлення і видачу покладається на керівників дитячих будинків, шкіл-інтернатів, інших навчально-виховних і навчальних закладів.

Єдиний квиток видається на 5 років на час перебування вихованців, учнів, студентів у даному закладі.

Що таке студентська профспілка в нашому університеті?

Первинна профспілкова організація студентів і курсантів НУДФСУ та ІДКЕП  — це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та курсантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів членів  профспілки.

Чи є профспілкова організація студентів юридично зареєстрованою?

Первинна профспілкова організація студентів та курсантів НУДФСУ та ІДКЕП є неприбутковою юридичною особою і є незалежною організацією, має рахунок у банку, печатку, має право бути позивачем і відповідачем в суді і арбітражі.

Що конкретно профспілка може дати студенту (яку ВИГОДУ студент отримає)?

 • можливість захисту профспілкою їх прав та інтересів;
 • можливість брати участь в реальному житті та управлінні університетом;
 • при необхідності одержувати матеріальну допомогу;
 • одержувати путівки на лікування та відпочинок за пільговою ціною.
 • можливість замовляти міжнародний студентський квиток ISIC;
 • можливість замовляти проїзний квиток до метрополітену тощо.

Наша ППОСК НУФДСУ та ІДКЕП допоможе та навчить тебе

Чи повинен студент щось платити профспілці, хто визначає величину внесків?

Розмір профспілкових внесків визначено Положенням профспілки і складає:

– для студентів бюджетної форми навчання, які отримують стипендію – 2 % від стипендії (внески сплачуються відповідно до заяви студента);

– для студентів контрактної форми навчання – 2 % від мінімальної стипендії (внески сплачуються готівкою вперед за поточний семестр);

На що ідуть профспілкові внески?

 На статутну діяльність профкому студентів згідно Положення профспілки. А саме – на виплату матеріальних допомог, здешевлення вартості путівок, проведення культурно-спортивних заходів тощо.

Що буде, якщо студент не є членом профспілки?

Членство в профспілковій організації виключно добровільне і якщо студент або курсант не хоче бути членом профспілки, його ніхто примушувати до цього не буде. Але студенти, які не є членами нашої Профспілки, втрачають право на захист профспілкою його інтересів та на пільги, передбачені Положенням профспілки.

Якщо студент не є членом профспілки, чи може він користуватися профспілковими пільгами?

Ні.

Що потрібно зробити для отримання пільг від профспілки (процедура подачі заяв тощо)?

Для отримання пільг члену профспілки необхідно звернутись до профорга своєї групи / голови профбюро свого інституту/коледжу / безпосередньо в профком студентів та курсантів НУДФСУ та ІДКЕП в каб.109б корпусу А (ЦК) з відповідною заявою (матеріальна допомога тощо).

Чи можуть студента виключити з профспілки?

Так, можуть. За порушення вимог Положення профспілки, тобто не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації студентів та курсантів НУДФСУ та ІДКЕП, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди (в тому числі, несплату членських внесків без поважних причин протягом 3-х місяців) студент може бути виключений з членів Профспілки. 

Чи впливає членство в профспілці на здачу сесії?

На здачу сесії впливає знання предмету.

Чи можуть студенти контрактної форми навчання одержувати пільги від профспілки? Якщо “так”, то які?

Студенти контрактної форми навчання мають такі ж пільги, як студенти бюджетної форми навчання.

Чи сплачуються профспілкові внески з оплати вартості за навчання?

Ні.

Що потрібне для активної участі в діяльності профспілки (куди йти, з ким розмовляти)?

Можна звернутися до профорга групи, голови профбюро інституту/колледжу, безпосередньо до профкому студентів в каб.109б корпусу А (ЦК).

Чи може профспілка допомогти, якщо студента відраховують?

Так. Якщо студента відраховують з причин, не пов’язаних з успішністю (порушення Правил внутрішнього розпорядку в університеті або Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках тощо). Наказ про відрахування має обов’язково узгоджуватись з профкомом студентів університету.

Чи може профспілка допомогти, якщо студента виселяють з гуртожитку?

Так. У випадку, коли студента виселяють з гуртожитку через порушення Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках або за інших обставин, не пов’язаних з успішністю. Профбюро або профком студентів обов`язково розгляне та прийме відповідне рішення – дати згоду на виселення або ні.

Які права члена профспілки?

Члени профспілки мають право:

– На здійснення представництва та захист Профспілкою їх учбових, соціально-економічних прав та інтересів, в тому числі в судах.

– На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і учбових відносин.

– На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей.

– На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка.

– На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації.

– На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто.

– Одержувати на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, отримувати з профспілкового бюджету грошову допомогу на визначені положенням випадки.

– Обирати і бути обраним до профспілкових органів всіх рівнів, крім випадків, передбачених Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” і Статутом.

– На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.

Які обов’язки члена профспілки?

Члени профспілки зобов’язані:

– Визнавати і виконувати Положення Профспілки.

– Регулярно сплачувати членські внески. 

– Виконувати рішення профспілкових органів.

– Не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.

Чи підконтрольний профком адміністрації університету?

Ні. Відповідно до Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності” профспілки незалежні від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців (адміністрації університету), інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Профком студентів на принципах соціального партнерства співпрацює з адміністрацією універсітету по всіх питаннях, що стосуются умов навчання, проживання та побуту студентів.

Як профспілка може допомогти організувати дозвілля студентів?

Все залежить від особистої ініціативи студента. Звичайно, профкомом проводяться різноманітні спортивні та культурно-масові заходи в університеті і якщо у студента є гарна ідея, профспілка допоможе в її реалізації.

Чи контролює профком студентів призначення стипендії, матеріальної допомоги, премії (чи може вплинути на її розмір, запобігти затримці видачі тощо)?

Так. На кожному інституті/коледжі є стипендіальна комісія, яка займається питаннями призначення стипендій, матеріальних допомог, премій. До складу комісії обов’язково входить голова профбюро інституту. З головою профбюро узгоджуються усі накази про призначення стипендій, матеріальних допомог, профспілкових виплат, а також накази про відрахування або стягнення зі студентів інституту.

Чи може профком видавати профспілкові виплати? Якщо «ТАК», то за що і в якому розмірі?

Так. Профспілкова виплата видається за активну громадську діяльність на інституті або університеті. Розмір профспілкової виплати визначається окремо в кожному випадку.

Як функціонує профспілкова система (як стати профоргом, членом профбюро)?

У кожній групі університету обирається (та звітується) профспілковий організатор групи (профгрупорг). На кожному інституті/коледжі існує профбюро. Кожен рік команда профкому студентів та курсантів НУДФСУ та ІДКЕП звітується про свою роботу за останній рік, а раз на два-три роки проводиться чергова звітно-виборна профспілкова конференція, на якій кожен може стати членом профспілки. «Влитися в тусовку» просто, Профспілкова організація студентів та курсантів НУДФСУ та ІДКЕП відкрита для всіх.

Чи може членство в профспілці зашкодити студенту?

Ніяким чином.