Слов’янський навчально-науковий інститут

Слов’янський навчально-науковий інститут створений у 2019 році. Освітня діяльність навчального закладу ґрунтується на концептуальних засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державній Національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», регулюється наказами Міністерства освіти і науки України, Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) щодо Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, Статутом Університету державної фіскальної служби України, Положенням про Слов’янський  навчально-науковий інститут Університету державної фіскальної служби України, затвердженого Вченою радою Університету 28 лютого 2019 року (протокол № 2), Правилами внутрішнього розпорядку Університету та іншими нормативно-правовими актами.

Лазаренко Дмитро Олександрович
Директор Слов’янського навчально-наукового інституту.
Професор, доктор економічних наук Академік Академії економічних наук України, Професор Європейського інституту післядипломної освіти EEDA (Словаччина)
Експерт агенції Східноєвропейського розвитку.
Член редакції наукометричного видання Europska Veda (Словаччина).
Автор понад 150 наукових праць в галузі економіки, фінансів, обліку, оподаткування, та енергозбереження.

Проходить процес підготовки необхідних юридично-правових документів для запровадження освітньої діяльності. 

84100 м. Слов’янськ Донецька область
пл. Соборна,  3 (4 поверх) 
тел. (050) 050 50 76