Береславська Олена Іванівна – завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Навчальні дисципліни які викладає: Гроші і кредит; Міжнародні розрахунки і валютні операції; Грошово-кредитне регулювання; Монетарна політика; керівництво курсовими та випускними кваліфікаційними (дипломними) роботами; керівництво аспірантами; участь у ДЕК

Сфера наукових інтересів: економіка, валютне регулювання, банки

Контакти:

кабінет – 323

телефон – 11-89

електронна адреса: bereslav@bigmir.net

Біографія:

У 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-економічні методи активізації трудової діяльності».

У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему «Механізм валютного регулювання в Україні».

Вчене звання професора кафедри банківської справи та фінансового моніторингу присвоєно рішенням Атестаційної колегії МОН України 31 жовтня 2014 року.

Наукова діяльність

Автор понад 100 наукових праць з проблем валютної політики і валютного регулювання.

Бібліометричний профіль Google Scholar

Професійна активність:

  1. Наукова редакція та співавторство посібника «Банківська система».
  2. Член редакційної колегії Збірника наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове видання, включене до переліку наукових фахових видань України.
  3. Член редакційної колегії наукового журналу «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування».
  4. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 Університету ДФС України.
  5. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
  6. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» у 2016-2017 н.р. та 2017-2018 н.р.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-8856-2478

Москаленко Наталія Віталіївна – доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дисципліни, які викладає: «Банківська система», «Банківські операції», «Методологія наукових досліджень у сфері банківської діяльності», «Система фінансового моніторингу», «Ефективність системи фінансового моніторингу», «Управління процесами фінансового моніторингу в банках»,  «Міжнародна система фінансового моніторингу», «Комплаєнс-контроль в системі фінансового моніторингу».

Сфера наукових інтересів: проблеми відмивання доходів незаконного походження; протидія тіньовій економіці та запобігання відмиванню коштів через офшорний бізнес

Контакти:

кабінет – 301

телефон – 11-89

електронна адреса: navimo@ukr.net

Біографія: 01.09.1988- 28.06.1994 р. навчалась в  Київському університет ім. Тараса Шевченка за спеціалізацією «Гідрогеологія та інженерна геологія». Отримала кваліфікацію  інженер-гідрогеолог.

01.09.1994- 18.09.1996 р.  навчалась в Інститут післядипломної освіти керівників та спеціалістів АПК за спеціальністю  «Облік і аудит». Отримала кваліфікацію  економіст-бухгалтер.

1997 -1999  р. навчалась в аспірантурі при  Науково-дослідному  фiнансовому iнституті Мiнiстерства фiнансiв України.

01.09.1999 –26.04.2002  навчалась в Академії державної податкової служби України за напрямом підготовки  «Право» . Отримала кваліфікацію магістр з права.

1997- 2000 р. викладач-консультант в Київському інституті банкірів банку “Україна”.  

10.01.2017 р. захистила дисертацію  за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Система фінансового моніторингу та перспективи її розвитку».        

02.01. 2018 р.  по теперішній час –  к.е.н., доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу Університету державної фіскальної служби України.

Наукова діяльність

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць з проблем формування та розвитку системи фінансового моніторингу, оцінки ефективності фінансового моніторингу, управління комплаєнс-ризиком в банківські діяльності.

Бібліометричний профіль Google Scholar

Професійна активність

1.Співавтор навчального посібника «Банківська система» (2018 р.).

2.Керівник науково–дискусійного клубу «Банкір» кафедри банківської справи та фінансового моніторингу.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-3725-2864

Пернарівський Олександр Васильович – доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дисципліни, які викладає: «Фінансово-банківська ризикологія», «Управління ризиками фінансових операцій», «Банківські ризики», «Гроші і кредит».

Сфера наукових інтересів: аналіз та управління ризиками в банківській діяльності; оцінка фінансової стабільності банку

Контакти:

кабінет – 301

телефон – 11-89

електронна адреса: alexper@ukr.net

Біографія: Народився у м. Черняхів Житомирської області в 1974 р. Здобув середню освіту в 1991 р., закінчивши Головинську середню школу (Черняхівський район, Житомирська область). Після закінчення Київського державного економічного університету в 1996 р. за спеціальністю «фінанси і кредит» працював економістом департаменту кредитного регулювання та організації розрахунків АБ «Промінвестбанк». В 1999 р., будучи аспірантом з відривом від виробництва Київського національного економічного університету, достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «економіко-математичне моделювання» на тему «Моделювання ризику в кредитній політиці комерційного банку». З червня 1999 р. працює в Національному університеті ДФС України.

Наукова діяльність

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць з проблем управління ризиками банківської діяльності та оцінювання фінансової стійкості банків.

Список праць

Бібліометричний профіль Google Scholar

Професійна активність (2013-2018 рр)

1.Співавтор навчального посібника «Банківська система» (2018 р.)

2.Член редколегії електронного фахового видання «Збірник наукових праць Національного університету ДПС України» (2013-2014 рр.)

3.Член оргкомітету з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» (2017, 2018 рр.)

4.Автор наукових та дискусійних праць з проблем банківської діяльності.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-5154-3844

Татьяніна Світлана Михайлівна – старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу

Науковий ступінь: немає

Вчене звання: немає

Дисципліни, які викладає: Банківська система; Банківські ризики; Безпека банківської діяльності; керівництво курсовими роботами; керівництво виробничою та переддипломною практикою

Сфера наукових інтересів: проблеми управління фінансовими ризиками, вплив фінансових ризиків на діяльність господарюючих суб’єктів

Контакти:

кабінет – 301

телефон – 11-89

електронна адреса: fileys@ukr.net

Біографія:.

У 1998 році закінчила Нововолинський технікум за спеціальністю «Бухгалтерський облік». Працювала бухгалтером – кадровиком в ТОВ «Гармонія-А».

У 2007 році закінчила Національний університет ДПС України та прийнята на посаду асистента кафедри банківської справи та фінансового моніторингу.

У 2010 році  переведена на посаду старшого викладача кафедри.

Наукова діяльність

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць з проблем управління фінансовими ризиками та банківськими ризиками у банківській системі.

Список праць (файл)

Бібліометричний профіль Google Scholar

Професійна активність (2013-2018 рр.)

1.Співавтор навчального посібника «Банківська система» (2018 р.)

2.Автор наукових праць з проблем банківської діяльності.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-0385-5157

Гриневич Надія Миколаївна – завідувач навчальною лабораторією

Контакти:

кабінет – 301

телефон – 11-89

електронна адреса: qrinevich_nadia@ukr.net

Біографія: У 1978 р. закінчила Ірпінський індустріальний технікум за спеціальністю «Технолог з виробництва пластмас». Працювала інженером-технологом на Броварському заводі з пластмас та КПО ім. Артема техніком-технологом.

З 1998 р. працювала на посаді секретар-друкарки фінансово-економічного факультету Українського фінансово-економічного інституту.

Після закінчення в 2005р. Національної академії податкової служби України за спеціальністю «Фінанси» здобула кваліфікацію магістра з фінансів перейшла на посаду методиста кафедри банківської справи.  

З 2015р. і по даний час працює на посаді завідувача навчальної лабораторії кафедри банківської справи та фінансового моніторингу.