Онишко Світлана Василівна − завідувач кафедри фінансових ринків, заслужений діяч науки і техніки України

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Сфера наукових інтересів: реальний та фінансовий сектор економіки, фінансове забезпечення розвитку економіки, інвестиційно-інноваційний розвиток, фіскальний потенціал фінансового та нефінансового сектора, фінансовий ринок як складова фінансової системи

Професійна активність: вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01, член науково-методичної ради УДФСУ, член Вченої ради ННІ фінансів, банківської справи

Навчальні дисципліни, які викладає: методологія та організація наукових досліджень

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EmVdLlYAAAAJ&hl=uk

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5811-2724

Контакти: кабінет – 321, телефон – 13-59, E-mail: onyshko_sv@ukr.net

Коваленко Юлія Михайлівна – професор кафедри фінансових ринків, академік Академії економічних наук України

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Сфера наукових інтересів: фінансовий ринок, ринок цінних паперів, фінансові інвестиції, портфельне інвестування, фінансова економіка, фінансовий сектор, фінансова глобалізація, економічна теорія, інституціоналізм

Професійна активність: гарант освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня; член Вченої ради ННІ фінансів, банківської справи

Навчальні дисципліни, які викладає: економіка фінансового сектора; управління фінансовими активами; фінансова економіка і глобалістика

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ijpQIzwAAAAJ

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5678-3185

Контакти: кабінет – 309, телефон – 15-96, E-mail: kovalenko0202@ukr.net

Чуницька Ірина Іванівна − професор кафедри фінансових ринків

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Сфера наукових інтересів: бюджетно-податкова сфера, фінансовий ринок, фінансові інвестиції, фінансовий сектор, фінансова глобалізація, процеси розвитку фінансового ринку України, механізми формування і управління інфраструктурним потенціалом фінансового ринку

Професійна активність: гарант освітньо-професійної програми «Управління фінансовою та страховою діяльністю» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Навчальні дисципліни, які викладає: антикризове управління фінансовими корпораціями; міжнародні фінансові організації; інвестування; фінансова інфраструктура; фінансові ринки у системі фінансового забезпечення інноваційного розвитку

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MeXvq-8AAAAJ&view_op=list_works

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9718-1332

Контакти: кабінет – 309, телефон – 15-96, E-mail: chunitskaya_307@ ukr.net

Долінський Леонід Борисович – професор кафедри фінансових ринків

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: фінансовий менеджмент, інвестиційний менеджмент та ризик-менеджмент; інвестиційний аналіз та оцінка цінних паперів; кредитний аналіз та управління ризиками боргових зобов’язань.

Навчальні дисципліни, які викладає: державні запозичення на фінансових ринках; ризик-менеджмент у фінансовій сфері

Професійна активність: сертифікований НКЦПФРУ викладач з питань фондового ринку та корпоративного управління; член Президії Асоціації фахівців оцінки України, сертифікований ФДМУ експерт-оцінювач; сертифікований НКЦПФРУ торговець та організатор торгівлі цінними паперами.

Профіль викладача у Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=vaKS7tYAAAAJ&hl=ru

Посилання на профіль ORCID: 0000-0001-6491-5507  https://orcid.org/0000-0001-6491-5507

Контакти: кабінет – 304; телефон – 15-96; E-mail: dolinsky.com@gmail.com

Тринчук Віктор Вікторович – професор кафедри фінансових ринків

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: Fintech, Insurtech, історія, теорія та практика страхування, страховий ринок, маркетингові дослідження та комунікації на страховому ринку, корпоративна соціальна відповідальність страхового бізнесу, захист прав споживачів страхових послуг, туризм, інноваційні методики навчання

Професійна активність: гарант освітньо-професійної програми «Fintech» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; головний редактор журналу «Insurance Markets and Companies» (Україна); член редакційних колегій журналів: «Innovative Marketing» (Україна), «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації» (Україна), «Економіка. Фінанси. Право» (Україна), «Інноваційна економіка» (Україна), «Zeszyt Bialostockie studia prawnicze» (Польща), «Geopolitics Under Globalization» (Польща), «VUZF REVIEW» (Болгарія); візит-професор: Міжнародного університету «MITSO» (Білорусь), Жешувської політехніки (Польща), Краківського економічного університету (Польща)

Навчальні дисципліни, які викладає: страхування, страховий менеджмент

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=46sUK1AAAAAJ&hl=uk

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7435-0159

Контакти: кабінет – 309; телефон – 15-96; E-mail: wiktor.trynczuk@gmail.com

Болдова Антоніна Андріївна − доцент кафедри фінансових ринків

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: професійна освіта; інноваційна педагогіка; розвиток фінансового ринку України

Професійна активність: заступник завідувача кафедри фінансових ринків з виховної роботи

Навчальні дисципліни, які викладає: методологія та організація наукових досліджень; інвестування; фінансова інфраструктура; фінансове посередництво; фінансовий ринок

Профіль викладача у Google Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=11LcKyMAAAAJ

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5116-963X

Контакти: кабінет– 307, телефон – 17-16, E-mail: boldova_antonina@ukr.net

Вергелюк Юлія Юріївна − доцент кафедри фінансових ринків

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів: грошово-кредитний ринок; боргові ринки; страхування

Професійна активність: заступник завідувача кафедри фінансових ринків з наукової та профорієнтаційної роботи; відповідальна за роботу студентського наукового гуртка кафедри фінансових ринків «ЛІДЕР»

Навчальні дисципліни, які викладає: інвестиційний аналіз; інвестиційний менеджмент; іпотечний ринок; операції з цінними паперами; фінансовий ринок

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wG4Txm0AAAAJ

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1773-6631

Контакти: кабінет – 307, телефон – 17-16, E-mail: strchk81@gmail.com

Данькевич Алла Петрівна − доцент кафедри фінансових ринків 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: фінансові ринки, фінансові інструменти залучення іноземного капіталу, фондові ринки, ринок цінних паперів, банківська система, митне оподаткування, міжнародні фінансові організації, іпотечне кредитування

Професійна активність: заступник завідувача кафедри фінансових ринків з навчальної та методичної роботи 

Навчальні дисципліни, які викладає: антикризове управління фінансовими корпораціями; інвестиційне кредитування; міжнародні фінансові ринки; пенсійне страхування; податковий менеджмент; страхування 

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=sfIZ1cwAAAAJ&hl=uk

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5158-1018

Контакти: кабінет – 307, телефон – 17-16, E-mail: dankevychalla@ukr.net

Діденко Людмила Вікторівна − доцент кафедри фінансових ринків

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Сфера наукових інтересів: діяльність на фінансовому ринку; інновації на фінансових ринках; ринок фінансових послуг; фінансовий сектор економіки; оподаткування фінансових установ; фінансування органів місцевого самоврядування

Професійна активність: секретар Вченої ради ННІ фінансів, банківської справи; секретар адміністративної ради ННІ фінансів, банківської справи; відповідальна за інформаційний супровід WEB-сторінки кафедри фінансових ринків на сайті Університету

Навчальні дисципліни, які викладає: економіка фінансового сектору; офшоризація грошових потоків на фінансовому ринку; оподаткування фінансових установ; податковий менеджмент; ринок фінансових послуг; фінансові ринки у системі фінансового забезпечення інноваційного розвитку

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=lwWUCzYAAAAJ&view_op=list_works

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3535-4266

Контакти: кабінет – 303а, телефон – 17-12, E-mail: luda_didenko81@ukr.net

Козій Наталія Сергіївна – доцент кафедри фінансових ринків

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів: фінансова інфраструктура, фінансове посередництво, монетарна політика, страхування, грошовий обіг

Навчальні дисципліни, які викладає: страхування; фінансовий аналіз ринкових та управлінських даних 

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=z04ivhwAAAAJ&hl=ru

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8230-2974 

Контакти: кабінет – 304; телефон – 15-96; E-mail: globa.nataliya@ukr.net 

Рябокінь Марина Валеріївна − доцент кафедри фінансових ринків

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів: фінансовий ринок, фінансове посередництво, інновації на фінансових ринках

Професійна активність: виконує обов’язки директора навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи

Навчальні дисципліни, які викладає: фінансовий ринок; ринок фінансових послуг; фінансовий ринок та інновації

Профіль викладача у Google Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kviQRZgAAAAJ&hl=uk 

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6724-9498 

Контакти: кабінет – 303, телефон – 11-56, E-mail: marina.riabokin@gmail.com 

Муляр Юлія Олександрівна – завідувач навчальної лабораторії кафедри фінансових ринків

В 2001-2006 навчалась в Донбаському державному технічному університеті і отримала повну віщу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобула кваліфікацію  менеджер-економіст

В 2010 навчалась в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка та здобула професію «Конторський службовець (бухгалтерія)»

Професійна активність: 2006-2017 приватна особа підприємець, автор трьох працюючих бізнес планів.

Контакти: кабінет – 304; телефон – 15-96; E-mail: avtodoc84@gmail.com