Коляда Тетяна Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент – в.о. завідувача кафедри публічних фінансів. У 1991 році закінчила з відзнакою Харківський інженерно-економічний інститут, факультет організації та нормування праці за спеціальністю «Організація та нормування праці», отримала кваліфікацію інженер-економіст. У 1998 році закінчила Українську Академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», отримала кваліфікацію магістр державного управління.

У 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Науково обґрунтоване планування та управління ремонтно-профілактичними роботами в комплексно-механізованих вибіях шахт» за спеціальністю 08.02.03. – «Управління, планування та державне регулювання економіки» у Харківському державному університеті.

Є автором понад 180 наукових праць, із них 1 одноосібної та 9 колективних монографій, 4 статей, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Сфера наукових інтересів: управління публічними фінансами, бюджетно-податкові інструменти державного регулювання економіки, бюджетна децентралізація як механізм забезпечення розвитку територіальних громад.

Професійна активність: член постійної комісії з питань наукової роботи Вченої ради Університету, член Вченої ради факультету фінансів та цифрових технологій, член редакційної колегії наукового журналу «Економічний вісник».

Навчальні дисципліниякі викладає: Публічні фінанси, Бюджетна система, Бюджетне планування та прогнозування, Бюджетно-податкова політика, Корпоративні фінанси, Фінансова безпека.

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=yiu3ONgAAAAJ

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1574-4446

Контакти: кабінет – В319, телефон – 12-83, e-mail: t.a.koliada@gmail.com

Сокирко Олена Сергіївна,  кандидат економічних наук, доцент. У 1996-2002  роках навчалася у Академії ДПС України, отримала спеціальність фінансиста, кваліфікація – «Фінанси і кредит». У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток особистого страхування в умовах транзитивної економіки». У 2020 році – здобула вчене звання доцента кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул. Є автором  понад 40 наукових та навчально-методичних праць, із них 2 монографії у співавторстві та має публікації у Scopus та Web of Science.

Сфера наукових інтересів: особисте страхування, місцеві фінанси в умовах реформи бюджетної децентралізації, бюджетна система.

Професійна активність: заступник завідувача кафедри з наукової роботи, відповідальна на кафедрі за організацію і роботу автоматичної системи управління учбовим процесом, менеджер на платформі дистанційної освіти в MOODLE, відповідальна за сайт кафедри.

Навчальні дисципліниякі викладає: Місцеві фінанси, Бюджетна система, Поведінкові фінанси, Фінансові системи зарубіжних країн світу.

Профіль викладача у Goggle Академії: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=m9lt6WwAAAAJ

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-3185-0863

Контакти: кабінет – В 318, телефон – 13-79, e-mail: osokirko@gmail.com

Довгань Людмила Петрівна, доцент кафедри публічних фінансів, к.е.н., доцент.

Коло наукових інтересів : фінанси підприємницьких структур, фінанси об‘єднаних територіальних громад.

ORCID ID  0000-0002-6653-4692

Посилання на профіль ORCID https://orcid.org/0000-0002-6653-4692

Перелік навчальних дисциплін (обов’язкових і вибіркових):

  1. Обов’язкові: фінанси підприємств, фінансова діагностика.
  2. Вибіркові: вартісно-орієнтоване управління фінансами та оцінка вартості бізнесу; управління фінансами сталого розвитку підприємств; фінансова діяльність суб’єктів підприємництва; фінансова система України; фінансові ресурси підприємницьких кластерів.

Контактні дані: 08202, Київська область, м. Ірпінь, вул. Молодіжна, 16.

Розташування структурного підрозділу в ДПУ: корпус В, 3-1 поверх, ауд.318

Моб.телефон:+38097 3318389; l_dovgan@ukr.net

Гордей Оксана Дмитрівна,  доктор економічних наук, професор – професор кафедри публічних фінансів. У 1995-2000 роках навчалася у Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича, отримала спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація – магістр з економіки. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансове забезпечення суспільного добробуту». У 2013 році – докторську дисертацію на тему  «Формування системи фінансового забезпечення рівня життя населення в Україні». Доктор економічних наук, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Є автором  понад 150 наукових та навчально-методичних праць, із них 1 підручник з грифом МОН, монографія, 3 навчально-методичних посібника.

Сфера наукових інтересів: рівень життя населення: концептуальні основи фінансування та сучасні методи оцінки, фінансова аналітика.

Професійна активність: член вченої ради факультету фінансів та цифрових технологій.

Навчальні дисципліниякі викладає: Системні трансформації у фінансах, Фінансові стратегії управління економічним розвитком, Фінансова аналітика, Контроль державних фінансів.

Профіль викладача у Goggle Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dJrZ7OMAAAAJ&hl=uk

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6938-0548

Контакти: кабінет – В 318, телефон – 13-79, e-mail: oksana_@ukr.net

 

Білецька Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5065-0189

e-mail:Kramarenko.88@ukr.net

Навчальна дисципліна: Навчальний практикум з дисципліни «Фінанси», «Фінансова політика держави»

Сфера інтересів: бюджетна політика,управління державними фінансами

Контакти: кабінет В-318 тел.13-79

 

 

Бедринець Мирослава Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент. У 1988 році закінчила економічний факультет Ужгородського державного університету. У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 Фінанси, грошовий обіг і кредит на тему: «Фінансове забезпечення діяльності малих підприємницьких структур».  Є автором  понад 220 наукових та навчально-методичних праць, із них співавтор 4 монографій, 2 підручників та 3 посібників.

Сфера наукових інтересів: антикризове фінансове управління: макро- і мікро рівні; модернізація фінансового менеджменту в умовах глобалізації; фінансове забезпечення регіонального розвитку України.

Навчальні дисципліниякі викладає: Антикризове фінансове управління, Фінансове забезпечення дільності малого бізнесу, Фінансовий менеджмент у малому бізнесі.

Профіль викладача у Goggle

Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PCc9bZIAAAAJ&hl=uk

Посилання на профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0393-6635

Контакти: кабінет: В319, телефон: 12-83, e-mail: mira_may@ukr.net

Ріппа Марія Богданівна, доцент кафедри публічних фінансів, к.е.н.; профіль – фінанси, управління публічними фінансами, реформа пенсійного забезпечення; ORCID – https://orcid.org/0000-0003-2781-2642; Web of Science ResearcherID – AAO-1772-2021; Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri? authorId=57226541077; Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=eL25ZHY AAAAJ&hl=ru

 

 

 

 

 

 

Ананьєва Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1999-2004 рр. Навчалася у Донецькому національному університеті, отримала  спеціальність «Фінанси», кваліфікацію магістр. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємств».

Сфера наукових інтересів: управління фінансовим потенціалом промислових підприємств.

Професійна діяльність: наукова робота зі здобувачами вищої освіти.

Навчальні дисципліни, що викладає: Фінансова політика держави.

Реєстраційний номер ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-0481-5787
Контакти: кабінет – B318, телефон – 13-79, е-mail: yuliya_3103@yahoo.com