Лазебник Лариса Леонідівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: професор, завідувач кафедри економіки підприємства

Сфера наукових інтересів: – економічна модернізація, індикатори та механізми забезпечення конкурентоспроможності підприємства

 Наукові видання та методичні матеріали викладача

Навчальні дисципліни, які викладає:  «Конкурентоспроможність підприємства», «Управління витратами», «Оптимізація оподаткування підприємства», «Актуальні проблеми функціонування економічних систем на макрорівні»

Посилання на профіль у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rT1Fh9cAAAAJ&hl=ru

Орсід: https://orcid.org/0000-0003-2234-4093

СЛЮСАРЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРІЇВНА

Посада: професор кафедри, заступник завідувача кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки з навчально-методичної роботи, гарант освітньої програми «Економіка підприємства».

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Навчальні дисципліни, які викладає: Бізнес-консалтинг, Маркетинг, Логістика, Тренінг-курс: маркетингові дослідження та бізнес-аналіз інформації, Маркетинг у сфері медичних послуг, Основи маркетингу у сфері фізичної культури і спорту, Поведінка споживача.

Профілі викладача у науковометричних базах:

GoogleScholarprofile

ResearchGate

Publons profile

ORCID ID: 0000-0002-6845-9307

Scopus Author ID: 57215013916

Researcher ID: AAG-8473-2019

Мельничук Ганна Сергіївна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри, заступник директора ННІ економіки, оподаткування та митної справи з навчально-методичної роботи
Сфера наукових інтересів: бюджетна-підтримка та податкове стимулювання вітчизняних підприємств, інноваційний розвиток підприємства, механізми забезпечення ефективності діяльності підприємства
 Наукові видання та методичні матеріали викладача
Навчальні дисципліни, які викладає: «Виробничо-господарська діяльність підприємства та її аналіз», «Навчальний практикум з Економіки підприємства»
Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Sj-M_ZkAAAAJ&hl=uk
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0640-0334

Гурочкіна Вікторія Вікторівна
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Посада: професор кафедри, в.о. директора ННІ економіки, оподаткування та митної справи
Сфера наукових інтересів: економічна безпека підприємства, корпоративна соціальна відповідальність, інноваційний та інвестиційний потенціали підприємств, реінжиніринг бізнес-процесів
 Наукові видання та методичні матеріали викладача
Навчальні дисципліни, які викладає: економічна безпека підприємства, корпоративна соціальна відповідальність, економіка праці та соціально-трудові відносини, економіка торгівлі, планування підприємницької діяльності, реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві
Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SBDc6NkAAAAJ&hl=ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8869-0189

Калач Ганна Миколаївна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри економіки підприємства
Сфера наукових інтересів: фондовий ринок, інвестиції.
 Наукові видання та методичні матеріали викладача
Навчальні дисципліни, які викладає: Економіка підприємства, Економіка проектів в підприємницькій діяльності, Антикризове управління підприємством.
Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=UfPPTZEAAAAJ&hl=ru

Марченко Ольга Іванівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри економіки підприємства
Сфера наукових інтересів: інноваційний розвиток, малий бізнес, підприємництво
 Наукові видання та методичні матеріали викладача
Навчальні дисципліни, які викладає: Інноваційний розвиток підприємства; Економіка та організація інноваційної діяльності; Електронне підприємництво; Управління інноваційними бізнес – проектами; Потенціал і розвиток підприємства; Економіка підприємства.
Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XGn3ttUAAAAJ&hl=ru

Минчинська Ірина Василівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри, заступник завідувача кафедри з виховної та профорієнтаційної роботи
Сфера наукових інтересів: антикризова діяльність і банкрутство підприємств
 Наукові видання та методичні матеріали викладача
Навчальні дисципліни, які викладає: Економіка підприємства, Планування діяльності підприємства, Планування підприємницької діяльності, Тренінг-курс «Мистецтво презентації»
Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com/citations?user=mzsqyBUAAAAJ&hl=en
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2221-7860
Курси, які проводить викладач: Бізнес-планування підприємницької діяльності (для курсів підвищення кваліфікації відповідно до сертифікату про акредитацію за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).

БОДРОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Посада: професор кафедри, гарант освітньої програми «Управління бізнес-процесами на підприємстві» (магістри)

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Почесні звання: Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії економічних наук України, Академії наук Вищої школи України, Академії національної безпеки

Навчальні дисципліни, які викладає: Студії з «Економіки», Методологія та організація наукових досліджень (для здобувачів другого рівня вищої освіти), Методологія, організація і технологія наукових досліджень (для аспірантів)

Researcher ID:

Сфера наукових інтересів: державне регулювання економіки та економічна політика, інституційна економіка, теорії порівняльного аналізу і трансформації економічних систем, методологічні проблеми економічних досліджень, антикризове управління підприємством.

Ляшенко Ганна Павлівна

Вчене звання: доцент

Посада: професор кафедри економіки підприємства

Сфера наукових інтересів: дослідження розвитку економіки та управління нею в межах підприємства і національного господарства

 Наукові видання та методичні матеріали викладача 

Навчальні дисципліни, які викладає: Інтелектуальний бізнес; Капітал підприємства: формування та використання

Орсід: https://orgid.org/0000-0001-6560-9931

Піжук Ольга Іванівна

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Посада – професор кафедри економіки підприємства, заступник завідувача кафедри з наукової та міжнародної діяльності

Сфера наукових інтересів – цифрова трансформація економіки України та світу, формування та реалізація стратегії економічного розвитку підприємств в середовищі VUCA

 Наукові видання та методичні матеріали викладача 

Навчальні дисципліни, які викладає – The economics of enterprise, Business processes reengineering in the company, Стратегія підприємства, Контролінг в управлінні підприємством, Оцінка вартості підприємства.

Посилання на профіль викладача у Гугл академії: https://scholar.­google.com.ua/citations?user=QevQLmgAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Орсід: https://orcid.org/0000-0002-5802-1053

Ружинська Наталія Олексіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів:  Стратегічний аналіз діяльності підприємств, Фінансовий аналіз діяльності підприємств, Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств, Економіка підприємства, Державне регулювання розвитку підприємств житлово-комунального господарства

 Наукові видання та методичні матеріали викладача 

Навчальні дисципліни, які викладає: Економіка підприємства, Економіка нерухомості, Підприємницька діяльність

Посилання на профіль викладача у Гугл академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JORS2bgAAAAJ&hl=uk

Ткаченко Володимир Валентинович

Науковий ступінь: доцент

Посада: доцент

Сфера наукових інтересів: оподаткування підприємств, маркетинг

Навчальні дисципліни, які викладає: економіка підприємства, маркетинг, формування бізнес-моделі підприємства.

Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=2b0VmjQAAAAJ

Ромащук Оксана Миколаївна
завідувач навчальної лабораторії

Колесник Вікторія Миколаївна
Фахівець І категорії
Сфера наукових інтересів: Економіка, економіка підприємства, маркетинг, логістика, аналіз підприємства