Пєтухова Ірина Олексіївна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: в. о завідувача кафедри

Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 1999 р. за спеціальністю: початкове навчання, психологія

Модулі та дисципліни: Вступ до спеціальності, Психодіагностика, Психотерапія, Ознайомлювальна практика, Психодіагностична практика, Соціально-психологічний тренінг, Спеціальна психологія, Тренінг з психологічного консультування, Тренінг з ефективних комунікацій та взаємодії у бізнесі, Емоційний інтелект у бізнесі.

Сфера наукових інтересів: консультування, психологічна допомога особистості у ГСР, психологічний супровід різних категорій клієнтів, соціально-психологічні тренінги, психологічна діагностика та психокорекція.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. Прикладні психотехнології активізації особистісного ресурсу, загальний обсяг – 240 академічних годин, 20 вересня – 22 грудня 2019 року, м. Луцьк, факультет психології та соціології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 2. Надання психосоціальної допомоги особам, які зазнали впливу психотравмуючих подій, загальний обсяг – 30 академічних годин, 12 квітня 2018 року, м. Біла Церква, Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Комунальний вищий навчальний заклад «Академія неперервної освіти». Серія НОП №02139618/030618
 3. Біосугестивна терапія для корекції психосоматичних розладів, 26 грудня 2015 – 23 січня 2016 р, м. Київ, Кризовий центр медико-психологічної допомоги Інституту психології імені Г.С. Костюка – м. Печ, Міжнародна школа нетрадиційних технологій в психології і медицині (Угорщина), №868-01-12 від 25 грудня 2015 року

Професійна активність

Профіль у Google Академіїhttps://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://scholar.google.ru/citations%3Fuser%3DQPxRQPMAAAAJ%26hl%3Dru&ved=2ahUKEwiMirClrM7nAhVQr4sKHSlzCOoQFjACegQIAhAB&usg=AOvVaw0Jj4NmHMH3To84QiDbIm4g

Романюк Людмила Василівна

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія»

Модулі та дисципліни: Конфліктологія, Історія психології, Психологія цінностей, Професійна психологія та конфліктологія, Соціально-психологічний тренінг, Поведінкова психологія, Коучинг і трансформаційні ігри, Психологія здоров’я. .

Сфера наукових інтересів: психологія цінностей, психологія особистості, історія психології, психологія розвитку (вікова психологія), теоретико-методологічні проблеми психології, психологія впливу, психологія управління, психологія спілкування, основи символдрами, позитивна психологія, кроскультурна психологія, психологічні засади тайм-менеджменту й цілепокладання, конфліктологія, медіація та менеджмент конфліктів.

Підвищення кваліфікації та стажування: 

 1. Ґрантове науково-педагогічне стажування на факультеті психології та освітніх наук в Льовенському Католицькому університеті (м. Льовен, Королівство Бельгія), грудень 2016.
 2. Стажування на кафедрі освіти, науки та психології здоров’я у Вільному університеті Берліна (Німеччина), вересень 2017 р.
 3. Стажування в межах освітньої платформи ППП за підтримки фонду Фрідріха Еберта на тему «Тренінг для викладачів», Київ (Україна) сертифікат, вересень 2018р.
 4. Стажування на факультеті психології у Вільнюському університеті імені Міколаса Ромеріса (Литва) в межах Erasmus+project nr. 2016-1-LT01-KA203-023220, жовтень 2018р.
 5. Стажування на факультеті соціальних наук університету Любляни, напрям «Соціальні науки», лютий 2019 р.
 6. Стажування на факультеті психології Вільного університету Брюсселя, напрям «Соціальні науки», липень 2019 р.
 7. Стажування на факультеті психології та педагогіки Католицького університету Льовена, напрям «Соціальні науки», грудень 2019 р.

Професійна активність

Профіль у Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=av6NH4sAAAAJ&hl=ru

Льовкіна Олена Геннадіївна

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1997 р. за спеціальністю «Соціологія»

Модулі та дисципліни: Соціологія, Соціологія кар’єри, Юридична психологія, Психологія управління інноваціями, Психологія сім’ї, Психологія конфлікту.

Сфера наукових інтересів: соціологія кар`єри, проблема відчуження людини, філософія діяльності, теорія агонології.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. 1. «Прикладні психотехнології активізації особистісного ресурсу», загальний обсяг – 240 академічних годин, 20 вересня – 22 грудня 2019 року, м. Луцьк, факультет психології та соціології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 2. Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, на тему: «Реалізація Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми: роль і місце закладів охорони здоров’я». Сертифікат про підвищення кваліфікації №1135 від 23.12.2016 р., м. Київ.

Професійна активність

Профіль у Google Академії

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jlSGg2cAAAAJ&hl=uk

Сова Маргарита Олександрівна

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри

Освіта:

Донецький державний музично-педагогічний інститут за спеціальністю  «Музикознавство», 1987 р.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти», 2006 р.

Модулі та дисципліни: Вікова психологія, Методика викладання та інноваційні технології в педагогіці (тренінг), Педагогіка освітнього процесу, Психологія екстремальних ситуацій, Методика та організація наукових досліджень у психології, Психологія лідерства, Психологія управління, Психологія впливу.

Сфера наукових інтересів: екстремальна психологія та стрес, інноваційні технології освітнього процесу, актуальні проблеми юридичної психології.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. «Прикладні психотехнології активізації особистісного ресурсу», загальний обсяг – 240 академічних годин, 18 січня – 23 квітня 2021 року, м. Луцьк, факультет психології та соціології Волинського національного університету імені Лесі Українки.
 2. «Зміст, методи і форми навчання», загальний обсяг – 108 академічних годин, 15 грудня – 25 грудня 2014 року, МВС України, Національна академія внутрішніх справ, інститут післядипломної освіти, свідоцтво 12СПК 969397 від 7.02.2015р.

Професійна активність

Профіль у Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0W7ku4YAAAAJ&hl=uk

Дєніжна Світлана Олександрівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри

Освіта: Донецький державний музично-педагогічний інститут за спеціальністю  «Фортепіано», 1990 р.

Аспірантура: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Теорія та історія педагогіки», 1996 р.

Модулі та дисципліни: Педагогіка, Психологічна служба в системі освіти, Психологія особистості, Психологія лідерства, Психологія творчості, Методика викладання психології.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка фахівців гуманітарних спеціальностей, інноваційні технології освітнього процесу, актуальні проблеми економічної психології.

Підвищення кваліфікації та стажування:

«Прикладні психотехнології активізації особистісного ресурсу», загальний обсяг – 240 академічних годин, 20 вересня – 22 грудня 2019 року, м. Луцьк, факультет психології та соціології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Професійна активність

Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iDaSSwcAAAAJ&hl=uk

Клевець Любов Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Посада: доцент кафедри

Освіта:

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького за спеціальністю «Лікарська справа», 2003 р.

Інтернатура: Санкт-Петербурзька державна медична академія ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Психіатрія», 2004 р.

Донецький інститут управління за спеціальністю «Психологія», 2005 р.

Харківська медична академія післядипломної освіти за спеціальністю «Медична психологія», 2005 р.

Модулі та дисципліни: Основи анатомії та фізіології нервової системи, Психокорекція, Реабілітаційна психологія, Психофізичні техніки самовдосконалення людини, Вікова фізіологія та валеологія патопсихологія, Екологічна психологія, Діагностика та корекція девіантної поведінки, Клінічна психологія, Патопсихологія.

Сфера наукових інтересів: патопсихологія, клінічна психологія, медична психологія, девіантна поведінка та її корекція, реабілітаційна психологія, психологія кризи.

Підвищення кваліфікації та стажування:

Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, Університет державної фіскальної служби України, 180 годин/6 кредитів ECTS, свідоцтво СС 40233365/539-19 від 28.12.2019 р.

Професійна активність

Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dEvPHwgAAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Duk%26user%3DdEvPHwgAAAAJ%26citation_for_view%3DdEvPHwgAAAAJ%3A2osOgNQ5qMEC%26tzom%3D-180

Заушнікова Марина Юріївна

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Посада: старший викладач кафедри

Освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 2003 р. за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Практична психологія».

Аспірантура Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія».

Модулі та дисципліни: Економічна психологія, Практикум із групової психокорекції, Кризове консультування, Сучасні комунікативні техніки у професійній діяльності, Бізнес-переговори та посередництво, Тимбілдінг та розвиток команди.

Сфера наукових інтересів: вікова та педагогічна психологія, психологічна діагностика та корекція, арт-терапія, метафоричні асоціативні картки.

Підвищення кваліфікації та стажування: 

Тренінг-семінар «Психологія діяльності та особистості викладача вищого навчального закладу» (Посвідчення № 141, від 12.02.2015 р., загальний обсяг – 120 годин), 12.01.2015 р. – 12.02.2015 р., м. Суми, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, інститут педагогіки та психології, кафедра психології.

Прикладні психотехнології активізації особистісного ресурсу, загальний обсяг – 240 академічних годин, 21 вepecня 2020 poкy – 22 січня 2021 року, м. Луцьк, факультет психології та соціології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Професійна активність

Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com/citations?user=obScsUIAAAAJ&hl=ru

Весельська Людмила Антонівна

Науковий ступінь: кандидат наук із державного управління

Посада: доцент кафедри

Освіта:

Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського за спеціальністю «Педагогіка і методика початкової освіти», 1987 р.

Національна академія державного управління за спеціальністю «Державне управління», 2008 р.

Аспірантура: Національна академія державного управління, 2013 р. за спеціальністю «Механізми державного управління»

Докторантура: Національна академія державного управління, 2018 р за спеціальністю «Механізми державного управління»

Модулі та дисципліни: Психологія управління, Психологія іміджу

Сфера наукових інтересів: психологія управління, психологія персоналу, тімбілдінг, HR, геронтопсихологія, ейджизм, демографія.

Підвищення кваліфікації та стажування:

Закордонне науково-педагогічне стажування у фонді «Інститут зі справ публічної адміністрації» ISAP за темою: «Новаторські методи організації освітнього процесу в галузі державного управління», м. Люблін, Польща, 108 годин /3 кредити ECTS, сертифікат б/н від 17.04.2018 р.

Професійна активність

Профіль у Google Академії:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F4DrjU2r8r34vLICXDTe6g2WHRVUp6URJsn-K8lMvBU3v4GhElrCeLi6T8RxWFvjuo4OYwywmQasboNqjmxuvN2IVH_gF90V_M0G7w_MznNzBKdzzTr4Mll0mD3GyfQP0RF1upk&user=wkvPxT4AAAAJ

Калениченко Руслан Арсенович

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри за сумісництвом

Освіта: Курганське вище військово-політичне авіаційне училище, 1993 р. за спеціальністю: соціальний педагог, психолог

Київський військовий гуманітарний інститут 1997 р. за спеціальністю «Прикладна соціологія»

Ад’юнктура Військового інституту НАОУ за кафедрою соціальної та військової психології.

Модулі та дисципліни: Економічна психологія, Соціологія масової комунікації, Сексологія, Психологічний тренінг журналіста.

Сфера наукових інтересів: психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності; психологія мас; психологія іміджу; психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу; соціологія та психологія впливів; прикладна психологія; основи професійної освіти.

Підвищення кваліфікації та стажування:

Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, на тему: «Реалізація Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми: роль і місце закладів охорони здоров’я». Сертифікат про підвищення кваліфікації №1136 від 23.12.2016 р., м. Київ.

Професійна активність

Профіль у Google Академії

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=dWQQMrsAAAAJ

Овдієнко Ірина Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри за сумісництвом

Освіта: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2002 р. за спеціальністю «Дефектологія»

Модулі та дисципліни: Загальна психологія, Психологія бізнесу, Арттерапія.

Сфера наукових інтересів: вплив арттерапевтичних технологій на психологічне благополуччя особистості.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України – свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2661-16 від 25 листопада 2016 р.; кваліфікація – науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів.
 2. Підвищення кваліфікації за програмою освітнього курсу «Арттерапевтичні оздоровчі технології» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди») – свідоцтво про підвищення кваліфікації ПН 37/01_30.06.2020/23.

Професійна активність

Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=1&user=tKJcHPYAAAAJ

Харіна Олена Євгенівна

Посада: викладач

Освіта: Полтавський педагогічний університет ім. Короленка, за спеціальністю: «Російська мова та література, практична психологія в системі народної освіти» (1996)

Модулі та дисципліни: Загальна психологія, Психологія іміджу, Педагогіка.

Сфера наукових інтересів: Застосування ОН-CARDS в психотерапії. Пошук ресурсу. Біосугестивна терапія для корекції психосоматичних розладів.

Підвищення кваліфікації та стажування:

Прикладні психотехнології активізації особистісного ресурсу, загальний обсяг – 240 академічних годин, 20 вересня – 22 грудня 2019 року, м. Луцьк, факультет психології та соціології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Професійна активність

Профіль у Google Академії

https://scholar.google.com.ua/citations?user=TF_IUVcAAAAJ&hl=uk

 

Берташ Марія Ігорівна

Посада: викладач

Освіта: Національний авіаційний університет 2010р. за спеціальністю менеджер (управитель) з адміністративної діяльності.

ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 2020 р. за спеціальністю «Психологія».

Аспірантура Київського Національного торговельно-економічного Університету за спеціальністю 053 «Психологія» (2021 рік)

Модулі та дисципліни: Економічна психологія, Конфліктологія, Загальна психологія, Юридична психологія.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка фахівців економічних та юридичних спеціальностей, дистанційні технології освітнього процесу, актуальні проблеми економічної психології.

Підвищення кваліфікації та стажування:

Сертифікат володіння іноземною мовою B2: Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First), 06.08. 2021 року.

Професійна активність

Профіль у Google Академії

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zQxx44IAAAAJ&hl=uk

Дешко Оксана Анатоліївна

Посада: завідувач навчальної лабораторії кафедри психології та соціології

Освіта: Академія державної податкової служби України за спеціальністю «Економіка підприємства»