Мацелюх Наталія Петрівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувачка  кафедри економічної теорії

Профіль викладача у науковометричних базах: Google.Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=ovpZ0pUAAAAJ&hl=ru

ID Scopus 56074391500

ORCID https://orcid.org/0000-0002-4171-3109

Викладає дисципліни: « Сталий економічний розвиток міст (складові, структура, драйвери розвитку)», «Навчальний тренінг в органах місцевого самоврядування» ,  «Ціноутворення», «Ціноутворення на фінансових ринках» «Метологія ціноутворення підприємницької діяльності» 

Дата та місце народження: 01 жовтня 1964 року  с. Сорокошичі, Козелецький район, Чернігівська  область, Україна.

Освіта:

1986 р. – закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості, спеціальність «Трикотажне виробництво», інженер-технолог.  

1997 р. – закінчила Академію державної податкової служби України (м.Ірпінь), спеціальність «Облік і аудит», бакалавр з економіки.

1999 р.  закінчила Київський національний економічний Університет (м.Київ) спеціальність «Фінанси», магістр ділового адміністрування

2003 р. – захистила дисертацію за спеціальності 08.04.01 – гроші, фінанси та кредит на тему: «Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

2004 р.  доцент кафедри податкової політики та оподаткування. 

2015 р. професор кафедри економічної теорії.

2017 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Ринок цінних паперів: цінові механізми збалансованого розвитку і попередження криз», за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, та здобула науковий ступінь доктора економічних наук.

Трудова діяльність:

1981–1986 рр. – студентка Київського технологічного інституту легкої промисловості.

1986–1988 рр. – інженер-технолог Мукачівського виробничого об’єднання ім. 60-років СРСР.

1989–1991 рр. – методист навчального відділу Республіканських курсів підвищення кваліфікації Міністерства місцевпрому, м. Ірпінь.

1992–1997 рр. – методист Ірпінського індустріального коледжу, викладач кафедри фінансів.

1997–2000 рр. – начальник наукового (науково-організаційного) відділу, викладач, старший викладач  кафедри фінансів Українського фінансово-економічного інституту, м. Ірпінь.

2000-2003 рр. –  аспірантура Національної академії ДПС України за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит

2003–2006 рр. – доцент кафедри податкової політики та оподаткування, доцент кафедри економічної теорії ,  Національної академії ДПС України з виконанням обов’язків декана обліково-економічного факультету 

2006–2015  рр. – декан обліково-економічного факультету Національного університету ДПС України, професор кафедри економічної теорії.

2015-2020 рр. директор Навчально-наукового інституту обліку, аналізу і аудиту Університету державної фіскальної служби України.

21.04.2020 р  –25.02 21 – проректор з науково-педагогічної роботи ,міжнародної діяльності та інвестицій в Університеті державної фіскальної служби України. 26.02 21 – 01.09.21  – професор кафедри економічної теорії 

з 01.09.21  – дотепер  завідувачка  кафедри економічної теорії

Загальний стаж –  40 років, науково-педагогічний – 32 роки.

Сфера наукових інтересів: сталий економічний розвиток; ціноутворення на споживчому та фінансовому ринках, податки 

Під керівництвом Н.П. Мацелюх підготовлено 4 кандидати і один доктор економічних наук.

Мацелюх Н.П. є науковим керівником  п’яти аспірантів за освітньо-науковим рівнем доктора філософії 

Стажування (підвищення кваліфікації):

2008 р. –  міжнародне стажування (м.Барселона , Іспанія) 

 2017 рік – Університет ДФС України  по темі  «Розробка дистанційного курсу».

2021 рікучасть  у II Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “ Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу  міжнародне  он-лайн стажування з присвоєнням кваліфікації «Міжнародний керівник»( Категорія Б згідно класифікації ЮНЕСКО’’)  та «Міжнародний викладач».

Громадська діяльність:  Член вченої ради ННІ ОАА,член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Університету державної фіскальної служби України; Заступник головного редактора наукового журналу «Науковий вісник» Університету ДФС України. Член федерації професійних бухгалтерів та аудиторів  України; Член ФАБУ.

Нагороди та відзнаки:

Почесна грамота Міносвіти і науки України ( 2001 р.);

Відмінник освіти України (2008 р.);

Почесна грамота ДПА України ( 2003 р., 2007 р.); 

Пам’ятна медаль «За участь у розбудові Університету ДПС України» (2013 р.); 

Почесна грамота Всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби України (2018 р.).

Грамота Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (2019 р.).

Почесна грамота Київської обласної адміністрації (2019 р.)

Грамота Верховної ради України (2019 р.)

Подяка Державної фіскальної служби України (2020 р.)

Пам’ятна медаль «За розбудову Університету» (2013 р.)

 Пам’ятна медаль «За відданість справі» (2019);

 Золота книга пошани навчального закладу ( внесена у 2018 р., сертифікат 2021 р).

Публікації

Корж Марина Анатоліївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри економічної теорїі

Профіль викладача у науковометричних базах: Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=h7Fx_ccAAAAJ&hl=uk&authuser=2

ORCID https://orcid.org/0000-0002-1475-6429

Scopus Author ID: 57212511689

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Економічна теорія (макроекономіка)», «Макроекономіка», «Ціноутворення», «Міжнародне співробітництво органів місцевого самоврядування (за білінгвальною методикою)», «Торгівля нерухомістю».

Дата та місце народження: 09 червня 1982 року  м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, Україна.

Освіта:

2004 р. – закінчила Національну академію державної податкової служби України. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства, отримавши диплом з відзнакою.

2016 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» на тему: «Трансформація механізмів прямого іноземного інвестування в умовах глобалізації».

Трудова діяльність:

2004 р. – старший державний податковий інспектор відділу непрямих податків управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва;

2005 р. асистент кафедри економічної теорії Національного університету державної податкової служби України;

2009 р. старший викладач кафедри економічної теорії Національного університету державної податкової служби України;

з 2016 р. по т. ч. – доцент кафедри економічної теорії Університету державної фіскальної служби України.

Загальний стаж роботи 16 років, науково-педагогічний стаж 15,5 років.

Сфера наукових інтересів: механізми прямого іноземного інвестування, інституціональний напрям економічної теорії в умовах парадигмальних зрушень, торгівля нерухомістю.

Пройшла стажування в університеті:

 1. Tne UNIVERSITY OF ZIELONA GORA (POLAND), Economy and Finances: Modern Concepts and Innovative Techniques, 120 HOURS (4 CREDITS ECTS), 28.01.2017 р.).
 2. Університет ДФС України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Серія: CC Номер: 40233365/529-19 від 21.06.2019 р. Тема: «Технологія розробки дистанційного курсу. Сучасні освітні технології». Загальна кількість кредитів ECTS – 4,8, годин 144.

Нагороди та відзнаки:

Дипломом за I місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт молодих вчених імені М. І. Туган-Барановського, який проводився Національним університетом державної податкової служби України (2007 р.).

Почесна грамота НУДПСУ (2010 р.);

Подяка Університету ДФС України (2016 р.);

Грамота УДФСУ (2016 р.).

 Публікації_Корж М.А.

Максименко Іван Андрійович

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Посада: професор кафедри економічної теорії

Профіль у науково метричних базах: Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=7601U7YAAAAJ&hl=ru

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0737-4745

Викладає дисципліни: Економічна теорія права, економічна теорія Інституціональна економіка.

Дата та місце народження: 01 січня 1944 року в селі Бране Поле Богуславського району Київської області.

Освіта:

1977 р. – закінчив економічний факультет Київського державного університету ім.. Т.Г. Шевченка (спеціальність – політекономія, кваліфікація – економіст, викладач політичної економії). 

1985 р. – закінчив аспірантуру в Інституті філософії АН УРСР; 

1986 р. – захистив кандидатську  дисертацію за спеціальністю 01.00.01 – соціальна філософія, на тему «Праця, як спосіб реалізації життєвих цілей». 

1991 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри.

Трудова діяльність:

1986 – 1991 рр. працював на різних посадах у державних установах. 

1991 р. – завідувач відділу по роботі з іноземними громадянами, доцент Інституту міжнародних відносин Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка. 

1996 р. завідувач  кафедри гуманітарних дисциплін та теоретичної економіки Українського  фінансово-економічного інституту, 

з 01.09.1997 р. по тч. – завідувач  кафедри економічної теорії Університету державної фіскальної  служби України. 

Загальний стаж роботи – 59 років, науково-педагогічний стаж – 33 роки, в Університеті – 24 роки.

Пройшов стажування (підвищення кваліфікації) в університеті: Університет ДФС України, 2017 рік (тема: «Розробка дистанційного курсу»).

Сфера наукових інтересів: економічна діяльність, постіндустріальні  трансформації економічної діяльності, податкова діяльність держави, інституціональна економічна теорія, економічна теорія права, корпоративний розвиток та його державне регулювання.

Громадська діяльність: член вченої ради Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, член науково-методичної ради Університету державної фіскальної служби України.

З 2019 року член ВГО Української Асоціації Економістів-Міжнародників.

Нагороди та відзнаки:

Нагороджувався: Подяками, Грамотами, Почесними грамотами Університету, Нагрудним знаком Державної податкової адміністрації України  «За бездоганну службу ІІІ ступеня».

Почесна грамота УДФСУ (2018 р.).

Грамота Києво – Святошинської районної державної адміністрації Київської області (2018 р.).

Нагороджений нагрудним знаком «Почесний працівник УДФСУ» (2019 р.)

Публікації

Поснова Тетяна Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри економічної теорїі

Профіль викладача у науковометричних базах:  Google академія

https://scholar.google.com.ua/citations?user=qDJkr4AAAAAJ&hl=ru

ORCID https://orcid.org/0000-0003-2038-7743

Викладає дисципліни: економічна теорія (макроекономіка), економічна теорія (мікроекономіка), економічна безпека національного господарства.

Дата та місце народження: 04 квітня 1976 року в смт. Ворзель, Київської області, Україна.

Освіта:

2002 р.закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Отримала диплом магістра з обліку та аудиту і управлінні підприємницькою діяльністю.

2003- 2006 рр. – навчалась в аспірантурі КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

2008 р. – захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.01 – «Економічна теорія» на тему: Механізм функціонування соціальної складової економічної безпеки», та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

Трудова діяльність:

1999 – 2002 рр. – лаборант кафедри економічної теорії Академії державної податкової служби України;

2002 – 2005 рр. – асистент на кафедрі економічної теорії Національної академії державної податкової служби України;

2005 – 2009 рр. – старший викладач кафедри економічної теорії Національного університету державної податкової служби України.

2009 р. по тч. – доцент кафедри економічної теорії в Університеті державної фіскальної служби України

Загальний стаж роботи – 19 років. Науково-педагогічний – 16 років. 

Сфера наукових інтересів: економічна безпека, соціальна безпека, людський капітал.

Пройшла стажування (підвищення кваліфікації) в університеті: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (2014р.).

Університет ДФС України, тема: «Розробка дистанційного курсу» (2018р.)

Громадська діяльність: Міжнародна кваліфікація CAP сертифікований бухгалтер-практик (сертифікат від 15.04.2019 р.)

Нагороди та відзнаки: нагороджена 2 грамотами Університету ДФС України (2009р., 2016 р.).

Грамота Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (2019 р.).
Публікації

Скорик Марина Олегівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання : доцент

Посада: доцент кафедри економічної теорії

Профіль викладача у науковометричних базах: Google.Академія https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=qtRcQBkAAAAJ

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-3291-706X

Web of Science ResearcherID AAE-2200-2019

Викладає дисципліни: «Економічна теорія (політична економія, історія економіки, економічна думка)», «Інфраструктурні проблеми (виклики) в розвитку міст та регіонів (за білінгвальною методикою)».

Дата та місце народження: 07 жовтня 1987 року в м. Глобине, Полтавська область, Україна.

Освіта:

2009 р. – закінчила Національний університет державної податкової служби України і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра з обліку і аудиту. Отримала диплом з відзнакою.

2010 р. – закінчила Національний університет державної податкової служби України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. Отримала диплом з відзнакою.

2017 р. – захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Державне фінансове регулювання аграрного сектору економіки», та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

2019 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії.

Трудова діяльність:

2005-2010 рр. студентка у Національній академії ДПС України (з 10.05.2007 р. перетворена в Національний університет ДПС України).

2007 – 2008 рр. працювала в Національній академії ДПС України (з 10.05.2007 р. перетворена в Національний університет ДПС України) на посаді старший лаборант лабораторії дистанційного навчання Інституту післядипломної освіти (0,5 ставки).

2009 р. – бухгалтер-аналітик ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт»

2010 р.- старший лаборант кафедри економічної теорії Національного університету державної податкової служби України.

2011р. – викладач економічних дисциплін за сумісництвом на 0,5 ставки в Київському фінансово-економічному коледжі Національного університету ДПС України.

2012 р. – асистент кафедри економічної теорії Національного університету державної податкової служби України.

2014 р. – старший викладач кафедри економічної теорії Національного університету державної податкової служби України.

2016 р. – старший викладач кафедри економічної теорії Університету державної фіскальної служби України.

2017 р. по тч. – доцент кафедри економічної теорії Університету державної фіскальної служби України.

Загальний стаж роботи складає – 12 років.

Науково-педагогічний стаж – 11 років.

Сфера наукових інтересів: державне регулювання, розвиток інфраструктури регіонів.

Пройшла стажування (підвищення кваліфікації) в університеті:

Університет ДФС України, 2016 рік (тема: «Розробка дистанційного курсу»);

Varna free university «Сhernorizets Hrabar» Республіка Болгарія, 2017 рік (тема: «Innovation in science: calls of contemporaneity»).

Громадська діяльність: з 2015 р. член Ради молодих вчених Університету державної фіскальної служби України, з травня 2020 року заступник директора ННІ обліку, аналізу та аудиту з наукової роботи та міжнародної діяльності.

З 2019 року член ВГО Української Асоціації Економістів-Міжнародників.

Нагороди та відзнаки:

Почесна грамота Університету державної фіскальної служби України (2016 р., 2019 р., 2021 р.);

Почесна грамота Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (2017 р.);

Грамота Університет державної фіскальної служби України (2017 р., 2019р., 2021 р.);

Грамота Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (2018 р.).

Грамота Молодіжний офіс реформ (2020 р.)

Кубок Університету державної фіскальної служби України, як переможець конкурсу кращий науково педагогічний працівник у 2017 році у номінації «Кращий старший викладач».

Джадалла Олена Іванівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент  кафедри економічної теорії

Викладає дисципліни: «міжнародне співробітництво органів місцевого самоврядування» 

Дата та місце народження: 04 травня 1984 року в м.Ірпені, Київська  область, Україна.

Освіта:

2006 – закінчила Факультет міжнародної економіки та менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». Спеціалізація: Європейська інтеграція. Отримала Диплом магістра. Thesis title: «Mechanisms and instruments of implementation the EU’s innovation policy»

2010 – закінчила аспірантуру в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». Спеціалізація: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Отримала Диплом кандидата економічних наук. Thesis title: “Economic factor of formation and development of technoglobalizm”

2016 – закінчила програму «Управління європейськими проектами в фінансовій перспективі ЄС 2014-2020 років», Університет інформатики та мистецтв м. Лодзь (Польща). «Management of EU-funded projects within the EU Multiannual Financial Framework 2014-2020»

2017 – закінчила «Літню академію для молодих професіоналів 2017», Університет м.  Мальме,  Швеція. Освітня грантова програма «Sustainable Public Management».

Трудова діяльність:

2005 – 2006 – стажувалася в Департаменті зовнішньоекономічних зв’язків в Міністерстві промислової політики України. 

2006 – 2015працювала асистентом кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2016  – стажувалася у Міністерстві сільського господарства США (м. Вашингтон, США) та Державному університеті Міссурі  (м. Колумбія, США) в рамках програми «Faculty Exchange Program». 

2018 – стажувалася у Європейському Парламенті та Європейській Комісії (м. Брюссель, Бельгія) в рамках грантової програми «European Union Visitors Program 2018».

2015 – 2019 – працювала науковим дослідником Інститут вищої освіти ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана»

2016 – 2019 – працювала доцентом кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2018 –2019 – працювала заступником Ірпінського міського голови з гуманітарних питань (освіта, спорт, культура, гендерні питання)

Березень 2020 – по теперішній час – Членкиня незалежної делегації «Українські жінки в ООН»

З вересня 2021 – доцент кафедри економічної теорії УДФСУ.

Сфера наукових інтересів:

регіональний розвиток, глобалізація, міжнародна конкурентоспроможність, національні інноваційні системи, глобальне підприємництво в рамках дисциплін «Міжнародна економіка», «Міжнародна безпека», «Глобальна економіка», «Європейська інтеграція», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства», «Глобальне підприємництво», «Global Entrepreneurship».

Стажування (підвищення кваліфікації):

 1. Диплом про завершення курсу «Стійкий державний менеджмент» (громадська етика – прозорість, управління – сучасний менеджмент, європеїзація – корупція, ґендерна інтеграція – проектування та інновації) в Університеті Мальме, Швеція, червень 2017.
 2. Сертифікат Міністерства сільського господарства США та Університету Міссурі. 2016 USDA Науково-освітнє стажування по програмі обміну. Вашингтон, США. Грудень, 2016.
 3. Сертифікат про закінчення тренінгу «Рівні можливості в проектах, що фінансуються ЄС», Фонд Центрально-Європейської Академії Навчання і Сертифікації (Бидгощ) та Wyższa Szkoła Informatyki w ziodzi (WSInf), травень 2016.
 4. Вільна економічна школа (Київ, Україна). Спільний курс «Макроекономіка, банківські справи, економічні реформи та безпека». Липень 2015
 5. Центр торговельної політики та права (Оттавський університет) та Київський національний економічний університет. ПРОГРАМА КОМЕРЦІЙНОЇ ДИПЛОМАТИКИ ТА ТОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ. Київ, Україна, вересень 2005 – травень 2006 р.
 6. Товариство InWEnt (Кельн, Німеччина) та Фонд сприяння європейській інтеграції (Київ, Україна). Курс європейських студій. Загальна кількість годин: 320. Червень, 2006

Громадська діяльність:  

 1. ГО «Геополітичний Альянс Жінок»
 2. Громадська організація «Жіночий Альянс Розвитку»
 3. Громадська організація «Міжнародний центр розвитку СМАРТ суспільства»
 4. Громадська організація «Цифровий Альянс»

Нагороди та відзнаки:

 1. Перемога у номінації «Кращий молодий вчений року», серпень 2017 року.
 2. Лауреат всеукраїнського конкурсу “Кращі жіночі ініціативи України для економічного розвитку місцевих громад” від “Міжнародних послів жінок-підприємців” та “Європейської Асамблеї жінок-депутатів”, листопад 2017 року.
 3. Увійшла в ТОП-100 найуспішніших жінок Київщини у 2020 році, а також до  ТОП-20 найперспективніших молодих жінок України за версією Фонду Олени Пінчук у рамках проекту «Я зможу!» та курсу «Жінка в політиці і владі».

Теліщук Микола Миколайович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри економічної теорії

Профіль викладача у науковометричних базах: Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=fF7P7dEAAAAJ&hl=ru&oi=sra

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6340-6292

Викладає дисципліни: економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка),  економічна теорія (макроекономіка), історія економічної думки, податкова діяльність держави, економічна теорія (мікроекономіка).

Дата та місце народження: 20 липня 1959 року в с. Раківчик, Коломийського району, Івано-Франківської області.

Освіта:

1978 р. – закінчив Івано-Франківське ТУ № 1.

1983 р. – закінчив Ірпінський індустріальний технікум.

1994 р. – закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Історія” та здобув кваліфікацію – історик, викладач історії.

1998 р. – закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю – “Облік і аудит” та здобув кваліфікацію – магістра з обліку і аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю.

2003 р. – захистив дисертацію на тему: «Податкова діяльність держави в перехідній економіці України» за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія, та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.

2004 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії.

Трудова діяльність:

1978 р. працював слюсарем – інструментальником на заводі “Коломиясільмаш.”

1983 р. – працював майстром виробничого навчання та завідувач навчально-виробничих майстерень по механізованому обліку Ірпінського індустріального технікуму.

1983 – 1991 рр. – викладач суспільних дисциплін Ірпінського індустріального технікуму.

1991 – 1997 рр. – викладач історії та суспільних дисциплін Ірпінського індустріального коледжу.

1997 – 2005 рр. – заступник декана обліково-економічного факультету Український фінансово-економічний інститут, доцент

2000 р. – присвоєно спеціальне звання радника податкової служби II рангу.

2003 по тепер.ч. доцент кафедри економічної теорії Університету державної фіскальної служби України.

Загальний стаж роботи складає – 45 років.

Науково-педагогічний стаж – 38 років.

Сфера наукових інтересів: податкова діяльність держави, економічна теорія, історія економіки та економічної думки, глобальна економіка, економіка муніципалітетів та ОТГ .

Пройшов стажування (підвищення кваліфікації) в університеті:

Університет ДФС України, 2016 рік (тема: «Розробка дистанційного курсу»).

Міжнародне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», (22 – 31 липня 2019 року, м. Рига, Латвія) по спеціальності 051. Економіка.

Громадська діяльність: член ради ветеранів НУДФСУ, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

З 2019 року член ВГО Української Асоціації Економістів-Міжнародників.

Нагороди та відзнаки

Почесна грамота НАДПСУ, НУДПСУ (2004 р., 2011 р.);

Подяка ДПА України (2011 р.);

Почесна грамота НУДПСУ (2012 р.);

Грамота НУДПСУ (2015 р.);

Подяка Ради профспілки ДФС України (2018 р.);

Нагороджений нагрудним знаком: «Почесний працівник УДФСУ» (2019 р.) та  нагрудним знаком «Ветеран УДФСУ» (2019 р.).

Грамота ННІ ОАА (2019 р.);

Почесна грамота УДФСУ (2019 р.)

Почесна грамота Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (2019 р.).

Грамота Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (2021 р.)

Почесна грамота Всеукраїнської профспілки працівників органів ДПС (2021).

 

 

Теліщук Мирослава Миколаївна

Посада: завідувач навчальної лабораторії кафедри економічної теорії, асистент кафедри (внутрішній сумісник)

Профіль у науковометричних базах: Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=fd6VL2EAAAAJ&hl=ru

ОRID https://orcid.org/0000-0002-7950-6957

Дата та місце народження: 24 липня 1986 року в смт. Криве озеро, Миколаївської області.

Освіта:

2004 р. – закінчила Київський фінансово-економічний коледж за спеціальність «Облік і аудит».

2007 р. закінчила Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію – магістр з обліку та аудиту.

Трудова діяльність: 

2006 р. – фахівець з наукової діяльності I категорії Науково-дослідного центру з проблем оподаткування

2007-2015 р. – молодший науковий співробітник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування

2008-2010 р. – асистент кафедри фінансів Національного університету ДПС України (внутрішній сумісник);

З 2016 р. по т.ч. працює завідувачем навчальної лабораторії кафедри економічної теорії ННІ обліку, аналізу та аудиту Університету ДФС України

З 2019 р. – асистент кафедри економічної теорії ННІ обліку, аналізу та аудиту Університету ДФС України (внутрішній сумісник)

Загальний стаж роботи складає – 19 років 

Трудовий стаж роботи – 14 років

Педагогічний стаж – 6 років.

Сфера наукових інтересів: податкова політика держави, конкурентоспроможність економіки

Громадська діяльність: голова Методичної ради кураторів ННІ обліку, аналізу та аудиту, куратор групи. З 2019 року член ВГО Української Асоціації Економістів-Міжнародників.

Нагороди та відзнаки: 

Подяка НУДПСУ (2008 р.);

Почесна грамота НУДПСУ (2009 р.);

Почесна грамота УДФСУ (2016 р., 2018 р.)

Публікації

Чернишук Володимир Романович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання : доцент кафедри економічної теорії

Посада: провідний фахівець кафедри економічної теорії

Дата та місце народження: 08 березня 1949 року  с.Западинці, Красилівського району, Хмельницької області, Україна.

Освіта: 

1977 р. – закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. Горького, за спеціальністю «Історія, суспільствознавство і методика виховної роботи»;

1998 р. – закінчив Київський державний економічний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит» та здобув кваліфікацію магістра з банківського менеджменту;

2001 р. – захистив дисертацію за спеціальності 08.00.01 – економічна теорія на тему: «Відчуження праці в умовах перехідної економіки (на прикладі України)» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.

2002 р. – доцент кафедри економічної теорії. 

Трудова діяльність:

1966 р. – столяр м’якої мебелі Ірпінська меблева фабрика.

1977 р. – вчитель історії і суспільствознавства.

1986 р. – викладач в Ірпінському індустріальному технікумі.

2001 р. – доцент кафедри економічної теорії  академії, пізніше Національної академії ДПС України (з 10.05.2007 р. перетворена в Національний університет ДПС України).

2016 р. – провідний фахівець кафедри економічної теорії.

Загальний стаж роботи – 54 роки. Науково-педагогічний – 39 років.

Нагороди та відзнаки: 

Відмінник народної освіти України (1999 р.);

Нагороджувався: Подяками, Грамотами, Почесними Грамотами Університету.

«Почесний працівник УДФСУ» (2019 р.)