Кафедра цивільного права та процесу створена у вересні 1997 року та діє нині як структурний підрозділ Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України.

  Метою викладацької, наукової та науково-методичної роботи фахівців кафедри є забезпечення набуття студентами Навчально-наукового інституту права глибоких та якісних, сучасних та практично орієнтованих знань з цивільного права та цивільного процесу, трудового права і права соціального забезпечення, права інтелектуальної власності, формування знань та навичок застосування житлового, сімейного, нотаріального законодавства.

  На даний час кафедрою цивільного права та процесу спільно з кафедрою господарського права та процесу, здійснюється підготовка бакалаврів за спеціалізацією «Правове забезпечення приватно-комерційної діяльності», забезпечується навчання, виховання та професійна підготовка студентів відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти.

   Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін для бакалаврського рівня підготовки:

  1 курс – «Римське приватне право».

  2 курс – «Цивільне право»(загальна частина), «Основи юридичної клінічної практики».

  3 курс – «Цивільне право» (особлива частина), «Цивільний процес», «Сімейне право».

  4 курс – «Трудове право», «Нотаріат України», «Право соціального забезпечення».

  Також кафедрою цивільного права та процесу здійснюється підготовка магістрів за спеціалізацією «Охорона та захист цивільних прав», в рамках якої викладаються наступні дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного процесу», «Актуальні проблеми приватного права» «Спадкове право», «Нотаріальний процес», «Договірне право», «Житлове право», «Складання цивільно-правових документів», «Цивільно-правовий захист прав споживачів», «Інтелектуальна власність».

  Викладання навчальних дисциплін кафедри забезпечують: 3 професори, 12 доцентів, 3 старші викладачі, 1 асистент.

  Завідувач кафедри – Чеховська Ірина Василівна доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри цивільного права та процесу, професор кафедри цивільного права та процесу.

  Сфера наукових інтересів: сімейне право, право соціального захисту, податкове право, медичне право.

  Громадська діяльність: член спеціалізованих вчених рад (Університету ДФС України та Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана), член Всеукраїнського громадського руху «Україна за сім’ю» .

  Лаговська Наталія Валеріївна – заступник завідувача кафедри  з навчальної та методичної роботи, старший викладач.

  Сфера наукових інтересів: соціальне оподаткування.

  Громадська діяльність: член методичної ради навчально-наукового інституту права.

  Іванов Сергій Олексійовичзаступник завідувача кафедри з наукової роботи та фахової підготовки, кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

  Сфера наукових інтересів: правовий статус юридичних осіб публічного права.

  Громадська діяльність: куратор Навчально-практичної лабораторії «Юридична клініка».

   

  Кафедра цивільного права та процесу

  Кафедра господарсько-правових дисциплін створена у травні 2007 року. Першим кафедру очолював Михайло Олексійович Мацелик, к.ю.н., доцент.

  В травні 2015 року кафедру господарського-правових дисциплін було перейменовано в кафедру господарського права та процесу, яка є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України.

  Сьогодні кафедрою здійснюється підготовка фахівців за спеціалізацією 8.03040101 «Управління господарсько-правовою діяльністю» 7.03040101 «Господарсько-правова діяльність», забезпечується навчання, виховання та професійна підготовка студентів відповідно до нормативних вимог у галузі вищої юридичної освіти.

  З лютого 2016 року кафедру очолює Тетяна Олександрівна Мацелик д.ю.н., доцент.

  Автор понад 48 наукових праць, у тому числі навчальних посібників, монографій, науково-практичних коментарів, а саме: «Адміністративний примус в діяльності організації Державної податкової служби України» (2007 р.), «Адміністративна відповідальність за ухиляння від оподаткування» (2008 р.), «Фінансове право» (2011 р.), «Організаційно-правові засади діяльності судової міліції по забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (2012 р.), «Адміністративне право в схемах» (2012 р.), «Правове регулювання ЗЕД» (2012 р.), Суб’єкти адміністративного права: поняття та система (2013 р.), Адміністративне право України : словник термінів (2014 р.), Науково-практичний коментар Митного кодексу України. (2014 р.), Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України (2015 р.).

  Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями. Під її керівництвом підготовлено 4 кандидати юридичних наук.

  На кафедрі працюють: д.ю.н., доцент, Т.О. Мацелик, к.ю.н., доцент М.О. Мацелик, к.ю.н., доцент О.Г. Боднарчук, к.ю.н., доцент М.О. Бондаренко, к.ю.н., доцент А.П. Гаврилішин, к.ю.н., доцент Л.В. Мілімко, к.ю.н., доцент О.Ю. Минюк, к.ю.н., доцент С.П. Позняков, к.ю.н., доцент Онишко О.В., к.ю.н., доцент Яфонкін А.О., к.ю.н. К.Б. Починок, старші викладачі: Л.А. Дроботова, Н.О. Пономаренко, О.І. Боднарчук, О.П. Білько, О.О. Роженюк, Д.В. Воротний, провідні фахівці Ю.А. Будник та О.П. Шумко, завідувач навчальної лабораторії О.А. Долгий.

  Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін та курсів: «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Актуальні проблеми господарського законодавства», «Організація претензійно-позовної роботи», «Екологічне право», «Правове регулювання біржової діяльності в Україні», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства», «Організація правової роботи в державних органах та суб’єктах господарювання», «Правове регулювання надання банківських послуг», «Земельне та аграрне право», «Інвестиційне право», «Господарське законодавство», «Правове забезпечення інформаційної безпеки», «Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності», «Інформаційне забезпечення правозастосовної діяльності юридичних служб», «Організація правової та претензійно-позовної роботи».

  На сьогодні на кафедрі працюють: два доктори наук, десять кандидатів наук, п’ять старших викладачів, асистент, завідувач навчальної лабораторії та два провідних фахівця.