Iсторiя

УКРАЇНСЬКИЙ ТОРФ’ЯНИЙ ТЕХНІКУМ


Протягом 1914–1920 рр. виробництво торфу в країні збільшилося у сім разів, зросла потреба у підготовці кадрів для торф’яної промисловості. Постановою колегії Губпрофу від 16 липня 1921 року №4587 було створено Український торф’яний технікум ім. Артема. Він розпочав свою роботу в Києві по вулиці Тимофіївській, 12 (нині вулиця М. Коцюбинського). Першим директором технікуму був призначений член академії наук України Б. М. Клопотов.his1

24 серпня 1991 року Україна проголошена незалежною державою. Кабінет Міністрів України затвердив
національну програму «Освіта», мета якої – піднесення вітчизняної освіти до світового рівня. 22 червня 1990 року Ірпінський індустріальний технікум був реорганізований у навчальний заклад нового типу – Ірпінський індустріальний коледж II рівня акредитації. У серпні 1991 року директором був призначений П. В. Мельник.

Крокуючи в ногу з часом, у коледжі були створені умови для перетворення в інститут.

УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ


his223 лютого 1996 року на базі Ірпінського фінансово-промислового коледжу був створений Український фінансово-економічний інститут, підпорядкований Міністерству фінансів України. 15 листопада
1996 року його було передано у підпорядкування Державної податкової адміністрації України.

6 червня 1996 року рішенням № 715 виконавчого комітету Ірпінської міської ради народних депутатів, відповідно до законодавства, Український фінансово-економічний інститут був зареєстрований як вищий навчальний заклад.

На той момент функціонувало п’ять факультетів: фінансово-економічний, юридичний, обліково-економічний, факультет податкової міліції, заочний факультет.

Для вирішення основних питань діяльності і відповідно до статусу навчального закладу було створено Вчену раду.

Академія ДПС України


his4Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1999 року № 2346 було створено Академію державної податкової служби України.

Так поступово технікум – коледж – інститут – академія став унікальним навчальним закладом України. Очолив академію П.В. Мельник. За час свого існування заклад підготував близько 60 тисяч фахівців. Черговим злетом для академії стало надання статусу національної, що підвищило її престиж серед освітянського суспільства.

Наукова робота академії включала в себе 2 основних напрями: вузівську науку та проведення досліджень у Науково-дослідному центрі.

2000 року, згідно з рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, було відкрито постійно діючу аспірантуру, а 2006 року – докторантуру.

2001 року – Науково-дослідний інститут фінансового права. 2003 року – факультет економіки та оподаткування.

2005 року Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для Державної податкової служби України перетворено в Інститут післядипломної освіти.

Коли Україна підписала Болонську декларацію, Національна академія  ДПС his3України розпочала процес інтеграції в європейський і світовий простір. Основне завдання структурної реформи – забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності молодих фахівців. 2005 року працевлаштування випускників становило 90 %.

Велику увагу заклад приділяє виховній роботі – розвиваються клуби за інтересами, вузівський історичний музей,
студентський парламент, спорт, Культурно-мистецький центр «Сузір’я», телестудія академії, будується Храм святителя Миколая.

2001 року в академії було створено Науково-дослідний інститут фінансового права, головною метою якого стала організація і проведення прикладних досліджень в галузі фінансового права, розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо реалізації єдиної державної податкової політики. Як правило, такі дослідження НДІ проводять на замовлення Державної податкової адміністрації України.

Університет державної фіскальної служби України


Шляхом реорганізації Національного університету ДПС України створюється Університет ДФС України – заклад із багаторічною історією, який став унікальним вищим навчальним закладом України початку третього тисячоліття.

У виші налагоджено конструктивні наукові зв’язки з рядом міжнародних організацій, навчальних і наукових установ Франції, Іспанії, Польщі, США, Німеччини, Росії, Хорватії, Словаччини, Чехії, Південної Кореї та інших країн. Викладачі університету беруть участь у педагогічному експерименті з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У виші діє координаційна рада, у функції якої входить супроводження й узагальнення результатів реалізації положень Болонської декларації.

Університет державної фіскальної служби України у рейтингу університетів “Топ-200 Україна” (2020) займає 90 місце.

his5