Навчання іноземних громадян

4

Університет державної фіскальної служби України надає можливості навчання для іноземних студентів.

Підготовку студентів в Університеті здійснюють Навчально-наукові інститути:

 • Права: «Податковий юрист», «Правове забезпечення приватної комерційної діяльності», «Кримінальна і кримінально-процесуальна діяльність»;
 • Обліку, аналізу і аудиту: «Державний аудит», «Облік і оподаткування підприємств (організацій, установ)», «Інформаційні ресурси в обліку та оподаткування»;
 • Фінансів, банківської справи: «Банківська справа», «Фінансова та страхова діяльність», «Фінанси», «Фінансовий менеджмент проек тів і програм», «Судово-економічна експертиза в сфері фінансової діяльності», «Фінанси в системі митних органів», « Логістика »;
 • Економіки, оподаткування та митної справи: «Митна справа», «Економіка підприємств», «Міжнародна економіка», «Економіка і організація підприємницької діяльності»;
 • Гуманітарних наук: «Кадрове забезпечення в органах державної служби»;
 • Інформаційних технологій і менеджменту: «Інформаційні управляючі системи та технології», «Економічна кібернетика»;
 • Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової поліції: «Митна безпека», «Фінансові розслідування».

8Студенти забезпечуються навчально-методичною літературою та мають можливість користуватися бібліотечним фондом університету.

Окрім того, університет пропонує студентам, у вільний час, відвідувати :

– спортивний комплекс з тренажерними залами (більше 20 спортивних секцій під керівництвом чемпіонів / олімпійців);

– Центр творчого розвитку і виховання студентів «Сузір’я» (понад 20 різножанрових колективів і студій, з яких 5 мають почесне звання «народний»);

– їдальню, молодіжні кафе.

У разі необхідності в університеті працює медичний центр, який надає послуги студентам.

Навчання іноземців ( іноземних громадян) здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” та Положенням “Про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 № 1238.  Підготовка студентів без громадянства проводиться згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 04.02.94 та з переліченими вище нормативно-правовими актами.

Умови прийому іноземних громадян та осіб без громадянства:5

 1. Університет державної фіскальної служби України приймає на навчання іноземців, а також осіб без громадянства, які постійно проживають на території України та мають документ про повну загальну середню освіту.
 2. Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:
  – міжнародних договорів України;
  – загальнодержавних програм;
  – договорів укладених університетом з юридичними та фізичними особами.
 3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців”, постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 р. № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” та від 05.08.98 № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”
 4. Громадяни зарубіжних країн, які на законних підставах постійно мешкають на території України, вступають до університету на загальних підставах з громадянами України
 5. Іноземці подають до приймальної комісії такі документи:
  – нотаріально засвідчену копію документа про освіту (обов’язкова нострифікація документа про рівень освіти) переліком вивчених предметів і одержаних з них оцінок (балів);
  – медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, а також документ, який підтверджує відсутність захворювання на ВІЛ-інфекцію або довідку лікувально-профілактичного закладу про медичне обстеження на ВІЛ-інфекцію;
  – страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
  – копію документа про народження, засвідчену нотаріально;
  – 6 фотокарток розміром 6 х 4 см.
  Кандидат на навчання повинен заповнити анкету відповідного зразка і пред’явити свідоцтво про закінчення підготовчих курсів із зазначенням атестації з української мови.
 6. Прийом документів від іноземних громадян проводиться у ті ж самі терміни, що встановлені для громадян України.
 7. Абітурієнти, які прибули на навчання згідно угоди, укладеної між міністерствами і відомствами України та країни постійного проживання приймаються без вступних іспитів, за результатами екзаменів складених у вищому навчальному закладі країни постійного проживання. Такому абітурієнтові Міністерством освіти і науки України видається копія направлення на навчання відповідного зразка, а його оригінал надсилається до університету. Направлення видається на додаткове місце понад план державного замовлення встановленого для університету.
 8. Громадяни зарубіжних країн, які не мають направлення, приймаються на навчання за результатом співбесіди з профілюючого предмету. Вступники, які успішно пройшли співбесіду і рекомендовані до зарахування, укладають договір про навчання з гарантією повної компенсації витрат на підготовку, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136.
 9. Іноземним студентам гарантуються права і свободи передбачені діючим законодавством України.

Organization of training, acco7mmodation, medical care, social and sporting life of foreign citizens in the National University of State Fiscal Service of Ukraine is engaged the International Department of the USFSU. The Department works Sector for work with foreign citizens, which provides training for foreign nationals for admission to study in NUSTSU following areas:

– humanities;

– economic;

– computer sciences.

The studies conducted in Ukrainian, Russian and English according to the degree of Master.

The timing of:

– invitations from 15 April to 20 September;

– the deadline from July 06 to 10 November.

Training begins with September 1 as the size of groups;

9Duration of training:

– preparatory Department – 10 months;

– educational qualification bachelor’s degree – 4 years;

– education level master – 1 year and 6 months after the bachelor’s program.

 

 

 

Documents for admission:10

 1. an invitation for training at the University;
 2. an application to the head of the University;
 3. an application form;
 4. an original and a copy of the Educational Certificate (already obtained);
 5. an original and a copy of the Educational Certificate or Annex with grades for completed courses;
 6. a copy of Birth Document;
 7. Medical Certificate, issued by official public health service no earlier than two months prior to entering Ukraine;
 8. a copy of the Passport (Identification Document)of a foreigner or a document certifying the stateless person;
 9. a valid Health Insurance (except for foreigners who come from states with which agreements on free provision of emergency medical care was concluded);
 10. 6 color photos (size 60 x 40 mm).

Documents mentioned in paragraphs 3 – 7, must be certified in accordance with the legislation of Ukraine, validated in the established order, translated into Ukrainian and notarized.

To get an invitation for training you should send the following documents via email to:

– a copy of the Educational Certificate and Annex with grades for completed courses;

– a copy of Passport (ID);

– a copy of the Consent to the collection and processing of personal data.

Foreign students are admitted to the University according to the interview results. Training of this category of applicants is based on contracts.

Applicants who do not speak Ukrainian, may attend preparatory courses for international students. This course offers intensive study of the Ukrainian language.

 

Regulatory framework

–            The Decree of the President of Ukraine №271/94 of 03.06.1994 on “Measures of developing economic cooperation between Ukrainian region sand neighboring regions of Belarus and administrative and territorial units of the Republic of Moldova

–            The Decree of the President of Ukraine № 112/94 of 25.03.1994on “Measures of developing economic cooperation between Ukrainian regions and neighboring regions of Russian Federation

–            Law of Ukraine on the Legal status of foreigners and stateless persons -http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.

–            Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 136 of 26.02.1993 on Training foreign citizens

–            Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 684 of 11.09.2013 on Some issues of training foreigners and persons without citizenship

–            Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 1541 of 11.01.2013 on Some aspects of organization of recruitment and training (internship) of foreigners and persons without citizenship -http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2004-13.

To obtain an entry visa (D) to study in Ukraine:

To obtain an entry visa for study in Ukraine should contact the Ukrainian Embassy in their own countries, with the application for issuance of an entry visa to study in Ukraine by invitation of the University.

After obtaining a visa for training (D) at the Embassy of Ukraine please inform the Sector on work with foreign nationals by email or to the following specified phone about Your arrival date and flight number in the city of Kiev.

08201, Kyiv region, Irpin,

The Universytetska street 31

Phone: +380459756033

Email address:

 11