Спеціалізовані вчені ради

Наказом МОН України від 28.12.2019 №  1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року» утворено спеціалізовану вчену раду Д 27.855.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком до 31 грудня 2020 року.

Склад 

спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 

зі спеціальностей 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» 

та 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Голова ради

Шевчук Олег Анатолійович, д.е.н, професор, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;

Заступник голови ради

Береславська Олена Іванівна, д.е.н., професор, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;

Учений секретар ради

Онишко Світлана Василівна, д.е.н, професор, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

Члени ради:

Андрущенко Володимир Леонідович, д.е.н, професор, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;

Белінська Яніна Василівна, д.е.н, професор, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;

Гордей Оксана Дмитрівна, д.е.н., професор, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;

Корнєєв Володимир Вікторович, д.е.н., професор, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;

Кужелєв Михайло Олександрович, д.е.н., професор, спеціальність  08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;

Лазебник Лариса Леонідівна, д.е.н, професор, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;

Лісовий Андрій Васильович, д.е.н, професор, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;

Луніна Інна Олександрівна, д.е.н, професор, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;

Ніколаєв Всеволод Петрович, д..е.н, професор спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;

Мацелюх Наталія Петрівна, д.е.н., професор, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;

Пилипів Віталій Володимирович, д.е.н, професор, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»;

Примостка Людмила Олександрівна, д.е.н, професор, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;

Шевчук Сергій Васильович, д.е.н, доцент, спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Лист про перенесення дати захистів

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ

Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ

Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій 

Наказ від 12.10.2020 №1408 “Про часткові зміни до складу спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01”

Наказ від 26.04.2021 №543 “Про часткові зміни до складу спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01”

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертаційна робота Іванчова В.П. на здобуття наукового ступеня

Дисертація Мовчун С.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08

Дисертація Минчинської І.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03

Дисертація Макаренка В.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08- гроші, фінанси і кредит

Дисертація Калити Т.А.на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Дисертацію Сафонік Н.П. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08

Дисертаційна робота Соломатіної Т.В. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08

Дисертаційну роботу Піжук О.І. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03

Дисертаційна робота Ємець А.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03

Дисертація Середа О.О. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08

Дисертаційна робота Мартиненко В.В. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08

Дисертаційну роботу Мискіна Юрія Ігоровича на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Дисертаційна робота Дем’янчук О.І на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Дисертація Левшук А.А. на здобутя наукового ступеня доктора економічних наук

Дисертація Шевчука С.В. на здобуття наукового ступеня доктора еконмоічних наук

Дисертаційна робота Шимка Я.Р. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю

Дисертаційна робота Гордієнко Л.А. на здобуття наукового ступеня доктора еконмоічних наук

Дисертація Ніколаєвої Т.В. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Дерев`янко Вікторія Миколаївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Бережнюка Івана Івановича

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Чуницької Ірини Іванівни

Дисертація на здобуття  наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипоренко Аліни Володимирівни

Дисертація на здобуття наукового ступення кандидата економічних наук Наконечної Анастасії Сергіївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Каток В.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Д’яченка Антона Володимировича

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Левченко Валентини Петрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дулько Анастасії Миколаївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Задорожньої Ліни Адамівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук_Донця Олександра Борисовича

Автореферати дисертацій:

Автореферат Іванчова Павла Васильовича на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автореферат Минчинської І.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит Макаренка В.В.

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит Мовчун С.В.

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит Калита Т.А.

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит Сафонік Н.П.

Автореферат Піжук О.І. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальність 08.00.03

Автореферат Соломатіної Т.В. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальність 08.00.08

Автореферат Ємця Андрія Вікторовича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.03

Автореферат Середи Олени Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук спеціальність 08.00.08

Автореферат Мартиненко В.В. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Автореферат Мискіна Юрія Ігоровича на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Автореферат Левшук А.А на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Автореферат Дем’янчук О.І на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Автореферат Шевчука С.В. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Автореферат Шимко Я.Р. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Автореферат Гордіенко Л.А. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Ніколаєвої Тетяни Володимирівни

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Бережнюка Івана Івановича

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дерев’янко Вікторії Миколаївни

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Хлєбнікова Ірина Ібрагимівна

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Шевчук Юлія Василівна

Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Чуницька Ірина Іванівна

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипоренко Аліни Володимирівни

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Наконечної Анастасії Сергіївни

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Каток Вікторії Вікторівни

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Д’яченка Антона Володимировича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук  Левченко Валентини Петрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дулько Анастасії Миколаївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Задорожньої Ліни Адамівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донця Олександра Борисовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Москаленко Наталії Віталіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ковернінської Юлії Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Мацелюх Наталії Петрівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гройсман Наталії Геннадіївни​

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ковернінської Юлії  Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Григораш Ольги Вікторівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Лактіонової Олександри Анатоліївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандитата економічних наук Крамаренко Олени Анатоліївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандитата економічних наук Новицької Надії Володимирівни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Соколової Катерини Юріївни

Автореф дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Чаплигіна Олександра Васильовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  Сокирко Олени Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  Гуменного Анатолія Анатолійовича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Козій Наталії Сергіївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ліснічук Оксани Андріївни

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Зубрицького Артура Ігоровича

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дєдушевої Марини Володимирівни

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук офіційного опонента Дихи М.В. на дисертаційну роботу Іванчова П.В.

Відгук офіційного опонента Шкільняка М.М. на дисертаційну роботу Іванчова П.В.

Відгук офіційного опонента Забаштанського М.М. на дисертаційну роботу Іванчова П.В.

Відгук офіційного опонента Задоя на дисертаційну роботу Минчинської І.В.

Відгук офіційного опонента Димніч О.В. на дисертаційну роботу Мовчун С. В.

Відгук офіційного опонента Савченко на дисертаційну роботу Минчинської І.В.

Відгук офіційного опонента Луцика на дисертаційну роботу Макаренка В.В.

Відгук офіційного опонента д.е.н. Тимченко на дисертаційну роботу Макаренка В.В.

Відгук офіційного понента Виговьскої В.В. на дисертаційну роботу Мовчун.С.В.

Відгук офіційцного опонента Насібова О.В. на дисертаційну роботу Сафонік Н.П.

Відгук офіційного опнента Урванцевої С.В. на дисертаційну роботу Калити Т.А.

Відгук офіційного опонента Забаштанкського М.М. на дисертаційну роботу Калити Т.А.

Відгук офіційного опонента Мальованого М.І. на дисертаційну роботу Сафонік Н.П.

Відгук офіційного опонента Косової Т.Д. на дисертаційну роботу Соломатіної Т.В.

Відгук офіційного опонента Косової Т.Д. на дисертаційну роботу Соломатіної Т.В.

Відгук офіційного опоненат Забаштанського М.М. на дисертаційну роботу Соломатіної Т.В.

Відгук офіційного опонента Давиденко Л.М. на дисертаційну роботу Соломатіної Т.В.

Відгук офіційного опонента Кіндзерського Ю.В. на дисертаційну роботу Піжук О.І.

Відгук офіційного опонента Ляшенко В.І.на дисертаційну роботу Піжук О.І.

Відгук офіційного опонента Краус Н.М. на дисертаційну роботу Піжук О.І.

Відгук офіційного опонента Косової Т.Д. на дисертаційну роботу Середи О.О.

Відгук офіційного опоенента Кириленко О.П. на дисертаційну роботу Мартиненко В.В

Відгук офіційного опонента Рудніченка Є.М. на дисертаційну роботу Ємеця А.В.

Відгук офіційного опонента Єдинак В.Ю. на дисертаційну роботу Ємеця А.В.

Віддгук офіційного опонента Лисяк Л.В. на дисертаційну роботу Мартиненко В.В.

Віддгук офіційного опонента Мельника В.М. на дисертаційну роботу Мартиненко В.В.

Відгук офіційного опонента Мельничук Г.С. на дисертаційну роботу Середи О.О.

Відгук офіційного опонента Тропіної В.Б на дисертаційну роботу Мискіна Ю.І.

Відгук офіційного опонента Опаріна В.М. на дисертаційну роботу Мискіна Ю.І.

Відгук офіційного опонента Дем’яишина В.Г. на дисертаційну роботу Мискіна Ю.І

Вігук офіційного опонента Лютого І.О. на дисертаційну роботу Дем’янчу О.І.

Відгук офіційного опоненета Кириленко О.П. на дисертаційну роботу Дем’янчук О.І.

Відгук офіційного опонента Буряченка.А.Є. на дисертаційну роботу Дем’янчук О.І.

Відгук офіційного опонента Григораш О.В. на дисертаційну роботу Левшук А.А.

Відгук офіційного опонента Виговської В.В. на дисертаційну роботу Левшук А.А.

Відгук офіційного опонента Маргасової В.Г. на дисертаційну роботу Шевчука С.В.

Відгук офіційного опонента Дація О.І. на дисертаційну роботу Шевчука С.В.

Відгук офіційного опонента Рудніченко Є.М. на дисертаційну роботу Шевчука С.В.

Відгук офіційного опонента на Ткаченко Н.В. на дисертаційну роботу Шимка Я.Р.

Відгук офіційного опонента Леонова Д.О. на дисератційну роботу Шимка Я.Р.

Відгук офіційного опонена Павлюк К.В. на дисертаційну роботу Гордієнко Л.А.

Відгук офіційного опонента Опаріна В.М. на дисертаційну роботу Гордієнко Л.А.

Відгук офіційного опонента_Баранової В.Г. на дисертаційну роботу Гордієнко Л.А.

Відгук фіційного опонента Бубенко П.Т. на дисертаційну роботу Ніколаєвої Т.В.

Відгук офіційного опонента Коренюка П.І. на дисертаційну роботу Ніколаєвої Т.В.

Відгук офіційного опонента Манцурова І.Г. на дисертаційну роботу Ніколаєвої Т.В.

Відгук офіційного опонента Микуляк О.В. на дисертаційну роботу Бережнюка І.І.

Відгук офіційного опонента Маргасової В.Г. на дисертаційну роботу Бережнюка І.І.

Відгук офіційного опонента Лича В.М. на дисертаційну роботу Дерев`янко В.М.

Відгук офіційного опонента Дергалюка Б.В. на дисертаційну роботу Дерев`янко В.М.

Відгук офіційного опонента Ткаченко Н.В. на дисертаційну роботу Чудницької І.І.

Відгук офіційного опонента Десятнюк О.М. на дисертаційну роботу Хлебніковї І.І.

Відгук офіційного опонента Степанова О.В. на дисертаційну роботу Шевчук Ю.В.

Відгук офіційного опонента Давиденко Н.М. на дисертаційну роботу Чуницької І.І.

Відгук офіційного опонента Алексеєнко Л.М. на дисертаційну роботу Чуницької І.І.

Відгук офіційного опонента Остріщенко Ю.В. на дисертаційну роботу Нечипоренко А.В.

Відгук офіційного опопнента Житаря М.О. на дисертаційну роботу Наконечної  А.С.

Відгук офіційного опонента Мельника В.М. на дисертаційну роботу Нечипоренко А.В.

Відгук офіійного опонента Науменкової С.В. на дисертаційну роботу Наконечної А.С.

Відгук офіційного опонента Бондарук Т.Г на дисертаційну роботу Каток В.В.

Відгук офіційного опонента Богдана І.В. на дисертаційну роботу Каток В.В.

Відгук офіційного опнента Адамика Б.П. на дисертаційну роботу Д’яченка А.В.

Відгук офіційного опонента Забаштанського М.М. на дисертаційну роботу Д’яченка А.В.

Відгук офіційного опонента Ткаченко Н.В на дисертаційну роботу Левченко В.П.

Відгук офіційного опонента Гаманкової О.О. на дисертаційну роботу Левченко В.П.

Відгук офіційного опонента Виговської В.В. на дисертаційну роботу Левченко В.П.

Відгук офіційного опонента Іванова Ю. Б. на дисертацію Задорожньої Л. А

Відгук офіційного опонента Демиденко Л. М. на дисертацію Задорожньої Л. А.

Відгук офіційного опонента Вовчак  О. Д. на дисертацію Донця О. Б.

Відгук офіційного опонента Адамика Б. П. на дисетаційну роботу Донця О. Б.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Патюти І.М.на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Москаленко Н.В.

 Відгук офіційного опонента  д.е.н. Єгоричевої С.Б на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Москаленко Н.В.

 Відгук офіційного опонента д.е.н професора Ю.Б.Іванова на дисертаційну роботуна здобуття наукво ступеня к.е.н Н.Г.Гройсман

Відгук офіційного опонента к.е.н доцента А.А.Славкової на дисертаційну роботу на здобуття наукво ступеня к.е.н Н.Г.Гройсман

Відгук офіційного опонента д.е.н., прфоесора Прокопенко Н.С на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н​ Мацелюх Н.П

Відгук офіційного опонента д.е.н., прфоесора Міщенка В.І.на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н.Мацелюх Н.П

Відгук офіційного опонента д.е.н., професора Коваленко В.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н​ Мацелюх Н.П

Відгук офіційного опонента д.е.н. Ткаченко на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Григораш О.В.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Квасовського  на дисертаційну робоу на здобуття наукового ступеня к.е.н.  Григораш О.В.

Відгук офіційного опонента д.е.н.Косової Т.Д на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н_Ковернінської Ю.В.

Відгук офіційного опонента к.е.н. Цікановської Н.А на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Ковернінської Ю.В

Відгук офіційного опонента д.е.н. Федосова В.М. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня д.е.н. Лактіоновї О.А

Відгук офіційного опонента д.е.н. Алексеєнко Л.М на дисертаційну роботу на здодбуття наукового ступеня  д.е.н. Лактіонової  О.А.

Відгук офіційного опонента д.е.н Зимовця  В.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня  д.е.н Лактіонової О.А.

Відгук офіційного опонента  д.е.н. Пасічника Ю.В на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Крамаренко О.А.

Відгук офіційного опонента к.е.н Серебрянської Д,М. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня к.е.н. Крамаренко О.А.

Відгук офіційного опонента д.е.н.професора Ю.Б. Іванова на дисертаційну роботу А.І.Зубрицького

Відгук офіційного опонента.к.е.н.доцента.А.І.Луцика на.дисертаційну роботу.А.І.Зубрицького

Відгук офіційного опонента к .е. н. О.В. Зварич на дисертаційну роботу М .В. Дєдушевої

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Т М Меркулової на дисертаційну роботу_М.В. Дєдушевої

Відгук офіційного опонетта к.е.н. доцента Матвейчук Л О на дисертаційну роботу К. Ю. Соколової 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора О.М. Десятнюк  на дисертаційну роботу К. Ю. Соколової 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора О. М. Тимченко на дисертаційну роботу Н. В. Новицької

Відгук офіційного опонента к.е.н. доцента Я. В. Петракова на дисертаційну роботу Н. В. Новицької

Відгук офіційного опонента к.е.н. О.С. Білоусової  на дисертаційну роботу О.А. Ліснічук

Відгук офіційного опонента к.е.н. доцента Б. П. Адамика  на дисертаційну роботу Н.С.Козій 

Відгук офіційного опонента д.е.н. доцента С. В.Міщенко  на дисертаційну роботу Н.С. Козій 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Л. А. Костирко на дисертаційну роботу О. А. Ліснічук 

Відгук офіційного опонента д.е.н. професора Л. А. Костирко на дисертаційну роботу О. А. Ліснічук 

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук М. О. Слатвінської  на дисертаційну роботу Чаплигіна Олександра Васильовича

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук Т. В. Майорової на дисертаційну роботу Чаплигіна Олександра Васильовича

Відгук офіційного опонента кандидата економічних наук О. М. Залєтова  на дисертаційну роботу Сокирко Олени Сергіївни

Відгук офіційного опонента доктора економічних наук   О. О. Гаманкової на дисертаційну роботу Сокирко Олени Сергіївни

Відгук офіційного опонента  кандидата економічних наук О. В. Короткевич  на дисертаційну роботу Гуменного Анатолія Анатолійовича

Відгук офіційного опонента доктора економічних наук, Л. М. Алексеєнко  на дисертаційну роботу Гуменного Анатолія Анатолійовича

Наказом МОН України № 527 від 24.05.2018 р. продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 27.855.02 щодо права проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора /кандидата/ юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право строком на два роки.

Голова ради: Білоус Віктор Тарасович, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права.

Заступники голови: Касьяненко Любов Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, завідувач кафедри фінансового права.

Вчений секретар: Мацелик Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права.

Члени ради:

– Аністратенко Юлія Ігорівна, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права;

– Берлач Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри адміністративного права;

– Боднарчук Олег Григорович, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри господарського права та процесу;

– Бригінець Олександр Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри фінансового права;

– Гречанюк Сергій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;

– Драган Олена Василівна, доктор юридичних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України, проректор з наукової роботи;

– Литвин Наталія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки;

– Новицька Наталія Борисівна, доктор юридичних наук, с.н.с, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри цивільного права і процесу;

– Оніщик Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, доцент, Академія праці, соціальних відносин і туризму, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права;

– Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, Університет митної справи і фінансів, проректор з наукової роботи;

– Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки;

– Чеховська Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України, завідувач кафедри цивільного права і процесу.

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ
Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ

Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій

Наказ від 12.10.2020 №1409 “Про часткові зміни до складу спеціалізованої вченої ради Д 27.855.02”

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертаційне дослідження Яворського І.І. на здобуття наукового ступеня кандидатат юридичних наук

Дисертаційне дослідження Таможньої О.О. наздобуття наукового ступеня кандидатат юридичних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Дем’янчука Ю. В.

Дисертація Смерницького Д.В. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Дисертаційна робота Кармаліти М. В. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Дисертаційна робота Мельник Ю.С. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Галай В.О.

Дисертація Фоменко Ю.О. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Дисертація Буряк І.В. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Дисертація Сахна Д.С. на здобуття наукового ступеня кандидатат юридичних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шаптала Є.Ю.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Карпенко Н.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Голоднової Т.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Литвин Н.А.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Зливко С.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Каменська Н.П.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Тарасенко О.В.

Автореферати дисертацій:

Автореферат дисертаційного дослідженння Яворського І.І. на здобуття науковго ступеня кандидата юридичних наук

Автореферат дисертаційного дослідження Таможньої О.О. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Дем’янчука Ю. В.

Автореферат дисертаційного дослідження Смерницького Д.В. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Автореферат дисератації Кармаліти М.В на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Автореферат Мельник Ю.С. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Автореферат дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Галай В.О.

Автореферат дисертації Фоменко Ю.О. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Автореферат дисертації Буряк І.В. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Автореферат дисертації Сахна Д.С. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шаптала Є.Ю.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Карпенко Н.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Литвин Н.А.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Голоднова Т.С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Зливко С.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Каменської Н.П.

 Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Тарасенко О.В.

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук офіційного опонента, д.ю.н., професора, академіка НАПрН України Бандурки О.М. на дисертаційне дослідженння Яворського І.І.

Відгук офіційного опонента к.ю.н., доцента Литвина О.В. на дисертаційне дослідження Яворського І.І.

Відгук офіційного опонента, д.ю.н., доцента Стефанчук М.М. на дисертаційне дослідженння Таможньої О.О.

Вiдгук офіційного опонента к.ю.н. Мироненко Т.Є. на дисертаційне дослідженння Таможньої О.О.

Відгук офіційного опонента д. ю. н., професора, член-кореспондента НАПрН України Криницького І. Є. на дисертацію Дем’янчука Ю.В.

Відгук офіційного опонента д. ю. н., професора Кузьменко О. В. на дисертацію Дем’янчука Ю.В.

Відгук офіційного опонента д. ю. н., професора Остапенка О. І. на дисертацію Дем’янчука Ю.В.

Відгук офіційного опонента д.ю.н., професора Стеценка С.Г. на дисертацію Смерницького Д.В.

Відгук офіційного опонента д.ю.н., професора Литвин Н.А. на дисертацію Смерницького Д.В.

Відгук офіційного опонента д.ю.н., професора Калюжного Р.А. на дисертацію Смерницького Д.В.

Відгук офіційного опонента д.ю.н. проф акад НАПрНУ Кучерявенка М. П. на дисертаційне дослідження Кармаліти М. В.

Відгук офіційного опонента д.ю.н. проф Покатаєвої О. В. на дисертаційне дослідження Кармаліти М. В.

Відгук офіційного опонента д.ю.н. проф Пришви Н. Ю. на дисертаційне дослідження Кармаліти М. В.

Відгук офіційного опонента к.ю.н., доцента Литвина О.В. на дисертацію Мельник Ю.С.

Вiдгук офіційного опонента-д.ю.н. проф.Шатрава С.О. на дисертацію Мельник Ю.С.

Відгук офіційного опонента, д.ю.н., професора Калюжного Р.А. на дисертаційне дослідження Галай В.О.

Відгук офіційного опонента д.ю.н., професора Приймаченка Д.В. на дисертаційне дослідження Галай В.О.

Відгук офіційного опонента д.ю.н., професора Пузирного В.Ф. на дисератційне дослідження Галай В.О.

Відгук офіц.опонента Воротіної Н.В. на дисертацію Фоменко Ю.О.

Відгук офіц.опонента Лукашева О.О. на дисертацію Фоменко Ю.О

Відгук офіц опонента д.ю.н., професора Коломоєць Т.О. на дисертаційне дослідження Сахно Д.С.

Відгук офіційного опонента к.ю.н. Ханової Р.Ф. на дисертаційне дослідження Сахно Д.С.

Відгук офіційного опонента д.ю.н., професора Рядінської В.О. на дисертаційне дослідження Буряк І.В.

Відгук офіційного опонента д.ю.н., професора Якимчук Н.Я. на дисертаціійне дослідження Буряк І.В.

Відгук офіційного опонента Оніщика Ю.В. на дисертаційну роботу Шаптали Є.Ю.

Відгук офіційного опонента Токарєвої К.О. на дисертаційну роботу Карпенко Н.В.

Відгук офіційногот опонента Бригінця О.О. на дисертаційну роботу Карпенко Н.В.

Відгук офіційного опонента Семчик О.О. на дисертаційну роботу Шаптала Є.Ю.

Відгук офіційного опонента Оніщика Ю.В. на дисертаційну роботу Шаптали Є.Ю.

Відгук офіційногот опонента Бригінця О.О. на дисертаційну роботу Карпенко Н.В.

Відгук офіційного опонента Семчик О.О. на дисертаційну роботу Шаптала Є.Ю.

Відгук офіційного опонента Токарєвої К.О. на дисертаційну роботу Карпенко Н.В.

Відгук офіційного опонента Кучинського Ю.Д. на дисертаційну роботу Голоднової Т.С.

Відгук офіційного опонента Коропатніка І.М. на дисертаційну роботу Голоднової Т.С.

Відгук офіційного опонента доктора економічних наук Швеця М.Я. на дисертацію Литвин Н.А.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Проценка Т.О. на дисертацію Литвин Н.А.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Приймаченка Д.В. на дисертацію Литвин Н.А.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Пузирного В.Ф. на дисертацію Зливка С.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Рибалки Н.О. на дисертацію Зливка С.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Бондарчука О.Г. на дисертацію Зливка С.В.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Гречанюка С.К. на дисертацію Каменської Н.П.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Гуржія Т.О на дисертацію Каменської Н.П.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук Гриценка В.Г. на дисертацію Каменської Н.П.

Відгук офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Бригінця О.О. на дисертацію Тарасенко О.В.

Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Литвина О.В. на дисертацію Тарасенко О.В.

Спеціалізована вчена рада Д 27.855.03

 Наказом МОН України від 24.05.2018 №  527 „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2018 року” (зі змінами) в Університеті державної фіскальної служби України утворено спеціалізовану вчену раду Д 27.855.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком до 15 травня 2021 року.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

 1. Топчій Василь Васильович, д.ю.н., професор, директор навчально-наукового інституту права, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.

Заступник голови:

 1. Дідківська Галина Василівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08.

Вчений секретар:

 1. Грицюк Ігор Васильович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.

Члени ради:

 1. Аністратенко Юлія Ігорівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;
 2. Богатирьов Іван Григорович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08
 3. Боднарчук Олег Григорович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 4. Долгий Олександр Андрійович, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 5. Завидняк Володимир Іванович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09.
 6. Кислий Анатолій Михайлович, д.ю.н., професор, професор кафедри, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 12.00.09;
 7. Корнякова Тетяна Всеволодівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 12.00.08;
 8. Лисенко Володимир Васильович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;
 9. Лук’янчиков Євген Дмитрович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 12.00.09
 10. Мисливий Володимир Андрійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 12.00.08;
 11. Мірошниченко Сергій Сергійович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08;
 12. Никитченко Наталія Валеріївна, д.ю.н., доцент, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.09;
 13. Нікітін Юрій Вікторович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.08.
 14. Татаров Олег Юрійович, д.ю.н., професор, віце-президент, «Українська будівельна корпорація УКРБУД», спеціальність 12.00.09;

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад УДФСУ
Положення про попередній розгляд та захист дисертацій в УДФСУ
Методичні рекомендації щодо порядку проведення попереднього розгляду та захисту дисертацій

Дисертаційні роботи та відгуки офіційних опонентів

Дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Леган І.М.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Бірюкової І.Г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Тарасевича Ю.В.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Кудрявцева Є.В.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Білько Т.О.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Голишевої У.І.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гіряк С.І.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Качмар В.Я.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Бахуринського В.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Богаченка С.І.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мотовильця В.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Карпової В.Г.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Медведенка А.Л.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Падалки А.М.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Нікітіна Д.Ю.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Білька О.П.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Полуніної Л.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Хейлика В.В

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Софієва С.О.

Автореферати дисертацій:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Тарасевича Ю.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Кудрявцева Є.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Бірюкової І.Г.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Стрелюка Я.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Леган І.М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Шаховніна М.О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Голишева У.І.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Білько Т.О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гіряк С.І.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Качмар В.Я.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Богаченка С.І.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Бахуринський В.С.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Мотовильця В.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Карпової В.Г.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Медведенка А.Л.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Софієва С.О.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Нікітіна Д.Ю.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Падалки А.М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Хейлика В.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Полуніної Л.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Білька О.П.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Софієва С.О.

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук офіційного опонента Коваленка В.В.на дисертацію Леган І.М.
Відгук офіційного опонента Сперкач Н.А. на дисертацію Кудрявцева Є.В.
Відгук офіційного опонента Рички Д.О. на дисертацію Тарасевича Ю.В.

Відгук офіційного опонента Давидович І.І. на дисертацію Качмар В.Я.

Відгук офіційного опонента Шаблистого В.В. на дисертацію Гіряк С.І.

Відгук офіційного опонента Сахарової О.Б. на дисертацію Гіряк С.І.

Відгук офіційного опонента Буркаль В.С. на дисертацію Бахуринського В.С.

Відгук офіційного опонента Рогатинської Н.З. на дисертацію Бахуринського В.С.

Відгук офiцiйного опонента Катеринчук К.В. на дисертацiю Богаченка С.I.

Відгук офiцiйного опонента Василевича В.В. на дисертацiю Богаченка С.I.

Відгук офіційного опонента Мисливого В.А. на дисертацію Карпової В.Г.

Відгук офіційного опонента Рогатинської Н.З. на дисертацію Карпової В.Г.

Відгук офіційного опонента Лихової С.Я. на дисертацію Мотовильця В.В

Відгук офіційного опонента Кабанець Л.В. на дисертацію Мотовильця В.В.

Відгук офіційного опонента Цуцкірідзе М.С. на дисертацію Медведенка А.Л.

Відгук офіційного опонента Лук’янчикова Є.Д. на дисертацію Падалки А.М.

Відгук офіційного опонента Удалової Л.Д. на дисертацію Падалки А.М.

Відгук офіційного опонента Джужи О.М. на дисертацію Нікітіна Д.Ю.

Відгук офіційного опонента Кабанець Л.В. на дисертацію Нікітіна Д.Ю.

Відгук офіційного опонента Забарного М.М. на дисертацію Медведенка А.Л.

Відгук офіційного опонента Погорецького М.А. на Падалку А.М.

Вiдгук офiцiйного опонента Давидович І.І. на дисертацiю Білька О.П.

Вiдгук офiцiйного опонента Корнякової Т.В. на дисертацiю Білька О.П.

Вiдгук офiцiйного опонента Чорноус Ю.М. на дисертацiю Полуніної Л.В.

Вiдгук офiцiйного опонента Карпенко Н.В. на дисертацiю Полуніної Л.В.

Вiдгук офiцiйного опонента Мірошниченка С.С. на дисертацiю Хейлика В.В.

Вiдгук офiцiйного опонента Хорошуна О.В. на дисертацiю Хейлика В.В.

Вiдгук офiцiйного опонента Стрельцова Є.Л. на дисертацiю Софієва С.О

Вiдгук офiцiйного опонента Васильєва А.А. на дисертацiю Софієва С.О.

Ботякова Вікторія Вікторівна
Тема дисертації: «Кримінально-правова характеристика діяння ненадання допомоги хворому медичним працівником»
Науковий керівник: Матвійчук Валерій Костянтинович
На здобуття наукового ступеня:  доктора філософії
Cпеціальність: 081 – Право

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотації

Оголошення:

Аудіо та відеозапис захисту дисертації Ботякової В.В.

Наказ про видачу дипломів доктора філософії

Жерж Людмила Анатоліївна
Тема дисертації: «Кримінально-правова характеристика та запобігання злочинам, пов’язаним з незаконною трансплантацією»
Науковий керівник: Топчій Василь Васильович
На здобуття наукового ступеня:  доктора філософії
Cпеціальність: 081 – Право

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотації

Оголошення:

Аудіо та відеозапис захисту дисертації Жерж Л.А

Наказ про видачу дипломів доктора філософії

Данілов Сергій Олександрович
Тема дисертації: «Органи публічної влади як суб’єкти податкових правовідносин»
Науковий керівник: Касьяненко Любов Михайлівна
На здобуття наукового ступеня:  доктора філософії
Cпеціальність: 081 – Право

Повідомлення про прийняття до розгляду дисертації Данілова С.О.

Анотації

Аудіо та відеозапис захисту дисертації Данілова С.О.

Гунько Катерина Ігорівна
Тема дисертації: «Інституціоналізація процесів державно-приватного партнерства в митній справі України»
Науковий керівник: Пашко Павло Володимирович
На здобуття наукового ступеня:  доктора філософії
Cпеціальність: 051 Економіка

Повідомлення про прийняття до розгляду дисертації Гунько К.І.

Анотації

Оголошення

Аудіо та відеозахист дисертації Гунько Катерини Ігорівни