Відділ кадрів

фото 1

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом Університету державної фіскальної служби України і підпорядкований ректору Університету.

Начальник відділу кадрів Панасюк Наталія Степанівна

Контакти: тел.. 045(97) 60 223;

045(97) 60 054;

факс 045(97) 67-799

Серед основних завдань відділу кадрів:

–        підбір та розстановка кадрів;

–        облік кадрів, вивчення ділових і моральних якостей працівників відповідно до їх практичної діяльності;

–        створення резерву кадрів для висування на керівні і матеріально відповідальні посади;

–        кадрова робота факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету;

–        організація правової роботи, спрямованої на забезпечення законних інтересів працівників Університету, правильне застосування та неухильне дотримання законодавства України, запобігання невиконання його вимог керівниками структурних підрозділів та працівниками Університету під час виконання ними функціональних обов’язків.

До основних функцій відділу належать:

–        оформлює документи про приймання, переведення, переміщення і звільнення працівників університету, згідно з трудовим законодавством, видає їм необхідні довідки та інші документи, пов’язані з роботою;

–        заповнює, зберігає і видає трудові книжки;

–        вивчення та узагальнення підсумків роботи з кадрами, аналіз причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, підготовка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів, вживання заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників;

–        організовує ведення табельного обліку працівників;

–        організовує систематичний контроль за станом трудової дисципліни, оформлює матеріали щодо її порушників для накладання на них дисциплінарного стягнення;

–        систематично вивчає ділові якості та інші індивідуальні особливості працівників університету з метою добору кадрів на заміщення посад.

Структура відділу кадрів:

Провідні фахівці:

Леоненко Галина Іванівна, Яремчук Жанна Ісрафіловна, Таран  Ольга Федорівна, Лісецька Тетяна Анатоліївна.

Сектор підбору, аналізу та розвитку персоналу:

завідувач сектору: Ільченко Людмила Володимирівна, провідний фахівець Сидоренко Наталія Михайлівна.

Сектор комплектування та проходження служби:

завідувач сектору: Грищенко Анна Валеріївна, провідний фахівець Тоболіна Світлана Володимирівна.

Сектор кадрового резерву:

завідувач сектору: Сайкова Олена Олександрівна, провідний фахівець Псяровська Наталія Миколаївна