Перший бакалаврський рівень


053 Психологія

Опитування стейкхолдерів


061 Журналістика і зв’язки з громадськістю

Опитування стейкхолдерів


035 Германські мови та література (переклад включно)

Академічна доброчесність

Освітній процес

Атмосфера

Діяльність університету


Другий магістерський рівень


053 Психологія. Психологія бізнесу


063 Економічна журналістика


Перший бакалаврський рівень


122 Технології цифрового дизайну


122 Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)


051 Економічна кібернетика


076 Товарознавство та експертиза в митній справі


Другий магістерський рівень


051 Економічна кібернетика


122 Інформаційні управляючі системи і технології в економіці


Перший бакалаврський рівень


081 Правове регулювання публічних та приватних відносин

Опитування стейкхолдерів


293 Міжнародне право


Другий магістерський рівень


Опитування роботодавців ОП Правове забезпечення фінансової безпеки держави


081 Організаційно-правові механізми Європейського співробітництва в економічній сфері


014 Середня освіта (Історія. Правознавство)

Викладач очима здобувача


081 Правове забезпечення фінансової безпеки держави

Викладач очима здобувача


081 Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності

Викладач очима здобувача


081 Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції


081 Управління господарсько-правовою діяльністю


081 Охорона та захист цивільних прав


293 Міжнародне право

Викладач очима здобувача


Третій освітньо-науковий рівень


081 Право


Другий магістерський рівень


014 Середня освіта
(математика)

Викладач очима здобувача


071 Державний аудит:
судово-економічна експертиза у фінансових розслідуваннях


071 Управлінський облік та бізнес-аналітика


051 Економіка міста та регіону

Викладач очима здобувача

Опитування роботодавців


071 Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю


Третій освітньо-науковий рівень


071 Облік і оподаткування

Опитування аспірантів


Перший бакалаврський рівень


051 Економіка підприємства


073 Менеджмент митної справи


071 Податкове консультування

Викладач очима здобувача

Атмосфера

Академічна доброчесність

Освітній процес

Діяльність Університету


076 Економіка та організація підприємницької діяльності

Викладач очима здобувача

Опитування випускників

Опитування роботодавців

Академічна доброчесність

Атмосфера

Діяльність Університету

Освітній процес


292 Міжнародні економічні відносини


Другий магістерський рівень


051 Управління бізнес-процесами на підприємстві


071 Податкове консультування


071 Митна логістика


072 Фіскальне адміністрування

Викладач очима здобувача


076 Економіка та управління проєктами в підприємницькій діяльності

Викладач очима здобувача

Опитування роботодавців


292 Міжнародні економічні відносини

Опитування роботодавців

Викладач очима здобувача


073 Менеджмент митної справи


Третій освітньо-науковий рівень

Перший бакалаврський рівень


072 Фінанси, банківська справа та страхування

Викладач очима здобувача


073 Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу


Другий магістерський рівень


281 Регіональне управління та самоврядування


072 Фінансові технології


072 Управління фінансовою та страховою діяльністю

Опитування випускників

Опитування роботодавців

Викладач очима здобувача


072 Управління публічними фінансами

Викладач очима здобувача


072 Управління процесами в сфері банківського бізнесу

Викладач очима здобувача 

Опитування роботодавців


073 Проєктний менеджмент


Третій освітньо-науковий рівень


072 Фінанси, банківська справа та страхування

Опитування аспірантів


281 Публічне управління та адміністрування


Перший бакалаврський рівень


017 Фізична культура і спорт: тренер з виду спорту

Опитування стейкхолдерів


017 Фітнес та рекреація


Другий магістерський рівень

Другий магістерський рівень


081 Фінансові розслідування


262 Правоохоронна діяльність

Опитування роботодавців