Грищук Віктор Леонідович – начальник кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Спеціальне звання: підполковник податкової міліції

Спортивне звання: майстер спорту з хортингу

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, на тему «Правовий статус органів, що контролюють сплату податків та зборів в Україні»

Сфера наукових інтересів:  Інноваційні методи організації професійної підготовки в правоохоронних органах України

Наукова діяльність: автор понад 10 наукових праць, 5 авторських свідоцтв

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна функціональна підготовка», «Спеціальна фізична підготовка», «Фізичне виховання (спеціальна функціональна підготовка працівників фіскальних органів)», «Вогнева підготовка», «Тактика поведінки працівників податкової з табельною вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях», «Основи самооборони».

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WlyOaPYAAAAJ&hl=ru

Контакти: кабінет – 605 корпус F, тел. 17-29, е-mail: v.l.grishchuk@gmail.com

Антоненко Сергій Анатолійович − професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Вчене звання: доцент

Спортивне звання: майстер спорту з фехтування на шаблях

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення,  на тему «Експериментальне обґрунтування методики формування рухових навичок рукопашного бою фахівців податкової міліції в системі професійного навчання».

У 2017 році присвоєно вчене звання доцента кафедри спеціальних дисциплін.

Сфера наукових інтересів: професійна освіта

Наукова діяльність: автор 2 навчальних посібників, 10 наукових статей у фахових виданнях, 5 авторських свідоцтв в галузі фізичного виховання

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна фізична підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка», «Тактика поведінки працівника податкової міліції з табельною вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях»

Профіль викладача у Google

Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-XIDNN4AAAAJ&hl=ru

Контакти: кабінет – 607 корпус F, тел. 17-29, е-mail: antonenkodfs@gmail.com

Лаврентьєв Олександр Миколайович – професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Вчене звання: доцент

Спортивне звання: майстер спорту з гирьового спорту

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук  з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення  на тему «Удосконалення професійно-прикладної підготовки оперативних працівників правоохоронних органів України (на прикладі податкової міліції)».

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки НУДФСУ

Сфера наукових інтересів:  педагогічні проблеми у фізичному вихованні і спорті

Наукова діяльність: автор понад 75 наукових праць, 5 авторських свідоцтв в галузі фізичного виховання, у т.ч. 3 навчальні посібники, 30 наукових статей у фахових виданнях

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна функціональна підготовка».

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ppOcQDoAAAAJ&hl=ru

Контакти: кабінет – 610 корпус F, тел. 17-29, е-mail: alex.lavrentev.11@rambler.ua

Інформація про науковця Лаврентьєва Олександра Миколайовича

Бадьора Сергій Миколайович – доцент кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  за спеціальністю 13.00.01 – педагогіка, на тему: «Проблеми попередження девіантної поведінки вихованців режимних установ для неповнолітніх в історії вітчизняної педагогіки»

Сфера наукових інтересів: Інноватика у діяльності викладача

Наукова діяльність: автор близько 30 наукових праць, 1 авторське свідоцтво в галузі охорони праці, співавтор 4 навчальних посібників.

Навчальні дисципліни, що викладає:  «Вогнева підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка», «Спеціальна функціональна підготовка»

Профіль викладача у Google

Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8e9wVXcAAAAJ&hl=uk

Контакти: кабінет – 607 корпус F, тел. 17-29, е-mail: baderanavs@gmail.com

Бухтіяров Олексій Анатолійович – доцент кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Спеціальне звання: підполковник податкової міліції

Спортивне звання: майстер спорту з боротьби дзюдо

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, на тему «Правові засади фінансування  міліції з державного та місцевих бюджетів»

Сфера наукових інтересів: фінансові розслідування, ухилення від сплати податків, спеціальні дисципліни та професійна підготовка.

Наукова діяльність: автор близько 10 наукових праць, співавтор навчального посібника.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Основи організації служби в правоохоронних органах», «Оперативно-розшукова діяльність (особлива частина)», «Спеціальна техніка» «Вогнева підготовка», «Тактика поведінки працівника податкової міліції з табельною вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях»

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=aNTNNSsAAAAJ

Контакти: кабінет – корпус F 607, телефон 17-29, е-mail: buhtik2882@ukr.net

Буток Олена Володимирівна – старший викладач кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Спеціальне звання: підполковник податкової міліції

Спортивне звання: майстер спорту з баскетболу

Сфера наукових інтересів: професійно-прикладна підготовка в системі правоохоронних органів

Наукова діяльність: автор 20 наукових праць, 5 авторських свідоцтв в галузі фізичного виховання

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна функціональна підготовка».

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6XMkAU4AAAAJ&hl=ru

Контакти: кабінет – 610 корпус F, тел. 17-29,  е-mail:butok.elena.v@gmail.com

Дороховський Олександр Вікторович – старший інспектор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Спеціальне звання: капітан податкової міліції

У 2013 році закінчив Університет ДФС  України Факультет податкової міліції та отримав кваліфікацію магістр за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».  У 2013 закінчив Міжрегіональна фінансово-юридичну академію та отримав кваліфікацію магістр за спеціальністю «Право»

Наукова діяльність: автор 1 наукової праці

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lxzI3iwAAAAJ&hl=ru

Контакти: кабінет – 612 корпус Fтел. 17-29е-mail:  dorohovskiyrodman@gmail.com

Звєрєв Антон Віталійович – інспектор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Спеціальне звання: старший лейтенант податкової міліції

У 2017 році закінчив Університет ДФС  України Факультет податкової міліції та отримав кваліфікацію магістр за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»  

Наукова діяльність: автор 1 наукової праці

Контакти: кабінет – 612 корпус Fтел. 17-29е-mail: notoriousaz@ukr.net

Кривець Олексій Андрійович – інспектор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

У 2018 році закінчив Університет ДФС  України Факультет податкової міліції та отримав кваліфікацію бакалавр за спеціальністю «Правознавство»

Спеціальне звання: лейтенант податкової міліції

Спортивне звання: майстер спорту міжнародного класу з бойового самбо, майстер спорту з ММА і рукопашного бою.

Контакти: кабінет – 612 корпус F, тел. 17-29,  krivets_1972@mail.ru  

Деркач Оксана Вікторівна – провідний фахівець кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Контакти: кабінет – 605 корпус F, тел. 17-29, е-mail: Derkach-Oksana@ukr.net