Грищук Віктор Леонідович – начальник кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Спеціальне звання: підполковник податкової міліції, учасник бойових дій

Спортивне звання: майстер спорту з хортингу

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, на тему «Правовий статус органів, що контролюють сплату податків та зборів в Україні»

Сфера наукових інтересів:  Інноваційні методи організації професійної підготовки в правоохоронних органах України

Наукова діяльність: автор понад 10 наукових праць, співавтор 2 навчальних посібників, 6 авторських свідоцтв 

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна функціональна підготовка», «Спеціальна фізична підготовка», Фізичне виховання «спеціальна функціональна підготовка працівників фіскальних органів»

 Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WlyOaPYAAAAJ&hl=ru

Профіль викладача у ORCID: https:// orcid.org / 0000-0003-4621-4058

Контакти: кабінет – 605 корпус F, тел. 17-29, е-mail: v.l.grishchuk@gmail.com  

 

Бухтіяров Олексій Анатолійович – заступник начальника кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Спеціальне звання: підполковник податкової міліції, учасник бойових дій

Спортивне звання: майстер спорту з боротьби дзюдо

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, на тему «Правові  засади  фінансування  міліції  з  державного та місцевих бюджетів» 

Сфера наукових інтересів: фінансові розслідування, ухилення від сплати податків, спеціальні дисципліни та професійна підготовка.

Наукова діяльність: автор 10 наукових праць, співавтор 2 навчальних посібників

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна функціональна підготовка», «Основи організації служби в правоохоронних органах», «Основи вогневої підготовки».

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=aNTNNSsAAAAJ 

Профіль викладача у ORCID: https:// orcid.org / 0000-0002-6372-0756

Контакти: кабінет – корпус F 610, телефон 17-29, е-mail: buhtik2882@ukr.net 

Параниця Сергій Павлович – професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Наукова ступінь: кандидат юридичних наук

Спеціальне звання: учасник бойових дій

Вчене звання: доцент

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», на тему «Адміністративно-правові засади обігу зброї та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів споряджених гумовими снарядами». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента

Сфера наукових інтересів: Право

Наукова діяльність: автор понад 20 наукових праць, 10 одноосібних фахових статей, співавтор 3 навчальних  посібників, 7 авторських свідоцтв

Навчальні дисципліни, що викладає: «Тактика поведінки працівника податкової міліції з табельною вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях», «Вогнева підготовка»

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ADLhL1wAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Профіль викладача у ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7907-1220

Контакти: кабінет – 607 корпус F, тел. 17-29, е-mail:paranytsya@ukr.net

 

Антоненко Сергій Анатолійович − професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Вчене звання: доцент

Спортивне звання: майстер спорту з фехтування на шаблях

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення,  на тему «Експериментальне обґрунтування методики формування рухових навичок рукопашного бою фахівців податкової міліції в системі професійного навчання».

У 2017 році присвоєно вчене звання доцента.

Сфера наукових інтересів: професійна освіта

Наукова діяльність: автор10 наукових праць, співавтор 4 навчальних посібників, 5 авторських свідоцтв

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна фізична підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка», «Тактика поведінки працівника податкової міліції з табельною вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях»

Профіль викладача у Google

Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-XIDNN4AAAAJ&hl=ru 

Профіль викладача у ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7987-9035

Контакти: кабінет – 607 корпус F, тел. 17-29, е-mail: antonenkodfs@gmail.com

Гарбовський Леонід Антонович – доцент кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Наукова ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза та оперативно-розшукова діяльність». У 2011 році присвоєно вчене звання доцента

Сфера наукових інтересів: Право

Наукова діяльність: автор понад 35 наукових праць, співавтор 6 навчальних посібників, 3 монографій. Під керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації

Навчальні дисципліни, що викладає: «Основи організації служби в правоохоронних органах», «Картографія і орієнтування», «Основи тактичної медицини», «Основи організації служби в правоохоронних органах», керівництво дипломною роботою

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=f1PA_YEAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Профіль викладача у ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4006-6245

Контакти: кабінет – 611 корпус F, тел. 17-29, е-mail: leonid01021949@gmail.com

Єрьоменко Едуард Анатолійович – професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Почесне звання: заслужений працівник фізичної культури і спорту України

Спортивне звання: президент Національної федерації бойового хортингу України, майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений тренер України

У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – Теорія і методика виховання, на тему «Виховання наполегливості у школярів 6–7 років у процесі занять хортингом», на даний час готується до захисту докторської дисертації на тему: «Теоретико-методичні засади виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять бойовим хортингом» 

Сфера наукових інтересів: фізичне виховання, спорт, професійна підготовка

Наукова діяльність: автор понад 60 наукових праць, автор 4 навчально-методичних посібників, 8 авторських свідоцтв, 1 монографія

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна функціональна підготовка» 

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hwp1rNsAAAAJ&hl=ru

Профіль викладача у ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8162-7539 

Контакти: кабінет – 101А корпус F, тел. 13-34, е-mail: world.horting@gmail.com

Бадьора Сергій Миколайович – доцент кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  за спеціальністю 13.00.01 – педагогіка, на тему: «Проблеми попередження девіантної поведінки вихованців режимних установ для неповнолітніх в історії вітчизняної педагогіки»

Сфера наукових інтересів: Інноватика у діяльності викладача

Наукова діяльність: автор близько 30 наукових праць, співавтор 6 навчальних посібників, 1 авторське свідоцтво 

Навчальні дисципліни, що викладає:  «Вогнева підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка», «Спеціальна функціональна підготовка»

Профіль викладача у Google 

Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8e9wVXcAAAAJ&hl=uk 

Профіль викладача у ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-4377-0411

Контакти: кабінет – 607 корпус F, тел. 17-29, е-mail: baderanavs@gmail.com

 

Буток Олена Володимирівна – старший викладач кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Спеціальне звання: підполковник податкової міліції

Спортивне звання: майстер спорту з баскетболу

Сфера наукових інтересів: професійно-прикладна підготовка в системі правоохоронних органів

Наукова діяльність: автор 20 наукових праць, 5 авторських свідоцтв.

Навчальні дисципліни, що викладає:

 «Спеціальна функціональна підготовка», Фізичне виховання «спеціальна функціональна підготовка працівників фіскальних органів», «Основи самооборони»

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6XMkAU4AAAAJ&hl=ru

Профіль викладача у ORCID: https:// orcid.org / 0000-0002-2344-6967

Контакти: кабінет – 611 корпус F, тел. 17-29,  е-mail:butokfpm@gmail.com 

 

Кольченко Анастасія Павлівна – старший інспектор з особливих доручень.

Спеціальне звання: підполковник податкової міліції

Контакти: кабінет – 611 корпус F, тел. 17-29,  е-mail:rovenaamatis@gmail.com   

Тішин Андрій Володимирович – старший викладач кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Сфера наукових інтересів: професійно-прикладна підготовка 

Навчальні дисципліни, що викладає:

«Спеціальна функціональна підготовка», «Основи вогневої підготовки»

Контакти: кабінет – 611 корпус F, тел. 17-29,  е-mail: rapan1971@i.ua 

Брухно Юрій Сергійович – старший інспектор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Спеціальне звання: лейтенант податкової міліції

Спортивне звання: майстер спорту з хортингу

Контакти: кабінет – 612 корпус Fтел. 17-29е-mail: bruhnomops@ukr.net 

Звєрєв Антон Віталійович – інспектор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Спеціальне звання: старший лейтенант податкової міліції

Спортивне звання: майстер спорту з карате кіокушинкай

Наукова діяльність: автор 1 наукової праці

Контакти: кабінет – 612 корпус Fтел. 17-29, е-mail: notoriousaz@ukr.net 

 

Мухин Олександр Анатолійович – інспектор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Спеціальне звання: лейтенант податкової міліції

Спортивне звання: майстер спорту з військово-спортивного багатоборства, хортингу, бойового самбо

Контакти: кабінет – 612 корпус Fтел. 17-29е-mail: Sashamuhinn@gmail.com

Деркач Оксана Вікторівна – провідний фахівець кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки

Контакти: кабінет – 605 корпус F, тел. 17-29, е-mail: Derkach-Oksana@ukr.net