Гарант освітньої програми «Облік і оподаткування підприємницької діяльності»
підготовки магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Мацелюх Наталія Петрівна

Доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту обліку, аналізу і аудиту
Тема кандидатської дисертації: «Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні» (2003 р.) Тема докторської дисертації: «Ринок цінних паперів: цінові механізми
збалансованого розвитку і попередження криз» (2017 р.)


Гарант освітньої програми «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Лісовий Андрій Васильович

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу
Тема кандидатської дисертації: «Прогнозування розвитку картопляного агропромислового  підкомплексу України» (2000 р.) Тема докторської дисертації: «Державне регулювання розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика» (2009 р.)


Гарант освітньої програми «Облік і оподаткування підприємницької діяльності» підготовки магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Кандидат економічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку Тема кандидатської дисертації: «Облік і контроль витрат виробництва (на прикладі зернопереробних підприємств Кіровоградської області)» (2003)


Наказ на зміну гарантів


Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою бухгалтерського обліку на 2021-2022 н.р.

Силабус_Облік і аналіз в бюджетних установах (м. 1. «Облік в бюджетних установах»)

Бухгалтерський облік

Звітність підприємства

Навчальний практикум з фінансового обліку

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою бухгалтерського обліку на 2021-2022 н.р.

Силабус_БОУП (організацією, установою)

Силабус_Консолідація фінансової звітності

Силабус_Методологія та організація наукових досліджень

Силабус_Методологія, організація та технологія наукових досліджень_PhD

Силабус_Облік і звітність в оподаткуванні

Силабус_Облік і оподаткування_PhD

Силабус_Облікова політика суб’єктів підприємницької діяльності

Силабус_Організація бухгалтерського обліку

Фінансовий облік І

Фінансовий облік II

Дисципліни за вибором студентів

Силабус_БОУП (організацією, установою)_PhD_051

Силабус_БОУП (організацією, установою)_PhD_071

Силабус_Бух.облік і звітність в управлінні ризиками підприємства

Силабус_Бухгалтерський облік за МС для державного сектора

Силабус_Бухгалтерський фінансовий облік

Силабус_ЗЕД

Силабус_Консолідація фінансової звітності_PhD

Силабус_Обл і звітність в орг і установ держ сектору

Силабус_Обліік і звітність в оподаткуванні

Силабус_Облік в банках та небанківських фінансових установах

Силабус_Облік і звітність в неприбуткових організаціях

Силабус_Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі

Силабус_Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств_PhD

Силабус_Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємства

Силабус_Організація бух. обліку в державному секторі

Силабус_Організація бухгалтерського обліку в державному секторі_PhD

Силабус_Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємства

Силабус_Організація і методика документальних перевірок

Силабус_Особливості обліку за видами економічної діяльності

Силабус_Професійна етика бухгалтера

Силабус_Системи і моделі бухгалтерського обліку

Силабус_Теорії і концепції в бухгалтерському обліку

У 2019 році кафедра бухгалтерського обліку УДФСУ підписала договори про співпрацю з двома підприємствами, а саме:

  1. З Товариством з обмеженою відповідальністю «Діскавері Хоум», розташованим за адресою м. Ірпінь,  вул. Київська, 73-Е/2. Вид діяльності цього підприємства: КВЕД 4120 «Будівництво житлових і нежитлових приміщень». ТОВ «Діскавері Хоум» згодне приймати на практику до 4 студентів.
  2. З Товариством з обмеженою відповідальністю «Будлайнсервіс», розташованим за адресою м. Ірпінь, вул. Садова, 94. Вид діяльності цього підприємства: КВЕД 4942 «Надання послуг перевезення».           

ТОВ «Будлайнсервіс» згодне приймати на практику до 4 студентів.