В ННІ гуманітарних наук започатковано освітню діяльність за новими освітньо-професійними програмами

В ННІ гуманітарних наук започатковано освітню діяльність за новими освітньо-професійними програмами

25 березня 2021 р. Вченою радою Університету ДФС України прийнято рішення про відкриття двох нових освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня: «Глобальні політичні процеси та міжнародні відносини» (галузь знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») та «Психологія. Психологія бізнесу» (галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 053 «Психологія»). Гарантами освітньо-професійних програм стали, відповідно, Євген Суліма, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології; та Людмила Романюк, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціології.

Обидві програми не мають аналогів в Україні. Освітньо-професійна програма «Глобальні політичні процеси та міжнародні відносини» розроблена на кафедрі філософії та політології і є унікальною в аспектах вивчення й аналізу політичних процесів глобального рівня, а також у формуванні в здобувачів вищої освіти навичок роботи з глобальними базами даних. Освітньо-професійна програма «Психологія. Психологія бізнесу» розроблена колективом кафедри психології та соціології. Своєрідність цієї ОПП полягає в підготовці бізнес-психологів для роботи із суб’єктами бізнесу та орієнтації на формування професійних компетентностей співробітників бізнес-організацій, департаментів кадрового забезпечення та розвитку персоналу, в тому числі ДПСУ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *