Податковий університет покращив показники в переліку вишів за ступенями ризику

Податковий університет покращив показники в переліку вишів за ступенями ризику

Державна служба якості освіти України сформувала й оприлюднила перелік закладів вищої освіти за ступенями ризику, який формується відповідно до критеріїв, які оцінюють ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначають періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 982.

У порівнянні з минулим роком Університет державної фіскальної служби України покращив показники, згідно з якими формується перелік вишів, та зменшив ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти. Минулого року ступінь ризику оцінювався в 60 балів, цьогоріч – 45 балів, що показує якісну роботу колективу закладу вищої освіти та удосконалення кожного із напрямів роботи.

Згідно з переліком виші відносять до високого, середнього або незначного ступеня ризику за наступною шкалою:

  • від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;
  • від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;
  • від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.

Критеріями для визначення ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти є:

  • чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки;
  • кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи;
  • стан оприлюднення на офіційному вебсайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації;
  • кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
  • наявність відокремлених структурних підрозділів;
  • наявність іноземних здобувачів вищої освіти;
  • частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм.

Згідно з оприлюдненим переліком до високого ступеня ризику віднесено 64 заклади вищої освіти, 209 вишів мають середній ступінь ризику, 31 заклад вищої освіти – незначний ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти.

Відмітимо, що у цьому році визначення ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти вперше запроваджено в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, що дозволило підвищити об`єктивність та прозорість оцінки.

Колектив університету продовжує працювати над удосконаленням усіх напрямків діяльності вишу та зменшенням ступенів ризику до мінімуму. Далі – тільки краще!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *