Відбувся круглий стіл “Пріоритети професійної підготовки психологів в умовах сучасної освіти і практики”

Відбувся круглий стіл “Пріоритети професійної підготовки психологів в умовах сучасної освіти і практики”

11 лютого 2022 року з 9:30 до 12:30 відбувся круглий стіл із публічного обговорення освітньо-професійних програм спеціальності 053 «Психологія» «Пріоритети професійної підготовки психологів в умовах сучасної освіти і практики» за онлайн покликанням: http://org.nusta.edu.ua/b/adm-n47-tqn.

У круглому столі взяли участь 20 учасників: стейкхолдери освітньо-професійної програми першого і другого рівнів вищої освіти «Психологія» та «Психологія. Психологія бізнесу», здобувачі вищої освіти, гаранти, зацікавлені особи.

Стейкхолдери освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти обговорили шляхи її удосконалення. Так, Данилюк Іван Васильович, декан факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка, професор кафедри експериментальної та прикладної психології, д-р психол. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, стейкхолдер освітньо-професійної програми другого (магістерсього) рівня вищої освіти «Психологія. Психологія бізнесу» закцентував увагу на ідеології перетворення особистості з урахуванням вимог сучасності. Зазначив, що в умовах постковідного часу психологія має бути в тренді: і психологія бізнесу, і психологія управління, і психологічна практика. Кількість завдань, які стоять перед психологами, зростає. До них можна віднести також психологічне забезпечення захисту від кіберагресії. Тож очевидними є перспективи розвитку освітньо-професійної програми. До основних векторів професійної підготовки бізнес психологів Іван Васильович відніс: 1) проходження практик (стажування) в інституціях, які мають відношення до підготовки бізнес-психологів (у т.ч. на факультеті психології КНУ імені Тараса Шевченка, в академії ДТЕК). 2) підготовку психологів за вузькоспеціалізованими програмами на магістратурі з залученням іноземних відомих викладачів. 3) підготовку психологів за вузькоспеціалізованими програмами на магістратурі з залученням міжнародних професійних об’єднань, у т.ч. психологічних.

Плетка Ольга Тарасівна, старший науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук, стейкхолдер освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Психологія. Психологія бізнесу» наголосила на важливості психологічної допомоги фахівцеві-психологу. Запропонувала на базі кафедри створити громадське об’єднання, пов’язане з психологією бізнесу. Звернула увагу на важливість практичної психології в діяльності майбутніх фахівці, важливості психологічних практик при їх підготовці. Зазначила про перспективу впровадження EuroPsy (європейский стандарт професійної кваліфікації, прийнятий Європейською федерацією психологічних асоціацій). EuroPsy присуджується психологам, рівень освіти та професійна кваліфікація яких відповідає стандартам Європейської федерації психологічних асоціацій.

Павло Дмитрович Сурков, менеджер з інвестицій ДТЕК, магістр бухгалтерського обліку та права, здобувач PhD з економіки, стейкхолдер освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Психологія. Психологія бізнесу» позитивно оцінив освітньо-професійну програму, зазначив, що в умовах розвитку сучасного бізнесу вона є актуальною. На думку доповідача важливо підсилити те, що є основним у майбутній діяльності бізнес-психолога – комунікацію, ефективне спілкування.

Володимир Вадимович Миколенко, психотерапевт, тренер, засновник і керівник Школи Емоційного Моделювання, голова Київської філії Української спілки психотерапевтів, стейкхолдер освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Психологія. Психологія бізнесу» зазначив про можливості, які надає Школа Емоційного Моделювання та Українська спілка психотерапевтів для додаткового навчання бізнес-психологів.

Олександра Кулій, здобувач вищої освіти освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Психологія. Психологія бізнесу», групи ПСМз 21-1 зазначила, що подобається студентам і що важливо підсилити, а саме: здійснити перерозподіл навчальних годин у ОК «Тренінг з психологічного консультування». Включити у блок вибіркових дисциплін: «Кадровий консалтинг (рекрутинг)», «Бізнес просування у цифровому середовищі»; запрошувати на комунікативні заходи психологів практиків із бізнес структур.

Романюк Людмила Василівна, професор кафедри психології, педагогіки та соціології Державного податкового університету, д-р психол. наук, професор, гарант освітньої програми другого (магістерсього) рівня вищої освіти «Психологія. Психологія бізнесу» представила аналіз міжнародного досвіду підготовки бізнес психологів. Навела приклади з міжнародної практики (Великобританія), проаналізувала особливості міжнародних програм із підготовки бізнес психологів із Бірмінгему (концепція програми, форми навчальної роботи). Продемонструвала приклад структури курсу (базовою англійською), представила перелік установ, у яких надалі працюють випускники.

 

Стейкхолдери освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Психологія», здобувачі вищої освіти, гарант, учасники обговорили шляхи її удосконалення.

Наталія Олегівна Книшоїд керівник методичної комісії практичних психологів та соціальних педагогів Бучанської ОТГ, стейкхолдер освітньо-професійної програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти наголосила на змінах, які відбуваються в світі і потребують швидкого вирішення проблем клієнта, особливу увагу закцентувала на зменшенні термінів вирішення проблем.

 

Олег Анатолієвич Білорус начальник управління освіти і науки Ірпінської міської ради, стейкхолдер освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зупинився на викликах до підготовки психологів, які існують у сучасній освіті, а саме: робота з дітьми з особливими потребами; інтернет залежність підлітків, булінг у соціальних мережах; емоційне виснаження педагогів, їх професійне вигорання; вкрай висока наповненість класів.

Ірина Михайлівна Овдієнко, доцент кафедри психології, педагогіки та соціології Державного податкового університету, канд. психол. наук, доцент представила основні етапи проходження і підготовки до акредитації, проаналізувала кожний компонент у звіті по само оцінюванню, зазначила можливі ризики і загрози.

Марія Гладка, здобувач вищої освіти освітньо-професійної програми «Психологія», групи ПСБ 20-1 зазначила, що студентам у навчанні подобається цікаве викладання, наповненість навчальних дисциплін у системі МУДЛ. Проте вони хотіли б здійснити перерозподіл навчальних годин у ОК «Психодіагностика». Включити у блок вибіркових дисциплін дисципліну «Нейропсихологія». Зняти курсові роботи з навчальної дисципліни «Соціально-психологічний тренінг» і передбачити їх у навчальній дисципліні «Діагностика та корекція девіантної поведінки».

Льовкіна Олена Геннадіївна ,професор кафедри психології, педагогіки та соціології Державного податкового університету, д-р філос. наук, професор, гарант освітньо-професійної програми «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти подякувала стейкхолдерам за співпрацю, реальний супровід освітньо-професійної програми і сприяння у її реалізації. Зазначила, що всі висловлені побажання стейкхолдерів будуть враховані.

Пєтухова Ірина Олексіївна, в.о. завідувача кафедри, к.пед.н., доцент проаналізувала практичну складову у професійній підготовці здобувачів вищої освіти за обома освітньо-професійними програмами.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *