Англомовні магістерські програми

У рамках імплементації міжнародних освітніх стандартів та інноваційного розвитку Університет державної фіскальної служби України пропонує англомовну магістерську програму «Управління інформаційними ресурсами обліку», яка є пілотним проектом гармонізації системи викладання з практикою провідних університетів ЄС та США.Англомовна магістерська програма «Управління інформаційними ресурсами обліку» спрямована на підготовку висококваліфікованих бухгалтерів-менеджерів та бухгалтерів-аналітиків із ґрунтовними знаннями новітніх інформаційних технологій управлінської діяльності та її обліково-аналітичного забезпечення.

Переваги англомовної магістерської програми «Управління інформаційними ресурсами обліку»

 • залучення провідних викладачів, які мають досвід викладання у зарубіжних навчальних закладах;
 • проведення інтерактивних лекцій та тренінгів за участю сертифікованих фахівців-практиків з корпорацій – розробників програмного забезпечення бухгалтерського обліку;
 • безкоштовне вивчення «1С: Підприємство», «Галактика ERP», «Парус підприємство»; «М.E.Doc IS», «ІС-ПРО», «Фінанси без проблем»;
  отримання 8 сертифікатів міжнародного зразка;
 • формування практичних компетенцій під час проходження практики в провідних вітчизняних і міжнародних компаніях з можливістю подальшого працевлаштування.

По закінченню англомовної магістерської програми «Управління інформаційними ресурсами обліку» студенти отримають диплом магістра за спеціальністю «Облік і оподаткування».
Англомовна магістерська програма «Управління інформаційними ресурсами обліку» передбачає засвоєння студентами таких дисциплін:

 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Глобальна економіка
 • Економічна безпека національного господарства
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Інформаційні технології управлінської звітності*
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Методологія наукових досліджень в обліку
 • Моделювання облікового забезпечення управлінських рішень*
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація і методика аудиту
 • Основи прийняття рішень та проектного менеджменту*
 • Соціальна відповідальність особистості
 • Стратегічне управління*
 • Сучасні економічні теорії*
 • Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті*
 • Фінансовий аналіз

* – вибіркові дисципліни