Грищук Віктор Леонідович – в.о. завідувача кафедри  правоохоронної діяльності

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Спортивне звання: майстер спорту з хортингу

Громадська активність: Член Президії Національної федерації бойового хортингу України

Учасник бойових дій

У 2007 р. закінчив Національний Університет ДПС України за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, на тему «Правовий статус органів, що контролюють сплату податків та зборів в Україні».

Сфера наукових інтересів:  Інноваційні методи організації професійної підготовки в правоохоронних органах України.

Наукова діяльність: автор та співавтор понад 10 наукових праць; 2 навчальних посібників (у співавторстві): «Основи тактичної підготовки працівників правоохоронних органів», «Основи кінології» (2019);  має 6 авторських свідоцтв.

Підвищення кваліфікації:

 1. 2019 р. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (Академія фінансового моніторингу, свідоцтво про підвищення кваліфікації ДЗ№33695210/000048-19).
 2. 2020 р. Психолого-педагогічна та соціально-гуманітарна підготовка майстра виробничого навчання (Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 35830447/735-20).
 3. 2021 р. «Академічна доброчесність» (Американські Ради з міжнародної освіти ACTP /ACCELS, онлайн-курс Prometheus).

Участь у майстер класі, тренінгу(тощо): 

1). 2018 р. Майстер клас Управління  активних заходів ДФС України на тему: «Тактична медицина».

2). 2019 р. Майстер клас  віце-президента Федерації військово-спортивного хортингу К. Ульянова на тему: «Броньований Розум» (захист від удару ножа). 

3). 2019 р. Майстер клас з видатним українським спортсменом професійним боксером, заслуженим майстром спорту України з боксу Денисом Берінчиком. 

4). 2019 р. Майстер клас з ГО “Сivil Safety” на тему: «Тактика поведінки з вогнепальною зброєю».

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна функціональна підготовка», «Використання спеціальних засобів у правоохоронній діяльності», «Особиста безпека працівників правоохоронних органів».

Профіль у Google Академії:

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=WlyOaPYAAAAJ&hl=ru

ORCID ІD: https:// orcid.org / 0000-0003-4621-4058

Контакти: кабінет – 605 корпус F, тел. 17-29, е-mail: v.l.grishchuk@gmail.com

 

Чмелюк Василь Васильович – професор кафедри  правоохоронної діяльності

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Учасник бойових дій

 У 2003 році закінчив Академію державної податкової служби України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», та здобув кваліфікацію юриста.

У 2015 році закінчив Національну академію державного управління при президентові України, отримав кваліфікацію магістра з державного управління.

У 2019 році завершив навчання в Університеті державної фіскальної служби України за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування» за освітньо-професійною програмою підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) «Судово-економічна експертиза у фінансових розслідуваннях».

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, на тему «Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності місцевих органів виконавчої влади».

Сфера наукових інтересів:  економічна безпека, корпоративна безпека, військово-патріотичне виховання.

Наукова діяльність:  Автор 44 наукових та навчально-методичних праць, з них 12 у співавторстві; в т.ч. однієї колективної монографії «Сутність процесуальної форми діяльності суб’єктів захисту економічних інтересів держави» (2020); 7 навчальних посібників (у співавторстві): «Основи тактичної підготовки працівників правоохоронних органів» (2019), «Основи кінології» (2019), «Основи тактичної медицини» (2019), «Протидія правопорушенням у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів» (2019), «Правові аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки держави у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів» (2019), «Митне право» (2020); «Оперативно-розшукова діяльність» (2019), 12 статей у фахових виданнях; однієї статті, що індексується в Scopus; брав участь у 33 міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях.  

Підвищення кваліфікації та стажування: 

 1. 2019 р. Програма спеціаліста з розслідування шахрайства (Академія економічної злочинності, сертифікат про підвищення кваліфікації  К-2485/15, Поліція, Лондон Сіті, Велика Британія).
 2. 2019 р. Правові аспекти регуляторної політики Європейського Союзу; Робота з наукометричними базами; Правове регулювання оподаткування в ЄС; Правове забезпечення податкової політики в умовах європейської інтеграції України; Корективний фонетичний  експрес-курс іноземної мови; Практична граматика іноземної мови; Практичний курс з іноземної мови. Рівень володіння англійської мови відповідає В2. (Університет державної фіскальної служби України, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 40233365/249-19).
 3. 2019 р. Міжнародні стандарти захисту прав людини. (Варненський вільний університет ім. Чорноризця Хороброго, сертифікат післядипломного стажування № С-9643, Болгарія ).
 4. 2019 р. «Використання інформаційних технологій в розслідуваннях фінансових злочинів. Міжнародне співробітництво» (Академія правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан, номер реєстрації УМС -21-1940).

Навчальні дисципліни, що викладає: «Використання спеціальних засобів у правоохоронній діяльності», «Правовий режим державної таємниці».

Профіль у Google Академії:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=GIqC-DgAAAAJ&hl=uk

Контакти: кабінет – 609 корпус F, тел. 17-29, е-mail:vvvchmel@gmail.com

Параниця Сергій Павлович – професор кафедри  правоохоронної діяльності

Наукова ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Учасник бойових дій

У 2002 році закінчив Академію ДПС України за спеціальністю «Правознавство».

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», на тему: «Адміністративно-правові засади обігу зброї та пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів споряджених гумовими снарядами».

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

Сфера наукових інтересів: Право

Наукова діяльність: автор понад 20 наукових праць; 10 одноосібних фахових статей; співавтор навчального посібника (у співавторстві) «Зброя та безпека працівника податкової міліції» (2012), колективної монографії «Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування»  (2016); 1 статті у виданні Scopus, має 7 авторських свідоцтв.

Підвищення кваліфікації:

 1. 2016 р. «Право» Освітня європейська інтеграція, традиційні та інноваційні технології навчання. (Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ147157).
 2. 2018 р. Технологія розробки дистанційного курс. Сучасні освітні технології. (Університет ДФС України, свідоцтво про підвищення кваліфікації  СС40233365/178-18
 3. 2019 р. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (Академія фінансового моніторингу, свідоцтво про підвищення кваліфікації ДЗ№33695210/000062-19).
 4. 2020 р. Методика проведення уроків виробничого навчання з використанням ІКТ (Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 35830447/736-20).
 5. 2021 р. «Академічна доброчесність» (Американські Ради з міжнародної освіти ACTP /ACCELS, онлайн-курс Prometheus)
 6. 2021 р. «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» (Американські Ради з міжнародної освіти ACTP /ACCELS, онлайн-курс Prometheus).
 7. 2021 р. «Цифрові інструменти google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (ТОВ Академія цифрового розвитку, сертифікат №17GW-135).
 8. 2021 р. «Фінансовий моніторинг 2021» . (Державна служба фінансового моніторингу України, координатор проєктів ОБСЄ в Україні).

Участь у майстер класі, тренінгу(тощо): 

 17.10.2019 р. Майстер клас з ГО “Сivil Safety” на тему: «Тактика поведінки з вогнепальною зброєю»

Навчальні дисципліни, що викладає: «Основи вогневої підготовки», «Вогнева підготовка»,  «Основи організації служби в правоохоронних органах України».

Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ADLhL1wAAAAJ&hl=uk 

ORCID ІD: https://orcid.org/0000-0001-7907-1220

Scopus Author ID: 57211219185

Контакти: кабінет – 607 корпус F, тел. 17-29, е-mail:paranytsya@ukr.net

Єрьоменко Едуард Анатолійович – професор кафедри  правоохоронної діяльності

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Почесне звання: Заслужений працівник фізичної культури і спорту України

Спортивне звання: майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений тренер України, суддя міжнародної категорії.

Громадська активність: президент Національної федерації бойового хортингу України, голова Союзу ветеранів війни та Збройних Сил України,  Член науково-методичної комісії з фізичної культури МОН

Учасник бойових дій 

У 1990 році закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту за спеціальністю «Фізична культура».

У 2010 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченко за спеціальністю «Правознавство».

У 2009 році закінчив Міжгалузеву Академію Управління м. Київ за спеціальністю «Облік та аудит».

У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – Теорія і методика виховання, на тему: «Виховання наполегливості у школярів 6–7 років у процесі занять хортингом», на даний час готується до захисту докторської дисертації на тему: «Теоретико-методичні засади виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять бойовим хортингом».

Сфера наукових інтересів: фізичне виховання, спорт, професійна підготовка.

Наукова діяльність: автор понад 60 наукових праць;  4 навчально-методичних посібників: «Хортинг – національний вид спорту» (2014), «Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативний модуль «Хортинг» (профільний рівень, 10-11 класи)» (2019), «Навчальна програма гуртка, курсу за вибором з оздоровчого хортингу для 10-11 класів» (2019), «Хортинг у закладах вищої освіти» (2019); в т.ч. одноосібної монографії  «Формування цінностей здорового життя учнівської молоді засобами хортингу» (2019); автор  статті у виданні Scopus, має 8 авторських свідоцтв.

Підвищення кваліфікації:

2018 р. Технологія розробки дистанційного курс. Сучасні освітні технології. (Університет ДФС України, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС40233365/160-18).

2019 р. Підвищення кваліфікації, міжнародний курс для європейського освітнього проекту «Інноваційні методи та технології»  (Польща).

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна функціональна підготовка», «Спеціальна техніка»,  «Основи вогневої підготовки», «Вогнева підготовка», «Основи організації служби в правоохоронних органах», «Тактика поведінки з вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях».

Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hwp1rNsAAAAJ&hl=ru

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8162-7539 

Scopus Author ID: 57218348627

Web of Science Researcher ID: AAQ-1362-2021

Контакти: кабінет – 101А корпус F, тел. 13-34, е-mail: world.horting@gmail.com

Колос Микола Анатолійович – доцент кафедри  правоохоронної діяльності

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Вчене звання: доцент 

Почесне спортивне звання: «Заслужений тренер України»

Спортивне звання: майстер спорту

У 1996 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання».

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» (24.00.02), на тему «Корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату студентів у процесі фізичного виховання».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичного виховання і спорту.

У 2016 році присвоєно почесне спортивне звання «Заслужений тренер України».

Сфера наукових інтересів: фізичне виховання, функціональна фізична підготовка.

Наукова діяльність: Автор та співавтор 52 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. однієї монографії «Современные информационные технологии в физическом воспитании детей, подростков и студенческой молодежи» (2011), одного навчально-методичного посібника (у співавторстві) «Самостійна робота студентів як одна із форм впливу функціональної, фізичної та психологічної підготовленості» (2016), 9 наукових статей в журналах,  що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science, має 3 авторських свідоцтва. 

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. 2015 р. «Новітні Інноваційні технології у вищій школі спорту» (Полтавський університет економіки і торгівлі, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 134462). 
 2. 2016 р. Підвищення кваліфікації у сфері інноваційних методів в освіті (Республіка Словаччина). 
 3. 2021р. «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle + Анкета». Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти (Республіка Польща).
 4. 2021 р. «Академічна доброчесність» (Американські Ради з міжнародної освіти ACTP /ACCELS, онлайн-курс Prometheus).
 5. 2021 р. Підвищення кваліфікації «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» (Американські Ради з міжнародної освіти ACTP /ACCELS, онлайн-курс Prometheus).

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна функціональна підготовка», «Спеціальна фізична підготовка».

Профіль у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4XFWB1EAAAAJ&hl=ru)

ORCID ID: 0000-0001-9988-9935

Scopus: ID 57200175016

Web of Science Researcher ID: AAE-2386-2019

Контакти: кабінет – 611 корпус F, е-mail: n.a.colosso@gmail.com

Деркач Оксана Вікторівна – заступник завідувача кафедри правоохоронної діяльності (на громадських засадах), провідний фахівець.

У 2012 році закінчила Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю «Готельна і ресторанна справа» 

Профіль  у Google Академії: 

https://scholar.google.com/citations?user=YBXINs0AAAAJ&hl=en

Контакти: кабінет – 605 корпус F, тел. 17-29, е-mail: derkach-oksana@ukr.net

Бадьора Сергій Миколайович – доцент кафедри  правоохоронної діяльності

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

У 1995 р. закінчив ДПУ ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Дефектологія».

У 2001 р. закінчив НАВС  за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист.

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  за спеціальністю 13.00.01 – педагогіка, на тему: «Проблеми попередження девіантної поведінки вихованців режимних установ для неповнолітніх в історії вітчизняної педагогіки».

Сфера наукових інтересів: Інноватика у діяльності викладача

Наукова діяльність: Автор та співавтор 30 наукових та навчально-методичних праць, 4 навчальних посібників (у співавторстві): «Основи тактичної підготовки працівників правоохоронних органів» (2019),  «Основи тактичної медицини» (2019), «Охорона праці, та особиста безпека органів внутрішніх справ» (2014), «Охорона праці та попередження травматизму в ОВС» (2008); 2 методичних посібників (у співавторстві): «Методичні рекомендації професійно-педагогічної позааудиторної роботи майбутніх учителів» (2015), «Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян при проведенні спортивних змагань» (2011); науково-практичного посібника (у співавторстві) «Дії працівників міліції при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»  (2008); довідника  «Довідник працівника міліції» (2012); має авторське свідоцтво.

Підвищення кваліфікації:

 1. 2015 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Серія 28 НФ № 2410131 навчальний центр спецпідготовки приватного підприємства «Гал-безпека», кваліфікація 5169 «Охоронник».
 2. 2015 р. Сертифікат про підвищення кваліфікації для правоохоронних органів Департаменту юстиції США (ICITAP).
 3. 2018 р. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (Академія фінансового моніторингу,  свідоцтво про підвищення кваліфікації, свідоцтво про підвищення кваліфікації ДЗ№33695210/000021-18).
 4. 2020 р. Методика проведення уроків виробничого навчання з використанням ІКТ (Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 35830447/733-20).
 5. 2021 р. «Академічна доброчесність» (Американські Ради з міжнародної освіти ACTP /ACCELS, онлайн-курс Prometheus).

Участь у майстер класі, тренінгу(тощо): 

1). 2018 р. Майстер клас Управління  активних заходів ДФС України на тему «Тактична медицина».

2). 2019 р. Майстер клас  віце-президента Федерації військово-спортивного хортингу К. Ульянова на тему: «Броньований Розум» (захист від удару ножа).

3). 2019 р. Майстер клас з ГО “Сivil Safety” на тему: «Тактика поведінки з вогнепальною зброєю».

Навчальні дисципліни, що викладає:  «Спеціальна фізична підготовка», «Спеціальна функціональна підготовка», «Основи тактичної медицини», «Тактична медицина», «Основи вогневої підготовки», «Тактика поведінки з вогнепальною зброєю в нестандартних ситуаціях», «Тактико-спеціальна підготовка». 

Профіль у Google Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8e9wVXcAAAAJ&hl=uk 

ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0003-4377-0411

Контакти: кабінет – 607 корпус F, тел. 17-29, е-mail: baderanavs@gmail.com

Бухтіяров Олексій Анатолійович – доцент кафедри  правоохоронної діяльності

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Спортивне звання: майстер спорту з боротьби дзюдо

Учасник бойових дій

У 2003 р. закінчив Академію ДПС України за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

У 2005 році закінчив НАВС за спеціальністю «Правознавство».

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, на тему: «Правові  засади  фінансування  міліції  з  державного та місцевих бюджетів».

Сфера наукових інтересів: фінансові розслідування, ухилення від сплати податків, спеціальні дисципліни та професійна підготовка.

Наукова діяльність: автор 10 наукових праць, співавтор 2 навчальних посібників

(у співавторстві): «Основи кінології» (2019), «Оперативно-розшукова діяльність (особлива частина), (структурно-логічні схеми)» (2015).

Підвищення кваліфікації: 

 1. 2019 р. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (Академія фінансового моніторингу, свідоцтво про підвищення кваліфікації ДЗ№33695210/000040-19).
 2. 2021 р. «Академічна доброчесність» (Американські Ради з міжнародної освіти ACTP /ACCELS, онлайн-курс Prometheus).

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна техніка», «Тактико-спеціальна підготовка», «Особиста безпека працівників правоохоронних органів».

Профіль у Google Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=aNTNNSsAAAAJ&hl=ru

ORCID ID: https:// orcid.org / 0000-0002-6372-0756

Контакти: кабінет – корпус F 610, телефон 17-29, е-mail: buhtik2882@ukr.net 

Краснова Світлана Павлівна – доцент кафедри  правоохоронної діяльності

Наукова ступінь : кандидат медичних наук

Вчене звання : доцент

У 1992 році закінчила ЛДМУ університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  – «Внутрішні хвороби», на тему: «Синдром підвищеної стомленості у хворих з поєднаною патологією гепатобіліарної та гастродуоденальної зон (клініко-патогенетична характеристика, лікування, реабілітація)».

Сфера наукових інтересів: системний аналіз морфофункціональних перебудов організму людини з синдромом підвищеної стомлюваності.

Наукова діяльність: Автор понад 50 наукових праць, 20  одноосібних фахових статей, співавтор 2 навчальних посібників.

Підвищення кваліфікації :

 1. 2015 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації НУФВСУ і спорту України. Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки. 12СС 0298214 / 0537-15 від 12.04.2015 р.
 2. 2018 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації НУФВСУ. Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки. 12СС 02928433 / 064751-18 від 06.03.2018 р.

Навчальна дисципліна, що викладає : «Основи тактичної медицини», «Тактична медицина».

Контакти : кабінет – 611 корпус F, тел. 17-29,   e-mail: s.krasnova@ukr.net 

Буток Олена Володимирівна – старший викладач кафедри  правоохоронної діяльності

Спортивне звання: майстер спорту з баскетболу

У 1999 році закінчила ХДПУ ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Фізичне виховання».

У 2002 році закінчила ХДПУ ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Правознавство».

Сфера наукових інтересів: професійно-прикладна підготовка в системі правоохоронних органів.

Наукова діяльність: авторка та співавторка 20 наукових праць, навчального посібника (у співавторстві) «Основи тактичної медицини», однієї статті у виданні, що індексується в Web of Science, має 5 авторських свідоцтв.

Підвищення кваліфікації:

 1. 2021 р. «Інноваційні методи навчання» (Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 01597997 00909-2021).
 2. 2021 р. «Академічна доброчесність» (Американські Ради з міжнародної освіти ACTP /ACCELS, онлайн-курс Prometheus).
 3. 2018 р. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (Академія фінансового моніторингу,  свідоцтво про підвищення кваліфікації ДЗ№33695210/000034-18).

Участь у майстер класі, тренінгу(тощо): 

1). Листопад 2018 р. Майстер клас в приватній освітній установі «Центр-А», на тему «Професійні тренінгові рішення в галузі комплексної безпеки».

2). Листопад 2018 р. Майстер клас з Заслуженим майстром спорту України з легкої атлетики Петлюк Тетяною.

3). 2019 р. Майстер клас  віце-президента Федерації військово-спортивного хортингу К. Ульянова на тему: «Броньований Розум» (захист від удару ножа). 

4). 2019 р. Майстер клас з видатним українським спортсменом професійним боксером, заслуженим майстром спорту України з боксу Денисом Берінчиком. 

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна функціональна підготовка».

Профіль у Google Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=6XMkAU4AAAAJ&hl=ru

ORCID ID: https:// orcid.org / 0000-0002-2344-6967

Контакти: кабінет – 611 корпус F, тел. 17-29,  е-mail:butokfpm@gmail.com 

Тішин Андрій Володимирович – старший викладач кафедри  правоохоронної діяльності

Спортивне звання: Президент Ірпінської міської федерації бойового хортингу. Тренер – інструктор з бойового хортингу (5 rang – master). 

Віце – президент федерації військово – прикладного хортингу України. Тренер – інструктор із вогневої та фізичної підготовки

У 2012 році закінчив НАДПСУ, за спеціальністю «Правознавство».

У 2020 році закінчив Університет економіки і права «Крок» за спеціалізацією «Економічна безпека» (Конкурентна розвідка)

Підвищення кваліфікації:

 1. 2018 р. Забезпечення безпеки підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в Україні (Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС04635922/010573-18).
 2. 2019 р. Навчальний центр спецпідготовки, приватне підприємство Гал-Безпека, інструктор з вогневої та фізичної підготовки (свідоцтво про підвищення кваліфікації 19 ДС №136639).
 3. 2019 р. Навчальний центр спецпідготовки, приватне підприємство Гал-Безпека, старший особистий охоронець (свідоцтво про підвищення кваліфікації 19ДС №1366735).
 4. 2020 р. Методика проведення уроків виробничого навчання з використанням ІКТ (Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 35830447/734-20).

Сфера наукових інтересів: професійно-прикладна підготовка. 

Наукова діяльність: автор 5 наукових праць

Участь у майстер класі, тренінгу(тощо): 

1). Броньований розум (К.Ульянов)

2). Гуманітарне розмінування (Ассоціація саперів України)

3). Фехтувальний хортинг (ГО “Сivil Safety”)

Громадська активність: Президент ГО Ірпінської міської федерації бойового хортингу.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна фізична підготовка», «Основи вогневої підготовки».

Профіль у Google Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=hGALxqIAAAAJ 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7344-0996

Контакти: кабінет – 607 корпус F, тел. 17-29,  е-mail: rapan1971@i.ua