Іванишина Ольга Степанівна

Науковий ступінь та вчене звання: к. е. н., доцент 

Посада: В.о. завідувача кафедри податкової політики

Сфера наукових інтересів: адміністрування податків, оподаткування фізичних осіб;

 Наукові видання та методичні матеріали викладача

Навчальні дисципліни, які викладає: Податкова система

Пункти активності відповідно до п.38 Ліцензійних умов

Прокопенко Ірина Адольфівна

Посада : доцент кафедри податкової політики, заступник завідувача кафедри з міжнародних зв'язків та грантів
Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.03 
«Економіка та управління національним господарством»,
тема:«Інвестиційна діяльність нерезидентів в умовах інтеграційних процесів: фіскальний аспект»(2009 р.)
вчене звання : доцент кафедри податків та оподаткування (2011 р.)
Наукові інтереси : податкове стимулювання інвестиційної діяльності нерезидентів 
в умовах інтеграційних процесів, міжнародне оподаткування.
Дисципліни : міжнародне оподаткування, оподаткування суб’єктів господарювання, 
основи оподаткування.
Посилання на профіль викладача у Google Академіїhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=z8BDTw4AAAAJ&hl=ru
Посилання на профіль викладача у ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1606-6816

Пункти активності відповідно до п.38 Ліцензійних умов

Ізмайлов Ярослав Олексійович
Науковий ступінь та вчене звання: д. е. н., професор
Посада: професор кафедри податкової політики,  заступник завідувача кафедри з виховної роботи
Сфера наукових інтересів: оподаткування; бухгалтерський облік та аналіз; глобалізаційні процеси в економіці.
 Наукові видання та методичні матеріали викладача

Навчальні дисципліни: «Основи оподаткування»; «Адміністрування податків і платежів»; «Оподаткування фінансово-кредитних установ»

Посилання на профіль викладача у Google Академії –https://scholar.google.com/citations?hl=ru&oi=ao&user=uumsM48AAAAJ
Посилання на профіль викладача  у ORCID: orcid.org/0000-0003-4853-205X

Персональний сайт: https://sites.google.com/view/izmaylovyaroslav/

Пункти активності відповідно до п.38 Ліцензійних умов

Панура Юлія Василівна

Науковий ступінь та вчене звання: к.е.н., доцент 

Посада: доцент кафедри податкової політики, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Сфера наукових інтересів: теоретичні та практичні аспекти фіскального регулювання економіки

 Наукові видання та методичні матеріали викладача

Навчальні дисципліни, які викладає: теорія фіскального регулювання економіки, організація і методика податкового консультування, оподаткування юридичних осіб

Посилання на профіль викладача у Гугл кадемії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lNJBb_IAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Орсід: https://orcid.org/0000-0003-3571-3513/print

Пункти активності відповідно до п.38 Ліцензійних умов 

Тучак Тетяна Володимирівна
Науковий ступінь та вчене звання: к. е. н., доцент
Посада: доцент кафедри податкової політики, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Сфера наукових інтересів: зарубіжний досвід оподаткування, податкова політика на макро та мікро рівнях
 Наукові видання та методичні матеріали викладача
Навчальні дисципліни, які викладає: Податкова політика підприємства, адміністрування податків і платежів, методологія наукових досліджень в оподаткуванні
Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qbqHIHcAAAAJ&hl=uk&authuser=1
Посилання на профіль викладача  у ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4696-924X

Пункти активності відповідно до п.38 Ліцензійних умов

Швабій Костянтин Іванович
Науковий ступінь та вчене звання: д. е. н., професор
Посада: професор кафедри податкової політики
Сфера наукових інтересів: теорія податків, податкова політика, економічне зростання, соціальний розвиток
 Наукові видання та методичні матеріали викладача
Навчальні дисципліни, які викладає: Податкова система України, Податкова політика держави, Агресивне податкове планування.
Посилання на профіль викладача у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OOAExQkAAAAJ&hl=ru
Посилання на профіль викладача у Орсід: https://orcid.org/0000-0002-4837-391X

Пункти активності відповідно до п.38 Ліцензійних умов 

Андрущенко Володимир Леонідович
Вчене звання: професор, д. е. н.
Посада: професор кафедри податкової політики
 Наукові видання та методичні матеріали викладача
Навчальні дисципліни: «Податкові системи зарубіжних країн» (для бакалаврів); «Наукові засади фіскального адміністрування» (для магістрів)
Посилання на профіль викладача у Google Академіїhttps://scholar.google.com.ua/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=андрущенко+в.л.&btnG
Посилання на профіль викладача  у ORCID: orcid.org/0000-0001-6138-5264

Пункти активності відповідно до п.38 Ліцензійних умов

Лекарь Сергій Іванович

Науковий ступінь та вчене звання:  д. ю. н., доцент
Заслужений економіст України

Посада: професор кафедри податкової політики
 Наукові видання та методичні матеріали викладача
Дисципліни: Податкова політика
Наукові інтереси: Роль податків в економіці держави

Мискіна Оксана Олександрівна

Науковий ступінь та вчене звання: к. е. н., доцент 

Посада: доцент кафедри податкової політики

Сфера наукових інтересів: адміністрування податків

Навчальні дисципліни, які викладає: Податкова система

Скоромцова Тетяна Олександрівна, к.е.н., с.н.с. 

Посада – ст. викладач.

Публікації – автор майже 130 праць наукового та навчально-методичного характеру, в т.ч. є співавтором 10 монографій та 7 навчальних посібників (1- під грифом МОН), 

більше 80 наукових статей у міжнародних та вітчизняних журналах.

Сфера наукових інтересів: податкова та митна політика, податки, новітні технології в адміністрування податків..

Навчальні дисципліни, які викладає : оподаткування ЗЕД; адміністрування податків і платежів; податкові системи зарубіжних країн; основи оподаткування; податкова система..

Посилання на профіль у Гул академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fT4qcA0AAAAJ&hl=uk

Орсід: 0000-0002-2564-7025

Е-mail: askanij@ukr.net

Калита Тетяна Анатоліївна
Науковий ступінь та вчене звання: к. е. н.
Посада: доцент кафедри податкової політики
Інформація: Автор близько 50 праць наукового та навчально-методичного характеру.
Сфера наукових інтересів: фінансове забезпечення інвестиційної діяльністі на засадах державно-приватного партнерства в Україні, соціальні податки
Навчальні дисципліни, які викладає: Податкова система
Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com/citations?user=H4A58ZoAAAAJ&hl=ru

 

Брєхов Сергій Сергійович

Науковий ступінь та вчене звання: к. е. н., доцент

Посада: доцент кафедри податкової політики

Пункти активності Брехова Сергія Сергійовича відповідно до п. 30 Ліцензійних умов

Вдовиченко Артем Миколайович

Вчене звання: кандидат економічних наук

Посада: старший науковий співробітник, доцент кафедри

Пункти активності Вдовиченка Артема Миколайовича відповідно до п. 30 Ліцензійних умов

Забарна Тетяна Анатоліївна

Посада: старший викладач

Яруш Марія Валеріївна
Посада: провідний фахівець
Сфера наукових інтересів: податкова система в умовах інформаціонального суспільства