З 01.04.2019 року  виконання  обов’язків завідувача кафедри ЕК покладено на к.е.н., доцента кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики  та статистики Лаговського Володимира Вікторовича.

У 1992 році закінчив фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. Драгоманова. У 2002 р. – Національну академію ДПС України за спеціальністю «Фінанси». У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Економіко-математичне моделювання ринку праці в освітній сфері України» за спеціальністю 08.00.11 – «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». В Університеті почав працювати з 1994 р., викладав предмети: фізика, загальна фізика, спеціальні розділи фізики, вища математика, математика, теорія ймовірностей, математичне програмування, економетрія. З 2007 р. працював на кафедрі статистики та математичних методів в економіці. З 2008 по 2012 рр. виконував обов’язки заступника завідувача кафедри. На педагогічній ниві працює з 1990 р.

Викладає дисципліни: ризикологія, ЕМММ: оптимізаційні методи та моделі, ЕМММ: економетрика, математичне моделювання підприємницької діяльності, обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, математичні методи в психології, бізнес-аналітика та моделювання, технології збереження та обробки статистичних даних, системний аналіз та моделювання соціально-економічних процесів, аналіз даних за допомогою R, моделі в плануванні та прогнозуванні ЗЕД.

Співавтор навчальних посібників: «Економіко-математичне моделювання» з грифом МОНУ і «Бізнес-аналітика та моделювання»

Сфера наукових інтересів: моделювання та прогнозування розвитку соціально-економічних систем та процесів, функціонування та розвиток ринку праці та ринку освітніх послуг.

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0002-2154-5427

Бібліометрика:https://scholar.google.com.ua/citations?user=j2mfY4cAAAAJ&hl=uk

Дисципліни кафедри:

Управління проектами інформатизації

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

Технологія проектування та адміністрування БД і СД

Сховища даних та оперативний аналіз даних. Технологія OLAP

Сучасні Інтернет-технології

Системи прийняття рішень

Прогнозування соціально-економічних процесів

Навчальний практикум з дисципліни “Економічна кібернетика”

Моделювання економіки

Моделі управління ризиками

Моделі економічної динаміки

Корпоративні інформаційні системи

Комп’ютерний контролінг бізнес-процесів

Інформаційні технології віртуальних підприємств

Інформаційні технології в менеджменті

Інформаційні системи і технології в управлінні

Інформаційні системи в економіці та в діяльності підприємств

Інтелектуальний аналіз даних

Електронний документообіг

Електронний бізнес

Економічна кібернетика

Дослідження операцій

Адміністрування мережевих ресурсів та мережева безпека

Автоматизація звітування в фіскальній службі України

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Навчальні посібники

 1. Антоненко В.М., Мамченко С.Д., Рогушина Ю.В. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями – м. Ірпінь, Видавничо-інформаційний центр УДФСУ – 2016.- С.210.
 2. Антоненко В.М., Мамченко С.Д. Економічна кібернетика: введення в спеціальність – м. Ірпінь, Видавничо-інформаційний центр УДФСУ – 2016.- С.138.
 3. Антоненко В.М., Сьомка Н.К. Практикум з інформаційних систем в економіці – м. Ірпінь, Видавничо-інформаційний центр УДФСУ – 2016.- С.289.
 4. Пацай Б.Д., Сьомка Н.К. Алгоритмізація та програмування – м. Ірпінь, Видавничо-інформаційний центр УДФСУ – 2016.- С.379.
 5. Сьомка Н.К., Філіппова Л.Л. Практикум з Web-програмування – м. Ірпінь, Видавничо-інформаційний центр УДФСУ – 2016. – С.352.
 6. Тарангул Л.Л., Мамченко С.Д., Пацай Б.Д. Основи комп’ютерного моделювання економічної діяльності: Навчальний посібник // Ірпінь: Національний університет ДПС України., 2011. – 272 с. рекомендовано Міністерством освіти і науки (лист № 1/11-8272 від 30.08.10).
 7. Internet для користувача: навчальний посібник / В.М. Антоненко, Б.Д. Пацай, Л.О. Терейковська, І.А. Терейковський. – Ірпінь: НУ ДПС України., 2010. – 246 с.
 8. Мамченко С.Д., Одинець В.А. Економічна інформатика: Практикум: Навч.посіб.- К.:Знання, 2008.- 710с. –(Вища освіта XXI століття). (Рекомендовано МОН).
 9. Антоненко В.М., Мамченко С.Д. Економічна кібернетика: введення в спеціальність // Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2014. – 143 с.
 10. Поденежко О.В., Сьомка Н.К. Збірник завдань до практичних, індивідуальних і самостійних робіт з курсу «Економічна інформатика» (програмування на VBA): Ірпінь: НУДПСУ, 2010р. – 128 с.

Статті в журналах

 1. Alla Grusheva, Lyubov Filippova, Nataliya Koshars’ka, Methods of management competence for mingoffuture economists // Науковий вісник інституту проф. тех. освіти НАПН України – Київ. – 2016. – Випуск № 12. – С.112-116
 2. Filippova L., Svidelskyi R. Research of key approaches to responsive website development and their practical application // Технологический аудит и резервы производства = Технологічний аудит та резерви виробництва : науч. журн. / Полтав. гос. аграр. акад., ЧП “Технолог. центр”. – Харьков, 2016. – С. 31-35
 3. Антоненко В. М., Мамченко С .Д. Стратегічне управління інноваціями знань як джерело конкуренто-спроможності національної економіки // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2013. – №2 – С. 46
 4. Антоненко В. М., Мамченко С. Д. Стратегічне управління інноваціями знань як джерело конкурентоспроможності національної економіки / Антоненко В. М., Мамченко С. Д. // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2012. – №2 – С. 46-51.
 5. Гордей О. Д., Пацай Б. Д. Зубожіння населення України: виклики та загрози для національної економіки // Економічний вісник університету. – Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди». – Випуск 29/1. 2016. – С. 215–222.
 6. Мамченко С. Д., к.т.н., доцент, Математичні методи та моделі у дослідженні та прогнозуванні економічної безпеки регіону: Наука, суспільство, освіта: актуальні питання і перспективи розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 27–28 грудня 2016 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2016. –С. 109-114
 7. Мамченко С. Д., к.т.н., доцент, Модель управління депозитним портфелем домогосподарства: Наука, суспільство, освіта: актуальні питання і перспективи розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 27–28 грудня 2016 р.) / ГО «Інститут іннова- ційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2016. – С. 115-120.
 8. Мамченко С.Д., к.т.н., доцент, Імітаційне моделювання системи управління запасами: Наука, суспільство, освіта: актуальні питання і перспективи розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 27–28 грудня 2016 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2016. – С. 103-108
 9. Пацай Б. Д. Використання BIG DATE в процесі застосування досконалої цінової дискримінації підприємства // Вінницький національний аграрний університет – Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 2. 2013. – С. 22-32.
 10. Пацай Б. Д. Передумови розвитку хмарних обчислень в Україні // Економічний вісник університету. – Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”. – Випуск 20/4. 2013. – С. 56-61.
 11. Пацай Б. Д. Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств // Фінанси України. – 2008. – Т. 153, № 8.– С. 82–89.
 12. Пацай Б. Д., Філіппова Л. Л. Моніторинг соціально-економічних процесів для прийняття управлінських рішень із використанням великих даних // Економічний вісник університету. – 2015. – Вип. 26(1). – С. 80-86.
 13. Філіппова Л. Л. Професійна мобільність викладача як чинник професійної успішності // Молодь і ринок № 3 (134), 2016. – С. 43-46

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Олімпіада з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбетнє»

Традиційно викладачі кафедри сучасних європейських мов 30 листопада 2019 року провели Олімпіаду з англійської мови для абітурієнтів «Крок у майбутнє», яка дуже гармонійно влилася в програму «Дня відкритих дверей» університету загалом. Проведення олімпіади  завершило низку різноманітних заходів в рамках декади кафедри. Метою олімпіади було: визначення рівня знань з англійської мови у майбутніх вступників, ознайомлення потенційних […]

Студенти-консультанти НПЛ «Юридичної клініки» провели лекцію школярам на тему: «Свідоме жорстоке ставлення підлітків до своїх одноліток під назвою Булінг та Кібербулінг»

3 грудня 2019 року студенти-консультанти НПЛ «Юридичної клініки» Університету державної фіскальної служби України Береженна Ольга та Кулаківська Тетяна під керівництвом викладачів відвідали Ірпінську спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради Київської області, в якій провели лекцію школярам 5 Г класу на тему: «Свідоме жорстоке […]

Проводитиметься науково-практичний круглий стіл “Актуальні проблеми оподаткування адвокатів та нотаріусів”

“Шановні колеги! В рамках Податкового Конгресу (12.12.2019 р.), на кафедрі цивільного права та процесу ННІ права проводитиметься науково-практичний круглий стіл “Актуальні проблеми оподаткування адвокатів та нотаріусів”. Очікуємо Вас 12.12.2019 р. о 14.30 в ауд. Е 401 (ННІ права).”

Відбувся круглий стіл «Культура спілкування в нових реаліях інформаційно-комунікаційного середовища»

«Заговори, щоб я тебе побачив…» Сократ           5 грудня 2019 року кафедрою журналістики, української словесності та культури було проведено засідання за круглим столом «КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ В НОВИХ РЕАЛІЯХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА». Тема дослідження є надзвичайно важливою, оскільки ефективна комунікація, професійна культура особистості залежать, насамперед, від того, наскільки майстерно комунікатор володіє засобами спілкування. У ході роботи […]
Всі новини та анонси

12 грудня запрошуємо фіналістів конкурсу «Updating tax service» до нагородження!

  Доброго дня. Шановні учасники конкурсу «Updating tax service», запрошуємо всіх на Податковий конгрес 12.12.2019 року за адресою: Київська обл., м.Ірпінь, вул.Університетська,31 Конференцкомплекс з 10.00 до 16.00 в рамках якого відбудеться представлення робіт фіналістів з 13.00 до 14.00. Всі учасники конкурсу будуть нагороджені подяками ректора УДФСУ, фіналісти – грошовими подарунками від Благодійного фонду «Майбутнє країни». […]

12 грудня в УДФСУ відбудеться Перший податковий конгрес

12 грудня в Університеті державної фіскальної служби відбудеться Перший податковий конгрес “Управління публічними фінансами  та проблеми забезпечення національної економічної безпеки”. Співорганізаторами заходу є: Міністерство фінансів України, Державна фіскальною служба України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України та міжнародні організації. Участь у Конгресі візьмуть представники Міністерства фінансів України, Державної фіскальної, податкової та митної служб України, […]

Відбудеться засідання Науково-методичної ради Університету

    Чергове засідання Науково-методичної ради Університету   відбудеться   11.12.2019    об  14-00,  конференц-комплекс

Відбудеться II тур виборів Студентського ректора

    06 грудня 2019 року о 16:00 в актовій залі Університету відбудеться II тур виборів на посаду Студентський ректор. ! На вибори мають бути делеговані по 2 представники від кожної групи усіх Навчально-наукових інститутів та Факультету Університету. Якщо тобі не байдужа доля студентського самоврядування, цікаво, хто ж отримає довгоочікувану перемогу, тоді не пропусти! Приходь […]