Фізичне культура і спорт: тренер з виду спорту (бакалавр)

Фізичне культура і спорт (магістр)

Фізичне культура і спорт: тренер з виду спорту (бакалавр)

Роб_прогр_ 3 модуля БЖД_2017

Роб_прогр_Діл_укр_мова_2017

Роб_прогр_Загальна_психологiя_2019

Прогр_Філософія_2018

Роб_ прогр_ Іноз_ мова_2019

Роб_прогр_Культ_укр_народу_2017

Роб_прогр_Історія_педагогіки_2017

Роб_прогр_Педагогiка_2019

Роб_прогр_СІТ_2019

Роб_прогр_Істор_Укр_європ_вимір_2018

Роб_прогр_Фізіологія_людини

Роб. прогр. Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту

Роб.прогр.ТМ фізичного виховання 2017

Роб_прогр_Біомеханіка

Роб. прог. навч дисц Теор і_метод виклад_легкої атлетики

Роб_прогр_Гімнастика_Атлетизм

Роб_прогр_Масаж_загальний

Роб_прогр_Морфофунк_та_метабол_осн_фіз_вих_і_спорту

Роб_прогр. Органiзфцiя_i_управлiння в_сферi фіз культ і спорту 20-21

Роб_прогр_Організ_і_метод_туризму

Роб_прогр_Осн_наук_досліджень

Роб_прогр_Олімп_та_профес_спорт

Роб_прогр_Психологія_фізич_вих_і_спорту 20-21 (1)

Роб_прогр_Теор і метод_оздор_фіз_культ_та_мас_спорту_20-21

Роб_прогр_Спорт_педагог_удосконалення

Роб_прогр_Теор_і_метод_викл_одноборств

Роб_прогр_Теор_і_метод_викл_плавання

Роб_прогр_Фіз_реабілітація

Роб_прогр_Теор_і_метод_викл_оздоровч_фітнесу

Роб_прогр_Теор_і_метод_викл_спор_та_рухл_ігор

Роб_прогр_Анатомія_


Робочі програми 2020

Роб_прогр_Іноземна_ мова за проф.спрям_2020

Роб_прогр_Педагогiка_2020

Роб_прогр_Інформ_сист_і_технології_ 2020

Роб_прогр_Історія_Укр_європ_вимір_2020

Роб_прогр_Податкова_система_2020

Роб_прогр_Загальна_ психологія_2020

Роб_прогр_Правознавство_2020

Роб_прогр_Правові_основи_фіз_культ_і_спорту_2020

Роб_прогр_Спортивнi_і_рухливi_ iгри 20-21

Роб_прогр_Психологія_фізич_вих_і_спорту 20-21

Роб_прогр_Спортивна_ медицина_20-21 р.

Роб_прогр_Структура_ фіз. п-ки_ в сис-мі_ військових_ формувань_20-21

Роб_прогр_Теор_метод_основи_нац_видів_єдиноборств

Роб_прогр_Теор і метод_оздор_фіз_культ_та_мас_спорту

Роб_прогр_Філософія_2020

Роб_прогр_ Анатомія_20-21

Навчальна_(ознайомча)_практика

Прогр_Пелагогічна_практика

Роб. прог. Технол_рекреац_оздоровч_діяльн_20-21

Роб_прогр._Органiзфцiя_i_управлiння_в_сферi_ФКі спорту_ 2020

Роб_ прогр_ Легка_ атлетика_20-21

Прогр_виробн_(тренерськап)_практика

Роб_прогр_ ОНД, спортивної метрології вимірювань 20-21

Роб_прогр_ Фізіологія_ людини_(заг_спорту і рухової_активності_вікова)20-21_

Роб_прогр_Систама_ спортивної _підготовки_20-21

Роб_прогр_ Олім_та_профес_спорт 20-21

Роб_прогр_Безпека_ життєдіяльності_2020

Роб_прогр_Біохімія_2020-2021

Роб_прогр_Гiмнастика_ 20-21

Роб_прогр_Біомеханіка 20-21

Роб_прогр_Державні_ фінанси_2020

Роб_прогр_Ділова_ укр_ мова_2020

Роб_прогр_Гігієна_20-21

Роб_ прогр_Теорія_і_методика_фізичного виховання_20-21

Фізичне культура і спорт (магістр)

Робочі програми 2019

Роб_прог_ Рекр_ та_реаб_у_ фіз_культ_і_спорті_2019

Роб_прог_Інф-анал_роб_у_сфері_фіз_культ_і_спорту_2019

Роб_прог_ Метод_підг_трен_з_обр_виду_спорту_2019

Роб_прог_Матем_стат_2019

Роб прог Олімп та паралімп спорт 2019

Роб прог_Пед_осв процесу 2019

Роб прог Психол_осв процесу 2019

Роб_прог_Спорт_ право_2019

Роб_прог Теор_та_метод викл_фіз_вих_у_закл_вищої освіти 2019

Роб_прог_Філософ освіти 2019


Робочі програми 2020

Роб_прогр_Організ_і_провед_спорт_масов_заходів_2020

Роб_прогр_навч_дисципл_Організ_і_провед_спорт-масов_заходів_(за_білінгвальною_методикою)

Програма переддипломної практики 

Роб_прогр_ Пед_ осв_ процесу_2020

Робочі програми 2021

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи 21-22

Роб. прогр. Педагогіка освітнього процесу 017 21-22

Роб. прогр. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту 21-22

Роб. прогр. Організація і проведення спортивно-масових заходів (за білінгвальною методикою)21-22

програма переддипломної практики 21-22

Роб.прогр. Cпортивне право 21-22

Роб. прогр.Теоріяі і методика викладання фізичного виховання у закладах вищої освіти 21-22

Роб.прогр. Методика і організація наукових досліджень 21-22

Роб.прогр. Реакреаційно-оздоровча фізична культура різних груп населення 21-22

Роб.прогр. Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою 21-22

Роб.прогр.Сучасні технології управління та організації спортивної підготовки 21-22

Фізичне культура і спорт: тренер з виду спорту (бакалавр)

Роб_прогр_Соцiологiя_017_2019

Роб. прогр. Сучас_іннов_техн_профіл_профес_захворюв 2019

Роб_прогр_Сучасні_оздоровчі_системи

Роб_прогр_Реліг_знав_2019

Роб_прогр_Спорт_педагог_інформ_2019

Роб_прогр_Теор_і_метод_викл_настільн_тенісу_2019

Роб_прогр_Теор_і_метод_викл_оздоровч_туризму_2019

Роб_прогр_Теор_і_метод_викл_хортингу

Роб_прогр_Теор_і_метод_здоров_2019

Роб_прогр_Технол. рекреац оздоровч. діяльн в туризмі_2019

Роб_прогр_Технол_рекреац_оздоровч_діяльн_в_хортингу

Роб-прогр_Метод_вих_роботи

Роб_прогр_Фармакол_в_фіз_вих_і_спорті_2019

Навч_прогр_виробн_практ_2019

Навч_прогр_Педагог_практ_2019

Роб_прогр_Культ_діл_спілкув_фізкульт_2019

Роб_прогр_Етика_і_естет_2019

Роб_прогр_Вікова_фізіол_2019

Роб_прогр_Адапт_та_функц_резер_спорт_2019

Роб_ прогр_Ділова_іноз_мова_2019

Роб_прогр_Культурол_2019

Роб_прогр_Лог_2019

Роб_прогр_Оздоров_туризм_2019

Роб_прогр_Метод_викл_обран_виду_спорту_2019

Роб_прогр_Основ_економ_теор_2019

Роб_прогр_Осн_лікувал_фіз_культ_у_спец_мед_групах

Роб_прогр_Підвищ_спорт_майстер_в_хортингу_2019

Роб_прогр_Підвищ_спорт_майстер_в_туризмі_2019

Роб_прогр_Правознавство_псих_2019

Фізичне культура і спорт (магістр)

Роб_прог_Менедж_у_фіз_культ_і_спорті_2019

Роб_прогр_Атлетизм_та_метод_навчання_2019

Роб_прогр Психофізіолог аспек в фітнесі та рекреації 2019

Роб_прогр_Організ_ провед_змаг_з_вид_спорту_2019

Роб_прогр_Організ_і_провед_спорт-мас_ заходів_2019

Роб_прогр Організ_спец фіз підгот у правоохор_органах 2019

Роб_прогр_Практ_наук_діловог_ спілкув_ін_мов_2020

Роб_прогр_Сучас_оздоров_та_фітнес-технології_2019

Роб_прогр_Теор_і_метод_дитячо-юнацьк_спорту_2019

Роб_прогр_ Профес_діяльн_у_систем_ фітнес-клубів_ 2019

Роб прогр_Організ фіз_підгот у Збройних_силах_Укр 2019

Роб_прогр_Комунікат_процеси_в_навч_2019

Роб прогр_Харчув_та_ергоген зас у_фізичн_культ_і_спорті 2019

Силабус Маркет у_фіз_культ_і_спорті_2019

Робочі програми 2021

Роб_прогр_Теорія _і_ методика_ дитячо_ юнацького_спорту_2021

Роб_прогр_Харчування_та_ ергогенні_ засоби_ у_ фізичній_ культурі_ і_ спорті_2021

Роб_прогр_Інформаційно_аналітична_роб_у_сфері_фіз_культ_і_спорту_2021

Роб_прогр_Інклюзивне_ фізичне_виховання_ у_ закладах_ освіти_2021

Роб_прогр_Атлетизм_та_метод_виклад_2021

Роб_ прогр_ Сучасні_ оздоровчі_ та_ фітнес_технології_ 2021

Роб_прогр_Система_олімп_адапт_спорту_2021

Стейкхолдери

Рецензія-відгук Київського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України

Рецензія-відгук Київського обласного центру фізичного здоров`я населення

Рецензія-відгук Українська федерація хортингу

Рецензія-відгук Федерація бойового самбо України

Витяг із засідання кафедри зі стейкхолдерами

Відгук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Відгук Житомирського державногоу ніверситетиу імені І.Франка

Відгук Чернігівського національного університету Чернівгівський колегіум ім. Т.Г.Шевченка

Відгук Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Рецензія-відгук Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Рецензія-відгук Харківської державної академії фізичної культури

Рецензія-відгук Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Рецензія-відгук Сумського державного університету

Угоди про співпрацю зі стейкхолдерами

Догові про співпрацю Дрогобицький державний педагогічний університет ім.Івана Франка

Договір про співпрацю Харківська державна академія фізичної культури

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]

Відбулося засідання Науково-методичної ради Університету

21 жовтня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. Відповідно до порядку денного розглянуті питання організації освітнього процесу та реалізації освітніх програм в Університеті, а саме: про результати  вступних випробувань випускників бакалаврату при вступі в магістратуру за технологією ЗНО доповіли заступники директорів ННІ/Факультету, результати анкетування “Освітнє середовище Університету державної фіскальної служби України”  представила Начальник Навчально-методичного […]
Всі новини та анонси

Увага! Стажування молоді!

    З 22 жовтня 2021 року Державна служба якості освіти у м.Києві (далі – управління Служби)  проводить стажування молоді, яка не перебуває на посадах державної служби, щоб ознайомити зі специфікою державної служби та сформувати вмотивований кадровий резерв; ознайомити з діяльністю управління Служби активних та ініціативних молодих людей, які цікавляться державною службою. Ми пропонуємо стажування […]

У Податковому університеті відбудеться II Міжнародний податковий конгрес

Податковий університет запрошує представників законодавчої та виконавчої влади, судових органів, бізнесу, громадських організацій, експертів галузі, науковців та молодих вчених взяти участь у ІІ Міжнародному податковому конгресі, який відбудеться 26 листопада 2021 року. Мета Конгресу: відкрита комунікація між фахівцями у сфері публічних фінансів, оподаткування та новим поколінням інтелектуальної та ділової еліти країни, зміцнення економічного патріотизму, формування […]

Увага! Конкурс на логотип Державного інституту сімейної та молодіжної політики

  Державний інститут сімейної та молодіжної політики запрошує студентів Податкового університету та зацікавлену молодь взяти участь у розробці логотипу (емблему)  Інституту. Конкурс проводиться у два етапи: І етап – до 30 листопада 2021 року; ІІ етап – до 30 грудня 2021 року. Для участі у І етапі Конкурсу необхідно надіслати заявку за формою https://cutt.ly/lRhg3vy до 30 листопада […]

Дбаючи про ваше здоров’я в Податковому університеті продовжується кампанія з вакцинації

    Запрошуємо усіх співробітників, студентів та членів їх родин на безкоштовну вакцинацію від Covid-19. Вакцинація відбуватиметься 20 жовтня у Медичному центрі Університету ДФС України (вул. Північна, 48) з 9:00 до 16:00 години. Доступні вакцини: – Pfizer; – CoronaVac. Попередній запис на вакцинацію здійснюється за телефоном +380963887939 90 (Марина Кітченко) Пам’ятайте, що на сьогодні вакцинація […]