Відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Управління процесами у сфері банківського бізнесу»

Відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Управління процесами у сфері банківського бізнесу»

21.05.2021 в УДФСУ на кафедрі банківської справи та фінансового моніторингу відбулося обговорення освітньо-професійної програми   «Управління процесами у сфері банківського бізнесу» та проект нової редакції освітньо-професійної програми «Управління процесами у сфері банківського бізнесу» вступ 2021.

Зустріч було проведено на базі платформи «ZOOM», що дозволило ефективно попрацювати та обговорити проблемні аспекти, спрямовані на удосконалення освітніх послуг та внутрішнє забезпечення якості вищої освіти, для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Модератором заходу виступила гарант даної освітньо-професійної програми (ОПП) д.е.н., професор  Олена Береславська, а участь в обговоренні прийняли здобувачі вищої освіти, професорсько-викладацький склад кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, роботодавці та інші стейкхолдери, залучені до розгляду ОПП. Завданням цієї зустрічі було отримати оцінку ОПП та пропозиції щодо її удосконалення.

Гарант програми О. Береславська, презентуючи освітньо-професійну программу «Управління процесами у сфері банківського бізнесу» та проект нової редакції освітньо-професійної програми  вступ 2021 року, надала загальну інформацію про програми, охарактеризувала мету, предметну область, фокус програм, можливості майбутніх випускників до працевлаштування та подальшого навчання. Особливу увагу було приділено аналізу програмних, загальних і спеціальних компетенцій та програмних результатів навчання.

Загалом стейкхолдери позитивно оцінили даний захід та представлену освітньо-професійну програму, а також зауважили, що доцільною є подальша співпраця як в обговоренні освітніх програм, так і їхній практичній реалізації.

Проектна група і колектив кафедри почули та взяли до уваги дуже багато цікавих порад, рекомендацій, пропозицій, які є конструктивними і спрямовані на удосконалення освітньо-професійньої програми та відповідно покращення підготовки майбутніх магістрів.

Дякуємо учасникам заходу за активну участь та виділений час. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *