ШАНОВНІ УЧАСНИКИ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ, РОБОТОДАВЦІ, СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ВИПУСКНИКИ, ЗДОБУВАЧІ!!!

Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України прагне до системного покращення освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Правове регулювання публічних та приватних відносин” галузі знань 08 “Право” спеціальності 081 “Право”. Просимо вас долучитися до обговорення ПРОЄКУ вказаної освітньої програми, що знаходиться у рубриці “Проекти освітніх програм”.

Ми будемо щиро вдячні за ваші пропозиції до покращення даної освітньої програми, які просимо надсилати гаранту освітньої програми Глух Марині Василівні на електронну пошту marina_gluh@ukr.net. Всі пропозиції будуть опрацьовані та враховані при затвердженні освітньої програми “Правове регулювання публічних та приватних відносин”. 

Дякуємо за співпрацю!

Обов'язкові дисципліни 2020

Інформаційні системи і технології в юридичній практиці

Економічна теорія

Господарське право України

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Ділова українська мова

Інформаційне право

Безпека життєдіяльності

Адміністративне процесуальне право України

Цивільне право України (особлива частина)

Цивільне процесуальне право України

Адміністративне право України

Цивільне право України (загальна частина)

Фінансове право України

Філософія

Фізичне виховання

Судові та правоохоронні органи

Трудове право України

Риторика

Римське приватне право

Теорія держави і права

Право ЄС

Міжнародний захист прав людини

Міжнародне публічне право

Міжнародне приватне право

Митне право України

Податкове право України

Логіка

Кримінально-правова характеристика корупції

Кримінальне процесуальне право України

Кримінальне право України (особлива частина)

Кримінальне право України (загальна частина)

Конституційне та муніципальне право України

Історія держави і права України

Історія держави і прав зарубіжних країн

Юридична психологія

Вибіркові дисципліни 2020

Доказування у кримінальному провадженні

Криміналістика

Практикум зі складання кримінальних процесуальних документів

Процесуальний порядок та тактика проведення С(Р)Д

Судоустрiй_в_Україні

Судова_медицина_і_психіатрія

Міжнародні стандарти соціального забезпечення

Міжнародно-правові стандарти у сфері праці

Земельне право

Екологічне право

Правове забезпечення кадрової роботи

Правове регулювання надання соціальних послуг

Iнвестицiйне_право

Аграрне_право

Господарське_процесуальне_право

Конкурентне_право

Корпоративне_право

Правове_регулювання_зовнiшн_оекономiчноi_дiял_ностi

Правове_регулювання_публiчних_закупiвель

Правове_регулювання_цiнних_паперiв

Торгове_право

Правові основи здійснення фінансового контролю та державного аудиту

Правове регулювання місцевих фінансів

Інформаційна безпека

ІТ-право

Нотаріат України

Основи юридичної клінічної практики

Сімейне право

Авторське право

Альтернативні способи захисту суб’єктивних прав

Житлове право

Медичне право

Патентне право

Валютне право

Право інтелектуальної власності

Правова інформатика

Юридичний податковий консалтинг

Банківське право

Процесуальне супроводження податкових перевірок

Митне право ЄС

Податкове право ЄС

Порівняльне трудове право країн-членів ЄС

Право зовнішних зносин ЄС

Європейський захист прав людини

Захист прав людини в ЄСПЛ

Міжнародне економічне право

Міжнародне податкове право

Міжнародне приватне право

Міжнародне регулювання приватноправових відносин

Право міжнародних організацій

Латинська мова

Виконавче провадження

Аналіз господарської діяльності

Медіація у податковому праві

Правовий режим державної таємниці

Сучасні психотехнології в професійній діяльності працівників

Соціально-психологічний тренінг

Право соціального забезпечення

Психологія управління

Режим секретності

Соціологія

Соціологія кар`єри

Управління персоналом

Облік і звітність в оподаткуванні

Професійна етика

Податковий менеджмент

Злочинність в Україні та теоретичні основи її запобігання

Кримінально-виконавче право

Трудові спори

Теоретичні основи кваліфікації злочинів

Законодавче забезпечення кваліфікації злочинів у судово-слідчій діяльності

Сучасні проблеми глобалізованого суспільства

Правове регулювання діяльності податкового адвоката

Правове регулювання діяльності податкового адвоката

Правове регулювання оплати праці

Політологія

Основи аудиту

Кримінологія

Кримінально-правова охорона прав і свобод людини і громадянина

Кримінально-правові стандарти ЄС

Злочинність в Україні та теоретичні основи її запобігання

Практика вирішення корпоративних спорів

Юридичний супровід корпоративого бізнесу

Програма навчальної (ознайомчої) практики

Програма навчальної практики

Програма виробничої практики

Договір про співробітництво з КНДЕКЦ МВС України

Договір про співробітництво з адвокатським об_єднанням ЛЕКС ЮСТУМ

Договір про співробітництво із судовою адміністрацією

Договір про співробітництво з адвокатським об_єднанням Гришаков, Власова і партнери

Договір про співпрацю Національна колегія адвокатів

Договір про співпрацю Адвокатське об_єднання Протектум

Договори про співпрацю з Антимонопольним комітетом України

Договір про співпрацю Центр державного земельного кадастру

Договір про проходження практики Апеляційний суд Київської області

Меморандум про співпрацю ТОВ Юротад

Договір про практику Адвокатське об_єднання Конфіденс

Договір про співпрацю з Козівським районним судом у Тернопільській області

Договір про співпрацю Ірпінський міський центр зайнятості

Матеріально-технічна база Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України використовується для підготовки здобувачів за спеціальністю 081 “Право” першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (PhD) рівнів вищої освіти

Запрошуємо усіх бажаючих на студентську науково-практичну конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ»  Відбудеться 19 травня 2022 р. з 14.30 за он0лайн покликанням: 14.30 – 14.40 Вступне слово в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та соціології Ірини Пєтухової 14.40 – 15.00 Наталія Макієнко, практичний психолог, травма-терапевт «Міжнародні протоколи екстреної психологічної допомоги особистості в умовах війни» 15.00 – 15.15 Олександра Кулій, здобувач вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» «Синдром вцілілого: як позбутися» 15.15 – […]

Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового, перейшов до Православної Церкви України

Вітаємо прихожан храму Миколая Чудотворця з виходом з УПЦ МП! Хто з ірпінців не знає чи хоча б раз не був у чудовому храмі св. Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Державного податкового університету! Храм було побудовано у 1999 році. З того часу для багатьох він став місцем духовної сили, душевного спокою, нових знань. Сюди […]

Відкрите лекційне заняття

13 травня 2022 року для здобувачів нашої кафедри відбулось відкрите лекційне заняття на тему «Програми корпоративної соціальної відповідальності: основи впровадження та звітності». Заняття проведено д.е.н., доцентом, професором кафедри соціальної філософії та управління Ховрак Інною Вікторівною. Під час лекції слухачі ознайомились із  – ключовими документами для формування політики корпоративної соціальної відповідальності,  – етапами розробки та реалізації […]

Наукова активність викладачів кафедри фіскального адміністрування

11 травня 2022 року кафедра фіскального адміністрування представляла ФПСОА та Державний податковий університет з доповідю «ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичній конференції, що проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Кафедру фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку і аудиту було представлено в особі д.е.н., професора Ізмайлова Ярослава Олексійовича з доповіддю та презентацією. В […]
Всі новини та анонси

УВАГА! МЕДИКАМЕНТИ! ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА!

Потребуєш медикаменти? Телефонуй +380639579339 (Георгій). Державний податковий університет є центром поширення медичної гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим волонтерам та благодійним організаціям, що своєю щирою працею забезпечують жертв війни медикаментами: БО «Інвестуй в майбутнє України» БФ «Фонд громади «Приірпіння» Галина Дідківська, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції ДПУ Тетяна Лаговська, керівник БФ «Фонд громади Приірпіння» Олександр Коваленко, […]

Відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова»

23 травня 2022 року о 09.55 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів академічних груп ПБ-21-4, ПБ-21-5, ПБ-21-6, ПБ-21-7 з теми «Культура усного професійного спілкування». Лекцію проводить доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Сукаленко Тетяна Миколаївна. Вхід за покликанням: https://meet.google.com/ozp-puag-czs Запрошуємо всіх охочих!

Податковий запрошує до докторантури

Державний податковий університет запрошує на вступ до докторантури у 2022 році на денну форму навчання. В університеті відкрито докторантуру з таких спеціальностей ​051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право. Документи можна подати з 10.05.2022 до 30.05.2022. Зарахування претендентів до 01.10.2022. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 097-391-85-98 (відділ […]

Про смс повідомлення для учасників НМТ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ НМТ: НЕ ПРОПУСТІТЬ СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ Упродовж найближчих двох-чотирьох днів, особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку. https://bit.ly/3vC8kfg Більше тут https://bit.ly/3yfrt8R