Фізичне культура і спорт: тренер з виду спорту (бакалавр)

Фізичне культура і спорт (магістр)

Фізичне культура і спорт: тренер з виду спорту (бакалавр)

Роб_прогр_ 3 модуля БЖД_2017

Роб_прогр_Діл_укр_мова_2017

Роб_прогр_Загальна_психологiя_2019

Прогр_Філософія_2018

Роб_ прогр_ Іноз_ мова_2019

Роб_прогр_Культ_укр_народу_2017

Роб_прогр_Історія_педагогіки_2017

Роб_прогр_Педагогiка_2019

Роб_прогр_СІТ_2019

Роб_прогр_Істор_Укр_європ_вимір_2018

Роб_прогр_Фізіологія_людини

Роб. прогр. Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту

Роб.прогр.ТМ фізичного виховання 2017

Роб_прогр_Біомеханіка

Роб. прог. навч дисц Теор і_метод виклад_легкої атлетики

Роб_прогр_Гімнастика_Атлетизм

Роб_прогр_Масаж_загальний

Роб_прогр_Морфофунк_та_метабол_осн_фіз_вих_і_спорту

Роб_прогр. Органiзфцiя_i_управлiння в_сферi фіз культ і спорту 20-21

Роб_прогр_Організ_і_метод_туризму

Роб_прогр_Осн_наук_досліджень

Роб_прогр_Олімп_та_профес_спорт

Роб_прогр_Психологія_фізич_вих_і_спорту 20-21 (1)

Роб_прогр_Теор і метод_оздор_фіз_культ_та_мас_спорту_20-21

Роб_прогр_Спорт_педагог_удосконалення

Роб_прогр_Теор_і_метод_викл_одноборств

Роб_прогр_Теор_і_метод_викл_плавання

Роб_прогр_Фіз_реабілітація

Роб_прогр_Теор_і_метод_викл_оздоровч_фітнесу

Роб_прогр_Теор_і_метод_викл_спор_та_рухл_ігор

Роб_прогр_Анатомія_


Робочі програми 2020

Роб_прогр_Іноземна_ мова за проф.спрям_2020

Роб_прогр_Педагогiка_2020

Роб_прогр_Інформ_сист_і_технології_ 2020

Роб_прогр_Історія_Укр_європ_вимір_2020

Роб_прогр_Податкова_система_2020

Роб_прогр_Загальна_ психологія_2020

Роб_прогр_Правознавство_2020

Роб_прогр_Правові_основи_фіз_культ_і_спорту_2020

Роб_прогр_Спортивнi_і_рухливi_ iгри 20-21

Роб_прогр_Психологія_фізич_вих_і_спорту 20-21

Роб_прогр_Спортивна_ медицина_20-21 р.

Роб_прогр_Структура_ фіз. п-ки_ в сис-мі_ військових_ формувань_20-21

Роб_прогр_Теор_метод_основи_нац_видів_єдиноборств

Роб_прогр_Теор і метод_оздор_фіз_культ_та_мас_спорту

Роб_прогр_Філософія_2020

Роб_прогр_ Анатомія_20-21

Навчальна_(ознайомча)_практика

Прогр_Пелагогічна_практика

Роб. прог. Технол_рекреац_оздоровч_діяльн_20-21

Роб_прогр._Органiзфцiя_i_управлiння_в_сферi_ФКі спорту_ 2020

Роб_ прогр_ Легка_ атлетика_20-21

Прогр_виробн_(тренерськап)_практика

Роб_прогр_ ОНД, спортивної метрології вимірювань 20-21

Роб_прогр_ Фізіологія_ людини_(заг_спорту і рухової_активності_вікова)20-21_

Роб_прогр_Систама_ спортивної _підготовки_20-21

Роб_прогр_ Олім_та_профес_спорт 20-21

Роб_прогр_Безпека_ життєдіяльності_2020

Роб_прогр_Біохімія_2020-2021

Роб_прогр_Гiмнастика_ 20-21

Роб_прогр_Біомеханіка 20-21

Роб_прогр_Державні_ фінанси_2020

Роб_прогр_Ділова_ укр_ мова_2020

Роб_прогр_Гігієна_20-21

Роб_ прогр_Теорія_і_методика_фізичного виховання_20-21

Фізичне культура і спорт (магістр)

Робочі програми 2019

Роб_прог_ Рекр_ та_реаб_у_ фіз_культ_і_спорті_2019

Роб_прог_Інф-анал_роб_у_сфері_фіз_культ_і_спорту_2019

Роб_прог_ Метод_підг_трен_з_обр_виду_спорту_2019

Роб_прог_Матем_стат_2019

Роб прог Олімп та паралімп спорт 2019

Роб прог_Пед_осв процесу 2019

Роб прог Психол_осв процесу 2019

Роб_прог_Спорт_ право_2019

Роб_прог Теор_та_метод викл_фіз_вих_у_закл_вищої освіти 2019

Роб_прог_Філософ освіти 2019


Робочі програми 2020

Роб_прогр_Організ_і_провед_спорт_масов_заходів_2020

Роб_прогр_навч_дисципл_Організ_і_провед_спорт-масов_заходів_(за_білінгвальною_методикою)

Програма переддипломної практики 

Роб_прогр_ Пед_ осв_ процесу_2020

Робочі програми 2021

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи 21-22

Роб. прогр. Педагогіка освітнього процесу 017 21-22

Роб. прогр. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту 21-22

Роб. прогр. Організація і проведення спортивно-масових заходів (за білінгвальною методикою)21-22

програма переддипломної практики 21-22

Роб.прогр. Cпортивне право 21-22

Роб. прогр.Теоріяі і методика викладання фізичного виховання у закладах вищої освіти 21-22

Роб.прогр. Методика і організація наукових досліджень 21-22

Роб.прогр. Реакреаційно-оздоровча фізична культура різних груп населення 21-22

Роб.прогр. Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою 21-22

Роб.прогр.Сучасні технології управління та організації спортивної підготовки 21-22

Фізичне культура і спорт: тренер з виду спорту (бакалавр)

Роб_прогр_Соцiологiя_017_2019

Роб. прогр. Сучас_іннов_техн_профіл_профес_захворюв 2019

Роб_прогр_Сучасні_оздоровчі_системи

Роб_прогр_Реліг_знав_2019

Роб_прогр_Спорт_педагог_інформ_2019

Роб_прогр_Теор_і_метод_викл_настільн_тенісу_2019

Роб_прогр_Теор_і_метод_викл_оздоровч_туризму_2019

Роб_прогр_Теор_і_метод_викл_хортингу

Роб_прогр_Теор_і_метод_здоров_2019

Роб_прогр_Технол. рекреац оздоровч. діяльн в туризмі_2019

Роб_прогр_Технол_рекреац_оздоровч_діяльн_в_хортингу

Роб-прогр_Метод_вих_роботи

Роб_прогр_Фармакол_в_фіз_вих_і_спорті_2019

Навч_прогр_виробн_практ_2019

Навч_прогр_Педагог_практ_2019

Роб_прогр_Культ_діл_спілкув_фізкульт_2019

Роб_прогр_Етика_і_естет_2019

Роб_прогр_Вікова_фізіол_2019

Роб_прогр_Адапт_та_функц_резер_спорт_2019

Роб_ прогр_Ділова_іноз_мова_2019

Роб_прогр_Культурол_2019

Роб_прогр_Лог_2019

Роб_прогр_Оздоров_туризм_2019

Роб_прогр_Метод_викл_обран_виду_спорту_2019

Роб_прогр_Основ_економ_теор_2019

Роб_прогр_Осн_лікувал_фіз_культ_у_спец_мед_групах

Роб_прогр_Підвищ_спорт_майстер_в_хортингу_2019

Роб_прогр_Підвищ_спорт_майстер_в_туризмі_2019

Роб_прогр_Правознавство_псих_2019

Фізичне культура і спорт (магістр)

Роб_прог_Менедж_у_фіз_культ_і_спорті_2019

Роб_прогр_Атлетизм_та_метод_навчання_2019

Роб_прогр Психофізіолог аспек в фітнесі та рекреації 2019

Роб_прогр_Організ_ провед_змаг_з_вид_спорту_2019

Роб_прогр_Організ_і_провед_спорт-мас_ заходів_2019

Роб_прогр Організ_спец фіз підгот у правоохор_органах 2019

Роб_прогр_Практ_наук_діловог_ спілкув_ін_мов_2020

Роб_прогр_Сучас_оздоров_та_фітнес-технології_2019

Роб_прогр_Теор_і_метод_дитячо-юнацьк_спорту_2019

Роб_прогр_ Профес_діяльн_у_систем_ фітнес-клубів_ 2019

Роб прогр_Організ фіз_підгот у Збройних_силах_Укр 2019

Роб_прогр_Комунікат_процеси_в_навч_2019

Роб прогр_Харчув_та_ергоген зас у_фізичн_культ_і_спорті 2019

Силабус Маркет у_фіз_культ_і_спорті_2019

Робочі програми 2021

Роб_прогр_Теорія _і_ методика_ дитячо_ юнацького_спорту_2021

Роб_прогр_Харчування_та_ ергогенні_ засоби_ у_ фізичній_ культурі_ і_ спорті_2021

Роб_прогр_Інформаційно_аналітична_роб_у_сфері_фіз_культ_і_спорту_2021

Роб_прогр_Інклюзивне_ фізичне_виховання_ у_ закладах_ освіти_2021

Роб_прогр_Атлетизм_та_метод_виклад_2021

Роб_ прогр_ Сучасні_ оздоровчі_ та_ фітнес_технології_ 2021

Роб_прогр_Система_олімп_адапт_спорту_2021

Стейкхолдери

Рецензія-відгук Київського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України

Рецензія-відгук Київського обласного центру фізичного здоров`я населення

Рецензія-відгук Українська федерація хортингу

Рецензія-відгук Федерація бойового самбо України

Витяг із засідання кафедри зі стейкхолдерами

Відгук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Відгук Житомирського державногоу ніверситетиу імені І.Франка

Відгук Чернігівського національного університету Чернівгівський колегіум ім. Т.Г.Шевченка

Відгук Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Рецензія-відгук Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Рецензія-відгук Харківської державної академії фізичної культури

Рецензія-відгук Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Рецензія-відгук Сумського державного університету

Угоди про співпрацю зі стейкхолдерами

Догові про співпрацю Дрогобицький державний педагогічний університет ім.Івана Франка

Договір про співпрацю Харківська державна академія фізичної культури

Запрошуємо усіх бажаючих на студентську науково-практичну конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ»  Відбудеться 19 травня 2022 р. з 14.30 за он0лайн покликанням: 14.30 – 14.40 Вступне слово в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та соціології Ірини Пєтухової 14.40 – 15.00 Наталія Макієнко, практичний психолог, травма-терапевт «Міжнародні протоколи екстреної психологічної допомоги особистості в умовах війни» 15.00 – 15.15 Олександра Кулій, здобувач вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» «Синдром вцілілого: як позбутися» 15.15 – […]

Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового, перейшов до Православної Церкви України

Вітаємо прихожан храму Миколая Чудотворця з виходом з УПЦ МП! Хто з ірпінців не знає чи хоча б раз не був у чудовому храмі св. Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Державного податкового університету! Храм було побудовано у 1999 році. З того часу для багатьох він став місцем духовної сили, душевного спокою, нових знань. Сюди […]

Відкрите лекційне заняття

13 травня 2022 року для здобувачів нашої кафедри відбулось відкрите лекційне заняття на тему «Програми корпоративної соціальної відповідальності: основи впровадження та звітності». Заняття проведено д.е.н., доцентом, професором кафедри соціальної філософії та управління Ховрак Інною Вікторівною. Під час лекції слухачі ознайомились із  – ключовими документами для формування політики корпоративної соціальної відповідальності,  – етапами розробки та реалізації […]

Наукова активність викладачів кафедри фіскального адміністрування

11 травня 2022 року кафедра фіскального адміністрування представляла ФПСОА та Державний податковий університет з доповідю «ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичній конференції, що проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Кафедру фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку і аудиту було представлено в особі д.е.н., професора Ізмайлова Ярослава Олексійовича з доповіддю та презентацією. В […]
Всі новини та анонси

УВАГА! МЕДИКАМЕНТИ! ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА!

Потребуєш медикаменти? Телефонуй +380639579339 (Георгій). Державний податковий університет є центром поширення медичної гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим волонтерам та благодійним організаціям, що своєю щирою працею забезпечують жертв війни медикаментами: БО «Інвестуй в майбутнє України» БФ «Фонд громади «Приірпіння» Галина Дідківська, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції ДПУ Тетяна Лаговська, керівник БФ «Фонд громади Приірпіння» Олександр Коваленко, […]

Відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова»

23 травня 2022 року о 09.55 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів академічних груп ПБ-21-4, ПБ-21-5, ПБ-21-6, ПБ-21-7 з теми «Культура усного професійного спілкування». Лекцію проводить доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Сукаленко Тетяна Миколаївна. Вхід за покликанням: https://meet.google.com/ozp-puag-czs Запрошуємо всіх охочих!

Податковий запрошує до докторантури

Державний податковий університет запрошує на вступ до докторантури у 2022 році на денну форму навчання. В університеті відкрито докторантуру з таких спеціальностей ​051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право. Документи можна подати з 10.05.2022 до 30.05.2022. Зарахування претендентів до 01.10.2022. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 097-391-85-98 (відділ […]

Про смс повідомлення для учасників НМТ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ НМТ: НЕ ПРОПУСТІТЬ СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ Упродовж найближчих двох-чотирьох днів, особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку. https://bit.ly/3vC8kfg Більше тут https://bit.ly/3yfrt8R