Вітаємо Вас і запрошуємо на сторінку Наукової бібліотеки Національного університету державної податкової служби України – найбільшої в м. Ірпені.

Сайт знаходиться на стадії формування, тому ми із задоволенням дослухаємось до всіх зауважень і пропозицій щодо його наповнення.

Бібліотека – не лише місце книговикористання, книгопочитання, але також і мозковий центр університету, що пов’язаний незчисленними нитками з усіма світовими інформаційними ресурсами, і забезпечує швидкий та зручний доступ до всіх ресурсів, знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів. Сьогодні це сучасна науково-інформаційна скарбниця, регіональне сховище творiв друку, доступне всім студентам, співробітникам та гостям нашого Університету. Обслуговування в бібліотеці здійснюється з використанням нових інформаційних технологій. Переважна більшість інформаційно-бібліотечних процесів: обслуговування читачів, комплектування, обробка літератури – здійснюються у автоматизованому режимі. У бібліотеці створена локальна комп’ютерна мережа. Доступ до Iнтернет-ресурсів для читачів надається у трьох читальних залах. Співпраця з багатьма організаціями і приватними особами різних країн світу дозволяє бібліотеці проводити книгообмін і одержувати літературу в дарунок. Тож запрошуємо Вас до співробітництва і будемо вдячні, якщо Ви запропонуєте нам книги для книгообміну або в подарунок, навіть якщо це буде одна книга. Будемо раді Вашій участі в семінарах, науково-практичних конференціях та інших заходах бібліотеки, допомозі у використанні нових інформаційних технологій, підвищенні кваліфікації наших співробітників. Усі Ваші пропозиції щодо роботи бібліотеки будуть розглянуті вчасно і дуже уважно. Бажаємо приємно провести час і почерпнути багато корисної інформації з нашого сайту. Ми впевнені, що життя прекрасне і принесе Вам тільки радість, чого Вам щиро бажаємо!

З повагою,

директор бібліотеки Світлана Ярославівна Цимбалюк

 

МІСІЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Бібліотека – це місце, де народжуються нові ідеї, де народжуються нові знання.

Візія:

 1. Підвищення рівня і якості бібліотечно-інформаційного обслуговування навчального процесу, наукової та інноваційної діяльності.
 2. Створення єдиного інформаційно-комунікативного середовища Університету.
 3. Інтеграція бібліотечних ресурсів у світову мережу освітніх послуг і наукових комунікацій.

Місія:

Задля інтегрування УДФСУ в світовий науково-освітній простір необхідно:

 • створити і розвивати для дослідників університету середовище, що сприяє дослідженню, навчанню та викладанню, через якісний інформаційний супровід, сервісність та комфортний фізичний і віртуальний простір;
 • сприяти цілісному розвитку гармонійної особистості, забезпеченню її навчальних, наукових, культурних потреб шляхом створення сучасного бібліотечно-інформаційного освітнього середовища Університету.

Стратегічна мета:

формування для дослідників університету (ПВС, аспірантів, докторантів, студентів, курсантів) інноваційного освітньо-науково-культурного центру у освітньому просторі університету та максимальне сприяння розвитку творчих ініціативу рамках реалізації освітніх, наукових і міжнародних програм університету.

У процесі реалізації місії та візії НБ УДФСУ необхідно:

 • забезпечити стійкий і поступальний прогрес бібліотеки на основі поступових перетворень та нової стратегії, орієнтованої на інноваційний комфортний, технічно обладнаний інформаційно-інтелектуальний центр для отримання будь-якої інформації для задоволення сучасних освітніх та інтелектуальних потреб особистості, що сприятиме економічному, соціальному і духовному розвитку української нації;
 • послідовно підвищувати якість надання послуг і максимально повний спектр доступу до інформаційних ресурсів на різних носіях;
 • забезпечити вільний доступ до інформації, достовірність якої адмініструється програмними продуктами та кваліфікованим персоналом;
 • реалізувати соціокультурний аспект діяльності бібліотеки, що передбачає направленість на створення духовних цінностей, їх відтворення та збереження;
 • забезпечити сучасного користувача (представника цифрового покоління),який сьогодні перетворюється на «віддаленого користувача», коли відбувається глобальне відчуження аудиторії від книги, привабливою атмосферою затишку, безконфліктності, креативності та інформаційної толерантності;
 • сприяти розширенню цифрового архіву наукових праць університету та їх інтеграції в глобальний простір наукових комунікацій;
 • забезпечити професорсько-викладацькому складу, студентам, курсантам, аспірантам, докторантам всі необхідні умови для ведення ефективної наукової роботи, отримання якісної освіти, розвитку в них умінь роботи в інформаційно-комунікативному середовищі;
 • налагодити партнерство задля інновацій та обміну кращими практиками;
 • розширити можливості надання інформаційних послуг шляхом створення колекцій оцифрованих документів;
 • продовжити вдосконалення структури бібліотеки;
 • підвищити ефективність використання площ шляхом використання їх для проведення круглих столів, наукових семінарів, виховних, просвітницьких та інших заходів університету;
 • допомагати зберігати державну і суспільну оцінку університету, як вищого навчального закладу з ефективним менеджментом, який динамічно розвивається і надає освітні послуги належної якості.

Світові тренди, які впливатимуть на розвиток Бібліотеки у найближчі п’ять років:

Відкрита наука (Open Science) – рух, мета якого зробити наукові дослідження, наукові дані та їхнє поширення доступними для всіх рівнів зацікавленого суспільства, як для любителів, так і для професіоналів. Включає в себе такі заходи, як публікації відкритих досліджень (Open Research), компанії на підтримку відкритого доступу (Open Access), стимулювання вчених до використання «науки з відкритим блокнотом» (Open Notebook Science), і загалом полегшення публікації та обігу наукового знання. Основні принципи відкритої науки: відкриті дані (Open Data), відкриті джерела (Open Source), відкрита методологія (Open Methodology), відкрите рецензування (Open Peer Review), відкритий доступ (Open Access), відкриті освітні ресурси (Open Educational Resources).

В мальовничому ірпінському регіоні розташований Національний університет державної податкової служби України. Віхами на шляху розвитку навчального закладу стали: Український торф’яний технікум, Ірпінський торф’яний технікум, Ірпінський гірничо-паливний технікум, Ірпінський індустріальний технікум-коледж, Український фінансово-економічний інститут, Академія державної податкової служби України. За роки свого існування навчальний заклад підготував понад 60 тисяч фахівців. У 2011 році він відзначив 90-річчя з дня свого існування.
Сьогодні Національний університет є базовим навчальним закладом Державної податкової служби України. В університеті створена потужна матеріально-технічна база, яка складається з шести навчально-лабораторних корпусів. Підготовка фахівців здійснюється на шести факультетах: податкової міліції, обліково-економічному, фінансів та банківської справи, економіки та оподаткування, юридичному, заочному, до складу яких входить 31 кафедра, де здобувають освіту понад 12 тисяч юнаків та дівчат з усіх регіонів України. Навчають майбутніх податківців, економістів, фінансистів, юристів близько 700 науково-педагогічних працівників, з них: 7 академіків, 61 професор, 68 докторів наук, 322 кандидати наук, 208 доцентів.
В університеті є аспірантура, докторантура, спеціалізовані ради по підготовці кандидатів наук з економіки та правознавства.
Налагоджено конструктивні наукові зв’язки з рядом міжнародних організацій, навчальних і наукових установ США, Німеччини, Канади, Великобританії, Швеції, Данії, Польщі, Росії, Білорусі, Узбекистану, Молдови та інших країн. Особливо пожвавилася міжнародна діяльність та зарубіжні контакти університету з часу підписання на початку 2004 р. договору про співробітництво закладу з Міністерством закордонних справ України – єдиного подібного договору в нашій державі. Це відкрило перспективу активнішої участі університету в Європейському освітньому Болонському процесі, обміну студентами з університетами інших країн, стажування молодих учених та проходження практики обдарованими студентами за кордоном.
Університет одним із перших в Україні розпочав впровадження Болонського процесу з метою інтеграції у європейську освітню систему. Підтримуючи зв’язки з навчальними закладами Польщі, Росії, Франції, Іспанії, Хорватії, університет постійно перебуває на вістрі наукової думки, має можливість впроваджувати сучасні надбання педагогіки, економіки, права, податкової справи, менеджменту.
У структурі навчального закладу є Інститут післядипломної освіти, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, Науково-дослідний інститут фінансового права, Київський фінансово-економічний коледж. З метою надання можливості отримання якісної освіти в інших регіонах України працюють регіональні філії навчального закладу в Житомирі, Сімферополі, Вінниці, Кам’янці-Подільському (Хмельницька область), Сторожинцях (Чернівецька область).
Візитівкою та гордістю Національного університету ДПС України є Культурно-мистецький центр «Сузір’я» – це 20 різножанрових творчих колективів та студій, це свято музики, поезії, танцю, де розвивають свої здібності більше 500 учасників. Творчі колективи центру відомі не тільки в Україні, але й у Польщі, Німеччині, Іспанії, США, Канаді, на Кіпрі. Багато зведених столичних київських концертів, зокрема в Національному палаці «Україна», проходять за участі пісенно-хореографічних номерів центру «Сузір’я».
На базі спортивного комплексу університету діє сучасний стадіон, манежі, ігрові та спортивні зали. Функціонує 16 спортивних секцій із різних видів спорту. Тренування проводять досвідчені тренери, більшість із яких мають звання заслуженого тренера України та майстра спорту міжнародного класу.
У 1999 р. на території студентського містечка було споруджено осередок духовної освіти для майбутніх податківців – храм святителя Миколая. Понад 10 років свята служба в храмі сприяє духовному розвитку студентства та усіх мешканців Ірпеня, нагадує про вічні цінності, закони честі та моралі.
У 2003 році бібліотека отримала спеціалізоване приміщення площею 2 тис. м2, де розмістились: інформаційно-бібліогра¬фічний відділ, відділ комплектування документів, відділ обслуговування науковою літературою, відділ обслуговування навчальною літературою, відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, абонемент навчальної літератури, зал періодичних видань на 60 посадкових місця, зал духовної літератури, який користується популярністю серед студентів, читальний зал для викладачів на 20 посадкових місць, читальний зал юридичної літератури на 116 посадкових місць, читальний зал економічної літератури на 90 посадкових місць, зал іноземної літератури на 8 посадкових місць. Функціонують абонемент та читальний зал територіально відокремленого факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції та спецбібліотека факультету податкової міліції.
На сьогодні бібліотека стала потужним інформаційним центром не лише в університеті, а й у місті.
Велику допомогу користувачам у виборі літератури надає довідково-бібліографічний апарат (ДБА) бібліотеки. Це алфавітний каталог, систематичний каталог, електронний каталог книг, електронний каталог авторефератів і дисертацій, каталог іноземної літератури мовою оригіналу, систематична картотека газетно-журнальних статей та картотека праць співробітників Національного університету ДПС України.
З 2002 року в бібліотеці працює автоматизована бібліотеч¬но-бібліографічна система «УФД/Бібліотека» для комплексної автоматизації діяльності бібліотеки. У роботі використовується 114 одиниць технічних засобів (комп’ютери, сканери, принтери, відеотехніка).
Є 15 комп’ютерів для користувачів, які мають доступ до мережі Інтернет.
Згідно наказу Державної податкової адміністраціїї від 27.10.2008 бібліотеку університету було перейменовано у Наукову бібліотеку.
Очолює роботу Наукової бібліотеки к.е.н., доцент Цимбалюк Світлана Ярославівна.

Cтруктура та режим роботи

ПоверхНомер кімнатиНазва відділу (кімнати)Режим роботи відділуТелефон
3364а, 364, 365Директор бібліотеки, приймальня, заступник директора бібліотекиПн. – Пт.: 8.30 – 17.3014-11, 13-11, 12-92,

61-064

3365Відділ комплектування та наукової обробки літературиПн. – Пт.: 8.30 – 17.3012 – 92
3366Відділ наукової обробки документів і організації каталогівПн. – Пт.: 8.30 – 17.3012 – 92
3367Інформаційно-бібліографічного відділПн. – Пт.: 8.30 – 17.3012 – 92
3369Читальний зал періодичних виданьПн. – Пт.: 8.30 – 20.00

Суб. 9.00 – 15.00

15-17
3370Читальний зал християнської літературиПн. – Пт.: 8.30 – 17.30

Суб.: 9.00 – 15.00

15-17
3372Абонемент навчальної літературиПн. – Пт.: 8.30 – 18.30

Суб.: 9.00 – 15.00

15-16
4431,432Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпеченняПн. – Пт.: 8.30 – 17.3011 – 82

54-086

4433Абонемент наукової літературиПн. – Пт.: 8.30 – 17.30

Суб.: 9.00 – 15.00

11 – 82

54-086

4433Читальний зал наукової літературиПн. – Пт.: 8.30 – 17.30

Суб.: 9.00 – 15.00

11 – 82
4508Читальний зал юридичної літературиПн. – Пт.: 8.30 – 20.00

Суб. 9.00 – 15.00

14-15
5511Читальний зал економічної літературиПн. – Пт.: 8.30 – 20.00

Суб. 9.00 – 15.00

14-15
6629Читальний зал іноземної літературиПн. – Пт.: 8.30 – 17.3014-16
Бібліотеки відоомчих факультетів
2 поверх

факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

АбонементПн. – Пт.: 8.30-17.30

Вихідні дні: субота, неділя.

15-32
2 поверх

факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

Читальний залПн. – Пт.: 8.30-17.30 | Вихідні дні: субота, неділя.15-32
6 поверх корпусу Податкової міліціїСпеціальна бібліотека факультету податкової міліціїПн. – Пт.: 8.30-17.30 | Вихідні дні: субота, неділя15-12
підвалДепозитарійПн.-Пт:8.30-17.3015-10

 Режим роботи структурних підрозділів Наукової бібліотеки

Поверх Номер кімнатиНазва відділу (кімнати)Режим роботи відділуТелефон
3 364а, 364, 365Директор бібліотеки, приймальня, заступник директора бібліотекиПн. – Пт.: 8.30 – 17.3014-11, 13-11, 12-92,

61-064

3 365Відділ комплектування документівПн. – Пт.: 8.30 – 17.3012 – 92
3 366Відділ наукової обробки документів і організації каталогівПн. – Пт.: 8.30 – 17.3017 – 92
3 367Інформаційно-бібліографічного відділПн. – Пт.: 8.30 – 17.3012 – 92
3 369Читальний зал періодичних виданьПн. – Пт.: 8.30 – 20.00

Суб. 9.00 – 15.00

15-17
3 370Читальний зал художньої  літературиПн. – Пт.: 8.30 – 17.30

Суб.: 9.00 – 15.00

15-17
3 372Абонемент навчальної літературиПн. – Пт.: 8.30 – 18.30

Суб.: 9.00 – 15.00

15-16
4 431,432Відділ інформаційних технологійПн. – Пт.: 8.30 – 17.3011 – 82

54-086

4 433Абонемент наукової літературиПн. – Пт.: 8.30 – 17.30

Суб.: 9.00 – 15.00

11 – 82

54-086

4 433Читальний зал наукової літературиПн. – Пт.: 8.30 – 17.30

Суб.: 9.00 – 15.00

11 – 82
4 508Читальний зал юридичної літературиПн. – Пт.: 8.30 – 20.00

Суб. 9.00 – 15.00

14-15
5 511Читальний зал економічної літературиПн. – Пт.: 8.30 – 20.00

Суб. 9.00 – 15.00

14-15
6 629Читальний зал іноземної літературиПн. – Пт.: 8.30 – 17.3014-16
 Бібліотека відомчого факультету
 6 поверх корпусу Податкової міліціїСпеціальна бібліотека факультету податкової міліціїПн. – Пт.: 8.30-17.30 | Вихідні дні: субота, неділя15-12
 Кім. 5 (підвал ЦМЗ)ДепозитарійПн.-Пт:8.30-17.3015-10
 Кожний останній день місяця – санітарний день

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

____________Л.Л. Тарангул

«___»_____________2016 р.

 

 

 

ПРАВИЛА

КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Ірпінь 2016

Розглянуто та схвалено на засіданні Методичної ради Наукової бібліотеки, протокол №_______від «__»_______2016 року.

ПРАВИЛА

КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 1. Правила користування Науковою бібліотекою Університету державної фіскальної служби України регулюють відносини між бібліотекою і користувачами бібліотеки.

1.1. Наукова бібліотека Університету державної фіскальної служби України ( далі – Бібліотека) здійснює бібліотечне обслуговування студентів, аспірантів, здобувачів, співробітників, професорів і викладачів Університету, а також всіх осіб, що мають право користуватися Бібліотекою на безкоштовній основі у відповідності з Положенням про бібліотеку і даними Правилами.

1.2. Правила користування Науковою бібліотекою Університету державної фіскальної служби України розроблені на основі Наказу Міністерства культури і мистецтв України «Про затвердження типових правил користування бібліотеками в Україні» від 25.05.2001 № 319 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.07.1999 р. за №449/3742.

 1. Документом, що надає право користування Бібліотекою, є пластиковий читацький квиток Бібліотеки.

2.1. Вищевказані документи видаються на підставі наказів про зарахування на навчання або про прийом на роботу в Університет.

2.2. Для отримання читацького квитка читач повинен заповнити заяву, вказавши паспортні дані, і своїм підписом підтвердити, що він ознайомився і згодний з правилами користування Бібліотекою і надалі зобов’язується їх виконувати.

2.3. У разі втрати читацького квитка, читач зобов’язаний негайно повідомити про це адміністрацію Бібліотеки. Читач несе відповідальність за всі дії, зроблені іншою особою з використанням його документа до моменту заяви про втрату.

          2.4. У випадку зміни прізвища, переводу в іншу групу читач зобов’язаний негайно повідомити про це адміністрацію Бібліотеки.

 1. Щорічно (один раз у навчальний рік до першого листопада поточного року) Бібліотека проводить перереєстрацію читачів з пред’явленням усіх книг, якими користується читач на момент перереєстрації. Читачі, які не пройшли перереєстрацію, Бібліотекою не обслуговуються.
 2. При відрахуванні з Університету, звільненні з роботи, або закінченні навчання читач зобов’язаний повернути в Бібліотеку всі бібліотечні книги, та отримати відповідну відмітку в обхідному листі.
 3. Особи, що навчаються по програмах отримання другої вищої освіти, користуються літературою в читальному залі.
 4. Бібліотека здійснює обслуговування читачів на абонементі навчальної та методичної літератури та науковому абонементі, у читальних залах (юридичної, економічної, художньої, іноземної літератури та в читальному залі періодичних видань).
 5. Читач має право:

          7.1. Одержувати повну інформацію про книги, які отримав читач в Бібліотеці на користування, склад бібліотечних фондів, наявність вільних екземплярів, різні форми бібліотечного інформування або через електронний каталог Бібліотеки.

7.2. Одержувати інформацію про всі зміни правил користування Бібліотекою.

7.3. Користуватися бібліотечними фондами в читальному залі і на абонементах Бібліотеки відповідно до встановлених правил.

7.4. Одержувати допомогу і консультації бібліографів у пошуку необхідної літератури та інформації.

7.5. Використовувати в навчальній і науковій роботі комп’ютерну техніку, що є в Бібліотеці, електронні ресурси.

 1. Бібліотека зобов’язана:

8.1. Знайомити читачів про Правила користування Бібліотекою і всі зміни цих правил.

8.2. Забезпечувати читачам можливість користуватися всіма фондами та інформаційними ресурсами Бібліотеки.

8.3. Інформувати читачів про всі види інформаційних, бібліотечних і бібліографічних послуг, які надає Бібліотека.

8.4. Надавати читачам допомогу у підборі необхідної літератури та інформації.

8.5. Створювати і підтримувати комфортні умови для роботи читачів.

 1. Правила користування абонементом навчальної та методичної літератури Бібліотеки
 2. 1 На абонементі навчальної та методичної літератури читач отримує літературу на поточний семестр згідно з навчальним планом відповідного курсу, потоку, форми навчання, групи. Додаткова література видається за наявності вільних екземплярів, не зарезервованих для планового навчання.

9.2. Книги, журнали, інші матеріали видаються читачеві після занесення інформації про отримані примірники у формуляр читача. Читач зобов’язаний поставити свій підпис за кожний отриманий примірник у своєму читацькому формулярі.

9.3. У кінці кожного семестру після закінчення терміну користування літературою, виданою на навчальному абонементі, читач зобов’язаний здати книги і брошури. У випадку додаткової сесії читач має право і зобов’язаний продовжити термін користування навчальною літературою на час такої сесії.

9.4. При поверненні літератури чи інших матеріалів у Бібліотеку розписки читача у його присутності погашаються підписом, або особистим штемпелем працівника Бібліотеки.

 1. Правила користування абонементом наукової літератури Бібліотеки.

10.1. На абонементі наукової літератури документи видаються на 30 днів на підставі замовлення, зробленого читачем.

          10.2. За необхідності термін користування науковою літературою може бути продовжений на два терміни до 15 днів.

10.3. Читач може мати на руках одночасно таку кількість видань:

– співробітники – до 5 видань;

– члени наукового товариства – до 10 видань;

– магістри, аспіранти, здобувачі – до 10 видань;

– професори і викладачі – до 10 видань.

10.4. На час провітрювання, згідно режиму роботи абонементу, всі читачі повинні вийти з приміщення абонементу.

 1. Правила користування читальним залом Бібліотеки

11.1. У читальному залі видаються читачеві рідкісні та цінні видання, а також видання, що є в бібліотеці в обмеженій кількості, газети, журнали, видання на магнітних носіях. Видання, отримані у читальному залі, виносити не дозволяється. При потребі взяти видання для копіювання оформляється грошова застава у розмірі вартості книги. Видання з читального залу можуть бути видані додому читачеві тільки на підставі спеціального дозволу завідуючого відділом, або представника адміністрації.

          11.2. Професори і викладачі мають право виносити літературу, видану з фонду читального залу, за винятком рідкісних видань, у кабінети і на кафедри Університету на підставі дозволу адміністрації Бібліотеки.

11.3. На підставі заяви читача, підписаної директором Бібліотеки, у читальний зал наукової літератури можуть бути видані роботи з рукописного фонду бібліотеки (дисертації). Читач має право знайомитися з цими роботами тільки на спеціально виділених адміністрацією Бібліотеки робочих місцях. Читач не має права копіювати інформацію рукописного фонду і несе відповідальність за збереження отриманих ним робіт. Одночасно читач може взяти в читальний зал не більш двох робіт з рукописного фонду.

11.4. Видача літератури в читальному залі припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого часу читального залу.

11.5. Читачі, що працюють у читальному залі, повинні повернути взяту літературу не пізніше, ніж за 15 хвилин до закінчення робочого часу читального залу.

11.6. На час провітрювання, згідно режиму роботи читального залу, всі читачі повинні вийти з читального залу.

 1. Правила користування комп’ютерною технікою у Бібліотеці.

12.1. У Бібліотеці встановлені комп’ютери, за допомогою яких читач може користуватися електронним каталогом, передплаченими та власне бібліотечними базами даних, текстовими редакторами, доступом до мережі Інтернет.

12.2. Робота на ПК здійснюється читачами на безкоштовній основі.

12.3 Читач зобов’язаний дбайливо ставитися до комп’ютерної техніки, програмного забезпечення і комп’ютерної інформації. Читач при виникненні проблем у роботі з комп’ютерною інформацією повинен звернутися до співробітників Бібліотеки.

          12.4. Робота читача в електронному каталозі, базах даних і текстових редакторах здійснюється, як правило, без обмеження часу. У дні найбільшого завантаження комп’ютерів, при нестачі комп’ютерних робочих місць, адміністрація Бібліотеки може вводити обмеження на користування ПК в часі, про що має бути оголошено не пізніше, ніж за два дні до їх введення.

12.5. Робота в Інтернеті здійснюється читачами з урахуванням ліміту часу, встановленого адміністрацією Бібліотеки. Облік часу здійснюється автоматично комп’ютерною системою.

12.6. Читач здійснює вхід у комп’ютерну мережу під своїм паролем.

12.7. Читач несе відповідальність за всі дії, зроблені під час роботи ПК під його паролем.

12.8. Читачі користуються комп’ютерами, що знаходяться в приміщеннях бібліотеки, тільки з метою навчальної і наукової роботи з дисциплін, які викладаються в університеті або передбачені програмами наукових досліджень.

          12.9. Читач, який працює на ПК, зобов’язаний тримати свій читацький квиток на робочому місці для того, щоб він був доступний для перевірки співробітниками Бібліотеки.

12.10. Читач має право користуватися власним ПК без під’єднання до внутрішньої комп’ютерної мережі Бібліотеки.

12.11. Читач має право використовувати власні магнітні носії даних, сканери, принтери на ПК Бібліотеки. Копіювання інформації здійснюється тільки з дозволу бібліотекаря.

 1. Читач не має права:

– передавати свій читацький квиток іншій особі;

– користуватися чужим читацьким квитком.

13.1. Читач зобов’язаний у момент одержання, і продовження терміну користування літератури перевірити правильність записів, зроблених бібліотекарем у його формулярі. У випадку виявлення помилок він зобов’язаний заявити про це негайно.

13.2. Читач може в будь-який час перевірити,  які видання і на який термін видані йому Бібліотекою.

          13.3. Бібліотека і читач взаємно визнають достовірність інформації, що міститься у формулярі читача.

 1. Порядок надання документів на копіювання.

          14.1. Копіювання книжкових і журнальних матеріалів, які є в цифровому форматі, здійснюються тільки з дозволу бібліотекаря у кількості не більше 15% обсягу видання.

          14.2. Ксерокопіювання здійснюється у форматі, що забезпечує найкраще зберігання видання.

14.3. Адміністрація Бібліотеки визначає видання, які не підлягають копіюванню в зв’язку з їх фізичним станом і особливою цінністю.

14.4. Не підлягають копіюванню роботи з фонду авторефератів дисертацій та дисертацій Бібліотеки.

14.5. Не дозволяється копіювання бібліотечних видань на службовому принтері, сканері чи ксероксі Бібліотеки.

14.6. Обсяг копіювання одного видання для одного читача обмежується таким чином:

 • наукові і навчальні видання – не більш 30 сторінок
 • наукові і навчальні видання (рідкісні), видані до 1930 року, – не більше 10 сторінок
 • наукові і навчальні видання обсягом до 150 сторінок – не більше 15 % обсягу.
 • наукові і навчальні видання обсягом до 150 сторінок, видані до 1930 року, – не більше 5 % обсягу
 1. У Бібліотеці не дозволяється:

15.1. Входити в читальний зал у верхньому одязі або з верхнім одягом в руках.

15.2. Вносити в читальний зал сумки, портфелі, пакети, парасолі, папки і т.п. розміром більш 20х20х4, а також будь-які напої і продукти.

15.3. Голосно розмовляти у читальному залі та інших приміщеннях бібліотеки, а також користуватися мобільними телефонами, звуковідтворюючими апаратами.

 1. Читач зобов’язаний:

16.1. Дбайливо ставитися до видань, отриманих у Бібліотеці. При одержанні видання слід оглянути його, при виявленні ушкодження негайно заявити про це бібліотекарю, який зобов’язаний замінити ушкоджений екземпляр.

У випадку відсутності іншого екземпляра, за згодою читача, видати йому ушкоджений екземпляр (якщо це допускає фізичний стан видання), зробивши оцінку про характер і ступінь ушкодження в кінці книги.

          16.2. Дбайливо ставитися до бібліотечного майна. У випадку заподіяння збитку читач зобов’язаний відшкодувати заподіяний збиток у повному обсязі.

16.3. Дотримуватися чистоти, порядку і тиші у приміщеннях Бібліотеки, по закінченні роботи – ставити стільці на місце і прибирати за собою сміття.

 1. Відповідальність читача за порушення правил користування Бібліотекою:

17.1. Користувачі, що порушили дані Правила несуть цивільно-правову, кримінальну відповідальність у відповідності з діючим законодавством. За втрату видань, виданих на абонементах і в читальному залі, читач передає Бібліотеці таке ж або інше видання з урахуванням наукової цінності видань, складу бібліотечних фондів, вартості бібліотечної і бібліографічної обробки видань з використанням системи кодування, вартістю не менше двократного розміру втраченого видання. Читач позбавляється права користування Бібліотекою терміном на 30 днів з моменту заміни втраченого видання.

          17.2. За псування видань відповідальність настає відповідно до п.17.1 дійсних Правил. Особою, що зіпсувала видання, вважається останній користувач, який не повідомив (див. п. 16.1.) про зіпсоване видання. Зіпсованим визнається видання з механічними пошкодженнями сторінок палітурки, зі слідами напоїв, продуктів і інших хімічних ушкоджень, з підкресленням тексту, зіпсованим написом інвентарного номеру, і т.п.

17.3. Читач, що затримав видання довше терміну, на який воно видано (див. п. 9.1, 10,2), позбавляється права користування Бібліотекою на число прострочених днів. За наявності поважних причин (хвороба, відрядження і т.п.), підтверджених документами, директор Бібліотеки або його заступник має право достроково поновити читача в користуванні Бібліотекою.

17.4. У випадку винесення або спроби винесення літератури з фонду читач зобов’язаний відшкодувати заподіяний збиток за правилами, встановленим п. 17.1., крім того, він позбавляється права користування бібліотекою на 100 днів.

17.5. При повторному порушенні правил зазначених в п.17.4., а також у випадку псування (спроби псування) літератури фонду читач позбавляється права користування Бібліотекою на 200 днів. Крім того, адміністрація Бібліотеки подає деканові факультету інформації про оголошення читачеві дисциплінарного стягнення, аж до відрахування з факультету.

Порушення правил користування Бібліотекою, передбачене дійсним пунктом, також є підставою для зниження рейтингу викладачів, співробітників та студентів відповідно до Положення про рейтинг. Адміністрація Бібліотеки доводить до відома читачів та адміністрацію університету інформацію про застосування п.14.4. і 17.5 до конкретних осіб.

17.6. У випадку виносу (спроби виносу) літератури з фонду читального залу читач позбавляється права користування Бібліотекою на 60 днів. При повторному порушенні правил протягом календарного року, передбаченим дійсним пунктом, читач позбавляється права користування Бібліотекою на 100 днів, для викладачів, співробітників та студентів.

17.7. У випадку порушення читачем норм, встановлених п.п. 12.2, 12.10, 13, 15.1-15.3, 16.1-16.3 з підпунктами 17.1, 17.2., 17.3., 17.4. дійсних Правил, читач не допускається до читального залу і позбавляється права користування Бібліотекою на 30 днів.

          17.8. За порушення норм, передбачених п. 14.2. дійсних Правил, читач позбавляється права користування Бібліотекою на 60 днів, при повторному порушенні – на 100 днів.

          17.9. За порушення норм, установлених п. 14.5. читач негайно відлучається з читального залу і позбавляється права користування Бібліотекою терміном на 60 днів. Роботи з рукописного фонду такому читачеві не видаються протягом календарного року.

17.10. У випадку заподіяння збитку технічним засобам, програмному забезпеченню, комп’ютерній інформації читач позбавляється права користування бібліотекою на термін 100 днів з моменту повного відшкодування заподіяного збитку, розмір якого визначає адміністрація Бібліотеки.

17.11. У випадку заподіяння збитку майна, що знаходиться в Бібліотеці, читач позбавляється права користування Бібліотекою на термін 30 днів з моменту повного відшкодування заподіяного збитку.

17.12. Співробітники Бібліотеки, які порушили дані Правила, несуть дисциплінарну відповідальність у відповідності з діючим трудовим законодавством.

Директор бібліотеки                                                       С.Я. Цимбалюк

ТАБЛИЦЯ
основних статистичних показників роботи
Наукової бібліотеки УДФСУ
за 2016 фінансовий рік
(станом на 01.12.2016 року)

Пор. №Назва показникаЗагальне значення по НБ УДФСУ
I.Повна назва, рік заснування бібліотекиНаукова бібліотека УДФСУ
1.1ПІБ керівника бібліотекиЦимбалюк С.Я.
1.2E-mail бібліотекиlibrary@asta.edu.ua
1.3ПІБ ректора ВНЗПашко П.В.
1.4E-mail ректораpapavl@ukr.net
II.Група за оплатою праціІІ
III.Бібліотечні фонди (власні) 
3Всього примірників власних ресурсів331403
 у т.ч. рідкісних та цінних документів 
3.1За видами 
3.1.1Книг282864
3.1.2Періодичних видань38043
3.1.2.1у т.ч. журналів – примірників38033
3.1.2.2у т.ч. газет – річних комплектів10
3.1.3Неопублікованих документів8224
3.1.4Електронних носіїв із записом536
3.1.5Мережних локальних документів, що доступні користувачам бібліотеки (не службові)1736
3.1.6Інших документів 
3.2За мовами 
3.2.1Державною мовою308975
3.2.2Іноземними мовами22428
3.2.2.1у т.ч. російською мовою8750
3.3За цільовим призначенням 
3.3.1Наукових видань75239
3.3.2Навчальних видань248744
3.3.2.1 у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)1737
3.3.3Літературно-художніх видань7420
IV.Електронні ресурси 
4.1Мережні віддалені ресурси39995
4.1.1Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані) 
4.1.1.1Кількість придбаних (передплачених) БД1
4.1.1.1.1з них: повнотекстових БД1
4.1.1.2Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.995
4.1.2Ліцензійні ресурси тестового доступу2
4.1.2.1Кількість тестових БД2
4.1.2.2Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.39000
4.1.3Ресурси відкритого доступу 
4.1.3.1Кількість унікальних назв в онлайн-каталозі або БД бібліотеки 
4.2Бази даних (власні) 
4.2.1К-ть власних БД1
4.2.2Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів)129956
4.2.2.1з них:  записів у Електронному каталозі121502
4.2.2.2К-сть введених записів до ЕК за рік4231
4.2.2.3К-сть звернень до ЕК22375
4.2.3К-сть оцифрованих документів за рік75
4.2.3.1у т.ч. сторінок24891
4.3          Бібліотечний веб-сайт                        (вказати власний чи на сайті ВНЗ) 
4.3.1URL веб-сайтуhttp://library.asta.edu.ua/
4.3.2К-сть звернень50271
4.4          Інституційний репозитарій 
4.4.1Назва репозитаріюiRNUDPSU
4.4.2URL репозитаріюhttp/ir.asta.edu.ua/jspul/
4.4.3К-сть представлених документів (записів)412
4.4.4К-сть звернень2194
4.5.Інші веб-ресурси бібліотеки 
4.5.1Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки 
4.5.2Кількість звернень 
V.Надійшло документів (власний фонд) 
5Всього примірників3178
5Всього назв2319
5.1За видами 
5.1.1Книг – примірників1835
5.1.2Книг – назв1018
5.1.3Періодичних видань597
5.1.3.1у т.ч. журналів – примірників587
5.1.3.2у т.ч. газет – річних комплектів10
5.1.4Неопублікованих документів – примірників184
5.1.5Електронних носіїв із записом – примірників / назв 
5.1.6Мережних локальних документів562
5.1.7Інших документів 
5.2За мовами 
5.2.1Державною мовою – примірників2894
5.2.2Іноземними мовами – примірників284
5.2.2.1у т.ч. російською мовою – примірників1179
5.3За цільовим призначенням 
5.3.1Наукових видань – примірників1119
5.3.2Навчальних видань – примірників1853
5.3.2.1 у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)580
5.3.3Літературно-художніх видань – примірників206
VIIОбмінний фонд 
7Всього примірників 
7.1у т.ч. надійшло примірників 
7.2у т.ч. передано примірників 
VІIIВибуло примірників з власного фонду6176
IX.Користувачі 
9.1Всього читачів за єдиним обліком6829
 у т.ч. віддалених авторизованих користувачів 
9.1.1Студентів4925
9.1.2Сторонніх72
9.2Обслуговано всіма структурними підрозділами12430
XКількість відвідувань 
10Всього57526
10.1у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки10881
10.2у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів4052
ХIВидано документів із власного фонду 
11Всього примірників225471
 у т.ч.рідкісних та цінних документів 
11.1За видами 
11.1.1Книг91975
11.1.2Періодичних видань132843
11.1.2.1у т.ч. журналів – примірників132023
11.1.2.2у т.ч. газет – примірників818
11.1.3Неопублікованих документів268
11.1.4Електронних носіїв із записом155
11.1.5Мережних локальних документів230
11.1.6Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо) 
11.2За мовами 
11.2.1Державною мовою – примірників208812
11.2.2Іноземними мовами – примірників16659
11.2.2.1у т.ч. російською мовою – примірників1058
11.3За цільовим призначенням 
11.3.1Наукових видань21228
11.3.2Навчальних видань203375
11.3.2.1у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)2893
11.3.3Літературно-художніх видань868
XIIМережні віддалені ресурси – кількість завантажених користувачами електронних документів (файлів) 
12.1Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)1
12.2Ліцензійні ресурси тестового доступу2
ХIIIМБА та ЕДД (електронна доставка документів) 
13.1К-сть абонентів МБА, ЕДД 
13.2К-сть документів, отриманих з інших бібліотек 
13.2.1у т.ч сторінок електронних копій 
13.3К-сть виданих документів іншим бібліотекам 
13.3.1у т.ч. сторінок електронних копій 
ХIVКультурно-просвітницька робота 
14Тематичні виставки, перегляди: 
14.1.1Загальна кількість виставок, переглядів228
14.1.2Представлено документів7164
14.2у т.ч. Віртуальні виставки: 
14.2.1Загальна кількість вірт. виставок15
14.2.2Представлено документів165
14.3Бібліографічні огляди: 
14.3.1Тем9
14.3.2Прочитано 
14.4Кількість масових заходів69
ХV.Довідково-інформаційне обслуговування 
15.1.1К-сть абонентів ВРІ 
15.1.2К-сть тем ВРІ 
15.1.3К-сть абонентів ДОК 
15.1.4К-сть тем ДОК 
15.2Виконано довідок, всього5827
15.2.1у т.ч. тематичних2994
15.2.2у т.ч. заіндексовано  документів (УДК,ББК)275/91
15.3.Виконано в автоматизованому режимі2611
15.3.1у т.ч. віртуальною довідковою службою 
15.3.1.1URL віртуальної довідкової служби 
15.4К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців 
15.5Кількість складених бібліографічних покажчиків3
15.6Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків1
15.7Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній формі8
XVI.Формування інформаційної культури 
16.1Загальна к-сть проведених занять (в годинах)49
16.2Програма навчального курсу в академічних годинах: 
16.2.1у т.ч. для студ. молодших курсів: теорет.6
16.2.2у т.ч. для студ. молодших курсів: практ. 
16.2.3у т.ч. для студ. старших курсів: теорет.4
16.2.4у т.ч. для студ. старших курсів: практ. 
16.2.5у т.ч. для наук.-пед. працівників: теорет.2
16.2.6у т.ч. для наук.-пед. працівників: практ. 
XVIIНауково-дослідна та науково-методична робота 
17.1Кількість тем наукових робіт 
17.2Назви тем наукових робіт 
17.3Проведено конференцій 
17.4Проведено семінарів у бібліотеці2
17.5Проведено інших заходів 
17.6К-сть виступів на конференціях, семінарах5
17.7К-сть публікацій1
XVIII.Матеріально-технічна база (МТБ) 
18.1Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.)2181,9
18.1.2у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.)704,9
18.1.3у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.)864,8
18.2Кількість абонементів3
18.3Кількість читальних залів7
18.4Місць для читачів380
XIX.Технічна характеристика приміщень 
19.1Потребує капітального ремонту (кв.м.) 
19.2Перебуває в аварійному стані (кв.м.) 
XX.Кількість технічних засобів 
20.1Кількість  комп’ютерів64
20.1.1у т.ч. к-ть серверів4
20.2Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ)47
20.2.1у т.ч. АРМ для співробітників31
20.2.2         АРМ для користувачів16
20.3К-сть комп. з доступом до Інтернету27
20.3.1у т.ч. для користувачів16
20.4К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього48
20.4.1у т.ч. сканерів23
20.4.2         принтерів23
20.4.3         копірів1
20.4.4         БФП (багатофункціональні пристрої)1
20.5Кількість телефонних номерів13
20.6Кількість факсів1
20.7Використання технологій WI-FI так/нітак
20.8Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву)АБІС “УФД/Бібліотека”
ХХI.Фінансові витрати на: 
21.1Придбання книг 
21.2Передплату періодичних видань57395,08
21.3Передплату баз даних 
21.4Інші витрати 
ХХII.Отримано дари 
22.1Книг (примірників)552
22.2Книг (на суму)44744,00
22.3ПК та іншої комп. техніки (одиниць) 
22.4ПК та іншої комп. техніки (на суму) 
22.5Інше (сума) 
ХХІII.Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу) 
23.1Кількість штатних одиниць44
23.2Загальна к-сть працівників (осіб) бібліотеки38
23.3з них за освітою    (у разі одержання освіти в кількох навчальних закладах, рівень освіти визначається відповідно до учбового закладу вищого рівня, який закінчив працівник) 
23.3.1Повна вища освіта33
23.3.1.1у т.ч. вища спеціальна7
23.3.2Базова вища освіта 
23.3.2.1у т.ч. базова спеціальна 
23.3.3Початкова вища освіта (неповна вища)4
23.3.3.1у т.ч. початкова спеціальна1
23.3.4Повна загальна середня освіта1
23.4за стажем 
23.4.1До 3 років5
23.4.23-9 років12
23.4.310-20 років15
23.4.4Понад 20 років6
23.4.5Працюють повний робочий день33
ХХIV.Відносні показники 
25.1Обертаність0,68
25.2Книгозабезпеченість48,53
25.3Читаність33,02
25.4Відвідуваність8,42
ТАБЛИЦЯ 
 основних статистичних показників роботи 
Наукової бібліотеки УДФСУ 
за 2016 фінансовий рік 
(станом на 01.12.2016 року) 
Пор. №Назва показникаЗагальне значення по НБ УДФСУ 
I.Повна назва, рік заснування бібліотекиНаукова бібліотека УДФСУ 
1.1ПІБ керівника бібліотекиЦимбалюк С.Я. 
1.2E-mail бібліотекиlibrary@asta.edu.ua 
1.3ПІБ ректора ВНЗПашко П.В. 
1.4E-mail ректораpapavl@ukr.net 
II.Група за оплатою праціІІ 
III.Бібліотечні фонди (власні)  
3Всього примірників власних ресурсів331403 
 у т.ч. рідкісних та цінних документів  
3.1За видами  
3.1.1Книг282864 
3.1.2Періодичних видань38043 
3.1.2.1у т.ч. журналів – примірників38033 
3.1.2.2у т.ч. газет – річних комплектів10 
3.1.3Неопублікованих документів8224 
3.1.4Електронних носіїв із записом536 
3.1.5Мережних локальних документів, що доступні користувачам бібліотеки (не службові)1736 
3.1.6Інших документів  
3.2За мовами  
3.2.1Державною мовою308975 
3.2.2Іноземними мовами22428 
3.2.2.1у т.ч. російською мовою8750 
3.3За цільовим призначенням  
3.3.1Наукових видань75239 
3.3.2Навчальних видань248744 
3.3.2.1 у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)1737 
3.3.3Літературно-художніх видань7420 
IV.Електронні ресурси  
4.1Мережні віддалені ресурси39995 
4.1.1Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)  
4.1.1.1Кількість придбаних (передплачених) БД1 
4.1.1.1.1з них: повнотекстових БД1 
4.1.1.2Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.995 
4.1.2Ліцензійні ресурси тестового доступу2 
4.1.2.1Кількість тестових БД2 
4.1.2.2Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.39000 
4.1.3Ресурси відкритого доступу  
4.1.3.1Кількість унікальних назв в онлайн-каталозі або БД бібліотеки  
4.2Бази даних (власні)  
4.2.1К-ть власних БД1 
4.2.2Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів)129956 
4.2.2.1з них:  записів у Електронному каталозі121502 
4.2.2.2К-сть введених записів до ЕК за рік4231 
4.2.2.3К-сть звернень до ЕК22375 
4.2.3К-сть оцифрованих документів за рік75 
4.2.3.1у т.ч. сторінок24891 
4.3          Бібліотечний веб-сайт                        (вказати власний чи на сайті ВНЗ)  
4.3.1URL веб-сайтуhttp://library.asta.edu.ua/ 
4.3.2К-сть звернень50271 
4.4          Інституційний репозитарій  
4.4.1Назва репозитаріюiRNUDPSU 
4.4.2URL репозитаріюhttp/ir.asta.edu.ua/jspul/ 
4.4.3К-сть представлених документів (записів)412 
4.4.4К-сть звернень2194 
4.5.Інші веб-ресурси бібліотеки  
4.5.1Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки  
4.5.2Кількість звернень  
V.Надійшло документів (власний фонд)  
5Всього примірників3178 
5Всього назв2319 
5.1За видами  
5.1.1Книг – примірників1835 
5.1.2Книг – назв1018 
5.1.3Періодичних видань597 
5.1.3.1у т.ч. журналів – примірників587 
5.1.3.2у т.ч. газет – річних комплектів10 
5.1.4Неопублікованих документів – примірників184 
5.1.5Електронних носіїв із записом – примірників / назв  
5.1.6Мережних локальних документів562 
5.1.7Інших документів  
5.2За мовами  
5.2.1Державною мовою – примірників2894 
5.2.2Іноземними мовами – примірників284 
5.2.2.1у т.ч. російською мовою – примірників1179 
5.3За цільовим призначенням  
5.3.1Наукових видань – примірників1119 
5.3.2Навчальних видань – примірників1853 
5.3.2.1 у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)580 
5.3.3Літературно-художніх видань – примірників206 
VIIОбмінний фонд  
7Всього примірників  
7.1у т.ч. надійшло примірників  
7.2у т.ч. передано примірників  
VІIIВибуло примірників з власного фонду6176 
IX.Користувачі  
9.1Всього читачів за єдиним обліком6829 
 у т.ч. віддалених авторизованих користувачів  
9.1.1Студентів4925 
9.1.2Сторонніх72 
9.2Обслуговано всіма структурними підрозділами12430 
XКількість відвідувань  
10Всього57526 
10.1у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки10881 
10.2у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів4052 
ХIВидано документів із власного фонду  
11Всього примірників225471 
 у т.ч.рідкісних та цінних документів  
11.1За видами  
11.1.1Книг91975 
11.1.2Періодичних видань132843 
11.1.2.1у т.ч. журналів – примірників132023 
11.1.2.2у т.ч. газет – примірників818 
11.1.3Неопублікованих документів268 
11.1.4Електронних носіїв із записом155 
11.1.5Мережних локальних документів230 
11.1.6Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)  
11.2За мовами  
11.2.1Державною мовою – примірників208812 
11.2.2Іноземними мовами – примірників16659 
11.2.2.1у т.ч. російською мовою – примірників1058 
11.3За цільовим призначенням  
11.3.1Наукових видань21228 
11.3.2Навчальних видань203375 
11.3.2.1у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи)2893 
11.3.3Літературно-художніх видань868 
XIIМережні віддалені ресурси – кількість завантажених користувачами електронних документів (файлів)  
12.1Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)1 
12.2Ліцензійні ресурси тестового доступу2 
ХIIIМБА та ЕДД (електронна доставка документів)  
13.1К-сть абонентів МБА, ЕДД  
13.2К-сть документів, отриманих з інших бібліотек  
13.2.1у т.ч сторінок електронних копій  
13.3К-сть виданих документів іншим бібліотекам  
13.3.1у т.ч. сторінок електронних копій  
ХIVКультурно-просвітницька робота  
14Тематичні виставки, перегляди:  
14.1.1Загальна кількість виставок, переглядів228 
14.1.2Представлено документів7164 
14.2у т.ч. Віртуальні виставки:  
14.2.1Загальна кількість вірт. виставок15 
14.2.2Представлено документів165 
14.3Бібліографічні огляди:  
14.3.1Тем9 
14.3.2Прочитано  
14.4Кількість масових заходів69 
ХV.Довідково-інформаційне обслуговування  
15.1.1К-сть абонентів ВРІ  
15.1.2К-сть тем ВРІ  
15.1.3К-сть абонентів ДОК  
15.1.4К-сть тем ДОК  
15.2Виконано довідок, всього5827 
15.2.1у т.ч. тематичних2994 
15.2.2у т.ч. заіндексовано  документів (УДК,ББК)275/91 
15.3.Виконано в автоматизованому режимі2611 
15.3.1у т.ч. віртуальною довідковою службою  
15.3.1.1URL віртуальної довідкової служби  
15.4К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців  
15.5Кількість складених бібліографічних покажчиків3 
15.6Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків1 
15.7Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній формі8 
XVI.Формування інформаційної культури  
16.1Загальна к-сть проведених занять (в годинах)49 
16.2Програма навчального курсу в академічних годинах:  
16.2.1у т.ч. для студ. молодших курсів: теорет.6 
16.2.2у т.ч. для студ. молодших курсів: практ.  
16.2.3у т.ч. для студ. старших курсів: теорет.4 
16.2.4у т.ч. для студ. старших курсів: практ.  
16.2.5у т.ч. для наук.-пед. працівників: теорет.2 
16.2.6у т.ч. для наук.-пед. працівників: практ.  
XVIIНауково-дослідна та науково-методична робота  
17.1Кількість тем наукових робіт  
17.2Назви тем наукових робіт  
17.3Проведено конференцій  
17.4Проведено семінарів у бібліотеці2 
17.5Проведено інших заходів  
17.6К-сть виступів на конференціях, семінарах5 
17.7К-сть публікацій1 
XVIII.Матеріально-технічна база (МТБ)  
18.1Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.)2181,9 
18.1.2у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.)704,9 
18.1.3у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.)864,8 
18.2Кількість абонементів3 
18.3Кількість читальних залів7 
18.4Місць для читачів380 
XIX.Технічна характеристика приміщень  
19.1Потребує капітального ремонту (кв.м.)  
19.2Перебуває в аварійному стані (кв.м.)  
XX.Кількість технічних засобів  
20.1Кількість  комп’ютерів64 
20.1.1у т.ч. к-ть серверів4 
20.2Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ)47 
20.2.1у т.ч. АРМ для співробітників31 
20.2.2         АРМ для користувачів16 
20.3К-сть комп. з доступом до Інтернету27 
20.3.1у т.ч. для користувачів16 
20.4К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього48 
20.4.1у т.ч. сканерів23 
20.4.2         принтерів23 
20.4.3         копірів1 
20.4.4         БФП (багатофункціональні пристрої)1 
20.5Кількість телефонних номерів13 
20.6Кількість факсів1 
20.7Використання технологій WI-FI так/нітак 
20.8Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву)АБІС “УФД/Бібліотека” 
ХХI.Фінансові витрати на:  
21.1Придбання книг  
21.2Передплату періодичних видань57395,08 
21.3Передплату баз даних  
21.4Інші витрати  
ХХII.Отримано дари  
22.1Книг (примірників)552 
22.2Книг (на суму)44744,00 
22.3ПК та іншої комп. техніки (одиниць)  
22.4ПК та іншої комп. техніки (на суму)  
22.5Інше (сума)  
ХХІII.Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу)  
23.1Кількість штатних одиниць44 
23.2Загальна к-сть працівників (осіб) бібліотеки38 
23.3з них за освітою    (у разі одержання освіти в кількох навчальних закладах, рівень освіти визначається відповідно до учбового закладу вищого рівня, який закінчив працівник)  
23.3.1Повна вища освіта33 
23.3.1.1у т.ч. вища спеціальна7 
23.3.2Базова вища освіта  
23.3.2.1у т.ч. базова спеціальна  
23.3.3Початкова вища освіта (неповна вища)4 
23.3.3.1у т.ч. початкова спеціальна1 
23.3.4Повна загальна середня освіта1 
23.4за стажем  
23.4.1До 3 років5 
23.4.23-9 років12 
23.4.310-20 років15 
23.4.4Понад 20 років6 
23.4.5Працюють повний робочий день33 
ХХIV.Відносні показники  
25.1Обертаність0,68 
25.2Книгозабезпеченість48,53 
25.3Читаність33,02 
25.4Відвідуваність8,42 
    
     Директор НБ                                                                  С.Я. Цимбалюк 
Оберіть місяць перегляду надходжень у 2017 році або інший рік:

травень
     квітень
     березень
     лютий
     січень

2014

рік

січень

2015

рік

січень

2016

рік

січень

2017

рік

січень
лютийлютийлютийлютий
березеньберезеньберезеньберезень
квітеньквітеньквітеньквітень
травеньтравеньтравеньтравень
червеньчервеньчервеньчервень
липеньлипеньлипеньлипень
серпеньсерпеньсерпеньсерпень
вересеньвересеньвересеньвересень
жовтеньжовтеньжовтеньжовтень
листопадлистопадлистопадлистопад
груденьгруденьгруденьгрудень
 

 

Українські   (79)

1  Link   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка1477
2  Link   Український медичний каталог824
3  Link   Українська бібліотечка1224
4  Link   Українська бібліотека “Джерело”959
5  Link   Тернопільська обласна універсальна бібліотека1560
6  Link   Тернопільська обласна бібліотека для молоді1344
7  Link   Сумська обласна наукова бібліотека ім.Н.К.Крупської864
8  Link   Сайт науково-технічної бібліотеки912
9  Link   Рівенська обласна бібліотека для юнацтва811
10  Link   Релігійно-інформаційна служба України1042
11  Link   Публічні бібліотеки Києва929
12  Link   Православна бібліотека856
13  Link   Польсько-Американсько-Українська Ініціатива про Співпрацю769
14  Link   ОУНБ імені Олени Пчілки838
15  Link   Фундаментальна бібліотека Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості1888
16  Link   Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленко1669
17  Link   Харківська обласна універсальна наукова бібліотека1015
18  Link   Рівненська державна обласна бібліотека991
19  Link   Національна Академія Державного Управління799
20  Link   Національний транспортний університет1136
21  Link   Науково-технічна бiблiотека ім.Г.І. Денисенка НТУУ “КПІ”1422
22  Link   Бібліотека Верховної Ради996
23  Link   Асоціація міст україни1373
24  Link   Бібліотека громадянської освіти785
25  Link   Экономическая библиотека Economics1073
26  Link   Центральна наукова бібліотека912
27  Link   Центральна бібліотека ім М.Л.Кропивницького ЦБС823
28  Link   Херсонський державний університет1005
29  Link   Херсонська обласна наукова медична бібліотека1010
30  Link   Харьковский политехнический институт1132
31  Link   Обласна бібліотека ім.М. Островського1450
32  Link   НТБ ім. проф. Г.К.Суслова834
33  Link   Донецька обласна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської1215
34  Link   Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека1468
35  Link   Громадський простір953
36  Link   Головна астрономічна обсерваторія НАН України851
37  Link   Власна Справа1059
38  Link   Вінницька обласна універсальна бібліотека933
39  Link   Бібліотека християнських матеріалів812
40  Link   Бібліотека української поезії843
41  Link   Бібліотека української літератури916
42  Link   Бібліотека Одеського екологічного університету900
43  Link   Бібліотека Львівської богословської академії816
44  Link   Бібліотека ім.Марії Фішер-Слиж884
45  Link   Бібліотека Запорізької держ. інженерної Академії971
46  Link   Бібліотека Запорізького НТУ801
47  Link   Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека1374
48  Link   Запорізький національний технічний університет1084
49  Link   Івано-Франківська обласна наукова бібліотека ім. І.Франка885
50  Link   НТБ Державної льотної академії України
51  Link   НБ Таврійського національного університету ім.. В.І.Вернадського745
52  Link   НБ Одеського національного університету ім.. І.І.Мечникова768
53  Link   Національний університет кораблебудування ім.. адм. Макарова685
54  Link   Научно-техническая библиотека Донецкого НТУ651
55  Link   Научная медицинская библиотека “МЕДИЦИНА И…”842
56  Link   Наукова бібліотека ЗДУ685
57  Link   Наукова бібліотека Донецького національногоуніверситету727
58  Link   Міська спеціалізована бібліотека “Молода Гвардія”667
59  Link   Луганская областная универсальная библиотека780
60  Link   Кримський держ. Індустріально-педагогічний інститут724
61  Link   Кіровоградський національний технічний університет685
62  Link   Кіровоградська обласна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевсього1208
63  Link   Історія України ІХ-ХVIIIст.694
64  Link   Бібліотека Запорізького національного технічного університету658
65  Link   Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського896
66  Link   Міжнародна Академія Управління Персоналом692
67  Link   Науково-технічна бібліотека Національного Авіаційного Університету467
68  Link   Наукова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України615
69  Link   Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури 1039
70  Link   Бібліотека Київського національного університету технологій та дизайну 815
71  Link   Електронна бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв 375
72  Link   Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія»560
73  Link   Бібліотека КНЕУ ім. Вадима Гетьмана451
74  Link   Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 657
75  Link   Бібліотека Київського Національного торгово-економічного університету551
76  Link   Бібліотека Національного транспортного університету 596
77  Link   Бібліотека Національного університету фізичного виховання і спорту України 354
78  Link   Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій 519
79  Link   Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана»254

СНД   (8)

1  Link   Центральная библиотека им. Якуба Коласа НАН Беларуси1614
2  Link   Російська національна бібліотека764
3  Link   Російська державна бібліотека767
4  Link   Національна парламентська бібліотека Грузії ім.І.Чавчавадзе1018
5  Link   Національна бібліотека Білорусії796
6  Link   Наіональна бібілотека Республіки Казахстан1328
7  Link   Беларусский государственный экономический университет1022
8  Link   Беларусская Сельскохозяйственная библиотека738

Зарубіжні   (21)

1  Link   Федеральна бібліотека сенату Бразилії788
2  Link   Університет Гамбурга819
3  Link   Університет Альберти (Канада)887
4  Link   Спілка правознавчих бібліотек Альберти801
5  Link   Парламентська бібліотека Австралії1467
6  Link   Німецька бібліотека767
7  Link   Національний університет де Росаріо(Аргентина)941
8  Link   Національний університет де Ла Плата (Аргентина)987
9  Link   Національний університет Аргентини ім. Мар дел Плати928
10  Link   Національна метеорологічна бібліотека Австралії869
11  Link   Національна бібліотека Республіки Аргентина819
12  Link   Національна бібліотека Єгипту799
13  Link   Національна бібліотека Австрії692
14  Link   Національна бібліотека Австралії773
15  Link   Народна бібліотека754
16  Link   Манітобська урядова бібліотека876
17  Link   Манітобська державна бібліотечна Рада744
18  Link   Економічна бібліотека Кракова751
19  Link   Британська національна бібліотека758
20  Link   Бібліотека університету Калгарі752
21  Link   Бібліотека Верховного Суду Австралії893

Українські репозитарії – Repositories of Ukraine  

#Веб-ПосиланняХіти
1  Link   Електронна бібліотека Житомирського державного університету імені І. Франка 427
2  Link   Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 442
3  Link   Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія» 489
4  Link   Репозитарій Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя407
5  Link   Цифровой репозиторий Харьковской национальной академии городского хозяйства508
6  Link   Електронний науковий архів НТБ НУ «Львівська політехніка» 459
7  Link   Репозитарий Севастопольского национального технического университета 395
8  Link   Електронний архів Донецького національного університету 427
9  Link   Електронний архів Сумського державного університету 451
10  Link   Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки 407
11  Link   Електронний архів Одеського національного університету iмені І.І. Мечникова 460
12  Link   Електронний архів Донецького національного технічного університету 370
13  Link   Інституційний репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 386
14  Link   Інституційний репозіторій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля389
15  Link   Репозитарій Харківського національного медичного університету478
16  Link   Електронний архів Національного університету харчових технологій531
17  Link   Електронний архів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 339
18  Link   Електронний архів Національного фармацевтичного університету 403
19  Link   Цифровий архів Національного університету «Острозька академія»344
20  Link   Інституційний репозитарій Керчинського державного морського технологічного університету 338
21  Link   Електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова309
22  Link   Репозиторій Вінницького національного аграрного університету345
23  Link   Електронний інституційний репозиторій Приазовського державного технічного університету 325
24  Link   Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки 408
25  Link   Old Printed Books – digital repository of european rarities Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка 343
26  Link   Еврика- це відкритий електронний проект Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. 361

У Податковому відбувся випуск бакалаврів з економічної безпеки та митної справи

Сьогодні у стінах нескореного та незламного Державного податкового університету відбувся випуск бакалаврів Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи. Майже 200 випускників завітали до рідної Альма-матер, щоб отримати довгоочікувані дипломи. Це особливий день, адже попри всі виклики зібрав разом дружню університетську родину. Розділити радість свята прийшли і батьки, рідні та друзі. У цей день для […]

Випускники Податкового поповнили ряди нової генерації правників України

Понад 100 випускників Навчально-наукового інституту права зібралися у стінах рідної Альма-матер, щоб отримати документи про освіту. Одразу зазначимо, що вони відмовились від святкових атрибутів та подарунків, зробивши щедру пожертву на допомогу Збройним Силам України! Натомість отримали понад 1000 приємних слів, настанов та подяк. Не забули й про важливе – розпочався випуск з внесення Державного прапора […]

1 липня у Податковому пройде Фотовиставка “Розстріляна Альма-матер”

1 липня у Державному податковому університеті відбудеться фотовиставка світлин Університету, який в березні розстріляли російські окупанти. Мета – збір коштів для відбудови вишу. Захід пройде на площі біля корпусу С. Будуть представлені роботи фотографів Каріни Нагорної, Олега Гриба та Сергія Ніколайця, зроблені після звільнення Ірпеня від російських окупантів. Світлини показують життя до та після вторгнення […]

Податковий університет випустив 114 дипломованих бакалаврів з фінансів та цифрових технологій

Сьогодні до Державного податкового університету завітали випускники, батьки та гості. Перші – щоб отримати довгоочікувані дипломи, інші – привітати випускників з важливою подією у житті. Випускний в умовах війни – це попередження про необхідність бігти в укриття при звуках повітряної тривоги, вшанування загиблих випускників хвилиною мовання та урочистості без масовості. В той же час – […]

У Податковому розпочалася реєстрація на МКТ та МТНК для здобуття ступеня магістра

Майбутні МАГІСТРИ! Від сьогодні, 27 червня, до 18 липня (включно) Державний податковий університет проводить реєстрацію вступників для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК).   ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ Вступник на магістратуру у період з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року має надіслати на електронну адресу приймальної комісії Державного […]

25 червня випускники Податкового університету зберуться задля допомоги Альма-матер

25 червня 2022 року у Державному податковому університеті відбудеться розширене засідання правління Всеукраїнської Асоціації випускників та ветеранів НУДПСУ, організована за ініціативою Президента Асоціації. Унаслідок бойових дій, що точилися на території Ірпеня у березні цього року, Університет зазнав серйозних руйнувань. Повністю знищений адміністративний корпус, частково пошкоджено ще п’ять корпусів. Значних руйнувань зазнали чотири гуртожитки, в яких […]

МАЙБУТНІ МАГІСТРИ! Не пропустіть!

Уже завтра ви отримаєте відповіді на всі запитання разом з #ДПУ Як працює вступ 2022? Коли подавати документи? Не розібралися з особливостями цьогорічного вступу? Маєте безліч запитань, вагань і хвилювань – тоді завтра на 13:00 нічого не плануйте! Долучайтеся до онлайн спілкування та отримайте фахову консультаційну допомогу з перших вуст: Приймальна комісія та Консультаційний центр з […]

Зустріч випускників ДПУ!

Дорогі випускники! Нагадуємо! Зустріч випускників відбудеться  4 червня 2022 року. Місце зустрічі: Державний податковий університет,  площа перед  корпусом С, вул. Університетська,  31, м. Ірпінь. Реєстрація  з 10.00. Початок об  11.00  у конференцзалі корпусу К. Пропонуємо переглянути відеопослання рідній Альма-Матер від випускників”