Вітаємо Вас і запрошуємо на сторінку Наукової бібліотеки Національного університету державної податкової служби України – найбільшої в м. Ірпені.

Сайт знаходиться на стадії формування, тому ми із задоволенням дослухаємось до всіх зауважень і пропозицій щодо його наповнення.

Бібліотека – не лише місце книговикористання, книгопочитання, але також і мозковий центр університету, що пов’язаний незчисленними нитками з усіма світовими інформаційними ресурсами, і забезпечує швидкий та зручний доступ до всіх ресурсів, знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів. Сьогодні це сучасна науково-інформаційна скарбниця, регіональне сховище творiв друку, доступне всім студентам, співробітникам та гостям нашого Університету. Обслуговування в бібліотеці здійснюється з використанням нових інформаційних технологій. Переважна більшість інформаційно-бібліотечних процесів: обслуговування читачів, комплектування, обробка літератури – здійснюються у автоматизованому режимі. У бібліотеці створена локальна комп’ютерна мережа. Доступ до Iнтернет-ресурсів для читачів надається у трьох читальних залах. Співпраця з багатьма організаціями і приватними особами різних країн світу дозволяє бібліотеці проводити книгообмін і одержувати літературу в дарунок. Тож запрошуємо Вас до співробітництва і будемо вдячні, якщо Ви запропонуєте нам книги для книгообміну або в подарунок, навіть якщо це буде одна книга. Будемо раді Вашій участі в семінарах, науково-практичних конференціях та інших заходах бібліотеки, допомозі у використанні нових інформаційних технологій, підвищенні кваліфікації наших співробітників. Усі Ваші пропозиції щодо роботи бібліотеки будуть розглянуті вчасно і дуже уважно. Бажаємо приємно провести час і почерпнути багато корисної інформації з нашого сайту. Ми впевнені, що життя прекрасне і принесе Вам тільки радість, чого Вам щиро бажаємо!

З повагою,

директор бібліотеки Світлана Ярославівна Цимбалюк

 

МІСІЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Бібліотека – це місце, де народжуються нові ідеї, де народжуються нові знання.

Візія:

 1. Підвищення рівня і якості бібліотечно-інформаційного обслуговування навчального процесу, наукової та інноваційної діяльності.
 2. Створення єдиного інформаційно-комунікативного середовища Університету.
 3. Інтеграція бібліотечних ресурсів у світову мережу освітніх послуг і наукових комунікацій.

Місія:

Задля інтегрування УДФСУ в світовий науково-освітній простір необхідно:

 • створити і розвивати для дослідників університету середовище, що сприяє дослідженню, навчанню та викладанню, через якісний інформаційний супровід, сервісність та комфортний фізичний і віртуальний простір;
 • сприяти цілісному розвитку гармонійної особистості, забезпеченню її навчальних, наукових, культурних потреб шляхом створення сучасного бібліотечно-інформаційного освітнього середовища Університету.

Стратегічна мета:

формування для дослідників університету (ПВС, аспірантів, докторантів, студентів, курсантів) інноваційного освітньо-науково-культурного центру у освітньому просторі університету та максимальне сприяння розвитку творчих ініціативу рамках реалізації освітніх, наукових і міжнародних програм університету.

У процесі реалізації місії та візії НБ УДФСУ необхідно:

 • забезпечити стійкий і поступальний прогрес бібліотеки на основі поступових перетворень та нової стратегії, орієнтованої на інноваційний комфортний, технічно обладнаний інформаційно-інтелектуальний центр для отримання будь-якої інформації для задоволення сучасних освітніх та інтелектуальних потреб особистості, що сприятиме економічному, соціальному і духовному розвитку української нації;
 • послідовно підвищувати якість надання послуг і максимально повний спектр доступу до інформаційних ресурсів на різних носіях;
 • забезпечити вільний доступ до інформації, достовірність якої адмініструється програмними продуктами та кваліфікованим персоналом;
 • реалізувати соціокультурний аспект діяльності бібліотеки, що передбачає направленість на створення духовних цінностей, їх відтворення та збереження;
 • забезпечити сучасного користувача (представника цифрового покоління),який сьогодні перетворюється на «віддаленого користувача», коли відбувається глобальне відчуження аудиторії від книги, привабливою атмосферою затишку, безконфліктності, креативності та інформаційної толерантності;
 • сприяти розширенню цифрового архіву наукових праць університету та їх інтеграції в глобальний простір наукових комунікацій;
 • забезпечити професорсько-викладацькому складу, студентам, курсантам, аспірантам, докторантам всі необхідні умови для ведення ефективної наукової роботи, отримання якісної освіти, розвитку в них умінь роботи в інформаційно-комунікативному середовищі;
 • налагодити партнерство задля інновацій та обміну кращими практиками;
 • розширити можливості надання інформаційних послуг шляхом створення колекцій оцифрованих документів;
 • продовжити вдосконалення структури бібліотеки;
 • підвищити ефективність використання площ шляхом використання їх для проведення круглих столів, наукових семінарів, виховних, просвітницьких та інших заходів університету;
 • допомагати зберігати державну і суспільну оцінку університету, як вищого навчального закладу з ефективним менеджментом, який динамічно розвивається і надає освітні послуги належної якості.

Світові тренди, які впливатимуть на розвиток Бібліотеки у найближчі п’ять років:

Відкрита наука (Open Science) – рух, мета якого зробити наукові дослідження, наукові дані та їхнє поширення доступними для всіх рівнів зацікавленого суспільства, як для любителів, так і для професіоналів. Включає в себе такі заходи, як публікації відкритих досліджень (Open Research), компанії на підтримку відкритого доступу (Open Access), стимулювання вчених до використання «науки з відкритим блокнотом» (Open Notebook Science), і загалом полегшення публікації та обігу наукового знання. Основні принципи відкритої науки: відкриті дані (Open Data), відкриті джерела (Open Source), відкрита методологія (Open Methodology), відкрите рецензування (Open Peer Review), відкритий доступ (Open Access), відкриті освітні ресурси (Open Educational Resources).

В мальовничому ірпінському регіоні розташований Національний університет державної податкової служби України. Віхами на шляху розвитку навчального закладу стали: Український торф’яний технікум, Ірпінський торф’яний технікум, Ірпінський гірничо-паливний технікум, Ірпінський індустріальний технікум-коледж, Український фінансово-економічний інститут, Академія державної податкової служби України. За роки свого існування навчальний заклад підготував понад 60 тисяч фахівців. У 2011 році він відзначив 90-річчя з дня свого існування.
Сьогодні Національний університет є базовим навчальним закладом Державної податкової служби України. В університеті створена потужна матеріально-технічна база, яка складається з шести навчально-лабораторних корпусів. Підготовка фахівців здійснюється на шести факультетах: податкової міліції, обліково-економічному, фінансів та банківської справи, економіки та оподаткування, юридичному, заочному, до складу яких входить 31 кафедра, де здобувають освіту понад 12 тисяч юнаків та дівчат з усіх регіонів України. Навчають майбутніх податківців, економістів, фінансистів, юристів близько 700 науково-педагогічних працівників, з них: 7 академіків, 61 професор, 68 докторів наук, 322 кандидати наук, 208 доцентів.
В університеті є аспірантура, докторантура, спеціалізовані ради по підготовці кандидатів наук з економіки та правознавства.
Налагоджено конструктивні наукові зв’язки з рядом міжнародних організацій, навчальних і наукових установ США, Німеччини, Канади, Великобританії, Швеції, Данії, Польщі, Росії, Білорусі, Узбекистану, Молдови та інших країн. Особливо пожвавилася міжнародна діяльність та зарубіжні контакти університету з часу підписання на початку 2004 р. договору про співробітництво закладу з Міністерством закордонних справ України – єдиного подібного договору в нашій державі. Це відкрило перспективу активнішої участі університету в Європейському освітньому Болонському процесі, обміну студентами з університетами інших країн, стажування молодих учених та проходження практики обдарованими студентами за кордоном.
Університет одним із перших в Україні розпочав впровадження Болонського процесу з метою інтеграції у європейську освітню систему. Підтримуючи зв’язки з навчальними закладами Польщі, Росії, Франції, Іспанії, Хорватії, університет постійно перебуває на вістрі наукової думки, має можливість впроваджувати сучасні надбання педагогіки, економіки, права, податкової справи, менеджменту.
У структурі навчального закладу є Інститут післядипломної освіти, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, Науково-дослідний інститут фінансового права, Київський фінансово-економічний коледж. З метою надання можливості отримання якісної освіти в інших регіонах України працюють регіональні філії навчального закладу в Житомирі, Сімферополі, Вінниці, Кам’янці-Подільському (Хмельницька область), Сторожинцях (Чернівецька область).
Візитівкою та гордістю Національного університету ДПС України є Культурно-мистецький центр «Сузір’я» – це 20 різножанрових творчих колективів та студій, це свято музики, поезії, танцю, де розвивають свої здібності більше 500 учасників. Творчі колективи центру відомі не тільки в Україні, але й у Польщі, Німеччині, Іспанії, США, Канаді, на Кіпрі. Багато зведених столичних київських концертів, зокрема в Національному палаці «Україна», проходять за участі пісенно-хореографічних номерів центру «Сузір’я».
На базі спортивного комплексу університету діє сучасний стадіон, манежі, ігрові та спортивні зали. Функціонує 16 спортивних секцій із різних видів спорту. Тренування проводять досвідчені тренери, більшість із яких мають звання заслуженого тренера України та майстра спорту міжнародного класу.
У 1999 р. на території студентського містечка було споруджено осередок духовної освіти для майбутніх податківців – храм святителя Миколая. Понад 10 років свята служба в храмі сприяє духовному розвитку студентства та усіх мешканців Ірпеня, нагадує про вічні цінності, закони честі та моралі.
У 2003 році бібліотека отримала спеціалізоване приміщення площею 2 тис. м2, де розмістились: інформаційно-бібліогра¬фічний відділ, відділ комплектування документів, відділ обслуговування науковою літературою, відділ обслуговування навчальною літературою, відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, абонемент навчальної літератури, зал періодичних видань на 60 посадкових місця, зал духовної літератури, який користується популярністю серед студентів, читальний зал для викладачів на 20 посадкових місць, читальний зал юридичної літератури на 116 посадкових місць, читальний зал економічної літератури на 90 посадкових місць, зал іноземної літератури на 8 посадкових місць. Функціонують абонемент та читальний зал територіально відокремленого факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції та спецбібліотека факультету податкової міліції.
На сьогодні бібліотека стала потужним інформаційним центром не лише в університеті, а й у місті.
Велику допомогу користувачам у виборі літератури надає довідково-бібліографічний апарат (ДБА) бібліотеки. Це алфавітний каталог, систематичний каталог, електронний каталог книг, електронний каталог авторефератів і дисертацій, каталог іноземної літератури мовою оригіналу, систематична картотека газетно-журнальних статей та картотека праць співробітників Національного університету ДПС України.
З 2002 року в бібліотеці працює автоматизована бібліотеч¬но-бібліографічна система «УФД/Бібліотека» для комплексної автоматизації діяльності бібліотеки. У роботі використовується 114 одиниць технічних засобів (комп’ютери, сканери, принтери, відеотехніка).
Є 15 комп’ютерів для користувачів, які мають доступ до мережі Інтернет.
Згідно наказу Державної податкової адміністраціїї від 27.10.2008 бібліотеку університету було перейменовано у Наукову бібліотеку.
Очолює роботу Наукової бібліотеки к.е.н., доцент Цимбалюк Світлана Ярославівна.

Cтруктура та режим роботи

Поверх Номер кімнати Назва відділу (кімнати) Режим роботи відділу Телефон
3 364а, 364, 365 Директор бібліотеки, приймальня, заступник директора бібліотеки Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30 14-11, 13-11, 12-92,

61-064

3 365 Відділ комплектування та наукової обробки літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30 12 – 92
3 366 Відділ наукової обробки документів і організації каталогів Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30 12 – 92
3 367 Інформаційно-бібліографічного відділ Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30 12 – 92
3 369 Читальний зал періодичних видань Пн. – Пт.: 8.30 – 20.00

Суб. 9.00 – 15.00

15-17
3 370 Читальний зал християнської літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30

Суб.: 9.00 – 15.00

15-17
3 372 Абонемент навчальної літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 18.30

Суб.: 9.00 – 15.00

15-16
4 431,432 Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30 11 – 82

54-086

4 433 Абонемент наукової літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30

Суб.: 9.00 – 15.00

11 – 82

54-086

4 433 Читальний зал наукової літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30

Суб.: 9.00 – 15.00

11 – 82
4 508 Читальний зал юридичної літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 20.00

Суб. 9.00 – 15.00

14-15
5 511 Читальний зал економічної літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 20.00

Суб. 9.00 – 15.00

14-15
6 629 Читальний зал іноземної літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30 14-16
Бібліотеки відоомчих факультетів
2 поверх

факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

Абонемент Пн. – Пт.: 8.30-17.30

Вихідні дні: субота, неділя.

15-32
2 поверх

факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

Читальний зал Пн. – Пт.: 8.30-17.30 | Вихідні дні: субота, неділя. 15-32
6 поверх корпусу Податкової міліції Спеціальна бібліотека факультету податкової міліції Пн. – Пт.: 8.30-17.30 | Вихідні дні: субота, неділя 15-12
підвал Депозитарій Пн.-Пт:8.30-17.30 15-10

 Режим роботи структурних підрозділів Наукової бібліотеки

Поверх   Номер кімнати Назва відділу (кімнати) Режим роботи відділу Телефон
3   364а, 364, 365 Директор бібліотеки, приймальня, заступник директора бібліотеки Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30 14-11, 13-11, 12-92,

61-064

3   365 Відділ комплектування документів Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30 12 – 92
3   366 Відділ наукової обробки документів і організації каталогів Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30 17 – 92
3   367 Інформаційно-бібліографічного відділ Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30 12 – 92
3   369 Читальний зал періодичних видань Пн. – Пт.: 8.30 – 20.00

Суб. 9.00 – 15.00

15-17
3   370 Читальний зал художньої  літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30

Суб.: 9.00 – 15.00

15-17
3   372 Абонемент навчальної літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 18.30

Суб.: 9.00 – 15.00

15-16
4   431,432 Відділ інформаційних технологій Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30 11 – 82

54-086

4   433 Абонемент наукової літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30

Суб.: 9.00 – 15.00

11 – 82

54-086

4   433 Читальний зал наукової літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30

Суб.: 9.00 – 15.00

11 – 82
4   508 Читальний зал юридичної літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 20.00

Суб. 9.00 – 15.00

14-15
5   511 Читальний зал економічної літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 20.00

Суб. 9.00 – 15.00

14-15
6   629 Читальний зал іноземної літератури Пн. – Пт.: 8.30 – 17.30 14-16
  Бібліотека відомчого факультету
  6 поверх корпусу Податкової міліції Спеціальна бібліотека факультету податкової міліції Пн. – Пт.: 8.30-17.30 | Вихідні дні: субота, неділя 15-12
  Кім. 5 (підвал ЦМЗ) Депозитарій Пн.-Пт:8.30-17.30 15-10
  Кожний останній день місяця – санітарний день

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

____________Л.Л. Тарангул

«___»_____________2016 р.

 

 

 

ПРАВИЛА

КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Ірпінь 2016

Розглянуто та схвалено на засіданні Методичної ради Наукової бібліотеки, протокол №_______від «__»_______2016 року.

ПРАВИЛА

КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 1. Правила користування Науковою бібліотекою Університету державної фіскальної служби України регулюють відносини між бібліотекою і користувачами бібліотеки.

1.1. Наукова бібліотека Університету державної фіскальної служби України ( далі – Бібліотека) здійснює бібліотечне обслуговування студентів, аспірантів, здобувачів, співробітників, професорів і викладачів Університету, а також всіх осіб, що мають право користуватися Бібліотекою на безкоштовній основі у відповідності з Положенням про бібліотеку і даними Правилами.

1.2. Правила користування Науковою бібліотекою Університету державної фіскальної служби України розроблені на основі Наказу Міністерства культури і мистецтв України «Про затвердження типових правил користування бібліотеками в Україні» від 25.05.2001 № 319 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.07.1999 р. за №449/3742.

 1. Документом, що надає право користування Бібліотекою, є пластиковий читацький квиток Бібліотеки.

2.1. Вищевказані документи видаються на підставі наказів про зарахування на навчання або про прийом на роботу в Університет.

2.2. Для отримання читацького квитка читач повинен заповнити заяву, вказавши паспортні дані, і своїм підписом підтвердити, що він ознайомився і згодний з правилами користування Бібліотекою і надалі зобов’язується їх виконувати.

2.3. У разі втрати читацького квитка, читач зобов’язаний негайно повідомити про це адміністрацію Бібліотеки. Читач несе відповідальність за всі дії, зроблені іншою особою з використанням його документа до моменту заяви про втрату.

          2.4. У випадку зміни прізвища, переводу в іншу групу читач зобов’язаний негайно повідомити про це адміністрацію Бібліотеки.

 1. Щорічно (один раз у навчальний рік до першого листопада поточного року) Бібліотека проводить перереєстрацію читачів з пред’явленням усіх книг, якими користується читач на момент перереєстрації. Читачі, які не пройшли перереєстрацію, Бібліотекою не обслуговуються.
 2. При відрахуванні з Університету, звільненні з роботи, або закінченні навчання читач зобов’язаний повернути в Бібліотеку всі бібліотечні книги, та отримати відповідну відмітку в обхідному листі.
 3. Особи, що навчаються по програмах отримання другої вищої освіти, користуються літературою в читальному залі.
 4. Бібліотека здійснює обслуговування читачів на абонементі навчальної та методичної літератури та науковому абонементі, у читальних залах (юридичної, економічної, художньої, іноземної літератури та в читальному залі періодичних видань).
 5. Читач має право:

          7.1. Одержувати повну інформацію про книги, які отримав читач в Бібліотеці на користування, склад бібліотечних фондів, наявність вільних екземплярів, різні форми бібліотечного інформування або через електронний каталог Бібліотеки.

7.2. Одержувати інформацію про всі зміни правил користування Бібліотекою.

7.3. Користуватися бібліотечними фондами в читальному залі і на абонементах Бібліотеки відповідно до встановлених правил.

7.4. Одержувати допомогу і консультації бібліографів у пошуку необхідної літератури та інформації.

7.5. Використовувати в навчальній і науковій роботі комп’ютерну техніку, що є в Бібліотеці, електронні ресурси.

 1. Бібліотека зобов’язана:

8.1. Знайомити читачів про Правила користування Бібліотекою і всі зміни цих правил.

8.2. Забезпечувати читачам можливість користуватися всіма фондами та інформаційними ресурсами Бібліотеки.

8.3. Інформувати читачів про всі види інформаційних, бібліотечних і бібліографічних послуг, які надає Бібліотека.

8.4. Надавати читачам допомогу у підборі необхідної літератури та інформації.

8.5. Створювати і підтримувати комфортні умови для роботи читачів.

 1. Правила користування абонементом навчальної та методичної літератури Бібліотеки
 2. 1 На абонементі навчальної та методичної літератури читач отримує літературу на поточний семестр згідно з навчальним планом відповідного курсу, потоку, форми навчання, групи. Додаткова література видається за наявності вільних екземплярів, не зарезервованих для планового навчання.

9.2. Книги, журнали, інші матеріали видаються читачеві після занесення інформації про отримані примірники у формуляр читача. Читач зобов’язаний поставити свій підпис за кожний отриманий примірник у своєму читацькому формулярі.

9.3. У кінці кожного семестру після закінчення терміну користування літературою, виданою на навчальному абонементі, читач зобов’язаний здати книги і брошури. У випадку додаткової сесії читач має право і зобов’язаний продовжити термін користування навчальною літературою на час такої сесії.

9.4. При поверненні літератури чи інших матеріалів у Бібліотеку розписки читача у його присутності погашаються підписом, або особистим штемпелем працівника Бібліотеки.

 1. Правила користування абонементом наукової літератури Бібліотеки.

10.1. На абонементі наукової літератури документи видаються на 30 днів на підставі замовлення, зробленого читачем.

          10.2. За необхідності термін користування науковою літературою може бути продовжений на два терміни до 15 днів.

10.3. Читач може мати на руках одночасно таку кількість видань:

– співробітники – до 5 видань;

– члени наукового товариства – до 10 видань;

– магістри, аспіранти, здобувачі – до 10 видань;

– професори і викладачі – до 10 видань.

10.4. На час провітрювання, згідно режиму роботи абонементу, всі читачі повинні вийти з приміщення абонементу.

 1. Правила користування читальним залом Бібліотеки

11.1. У читальному залі видаються читачеві рідкісні та цінні видання, а також видання, що є в бібліотеці в обмеженій кількості, газети, журнали, видання на магнітних носіях. Видання, отримані у читальному залі, виносити не дозволяється. При потребі взяти видання для копіювання оформляється грошова застава у розмірі вартості книги. Видання з читального залу можуть бути видані додому читачеві тільки на підставі спеціального дозволу завідуючого відділом, або представника адміністрації.

          11.2. Професори і викладачі мають право виносити літературу, видану з фонду читального залу, за винятком рідкісних видань, у кабінети і на кафедри Університету на підставі дозволу адміністрації Бібліотеки.

11.3. На підставі заяви читача, підписаної директором Бібліотеки, у читальний зал наукової літератури можуть бути видані роботи з рукописного фонду бібліотеки (дисертації). Читач має право знайомитися з цими роботами тільки на спеціально виділених адміністрацією Бібліотеки робочих місцях. Читач не має права копіювати інформацію рукописного фонду і несе відповідальність за збереження отриманих ним робіт. Одночасно читач може взяти в читальний зал не більш двох робіт з рукописного фонду.

11.4. Видача літератури в читальному залі припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого часу читального залу.

11.5. Читачі, що працюють у читальному залі, повинні повернути взяту літературу не пізніше, ніж за 15 хвилин до закінчення робочого часу читального залу.

11.6. На час провітрювання, згідно режиму роботи читального залу, всі читачі повинні вийти з читального залу.

 1. Правила користування комп’ютерною технікою у Бібліотеці.

12.1. У Бібліотеці встановлені комп’ютери, за допомогою яких читач може користуватися електронним каталогом, передплаченими та власне бібліотечними базами даних, текстовими редакторами, доступом до мережі Інтернет.

12.2. Робота на ПК здійснюється читачами на безкоштовній основі.

12.3 Читач зобов’язаний дбайливо ставитися до комп’ютерної техніки, програмного забезпечення і комп’ютерної інформації. Читач при виникненні проблем у роботі з комп’ютерною інформацією повинен звернутися до співробітників Бібліотеки.

          12.4. Робота читача в електронному каталозі, базах даних і текстових редакторах здійснюється, як правило, без обмеження часу. У дні найбільшого завантаження комп’ютерів, при нестачі комп’ютерних робочих місць, адміністрація Бібліотеки може вводити обмеження на користування ПК в часі, про що має бути оголошено не пізніше, ніж за два дні до їх введення.

12.5. Робота в Інтернеті здійснюється читачами з урахуванням ліміту часу, встановленого адміністрацією Бібліотеки. Облік часу здійснюється автоматично комп’ютерною системою.

12.6. Читач здійснює вхід у комп’ютерну мережу під своїм паролем.

12.7. Читач несе відповідальність за всі дії, зроблені під час роботи ПК під його паролем.

12.8. Читачі користуються комп’ютерами, що знаходяться в приміщеннях бібліотеки, тільки з метою навчальної і наукової роботи з дисциплін, які викладаються в університеті або передбачені програмами наукових досліджень.

          12.9. Читач, який працює на ПК, зобов’язаний тримати свій читацький квиток на робочому місці для того, щоб він був доступний для перевірки співробітниками Бібліотеки.

12.10. Читач має право користуватися власним ПК без під’єднання до внутрішньої комп’ютерної мережі Бібліотеки.

12.11. Читач має право використовувати власні магнітні носії даних, сканери, принтери на ПК Бібліотеки. Копіювання інформації здійснюється тільки з дозволу бібліотекаря.

 1. Читач не має права:

– передавати свій читацький квиток іншій особі;

– користуватися чужим читацьким квитком.

13.1. Читач зобов’язаний у момент одержання, і продовження терміну користування літератури перевірити правильність записів, зроблених бібліотекарем у його формулярі. У випадку виявлення помилок він зобов’язаний заявити про це негайно.

13.2. Читач може в будь-який час перевірити,  які видання і на який термін видані йому Бібліотекою.

          13.3. Бібліотека і читач взаємно визнають достовірність інформації, що міститься у формулярі читача.

 1. Порядок надання документів на копіювання.

          14.1. Копіювання книжкових і журнальних матеріалів, які є в цифровому форматі, здійснюються тільки з дозволу бібліотекаря у кількості не більше 15% обсягу видання.

          14.2. Ксерокопіювання здійснюється у форматі, що забезпечує найкраще зберігання видання.

14.3. Адміністрація Бібліотеки визначає видання, які не підлягають копіюванню в зв’язку з їх фізичним станом і особливою цінністю.

14.4. Не підлягають копіюванню роботи з фонду авторефератів дисертацій та дисертацій Бібліотеки.

14.5. Не дозволяється копіювання бібліотечних видань на службовому принтері, сканері чи ксероксі Бібліотеки.

14.6. Обсяг копіювання одного видання для одного читача обмежується таким чином:

 • наукові і навчальні видання – не більш 30 сторінок
 • наукові і навчальні видання (рідкісні), видані до 1930 року, – не більше 10 сторінок
 • наукові і навчальні видання обсягом до 150 сторінок – не більше 15 % обсягу.
 • наукові і навчальні видання обсягом до 150 сторінок, видані до 1930 року, – не більше 5 % обсягу
 1. У Бібліотеці не дозволяється:

15.1. Входити в читальний зал у верхньому одязі або з верхнім одягом в руках.

15.2. Вносити в читальний зал сумки, портфелі, пакети, парасолі, папки і т.п. розміром більш 20х20х4, а також будь-які напої і продукти.

15.3. Голосно розмовляти у читальному залі та інших приміщеннях бібліотеки, а також користуватися мобільними телефонами, звуковідтворюючими апаратами.

 1. Читач зобов’язаний:

16.1. Дбайливо ставитися до видань, отриманих у Бібліотеці. При одержанні видання слід оглянути його, при виявленні ушкодження негайно заявити про це бібліотекарю, який зобов’язаний замінити ушкоджений екземпляр.

У випадку відсутності іншого екземпляра, за згодою читача, видати йому ушкоджений екземпляр (якщо це допускає фізичний стан видання), зробивши оцінку про характер і ступінь ушкодження в кінці книги.

          16.2. Дбайливо ставитися до бібліотечного майна. У випадку заподіяння збитку читач зобов’язаний відшкодувати заподіяний збиток у повному обсязі.

16.3. Дотримуватися чистоти, порядку і тиші у приміщеннях Бібліотеки, по закінченні роботи – ставити стільці на місце і прибирати за собою сміття.

 1. Відповідальність читача за порушення правил користування Бібліотекою:

17.1. Користувачі, що порушили дані Правила несуть цивільно-правову, кримінальну відповідальність у відповідності з діючим законодавством. За втрату видань, виданих на абонементах і в читальному залі, читач передає Бібліотеці таке ж або інше видання з урахуванням наукової цінності видань, складу бібліотечних фондів, вартості бібліотечної і бібліографічної обробки видань з використанням системи кодування, вартістю не менше двократного розміру втраченого видання. Читач позбавляється права користування Бібліотекою терміном на 30 днів з моменту заміни втраченого видання.

          17.2. За псування видань відповідальність настає відповідно до п.17.1 дійсних Правил. Особою, що зіпсувала видання, вважається останній користувач, який не повідомив (див. п. 16.1.) про зіпсоване видання. Зіпсованим визнається видання з механічними пошкодженнями сторінок палітурки, зі слідами напоїв, продуктів і інших хімічних ушкоджень, з підкресленням тексту, зіпсованим написом інвентарного номеру, і т.п.

17.3. Читач, що затримав видання довше терміну, на який воно видано (див. п. 9.1, 10,2), позбавляється права користування Бібліотекою на число прострочених днів. За наявності поважних причин (хвороба, відрядження і т.п.), підтверджених документами, директор Бібліотеки або його заступник має право достроково поновити читача в користуванні Бібліотекою.

17.4. У випадку винесення або спроби винесення літератури з фонду читач зобов’язаний відшкодувати заподіяний збиток за правилами, встановленим п. 17.1., крім того, він позбавляється права користування бібліотекою на 100 днів.

17.5. При повторному порушенні правил зазначених в п.17.4., а також у випадку псування (спроби псування) літератури фонду читач позбавляється права користування Бібліотекою на 200 днів. Крім того, адміністрація Бібліотеки подає деканові факультету інформації про оголошення читачеві дисциплінарного стягнення, аж до відрахування з факультету.

Порушення правил користування Бібліотекою, передбачене дійсним пунктом, також є підставою для зниження рейтингу викладачів, співробітників та студентів відповідно до Положення про рейтинг. Адміністрація Бібліотеки доводить до відома читачів та адміністрацію університету інформацію про застосування п.14.4. і 17.5 до конкретних осіб.

17.6. У випадку виносу (спроби виносу) літератури з фонду читального залу читач позбавляється права користування Бібліотекою на 60 днів. При повторному порушенні правил протягом календарного року, передбаченим дійсним пунктом, читач позбавляється права користування Бібліотекою на 100 днів, для викладачів, співробітників та студентів.

17.7. У випадку порушення читачем норм, встановлених п.п. 12.2, 12.10, 13, 15.1-15.3, 16.1-16.3 з підпунктами 17.1, 17.2., 17.3., 17.4. дійсних Правил, читач не допускається до читального залу і позбавляється права користування Бібліотекою на 30 днів.

          17.8. За порушення норм, передбачених п. 14.2. дійсних Правил, читач позбавляється права користування Бібліотекою на 60 днів, при повторному порушенні – на 100 днів.

          17.9. За порушення норм, установлених п. 14.5. читач негайно відлучається з читального залу і позбавляється права користування Бібліотекою терміном на 60 днів. Роботи з рукописного фонду такому читачеві не видаються протягом календарного року.

17.10. У випадку заподіяння збитку технічним засобам, програмному забезпеченню, комп’ютерній інформації читач позбавляється права користування бібліотекою на термін 100 днів з моменту повного відшкодування заподіяного збитку, розмір якого визначає адміністрація Бібліотеки.

17.11. У випадку заподіяння збитку майна, що знаходиться в Бібліотеці, читач позбавляється права користування Бібліотекою на термін 30 днів з моменту повного відшкодування заподіяного збитку.

17.12. Співробітники Бібліотеки, які порушили дані Правила, несуть дисциплінарну відповідальність у відповідності з діючим трудовим законодавством.

Директор бібліотеки                                                       С.Я. Цимбалюк

ТАБЛИЦЯ
основних статистичних показників роботи
Наукової бібліотеки УДФСУ
за 2016 фінансовий рік
(станом на 01.12.2016 року)

Пор. № Назва показника Загальне значення по НБ УДФСУ
I. Повна назва, рік заснування бібліотеки Наукова бібліотека УДФСУ
1.1 ПІБ керівника бібліотеки Цимбалюк С.Я.
1.2 E-mail бібліотеки library@asta.edu.ua
1.3 ПІБ ректора ВНЗ Пашко П.В.
1.4 E-mail ректора papavl@ukr.net
II. Група за оплатою праці ІІ
III. Бібліотечні фонди (власні)  
3 Всього примірників власних ресурсів 331403
  у т.ч. рідкісних та цінних документів  
3.1 За видами  
3.1.1 Книг 282864
3.1.2 Періодичних видань 38043
3.1.2.1 у т.ч. журналів – примірників 38033
3.1.2.2 у т.ч. газет – річних комплектів 10
3.1.3 Неопублікованих документів 8224
3.1.4 Електронних носіїв із записом 536
3.1.5 Мережних локальних документів, що доступні користувачам бібліотеки (не службові) 1736
3.1.6 Інших документів  
3.2 За мовами  
3.2.1 Державною мовою 308975
3.2.2 Іноземними мовами 22428
3.2.2.1 у т.ч. російською мовою 8750
3.3 За цільовим призначенням  
3.3.1 Наукових видань 75239
3.3.2 Навчальних видань 248744
3.3.2.1  у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи) 1737
3.3.3 Літературно-художніх видань 7420
IV. Електронні ресурси  
4.1 Мережні віддалені ресурси 39995
4.1.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)  
4.1.1.1 Кількість придбаних (передплачених) БД 1
4.1.1.1.1 з них: повнотекстових БД 1
4.1.1.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін. 995
4.1.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу 2
4.1.2.1 Кількість тестових БД 2
4.1.2.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін. 39000
4.1.3 Ресурси відкритого доступу  
4.1.3.1 Кількість унікальних назв в онлайн-каталозі або БД бібліотеки  
4.2 Бази даних (власні)  
4.2.1 К-ть власних БД 1
4.2.2 Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів) 129956
4.2.2.1 з них:  записів у Електронному каталозі 121502
4.2.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік 4231
4.2.2.3 К-сть звернень до ЕК 22375
4.2.3 К-сть оцифрованих документів за рік 75
4.2.3.1 у т.ч. сторінок 24891
4.3           Бібліотечний веб-сайт                        (вказати власний чи на сайті ВНЗ)  
4.3.1 URL веб-сайту http://library.asta.edu.ua/
4.3.2 К-сть звернень 50271
4.4           Інституційний репозитарій  
4.4.1 Назва репозитарію iRNUDPSU
4.4.2 URL репозитарію http/ir.asta.edu.ua/jspul/
4.4.3 К-сть представлених документів (записів) 412
4.4.4 К-сть звернень 2194
4.5. Інші веб-ресурси бібліотеки  
4.5.1 Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки  
4.5.2 Кількість звернень  
V. Надійшло документів (власний фонд)  
5 Всього примірників 3178
5 Всього назв 2319
5.1 За видами  
5.1.1 Книг – примірників 1835
5.1.2 Книг – назв 1018
5.1.3 Періодичних видань 597
5.1.3.1 у т.ч. журналів – примірників 587
5.1.3.2 у т.ч. газет – річних комплектів 10
5.1.4 Неопублікованих документів – примірників 184
5.1.5 Електронних носіїв із записом – примірників / назв  
5.1.6 Мережних локальних документів 562
5.1.7 Інших документів  
5.2 За мовами  
5.2.1 Державною мовою – примірників 2894
5.2.2 Іноземними мовами – примірників 284
5.2.2.1 у т.ч. російською мовою – примірників 1179
5.3 За цільовим призначенням  
5.3.1 Наукових видань – примірників 1119
5.3.2 Навчальних видань – примірників 1853
5.3.2.1  у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи) 580
5.3.3 Літературно-художніх видань – примірників 206
VII Обмінний фонд  
7 Всього примірників  
7.1 у т.ч. надійшло примірників  
7.2 у т.ч. передано примірників  
VІII Вибуло примірників з власного фонду 6176
IX. Користувачі  
9.1 Всього читачів за єдиним обліком 6829
  у т.ч. віддалених авторизованих користувачів  
9.1.1 Студентів 4925
9.1.2 Сторонніх 72
9.2 Обслуговано всіма структурними підрозділами 12430
X Кількість відвідувань  
10 Всього 57526
10.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки 10881
10.2 у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів 4052
ХI Видано документів із власного фонду  
11 Всього примірників 225471
  у т.ч.рідкісних та цінних документів  
11.1 За видами  
11.1.1 Книг 91975
11.1.2 Періодичних видань 132843
11.1.2.1 у т.ч. журналів – примірників 132023
11.1.2.2 у т.ч. газет – примірників 818
11.1.3 Неопублікованих документів 268
11.1.4 Електронних носіїв із записом 155
11.1.5 Мережних локальних документів 230
11.1.6 Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)  
11.2 За мовами  
11.2.1 Державною мовою – примірників 208812
11.2.2 Іноземними мовами – примірників 16659
11.2.2.1 у т.ч. російською мовою – примірників 1058
11.3 За цільовим призначенням  
11.3.1 Наукових видань 21228
11.3.2 Навчальних видань 203375
11.3.2.1 у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи) 2893
11.3.3 Літературно-художніх видань 868
XII Мережні віддалені ресурси – кількість завантажених користувачами електронних документів (файлів)  
12.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані) 1
12.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу 2
ХIII МБА та ЕДД (електронна доставка документів)  
13.1 К-сть абонентів МБА, ЕДД  
13.2 К-сть документів, отриманих з інших бібліотек  
13.2.1 у т.ч сторінок електронних копій  
13.3 К-сть виданих документів іншим бібліотекам  
13.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій  
ХIV Культурно-просвітницька робота  
14 Тематичні виставки, перегляди:  
14.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 228
14.1.2 Представлено документів 7164
14.2 у т.ч. Віртуальні виставки:  
14.2.1 Загальна кількість вірт. виставок 15
14.2.2 Представлено документів 165
14.3 Бібліографічні огляди:  
14.3.1 Тем 9
14.3.2 Прочитано  
14.4 Кількість масових заходів 69
ХV. Довідково-інформаційне обслуговування  
15.1.1 К-сть абонентів ВРІ  
15.1.2 К-сть тем ВРІ  
15.1.3 К-сть абонентів ДОК  
15.1.4 К-сть тем ДОК  
15.2 Виконано довідок, всього 5827
15.2.1 у т.ч. тематичних 2994
15.2.2 у т.ч. заіндексовано  документів (УДК,ББК) 275/91
15.3. Виконано в автоматизованому режимі 2611
15.3.1 у т.ч. віртуальною довідковою службою  
15.3.1.1 URL віртуальної довідкової служби  
15.4 К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців  
15.5 Кількість складених бібліографічних покажчиків 3
15.6 Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків 1
15.7 Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній формі 8
XVI. Формування інформаційної культури  
16.1 Загальна к-сть проведених занять (в годинах) 49
16.2 Програма навчального курсу в академічних годинах:  
16.2.1 у т.ч. для студ. молодших курсів: теорет. 6
16.2.2 у т.ч. для студ. молодших курсів: практ.  
16.2.3 у т.ч. для студ. старших курсів: теорет. 4
16.2.4 у т.ч. для студ. старших курсів: практ.  
16.2.5 у т.ч. для наук.-пед. працівників: теорет. 2
16.2.6 у т.ч. для наук.-пед. працівників: практ.  
XVII Науково-дослідна та науково-методична робота  
17.1 Кількість тем наукових робіт  
17.2 Назви тем наукових робіт  
17.3 Проведено конференцій  
17.4 Проведено семінарів у бібліотеці 2
17.5 Проведено інших заходів  
17.6 К-сть виступів на конференціях, семінарах 5
17.7 К-сть публікацій 1
XVIII. Матеріально-технічна база (МТБ)  
18.1 Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.) 2181,9
18.1.2 у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.) 704,9
18.1.3 у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.) 864,8
18.2 Кількість абонементів 3
18.3 Кількість читальних залів 7
18.4 Місць для читачів 380
XIX. Технічна характеристика приміщень  
19.1 Потребує капітального ремонту (кв.м.)  
19.2 Перебуває в аварійному стані (кв.м.)  
XX. Кількість технічних засобів  
20.1 Кількість  комп’ютерів 64
20.1.1 у т.ч. к-ть серверів 4
20.2 Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 47
20.2.1 у т.ч. АРМ для співробітників 31
20.2.2          АРМ для користувачів 16
20.3 К-сть комп. з доступом до Інтернету 27
20.3.1 у т.ч. для користувачів 16
20.4 К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього 48
20.4.1 у т.ч. сканерів 23
20.4.2          принтерів 23
20.4.3          копірів 1
20.4.4          БФП (багатофункціональні пристрої) 1
20.5 Кількість телефонних номерів 13
20.6 Кількість факсів 1
20.7 Використання технологій WI-FI так/ні так
20.8 Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву) АБІС “УФД/Бібліотека”
ХХI. Фінансові витрати на:  
21.1 Придбання книг  
21.2 Передплату періодичних видань 57395,08
21.3 Передплату баз даних  
21.4 Інші витрати  
ХХII. Отримано дари  
22.1 Книг (примірників) 552
22.2 Книг (на суму) 44744,00
22.3 ПК та іншої комп. техніки (одиниць)  
22.4 ПК та іншої комп. техніки (на суму)  
22.5 Інше (сума)  
ХХІII. Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу)  
23.1 Кількість штатних одиниць 44
23.2 Загальна к-сть працівників (осіб) бібліотеки 38
23.3 з них за освітою    (у разі одержання освіти в кількох навчальних закладах, рівень освіти визначається відповідно до учбового закладу вищого рівня, який закінчив працівник)  
23.3.1 Повна вища освіта 33
23.3.1.1 у т.ч. вища спеціальна 7
23.3.2 Базова вища освіта  
23.3.2.1 у т.ч. базова спеціальна  
23.3.3 Початкова вища освіта (неповна вища) 4
23.3.3.1 у т.ч. початкова спеціальна 1
23.3.4 Повна загальна середня освіта 1
23.4 за стажем  
23.4.1 До 3 років 5
23.4.2 3-9 років 12
23.4.3 10-20 років 15
23.4.4 Понад 20 років 6
23.4.5 Працюють повний робочий день 33
ХХIV. Відносні показники  
25.1 Обертаність 0,68
25.2 Книгозабезпеченість 48,53
25.3 Читаність 33,02
25.4 Відвідуваність 8,42
ТАБЛИЦЯ  
 основних статистичних показників роботи  
Наукової бібліотеки УДФСУ  
за 2016 фінансовий рік  
(станом на 01.12.2016 року)  
Пор. № Назва показника Загальне значення по НБ УДФСУ  
I. Повна назва, рік заснування бібліотеки Наукова бібліотека УДФСУ  
1.1 ПІБ керівника бібліотеки Цимбалюк С.Я.  
1.2 E-mail бібліотеки library@asta.edu.ua  
1.3 ПІБ ректора ВНЗ Пашко П.В.  
1.4 E-mail ректора papavl@ukr.net  
II. Група за оплатою праці ІІ  
III. Бібліотечні фонди (власні)    
3 Всього примірників власних ресурсів 331403  
  у т.ч. рідкісних та цінних документів    
3.1 За видами    
3.1.1 Книг 282864  
3.1.2 Періодичних видань 38043  
3.1.2.1 у т.ч. журналів – примірників 38033  
3.1.2.2 у т.ч. газет – річних комплектів 10  
3.1.3 Неопублікованих документів 8224  
3.1.4 Електронних носіїв із записом 536  
3.1.5 Мережних локальних документів, що доступні користувачам бібліотеки (не службові) 1736  
3.1.6 Інших документів    
3.2 За мовами    
3.2.1 Державною мовою 308975  
3.2.2 Іноземними мовами 22428  
3.2.2.1 у т.ч. російською мовою 8750  
3.3 За цільовим призначенням    
3.3.1 Наукових видань 75239  
3.3.2 Навчальних видань 248744  
3.3.2.1  у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи) 1737  
3.3.3 Літературно-художніх видань 7420  
IV. Електронні ресурси    
4.1 Мережні віддалені ресурси 39995  
4.1.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)    
4.1.1.1 Кількість придбаних (передплачених) БД 1  
4.1.1.1.1 з них: повнотекстових БД 1  
4.1.1.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін. 995  
4.1.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу 2  
4.1.2.1 Кількість тестових БД 2  
4.1.2.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін. 39000  
4.1.3 Ресурси відкритого доступу    
4.1.3.1 Кількість унікальних назв в онлайн-каталозі або БД бібліотеки    
4.2 Бази даних (власні)    
4.2.1 К-ть власних БД 1  
4.2.2 Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів) 129956  
4.2.2.1 з них:  записів у Електронному каталозі 121502  
4.2.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік 4231  
4.2.2.3 К-сть звернень до ЕК 22375  
4.2.3 К-сть оцифрованих документів за рік 75  
4.2.3.1 у т.ч. сторінок 24891  
4.3           Бібліотечний веб-сайт                        (вказати власний чи на сайті ВНЗ)    
4.3.1 URL веб-сайту http://library.asta.edu.ua/  
4.3.2 К-сть звернень 50271  
4.4           Інституційний репозитарій    
4.4.1 Назва репозитарію iRNUDPSU  
4.4.2 URL репозитарію http/ir.asta.edu.ua/jspul/  
4.4.3 К-сть представлених документів (записів) 412  
4.4.4 К-сть звернень 2194  
4.5. Інші веб-ресурси бібліотеки    
4.5.1 Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки    
4.5.2 Кількість звернень    
V. Надійшло документів (власний фонд)    
5 Всього примірників 3178  
5 Всього назв 2319  
5.1 За видами    
5.1.1 Книг – примірників 1835  
5.1.2 Книг – назв 1018  
5.1.3 Періодичних видань 597  
5.1.3.1 у т.ч. журналів – примірників 587  
5.1.3.2 у т.ч. газет – річних комплектів 10  
5.1.4 Неопублікованих документів – примірників 184  
5.1.5 Електронних носіїв із записом – примірників / назв    
5.1.6 Мережних локальних документів 562  
5.1.7 Інших документів    
5.2 За мовами    
5.2.1 Державною мовою – примірників 2894  
5.2.2 Іноземними мовами – примірників 284  
5.2.2.1 у т.ч. російською мовою – примірників 1179  
5.3 За цільовим призначенням    
5.3.1 Наукових видань – примірників 1119  
5.3.2 Навчальних видань – примірників 1853  
5.3.2.1  у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи) 580  
5.3.3 Літературно-художніх видань – примірників 206  
VII Обмінний фонд    
7 Всього примірників    
7.1 у т.ч. надійшло примірників    
7.2 у т.ч. передано примірників    
VІII Вибуло примірників з власного фонду 6176  
IX. Користувачі    
9.1 Всього читачів за єдиним обліком 6829  
  у т.ч. віддалених авторизованих користувачів    
9.1.1 Студентів 4925  
9.1.2 Сторонніх 72  
9.2 Обслуговано всіма структурними підрозділами 12430  
X Кількість відвідувань    
10 Всього 57526  
10.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки 10881  
10.2 у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів 4052  
ХI Видано документів із власного фонду    
11 Всього примірників 225471  
  у т.ч.рідкісних та цінних документів    
11.1 За видами    
11.1.1 Книг 91975  
11.1.2 Періодичних видань 132843  
11.1.2.1 у т.ч. журналів – примірників 132023  
11.1.2.2 у т.ч. газет – примірників 818  
11.1.3 Неопублікованих документів 268  
11.1.4 Електронних носіїв із записом 155  
11.1.5 Мережних локальних документів 230  
11.1.6 Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)    
11.2 За мовами    
11.2.1 Державною мовою – примірників 208812  
11.2.2 Іноземними мовами – примірників 16659  
11.2.2.1 у т.ч. російською мовою – примірників 1058  
11.3 За цільовим призначенням    
11.3.1 Наукових видань 21228  
11.3.2 Навчальних видань 203375  
11.3.2.1 у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні мережні документи) 2893  
11.3.3 Літературно-художніх видань 868  
XII Мережні віддалені ресурси – кількість завантажених користувачами електронних документів (файлів)    
12.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані) 1  
12.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу 2  
ХIII МБА та ЕДД (електронна доставка документів)    
13.1 К-сть абонентів МБА, ЕДД    
13.2 К-сть документів, отриманих з інших бібліотек    
13.2.1 у т.ч сторінок електронних копій    
13.3 К-сть виданих документів іншим бібліотекам    
13.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій    
ХIV Культурно-просвітницька робота    
14 Тематичні виставки, перегляди:    
14.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів 228  
14.1.2 Представлено документів 7164  
14.2 у т.ч. Віртуальні виставки:    
14.2.1 Загальна кількість вірт. виставок 15  
14.2.2 Представлено документів 165  
14.3 Бібліографічні огляди:    
14.3.1 Тем 9  
14.3.2 Прочитано    
14.4 Кількість масових заходів 69  
ХV. Довідково-інформаційне обслуговування    
15.1.1 К-сть абонентів ВРІ    
15.1.2 К-сть тем ВРІ    
15.1.3 К-сть абонентів ДОК    
15.1.4 К-сть тем ДОК    
15.2 Виконано довідок, всього 5827  
15.2.1 у т.ч. тематичних 2994  
15.2.2 у т.ч. заіндексовано  документів (УДК,ББК) 275/91  
15.3. Виконано в автоматизованому режимі 2611  
15.3.1 у т.ч. віртуальною довідковою службою    
15.3.1.1 URL віртуальної довідкової служби    
15.4 К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців    
15.5 Кількість складених бібліографічних покажчиків 3  
15.6 Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків 1  
15.7 Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в електронній формі 8  
XVI. Формування інформаційної культури    
16.1 Загальна к-сть проведених занять (в годинах) 49  
16.2 Програма навчального курсу в академічних годинах:    
16.2.1 у т.ч. для студ. молодших курсів: теорет. 6  
16.2.2 у т.ч. для студ. молодших курсів: практ.    
16.2.3 у т.ч. для студ. старших курсів: теорет. 4  
16.2.4 у т.ч. для студ. старших курсів: практ.    
16.2.5 у т.ч. для наук.-пед. працівників: теорет. 2  
16.2.6 у т.ч. для наук.-пед. працівників: практ.    
XVII Науково-дослідна та науково-методична робота    
17.1 Кількість тем наукових робіт    
17.2 Назви тем наукових робіт    
17.3 Проведено конференцій    
17.4 Проведено семінарів у бібліотеці 2  
17.5 Проведено інших заходів    
17.6 К-сть виступів на конференціях, семінарах 5  
17.7 К-сть публікацій 1  
XVIII. Матеріально-технічна база (МТБ)    
18.1 Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.) 2181,9  
18.1.2 у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.) 704,9  
18.1.3 у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.) 864,8  
18.2 Кількість абонементів 3  
18.3 Кількість читальних залів 7  
18.4 Місць для читачів 380  
XIX. Технічна характеристика приміщень    
19.1 Потребує капітального ремонту (кв.м.)    
19.2 Перебуває в аварійному стані (кв.м.)    
XX. Кількість технічних засобів    
20.1 Кількість  комп’ютерів 64  
20.1.1 у т.ч. к-ть серверів 4  
20.2 Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ) 47  
20.2.1 у т.ч. АРМ для співробітників 31  
20.2.2          АРМ для користувачів 16  
20.3 К-сть комп. з доступом до Інтернету 27  
20.3.1 у т.ч. для користувачів 16  
20.4 К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього 48  
20.4.1 у т.ч. сканерів 23  
20.4.2          принтерів 23  
20.4.3          копірів 1  
20.4.4          БФП (багатофункціональні пристрої) 1  
20.5 Кількість телефонних номерів 13  
20.6 Кількість факсів 1  
20.7 Використання технологій WI-FI так/ні так  
20.8 Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву) АБІС “УФД/Бібліотека”  
ХХI. Фінансові витрати на:    
21.1 Придбання книг    
21.2 Передплату періодичних видань 57395,08  
21.3 Передплату баз даних    
21.4 Інші витрати    
ХХII. Отримано дари    
22.1 Книг (примірників) 552  
22.2 Книг (на суму) 44744,00  
22.3 ПК та іншої комп. техніки (одиниць)    
22.4 ПК та іншої комп. техніки (на суму)    
22.5 Інше (сума)    
ХХІII. Персонал бібліотеки (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу)    
23.1 Кількість штатних одиниць 44  
23.2 Загальна к-сть працівників (осіб) бібліотеки 38  
23.3 з них за освітою    (у разі одержання освіти в кількох навчальних закладах, рівень освіти визначається відповідно до учбового закладу вищого рівня, який закінчив працівник)    
23.3.1 Повна вища освіта 33  
23.3.1.1 у т.ч. вища спеціальна 7  
23.3.2 Базова вища освіта    
23.3.2.1 у т.ч. базова спеціальна    
23.3.3 Початкова вища освіта (неповна вища) 4  
23.3.3.1 у т.ч. початкова спеціальна 1  
23.3.4 Повна загальна середня освіта 1  
23.4 за стажем    
23.4.1 До 3 років 5  
23.4.2 3-9 років 12  
23.4.3 10-20 років 15  
23.4.4 Понад 20 років 6  
23.4.5 Працюють повний робочий день 33  
ХХIV. Відносні показники    
25.1 Обертаність 0,68  
25.2 Книгозабезпеченість 48,53  
25.3 Читаність 33,02  
25.4 Відвідуваність 8,42  
       
     Директор НБ                                                                  С.Я. Цимбалюк  
Оберіть місяць перегляду надходжень у 2017 році або інший рік:

травень
     квітень
     березень
     лютий
     січень

2014

рік

січень

2015

рік

січень

2016

рік

січень

2017

рік

січень
лютий лютий лютий лютий
березень березень березень березень
квітень квітень квітень квітень
травень травень травень травень
червень червень червень червень
липень липень липень липень
серпень серпень серпень серпень
вересень вересень вересень вересень
жовтень жовтень жовтень жовтень
листопад листопад листопад листопад
грудень грудень грудень грудень
 

 

Українські   (79)

1   Link   Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 1477
2   Link   Український медичний каталог 824
3   Link   Українська бібліотечка 1224
4   Link   Українська бібліотека “Джерело” 959
5   Link   Тернопільська обласна універсальна бібліотека 1560
6   Link   Тернопільська обласна бібліотека для молоді 1344
7   Link   Сумська обласна наукова бібліотека ім.Н.К.Крупської 864
8   Link   Сайт науково-технічної бібліотеки 912
9   Link   Рівенська обласна бібліотека для юнацтва 811
10   Link   Релігійно-інформаційна служба України 1042
11   Link   Публічні бібліотеки Києва 929
12   Link   Православна бібліотека 856
13   Link   Польсько-Американсько-Українська Ініціатива про Співпрацю 769
14   Link   ОУНБ імені Олени Пчілки 838
15   Link   Фундаментальна бібліотека Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості 1888
16   Link   Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленко 1669
17   Link   Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 1015
18   Link   Рівненська державна обласна бібліотека 991
19   Link   Національна Академія Державного Управління 799
20   Link   Національний транспортний університет 1136
21   Link   Науково-технічна бiблiотека ім.Г.І. Денисенка НТУУ “КПІ” 1422
22   Link   Бібліотека Верховної Ради 996
23   Link   Асоціація міст україни 1373
24   Link   Бібліотека громадянської освіти 785
25   Link   Экономическая библиотека Economics 1073
26   Link   Центральна наукова бібліотека 912
27   Link   Центральна бібліотека ім М.Л.Кропивницького ЦБС 823
28   Link   Херсонський державний університет 1005
29   Link   Херсонська обласна наукова медична бібліотека 1010
30   Link   Харьковский политехнический институт 1132
31   Link   Обласна бібліотека ім.М. Островського 1450
32   Link   НТБ ім. проф. Г.К.Суслова 834
33   Link   Донецька обласна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської 1215
34   Link   Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека 1468
35   Link   Громадський простір 953
36   Link   Головна астрономічна обсерваторія НАН України 851
37   Link   Власна Справа 1059
38   Link   Вінницька обласна універсальна бібліотека 933
39   Link   Бібліотека християнських матеріалів 812
40   Link   Бібліотека української поезії 843
41   Link   Бібліотека української літератури 916
42   Link   Бібліотека Одеського екологічного університету 900
43   Link   Бібліотека Львівської богословської академії 816
44   Link   Бібліотека ім.Марії Фішер-Слиж 884
45   Link   Бібліотека Запорізької держ. інженерної Академії 971
46   Link   Бібліотека Запорізького НТУ 801
47   Link   Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека 1374
48   Link   Запорізький національний технічний університет 1084
49   Link   Івано-Франківська обласна наукова бібліотека ім. І.Франка 885
50   Link   НТБ Державної льотної академії України
51   Link   НБ Таврійського національного університету ім.. В.І.Вернадського 745
52   Link   НБ Одеського національного університету ім.. І.І.Мечникова 768
53   Link   Національний університет кораблебудування ім.. адм. Макарова 685
54   Link   Научно-техническая библиотека Донецкого НТУ 651
55   Link   Научная медицинская библиотека “МЕДИЦИНА И…” 842
56   Link   Наукова бібліотека ЗДУ 685
57   Link   Наукова бібліотека Донецького національногоуніверситету 727
58   Link   Міська спеціалізована бібліотека “Молода Гвардія” 667
59   Link   Луганская областная универсальная библиотека 780
60   Link   Кримський держ. Індустріально-педагогічний інститут 724
61   Link   Кіровоградський національний технічний університет 685
62   Link   Кіровоградська обласна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевсього 1208
63   Link   Історія України ІХ-ХVIIIст. 694
64   Link   Бібліотека Запорізького національного технічного університету 658
65   Link   Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського 896
66   Link   Міжнародна Академія Управління Персоналом 692
67   Link   Науково-технічна бібліотека Національного Авіаційного Університету 467
68   Link   Наукова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України 615
69   Link   Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури 1039
70   Link   Бібліотека Київського національного університету технологій та дизайну 815
71   Link   Електронна бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв 375
72   Link   Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» 560
73   Link   Бібліотека КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 451
74   Link   Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 657
75   Link   Бібліотека Київського Національного торгово-економічного університету 551
76   Link   Бібліотека Національного транспортного університету 596
77   Link   Бібліотека Національного університету фізичного виховання і спорту України 354
78   Link   Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій 519
79   Link   Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана» 254

СНД   (8)

1   Link   Центральная библиотека им. Якуба Коласа НАН Беларуси 1614
2   Link   Російська національна бібліотека 764
3   Link   Російська державна бібліотека 767
4   Link   Національна парламентська бібліотека Грузії ім.І.Чавчавадзе 1018
5   Link   Національна бібліотека Білорусії 796
6   Link   Наіональна бібілотека Республіки Казахстан 1328
7   Link   Беларусский государственный экономический университет 1022
8   Link   Беларусская Сельскохозяйственная библиотека 738

Зарубіжні   (21)

1   Link   Федеральна бібліотека сенату Бразилії 788
2   Link   Університет Гамбурга 819
3   Link   Університет Альберти (Канада) 887
4   Link   Спілка правознавчих бібліотек Альберти 801
5   Link   Парламентська бібліотека Австралії 1467
6   Link   Німецька бібліотека 767
7   Link   Національний університет де Росаріо(Аргентина) 941
8   Link   Національний університет де Ла Плата (Аргентина) 987
9   Link   Національний університет Аргентини ім. Мар дел Плати 928
10   Link   Національна метеорологічна бібліотека Австралії 869
11   Link   Національна бібліотека Республіки Аргентина 819
12   Link   Національна бібліотека Єгипту 799
13   Link   Національна бібліотека Австрії 692
14   Link   Національна бібліотека Австралії 773
15   Link   Народна бібліотека 754
16   Link   Манітобська урядова бібліотека 876
17   Link   Манітобська державна бібліотечна Рада 744
18   Link   Економічна бібліотека Кракова 751
19   Link   Британська національна бібліотека 758
20   Link   Бібліотека університету Калгарі 752
21   Link   Бібліотека Верховного Суду Австралії 893

Українські репозитарії – Repositories of Ukraine  

# Веб-Посилання Хіти
1   Link   Електронна бібліотека Житомирського державного університету імені І. Франка 427
2   Link   Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 442
3   Link   Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія» 489
4   Link   Репозитарій Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя 407
5   Link   Цифровой репозиторий Харьковской национальной академии городского хозяйства 508
6   Link   Електронний науковий архів НТБ НУ «Львівська політехніка» 459
7   Link   Репозитарий Севастопольского национального технического университета 395
8   Link   Електронний архів Донецького національного університету 427
9   Link   Електронний архів Сумського державного університету 451
10   Link   Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки 407
11   Link   Електронний архів Одеського національного університету iмені І.І. Мечникова 460
12   Link   Електронний архів Донецького національного технічного університету 370
13   Link   Інституційний репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 386
14   Link   Інституційний репозіторій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 389
15   Link   Репозитарій Харківського національного медичного університету 478
16   Link   Електронний архів Національного університету харчових технологій 531
17   Link   Електронний архів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 339
18   Link   Електронний архів Національного фармацевтичного університету 403
19   Link   Цифровий архів Національного університету «Острозька академія» 344
20   Link   Інституційний репозитарій Керчинського державного морського технологічного університету 338
21   Link   Електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 309
22   Link   Репозиторій Вінницького національного аграрного університету 345
23   Link   Електронний інституційний репозиторій Приазовського державного технічного університету 325
24   Link   Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки 408
25   Link   Old Printed Books – digital repository of european rarities Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка 343
26   Link   Еврика- це відкритий електронний проект Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка. 361

Відбулося чергове засідання наукового гуртка «ПОДАТКІВЕЦЬ» на тему «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПОДАТКІВЦІВ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ»

Представники кафедри податкової політики разом із студентами 1-4 курсів Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи 18.10.2021р. провели чергове засідання наукового гуртка «Податківець»! В.о. завідувача кафедри податкової політики Ольга Іванишина звернулися до присутніх з вступним словом та наголосила на важливості таких неформальних заходів із студентами УДФСУ. Виступила голова наукового гуртка «Податківець» к.е.н., доцент кафедри податкової […]

Члени НЛ “Юридична клініка” стали учасниками серії вебінарів, що проводились в межах проекту “Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку”

 27-28 вересня 2021р. члени НЛ “Юридична клініка” Бондаренко Альбіна та Шолкова Тетяна стали учасниками серії вебінарів, що проводились в межах проекту “Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку” за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США U.S. Embassy Kyiv Ukraine, USG Exchange Programs Alumni – Ukraine.   Вебінари дозволили учасникам поринути у тематику трансформації […]

Запрошуємо на фаховий семінар «Правове регулювання платежів з доходів від адвокатської діяльності»

Доброго дня. Шановні колеги, запрошуємо вас на фаховий семінар в понеділок 18.10.2021 року об 11.30 год., каб. 207 Е. Дисертація Корінної Надії «Правове регулювання платежів з доходів від адвокатської діяльності». Науковий керівник Шолкова Т.Б., к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансового права, завідувач НЛ «Юридична клініка» Запрошуються всі бажаючі

Відбувся онлайн-треніг «Інтерактивні методики навчання» для студентів-новачків

12.10.2021 р. Відбувся онлайн-треніг «Інтерактивні методики навчання» для студентів-новачків. З кожним днем вони дізнаються дедалі більше нової та корисної інформації.  Спікерами були студенти-консультанти НЛ «Юридична клініка» Бондаренко Альбіна та Дем’яненко Софія.  Наші дівчатка наполегливо попрацювали та розповіли про те, що крім методик, які застосовуються при очному навчанні є й методики для онлайн навчання та вирішили […]

Дбаючи про ваше здоров’я в Податковому університеті продовжується кампанія з вакцинації

    Запрошуємо усіх співробітників, студентів та членів їх родин на безкоштовну вакцинацію від Covid-19. Вакцинація відбуватиметься 20 жовтня у Медичному центрі Університету ДФС України (вул. Північна, 48) з 9:00 до 16:00 години. Доступні вакцини: – Pfizer; – CoronaVac. Попередній запис на вакцинацію здійснюється за телефоном +380963887939 90 (Марина Кітченко) Пам’ятайте, що на сьогодні вакцинація […]

Відбудеться Конкурс наукових робіт молодих учених і студентів імені Володимира Коротуна

Університет державної фіскальної служби України запрошує молодих учених і студентів взяти участь у Конкурсі наукових робіт імені Володимира Коротуна на тему: «Акцизне оподаткування тютюнових виробів та алкогольних напоїв: світові тренди і практика України», який проводиться в честь пам’яті провідного фахівця в сфері оподаткування та контролю за підакцизними  товарами, кандидата економічних наук, старшого наукового співробітника, в. о. директора Науково-дослідного інституту […]

Привітання з Днем захисників і захисниць України

  ВІТАЄМО ЗІ СВЯТОМ! 14 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ, ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА, ДЕНЬ СТВОРЕННЯ УПА ТА СВЯТО ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ. 14 жовтня – є сакральною датою для українців! Український народ береже і пам’ятає цю героїчну сторінку в історії, а наші чоловіки – наслідують козаків. З незапам’ятних часів в Україні козаки славились силою, […]

Фулбрайтівський конкурс для молодих дослідників та викладачів Fulbright Research and Development (FRDP

  Шановні колеги Від імені Програми ім. Фулбрайта в Україні запрошуємо Ваших колег – викладачів, аспірантів, співробітників до участі у фулбрайтівському конкурсі для молодих дослідників та викладачів Fulbright Research and Development (FRDP). Кінцевий термін подання заявок – 1 листопада 2021 р. Будемо вдячні за поширення інформації. Ми радо проконсультуємо та проведемо презентації програм для всіх […]